KOLMINAISUUS

KOLMINAISUUS OPPINA VÄLTTÄMÄTÖN.

Olen antanut "Kolminaisuus" -aiheisille teksteilleni tämän oman osionsa ja jakanut ne pieniin helpommin pureskeltaviin palasiin. Tässä osiossa jokainen kirjoitus on siis jatkoa edelliselle kirjoitukselle. Siksi on suositeltavaa lukea kirjoitukset siinä järjestyksessä kuin ne ovat tässä alla. 

Raamatussa kolminaisuus on niin vahvasti esillä, että siihen törmää melkein kaikissa Raamatun teksteissä. Siksi tämä aihe on sivustollani voimakkaasti esillä.

Ensimmäinen ilmoitus kolminaisuudesta on aivan Raamatun alussa: "Alussa Jumala loi taivaat ja maan." Alku tarkoittaa Jeesusta Kristusta, Jumala tarkoittaa Isä Jumalaa. "Loi" viittaa Pyhään Henkeen Luojana ja Jumalan Sanan toteuttajana. "Isä, joka asuu minussa, tekee teot, jotka ovat hänen." "Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi ja niin tapahtui." Jumala: Sana ja Henki. Jumala sanoi ja Pyhä Henki toteutti Jumalan Sanan, niin että tapahtui Jumalan Sanan mukaisesti. Näissä teksteissä perustelujani näille väittämille. 

Tahtoisin heti tähän alkuun huomauttaa, ettei kenellekään tulisi väärinkäsitystä: Jumala ei ole kolme toisistaan erillistä persoonaa. Hän on YKSI Jumala, joka ilmentää itseään Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Meillä ei siis ole kolme Jumalaa vaan YKSI Jumala. Kun näissä teksteissäni puhun Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä persoonina, en kuitenkaan tarkoita kolmea toisistaan erillistä persoonaa vaan yhtä persoonaa, yhtä Jumalaa, joka ilmentää itseään kolmella eri tavalla. 

KOLMINAISUUS OPPINA

Kolminaisuusopissa ei ole kysymys vähäpätöisestä opista, joka voitaisiin hylätä noin vain. Jos kolminaisuus oppina on ihmisten kehittämä harhaoppi, silloin Herra Jeesus Kristus ei ole Kaikkivaltias Jumala. Silloin Hän ei myöskään voi olla Herra. Voisimme siis jättää sanan "Herra" Jeesuksen nimen edestä pois. Silloin meidän pitäisi myös muuttaa Room 10:9-10 Sanaa. Mutta Sanaa ei saa muuttaa. Otamme sen sellaisena kuin se on kirjoitettu. Jos kolminaisuus kielletään, Jeesuksen herruus kielletään.

Asia voitaisiin ilmaista myös niin, että jos Jumalan kolminaisuus on Raamatun oppi, silloin Jeesus Kristus on Kaikkivaltias Jumala. Silloin Hän on myös Herra. Tämä on väistämätön kolminaisuuden seuraus. Tästä johtuen kolminaisuudessa on kysymys Jeesuksen Kristuksen persoona. Jeesuksen persoonassa taas on kysymys Jeesuksen jumaluudesta ja meidän ainoasta Valtiaasta ja ainoasta Pelastajasta.

Jos kolminaisuus kaatuu, kaatuu Herran Jeesuksen jumaluus. Jos Herran Jeesuksen jumaluus kaatuu, kaatuu koko evankeliumi. Siinä tapauksessa Jumala ei ole tullut pelastamaan meitä eikä meillä ole Pelastajaa eikä pelastusta. Tämä tietenkin siksi, koska vain Jumala voi meidät pelastaa.

Jes 43:11 "Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä."

Pelastajamme täytyy siis olla Jumala. Pelastajamme on Herra Jeesus Kristus, joka on jo tullut pelastamaan meitä. (Joh 3:13-18, 10:9,16,28, Matt 1:21-23, Apt 4:8-12). 

Tiit 3:4-5 "Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät."  

Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala tuli Kristuksessa pelastamaan meitä syntisiä. Raamattu sanoo: "Katso, Jumala on pelastajani." ... "Hän tuli minulle pelastukseksi" (Jes 12:2).

Tiit 2:13-15 "kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla. Älköön kukaan halveksiko sinua." 

2 Kor 5:19 "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa." Jeesus sanoi - Isä on ja asuu minussa ja tekee teot, jotka ovat Hänen. Uskokaa, että Isä on minussa ja minä olen Isässä (Joh 14:10-11).

Vertaa 1 Kor 1:30-31, Apt 13:47, Heb 9:28, Tiit 3:4-7.

Mikäli Jeesuksen jumaluus kielletään, kielletään ainoa Pelastaja ja selvä Raamatun ilmoitus Hänestä.

Juuda 1:4 "Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. 

Apt 4:12 "Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua."

Kieltämällä Herra Jeesus Kristus kielletään Raamatun Sana. Tästä syystä kieltämällä kolminaisuuden, Jeesuksen jumaluus, kielletään evankeliumi. Silloin vastustetaan Herraa Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki on Jumala ja Jeesuksen Isä. Jeesuksen vastustaminen on siis Jumalan ja Hänen evankeliuminsa kieltämistä. Tästä syystä Jeesuksen jumaluus on pelastuksemme kannalta ratkaiseva asia.

Jumala on näkymätön Henki ja Sana (Kol 1:15, Joh 4:24, 1:1). Jumala ilmoitti itsensä ja ilmestyi ihmiskunnalle lihassa, Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 1:14).

Raamattu todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, että Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja että meillä ihmisillä on koko jumaluus Hänessä (Kol 2:9-10). Näin Jumala: Sana ja Henki, ilmestyi lihassa, ts. tuli ihmiseksi. Siksi Jumala, ja Hänen kolmiyhteytensä, voidaan oppia tuntemaan ainoastaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, ja Hänen kauttaan.

Jeesuksen Kristuksen tunteva ihminen tuntee Jumalan. Jotta joku voisi tuntea Jumalan, hänen tulee siis tuntea Jeesus Kristus. Kristuksessa sitten avautuvat nämä Jumalan salaisuudet. Jumala itse ilmoittaa ne yksilöuskovalle sen mukaan kuin Hän näkee tarpeelliseksi ilmoittaa itseään uskovalle.

Pyhä Henki, Jumala, todistaa Jeesuksen Jumalaksi (Heb 1:7-12). Opetuslapset tunnustivat Jeesuksen Jumalaksi (Joh 20:27-29). Paavali tunnusti ja julisti Jeesuksen Jumalaksi (Room 9:5). Johannes tunnusti ja julisti Jeesuksen Jumalaksi (1 Joh 5:20-21). 

TÄSSÄ OSIOSSA PERUSTELEN KOLMINAISUUTTA RAAMATULLA.

Kolminaisuus on selvästi luettavissa Raamatussa. Jaan tekstini lyhykäisiin osiin koska aihe on teologinen oppi, joka voidaan kokea raskaana ja vaikeatajuisena. Ihmisten antamaa opetusta tarvitaan. Mutta Pyhän Hengen antama opetus hengellisistä asioista on ratkaiseva. Pyydä siksi Herraa Jeesusta avaan ymmärryksesi käsittämään Raamatun Kirjoitukset tästä vaikeasta aiheesta (Luuk 10:22, 24:27,32,45 Joh 1:18, 6:45, 14:26, 15:26, 16:13-14). 

Raamatun ilmoituksen mukaan pelastuksesi alkaa siitä hetkestä kun sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ts. Jumalaksi (Room 10:9-10, 9:5). Entä jos sinä kiellät Jeesuksen jumaluuden, ja näin myös Hänen herruuden? Miten sinulle silloin käy Raamatun ilmoituksen mukaan, koska pelastuksesi alkaa tunnustamalla Jeesus? (Juuda 1:4, 1 Joh 2:22).

Jos Jeesus ei ole Jumala, Hän ei myöskään ole Herra. Jos Jeesus on Jumala, Hän on myös Herra: yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:5-6). Jeesuksen kieltävä ihminen kieltää Jumalan. Siksi hänellä ei ole Jumalaa (Ef 1:12, 1 Joh 2:22-24).

Ennen kuin ryhdyt lukemaan tämän osion tekstejä voit, jos tahdot, alustukseksi katsoa tästä kaksi lyhyttä neljän minuutin opetusvideota Jeesuksen jumaluudesta.

https://www.youtube.com/watch?v=LiC1kDEJuZs      

https://www.youtube.com/watch?v=H6RRp3XVnsA

Dela den här sidan