KOLMINAISUUS


KENEN LAPSI SINÄ OLET?

Sinä sait alkusi äitisi kohdussa. Siihen tarvittiin siemen isältäsi ja äidiltäsi. Tällä perusteella isäsi ja äitisi, joista sait alkusi, ovat sinun biologiset vanhempasi. Olet siis heidän lapsi. Tämä on luonnollisen sikiämisen ja syntymän luonnollinen seuraus. Jokaisella ihmisellä on siis biologiset vanhemmat joista hän on saanut alkunsa.

Nyt puhumme toisesta syntymästä. Puhumme hengellisestä syntymästä. Puhumme uskoon tulosta, joka on uudestisyntyminen.

Uudestisyntymisessä Ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Siihen tarvitaan Jumalan Sana ja Pyhä Henki, Jumala. Jumalan Sana ja Pyhä Henki on saumattomassa yhteistyössä jokaisen ihmisen uskoon tulossa. Ilman Jumalan Sanaa ei synny yhtään Jumalan lasta. Ilman Pyhää Henkeä ei myöskään synny yhtään Jumalan lasta. Jos sinä siis olet uudestisyntynyt uskova, olet syntynyt:

1. Jumalan Sanasta (Jaak 1:18, 1 Piet 1:23).

2. Pyhästä Hengestä (Joh 3:3-8).                                 

3. Olet silloin syntynyt Jumalasta (Joh 1:13).

Koska sinä olet syntynyt Jumalan Sanasta ja Jumalan Hengestä, sinä olet Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen lapsi. Sana ja Henki on sinun Taivaallinen Isäsi (Jes 9:5, Gal 4:6). Olet Herran Jeesuksen Kristuksen lapsi koska Jeesus Kristus on lihaksi ihmiseksi tullut Jumalan Sana. Koska Sana ja Henki, josta sinä olet syntynyt, on Jumala, sinä olet Jumalan lapsi. Siksi Raamattu todistaa yhteenvetona, että uskova on syntynyt Jumalasta (Joh 1:13, 1 Joh 3:1-2). Uskovan ihmisen alkuperä on siis Jumalassa ja hän on ylhäältä Jumalasta. 

Pyhä Henki ja Jumalan Sana on siis yksi Jumala, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa. Koska Pyhä Henki ja Jumalan Sana on yksi Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Näin olet kolmiyhteisen Jumalan; Isän, Pojan ja Pyhän Hengen lapsi.

Olet myös ylösnousemuksen lapsi. Ylösnousemus on persoona. Herra Jeesus Kristus on ylösnousemus ja Elämä (Joh 11:25 ja 14:6). "Ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät enää ota vaimoa eivätkä mene vaimoksi. He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, koska he ovat ylösnousemuksen lapsia" (Luuk 20:35-36).

Tässä Jeesus todistaa olevansa Jumala koska Hän sanoo Jumalan lasten olevan ylösnousemuksen lapsia. Jeesus sanoo olevansa ylösnousemus ja elämä ja näin Jumala (Joh 11:25). Ylösnousemus ja elämä on siis persoona. Hän on Jumala. Hän on lihassa ilmoitettu ja ilmestynyt Herra Jeesus Kristus. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja käsin kosketelleet iankaikkista elämää, joka ilmestyi meille ihmisen olemuksessa Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Pojassa (1 Joh 1:1-2).

Hänestä on kaikki elämä, mitä on olemassa. Koska Jeesus Kristus on elämä, Hän on Jumala, sillä Jumala on elämä ja kaiken elämän alku ja lähde. Myös Johannes todistaa evankeliumissaan Jeesuksen olevan Jumala sitomalla Jumalan lapseksi tulemisen Jumalan Sanaan ja Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen vastaan ottamiseen. Jeesukseen uskomalla ja Jeesuksen vastaan ottamalla ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi (Joh 1:1-14, 3:3-18). Tästä johtuen uskomalla Jeesukseen, uskotaan Jumalaan (Joh 12:44, 1 Piet 1:21).

Koska Jeesus Kristus on Jumalan lasten hengellinen Isä, Hän puhutteli omiaan, melkein samanikäisiä miehiä, lapsinaan. "Jeesus kysyi heiltä: "Lapset, eikö teillä ole mitään syötävää?" (Joh 21:5). "Lapset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne" (Joh 13:33). "En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne" (Joh 14:18).

Jeesus lupaa, ettei Hän jättäisi omiaan orvoiksi. Isänsä kuolemassa menettänyt lapsi on orpo. Jeesus puhui tulevasta kuolemastaan ja Isän luokse taivaaseen paluustaan. Hän kuitenkin lupasi, ettei Hän jättäisi omiaan isättömiksi. Hän tulisi takaisin opetuslastensa luokse (Matt 28:18-20). Miten, missä ja koska Jeesus tuli takaisin?

Jeesus tuli takaisin helluntaipäivänä Isänsä kanssa Pyhässä Hengessä, jolloin Jumala vuodatti Henkensä kaiken lihan päälle. Silloin Jumala tuli seurakuntaan ja yksilöuskoviin Pyhässä Hengessä. Nyt kolmiyhteinen Jumala asuu seurakunnassaan Pyhässä Hengessä ja Sanassa. Joh 14:23, Apt 2:1-4, 16-17,  2 Kor 6:16, Matt 18:19-20, Mark 16:20. 

Jumalan Henkeä ja Jumalan Sanaa ei voi erotta toisistaan koska Isä ja Poika ovat yksi Jumala. ”Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.” Kirjoittaisin tässä "henki" isolla alkukirjaimella koska henki tarkoittaa Pyhää Henkeä.  Ef 4:6, Joh 10:25-30, Joh 6:63. Jeesuksen Sanat ovat siis Henki.

Jeesuksen biologinen Isä on Pyhä Henki. Silloin Pyhä Henki on Jumala. Herra Jeesus Kristus on lihaan tullut Jumalan Sana. Jumalan Sana on Jumala, Henki ja Elämä, Ilmoitettu ihmisen lihassa. Matt 1:18-20, Luuk 1:35,  Joh 1:1,14, Heb 3:7-15, Apt 5:1-4, 28:25-28, Jes 9:5, Room 9:5, Joh 6:63,1 Tim 3:16, 1 Piet 1:14-23, Fil 2:5-11.

Dela den här sidan