JUMALAN VALTAKUNTA


7. JUMALAN RAKKAUS ON RATKAISEVA TEKIJÄ HENGELLISESSÄ TYÖSSÄ.

Se on avain menestykseen ja tuloksiin. Kun Jumalan sanaa julistetaan, siinä on uskon Henki. Jumalan Sana on uskon Sana.

Room 10:8 ""Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi", nimittäin se uskon sana, jota me julistamme.""

Jumalan Sana on lääke koko ihmiselle; hengen, sielun ja ruumiin lääke (San 4. luku, Joh 7:23). Siksi Jumalan Sanaa ja Sanan lääkettä tulee tarjota ihmisille. Se tulee tapahtua uskon Hengessä koska Jumalassa, Sanassa ja Hengessä, on kaikki usko. Mutta julistuksen tulee tapahtua myös Jumalan rakkaudessa koska Jumala on rakkaus. Usko ja rakkaus liittyvät kiinteästi toisiinsa. 

Jeesus toimi uskossa ja rakkaudessa rakkaus motiivinaan. Huomattavaa San 4. luvussa on se, että Jumalan Sana on viisauden tie (jae 11). On hyvä osoittaa kanssamatkaajille Jumalan Sanan viisauden tietä. Sen tulee kuitenkin tapahtua rakkaudessa rakkaus motiivina.

1 Kor 16:14 "Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa."

Gal 5:6 ”Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko.”

1 Tess 5:8 ”Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo.”

2 Tess 1:3 ”Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa.”

Tässä on muutama Raamatun jae, jossa usko ja rakkaus esiintyy samassa jakeessa. Näitä jakeita on useampia. Jos sinua kiinnostaa uskon ja rakkauden suhde, tutki Uutta Testamenttia ja huomaa kuinka paljon apostolit puhuivat uskosta ja rakkaudesta samassa yhteydessä. Ymmärtääkseni usko kasvaa ja lisääntyy ja toimii rakkauden kautta. Kun näin on, Jumala pääsee esille uskovassa enenevässä määrin ja käyttää palvelijaansa. Tämä tietenkin siitä syystä, että Jumala on rakkaus. Rakkauden, Jumalan, tulisi saada elää ja päästä esille meissä. 

Gal 2:20 ”Enää en elä minä vaan Kristus elää minussa.” 

Jos joku ei rakasta Jumalan antamalla ja vaikuttamalla rakkaudella, hän ei ole kiinnostunut evankeliumin työstä koska hän ei pidä sitä tärkeänä eikä hän välitä lähimmäisistään. Hän ei ole halukas kärsimään toisen ihmisen tähden. Silloin on luonnollista ja ymmärrettävää, että Jumala, Rakkaus, ei käytä häntä työssään eikä hän voi tehdä mitään menestyvää hengellistä työtä jossa Jumala on mukana ja tekee työtään ihmisen kanssa. Kaikki tämä, Jumalan työ, tapahtuu rakkauden kautta. 

Kun joku uskova rakastaa ihmisiä Jumalan antamalla ja vaikuttamalla rakkaudella, on selvää, että Jumala on hänen kanssaan ja käyttää sellaista palvelijaa. Silloin Jumalan vaikutus ja teot tulevat esille palvelijassa ja hänen toimintansa kautta. Jumalan rakkaus saa aikaan sen, että uskova on valmis kärsimään ja näkemään vaivaa toisen ihmisen tähden, ei ihmisen hyvyys eikä kiltteys saa sitä aikaiseksi. 

Evankeliumin työ on Jumalan (rakkauden) työtä ihmisessä ja ihmisen kanssa ja kautta. Tästä syystä Paavali kehotti uskovia tavoittelemaan ennen kaikkea rakkautta. Ja rakkaus on Jumalasta. Tässä on huomioitavaa, että armolahjalukujen 12 ja 14 välissä on rakkauden ylistyslaulu luku 13. Rakkaus on tie palvelutehtäviin ja armolahjojen toimintaan (1 Kor 12:31, 13:13 – 14:1, 1 Joh 4:7). 

Jumalan toiminta perustuu rakkauteen. Jumala toimii rakkautensa kautta rakkaudessa. Jumalan rakkaus sai Jeesuksen tulemaan alas taivaasta ja antamaan itsensä ristille kuolemaan jumalattomien ihmisten puolesta. Jeesus luopui omastaan rakkaudesta ihmisiin. Se oli Jeesukselle kärsimys ja risti. Jumalan palvelijan toimintaperusta on sama, mikäli hän on Pyhän Hengen (Jumalan) hallinnassa. Uskovan tulee elää Jeesuksen kautta Jumalan rakkaudessa rakkauden kautta.

1 Joh 4:9 ”Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme Hänen kauttaan.”

Paavali oli tullut tuntemaan Jumalan rakkauden ja Hänen rakkautensa merkityksen elämässään, toiminnassaan ja julistuksessaan. Ilman Jumalan antamaa ja vaikuttamaa rakkautta hänelle ja hänessä ja hänen kauttaan hän ei olisi yhtään mitään. Hän ei saisi aikaiseksi mitään hengellistä arvokasta hyvää ja pysyvää. Paavali kertoo rakkauden merkityksestä seuraavasti:

1 Korinttolaiskirje:13.

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.”

Paavali puhuu Jumalan rakkaudesta tässä luvussa. Jumalan rakkaus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39, Tiit 3:4, Joh 3:16, 1 Joh 4:9). Koska Jeesuksessa oli ja on Jumalan rakkaus täydellisenä, Hän on rakkaus, Jeesuksen toiminta oli ihmeissä elämistä. Jumala oli Hänen kanssaan voimallisesti Rakkaudessa: Pyhässä Hengessä.

Se uskova, joka elää Jeesuksen kautta - Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta Pyhässä Hengessä - elää Jumalansa kanssa rakkauden kautta kiinteässä rakkaussuhteessa Häneen. Hän elää rakkaudessa. Silloin Jumala on hänessä ja hänen kanssaan.

1 Joh 4:12-13,16 ”Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeään.” 16 ”Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä.”

Jumalan rakkaudessa toimivan uskovan elämässä, hänen toimintansa ja julistuksensa kautta, voi tapahtua suuria Jumalan tekemiä ihmeitä koska rakkaus vaikuttaa uskoa; "Kaikki se uskoo".

Joh 15:5-10 "Jeesus sanoi: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa - ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille.

Siinä minun Isän kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan."

Paavali ymmärsi, että Ilman rakkautta hän ei voisi olla Jumalan, Rakkauden, palvelija. Nähdäkseni juuri siitä syystä Paavali ylistää rakkautta. Vaikka hänellä olisi kaikki armolahjat, kaikki usko ja kaikki voima ja kaikki viisaus, kaikki tieto ja kaikki, kaikki, - mutta hänellä ei olisi (Jumalan) rakkautta, ei hän mitään olisi. Paavali eli siinä määrin Jeesuksen kautta Jumalan rakkaudessa, Hänestä riippuvaisena, että hän sanoi:

Gal 2:20 "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan Pojan uskossa, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani." 

Jumalan rakkaus ja siinä pysyminen, ja sen kautta eläminen, on uskovan tärkein tavoittelun kohde. Se on myös avain palvelutyöhön, jossa armolahjat toimivat (1 Kor 12:31 - 14:1).  

JUMALAN VOIMA: RAKKAUS

Elävän Jumalan palvelija siis toimii ja pitää esillä elävää vaikuttavaa uskon Sanaa Jumalan rakkaudessa, Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Ei omalla kovuudella ja vaativasti itsekkäistä motiiveista tuoden omia oppejaan (1 Tess 2:1-13). Rakkaus on suurin kaikista. Jumalan palvelija julistaa, välittää ja tuo, Jumalan Sanaa kanssamatkaajille Rakkaudessa kun hän on Pyhässä Hengessä. Silloin hän toimii Jumalassa Jumalan vaikutuksesta.

Jotta Jumalan rakkaus tulisi esille ja vaikuttaisi palvelijassa, hänen tulee siis olla täynnä Pyhää Henkeä, kastettu Pyhässä Hengessä; Jumalan rakkaudessa. Hänen tulee olla upotettu Jumalan rakkauteen Pyhässä Hengessä. Silloin hän on itse kokenut Jumalan rakkauden itseään kohtaan Pyhän Hengen kasteessa ja täyteydessä. On vaikea rakastaa toista ihmistä Jumalan rakkaudella, ja ymmärtää Jumalan rakkautta, jos ei itse ole sitä kokenut. Me rakastamme koska Jumala on ensin rakastanut meitä.

1 Joh 4:9-11,19 Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme.” ”Me rakastamme koska hän on ensin rakastanut meitä.”

Room 5:8 ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä.”

Palvelijan tulee olla täytetty Hengellä, Jumalan rakkauden tulella, ennen kuin hän voi rakastaa Jumalallisella rakkaudella, ja ennen kuin hän astuu esille ihmisten eteen. Rakkaus Pyhässä Hengessä on Jumalan voima palvella Jeesusta Kristusta ja todistaa Hänestä. Siksi rakkaus Pyhässä Hengessä on Jeesuksen rukous ja tarjous meille jokaiselle.

Luuk 12:49 ”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt.”

KV 8:6-7 ”Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, sen kiihko on tuima kuin tuonela. Sen hehku on kuin tulen hehku, Herran liekki. Suuret vedet eivät voi rakkautta sammuttaa, virrat eivät voi sitä tulvaansa hukuttaa. Jos joku tarjoaisi talonsa ja tavaransa rakkauden hínnaksi, häntä vain halveksittaisiin.”

Apt 1:4-5,8 ”Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen.” 8 ”Mutta te saatte voiman kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.”

Pyydå Jeesukselta Kristukselta, että Hän kastaa sinut Hänen rakkaudessaan Pyhässä Hengessä. Ei ole mitään sen suurempaa kuin kokea Jumalan rakkaus itseään ja toisia ihmisiä kohtaan.

Silloin kun uskova on kastettu Pyhässä Hengessä, julistuksessa ja toiminnassa on rakkaus, koska Pyhä Henki on palvelijassa ja palvelijan kanssa voimallisesti. Ja Hän, Pyhä Henki, on Jumalan rakkaus ja Jumalan voima ja Jumala.

Jumalan rakkaus oli se voima, joka sai Jeesuksen alas taivaasta nöyryyttämään ja tyhjentämään itsensä meidän hyväksemme (Joh 3:16, Room 5:8). Sama Jumalan rakkaus vuodatetaan uskovaan Pyhässä Hengessä. "Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani" (Joh 15:9).

Pyhässä Hengessä vuodatettu Jumalan rakkaus tulee uskovaan Pyhän Hengen täyteydessä, Pyhän Hengen kasteessa. Silloin uskova tekee hengellistä työtä Jumalan rakkauden voiman vaikutuksesta. Työtä ei tehdä ihmisten vaatimuksista, kehotuksista eikä käskystä vaan Jumalan rakkaudesta. Työ ei silloin ole raskasta raatamista eikä suorittamista (Matt 11:29-30).

Apt 1:8 "Te saatte voiman kun Pyhä Henki tulee teihin ja te tulette olemaan minun todistajani,"

2 Tim 1:7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen (raittiuden) hengen.

HENKI, VOIMA, RAKKAUS.

Ihminen ei voi puristaa itsestään Jumalan rakkautta. Jumalan rakkauden vaikuttaa ja antaa Jumala. Meidän yrityksemme puristaa itsestämme rakkautta ovat parhaimmillaankin teeskentelyä. Sellainen koetaan kiusallisena missä sitä on havaittavissa. Meissä joko on Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä, tai meissä ei sitä ole. Siksi Jumalan rakkautta ei pidä teeskennellä, eikä sitä tarvitse eikä voida itse yrittää saada aikaiseksi. Olemme riippuvaisia siitä, että Jumala antaa ja vaikuttaa meissä Hänen rakkautta.

Toivon, että tämä ei olisi pelkkää korkealentoista hengellistä sanahelinää, vaan että tämä toteutuisi meidän kaikkien kohdalla. Yksi hengellisen julistuksen ja toiminnan arvostelun kriteeri onkin se, onko siinä rakkaus. Älä ota vastaan opetusta mistä puuttuu rakkaus. Älä myöskään ole mukana missään hengellisessä toiminnassa jos huomaat, että siitä puuttuu rakkaus. Mikäli toiminnasta puuttuu rakkaus, siitä puuttuu Jumala, koska Jumala on rakkaus.

Tavoitelkaamme rakkautta ja uskoa  - siis Jumalan läsnäoloa elämässämme. Hänen läsnäolonsa tuo rakkauden ja uskon. 

JUMALAN RAKKAUS SANASSA JA PYHÄSSÄ HENGESSÄ

Jos nyt joku vielä miettii ja kysyy, että miten minä saan Jumalan rakkauden omaan sydämeeni. Sinä saat sen Raamatun Sanan äärellä lukemalla evankeliumeja ja UT:n kirjeitä, katselemalla Herraa Jeesusta Kristusta, Sanassa. Tämä koska Jumalan rakkaus on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki elää ja asuu ja vaikuttaa Sanassa.

VT on myös hyvä, erikoisesti Psalmit, mutta ennen kaikkea; lue Uutta Testamenttia. Silloin seurustelet Jumalan kanssa. Ja Jumala on, kuten totesimme, Rakkaus. Hänen yhteydessään, Häntä lähellä elävä, Häntä katseleva uskova, voi sitten saada Jumalallista rakkautta tartuntana Jumalasta. Se on tavoiteltavaa tartuntaa ja sitä voikin pyytää Jumalalta. Mutta älä pyydä ohi Jumalan Sanan, seurustelematta Jumalan Sanan, Jumalan, kanssa.

Koska Raamattu ilmoittaa meille, että Jumalan rakkaus on vuodatettu ja vuodatetaan meihin Pyhän Hengen kautta ja Pyhässä Hengessä, katso perään että olet täyttynyt ja täytyt Pyhällä Hengellä. Kun täytyt Pyhällä Hengellä, täytyt Jumalan läsnäololla ja rakkaudella. Silloin sinä voit elää Jeesuksen rakkauden kautta.

Mikäli sinä et ole varma siitä, oletko täyttynyt Hengellä, mene rukoukseen Jeesuksen Kristuksen eteen ja kysy Häneltä. Pyydä Häneltä Pyhän Hengen kastetta ja täyteyttä. Hän tekee sen sinulle. Herra täyttää Hengellään sitä Häneltä pyytävää uskovaa. Varsinkin kun uskova viettää aikaa Sanan äärellä.

Olen kirjoittanut tästä asiasta myös "Pelastukseen sisälle" osiossa kirjoituksessa "Sielujen voittaminen" otsikon "Pyhän Hengen merkitys sielujen voittamisessa" alla.

Herra upottakoon sinut rakkautensa läsnäolon mereen, niin että saat uida siinä. Seuraava teksti on toisen kirjoittama ja se selittää tätä asiaa hyvin.

Dela den här sidan