PELASTUKSEEN SISÄLLE


Armo, totuus ja rakkaus

Jatko "Elämäsi käännekohta" kirjoitukselle.

 https://www.youtube.com/watch?v=mU8O0FAQ3IQ

ARMON KAUTTA

Jumalalle kelpaavaksi ja rakkaaksi.

Laki tuli taivaasta Jumalasta Mooseksen kautta. Jumalan armo ja totuus tuli Jeesuksessa Kristuksessa.

Joh 1:16-17 "Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta." 

Raamattu todistaa Jeesuksesta, että Hän oli, tullessaan taivaasta ihmiseksi tähän maailmaan, täynnä armoa ja totuutta.

Joh 1:14-17 "Sana tuli lihaksi. Hän oli täynnä armoa ja totuutta."

Koska Raamattu myös todistaa, että Herra Jeesus Kristus on muuttumaton; sama eilen, tänään ja ikuisesti, Hän on täynnä armoa ja totuutta tänäkin päivänä.

Heb 13:8 "Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti."

Ja koska Jeesus on lihaksi tullut Jumalan Sana, Jumalasta tullut Sana on täynnä armoa ja totuutta.

Jumala siis kutsuu ihmistä armosta yhteyteensä armonsa totuuden Sanan kautta, ja varjelee häntä uskossa armosta ja armossa. Siis, ... Jumala asettaa ihmisen totuuden kautta sisälle pelastavaan armoonsa. Ja koska Jumala on tekijä, ja Jumala on rakkaus, Jumalan rakkaus saa tämän kaiken aikaan.

Totuus: totuus Jumalasta, ihmisestä ja ikuisuudesta.

Armo: pelastukseksi ikuisuuteen Jumalan yhteyteen.

Tiit 2:11 "Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille,"

Joh 3:14-18 "Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen. "

Apt 20:24 "En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän: julistaa Jumalan armon evankeliumia."

Apt 20:32 "Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa."

Room 5:1-2 "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta."

ARMO, TOTUUS JA RAKKAUS

Jumalan Henki on armon ja Totuuden Henki (Heb 10:29, Joh 15:26). Jumala itse on armon ja laupeuden ja kaiken lohdutuksen Jumala (2 Kor 1:3). Armo ja totuus kulkevat käsi kädessä ja ne ovat yhtä. Jumalan armo, totuus ja rakkaus, ovat siis yhdessä ja ne ovat Jeesuksessa Kristuksessa (Kol 1:4-8, Room 8:39). 

Psalmi 85:9-11 "Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra, puhuu, sillä hän puhuu rauhaa kansalleen ja hurskailleen. Älkööt he palatko tyhmyyteen. Onhan hänen valmistamansa pelastus lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, että kunnia asuisi maassamme. Armo ja totuus tapaavat toisensa, vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiaan."

Näistä asioista johtuen Jumalan puhe, Jumalan Sana, sinulle ja minulle tarjoaa totuuden kautta pelastukseen täysin riittävää armoa. Kukaan ei voi erottaa sinua pois Jumalan armosta ja rakkaudesta, jos sinä itse tahdot pysyä armossa ja rakkaudessa (Room 8:15-17,31-39).

Apt 13:42-43 "Nämä puhuivat heille ja kehottivat heitä pysymään Jumalan armossa."

2 Tim 2:1 "Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa."

Joh 15:9 "Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani." 

Jumalan armo, rakkaus ja totuus Jeesuksessa Kristuksessa on Jumalan muuttava voima sinulle ja minulle pelastukseksi. Kun sinä otat vastaan Jumalan armon ja totuuden Jeesuksessa Kristuksessa, sinä muutut. Silloin sinä olet se ihminen joksi Jumala tarkoitti sinut. Hän tarkoitti sinut elämään Hänen Totuudessa, sisällä armossa ja rakkaudessa, Jeesuksessa Kristuksessa.

Nyt kun olet sisällä Jumalan armossa ja rakkaudessa, Jeesuksessa Kristuksessa, Jumala kehottaa sinua pysymään  armossa ja rakkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. 

Nyt sinä et enää koskaan ole se sama ihminen, joka masentuneena luki tätä tekstiä. Tahdotko ottaa Jumalan tarjouksen vastaan? https://www.youtube.com/watch?v=uGNVGskbGAk

Huomaa, että Jeesus tuli taivaasta Jumalan luota, Jumalasta, sinulle ja minulle ikuiseksi elämäksi ja pelastukseksi. Jumalan armo, totuus ja rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa on siis tullut alas taivaasta meille ikuiseksi lohdutukseksi. Siksi tarjous ottaa Jeesus vastaan ja uskoa Häneen on JUMALASTA (Joh 1:12-13).

2 Tess 2:13-17 "Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.

Pysykää siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoot sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa."

1 Piet 5:12 "Silvanuksen, uskollisena pitämäni veljen, avulla olen lyhyesti kirjoittanut teille kehottaen ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on todellinen Jumalan armo."

Jumalan täytyy rakastaa meitä ihmisiä. Hänen täytyy olla armollinen ja anteeksiantava meitä kohtaan. Muussa tapauksessa Hän ei saisi ketään luokseen taivaaseen. Kiitämme Elävää Jumalaa siitä, että Hän on tätä kaikkea. Siksi meillä on pelastus epäonnistumisistammekin huolimatta. 

Dela den här sidan