KOLMINAISUUS


JEESUS MAAN PÄÄLLÄ JA TAIVAASSA

Joillakin ihmisillä on vaikea ymmärtää miten Jumala voi tulla maan päälle Jeesuksessa, rukoilla Isää, kuolla ristillä ihmisenä ja olla kuitenkin samanaikaisesti vielä taivaassa. Joka näin ihmettelee ei tunne Jumalaa. Ei tämä mysteeri pitäisi olla kovin vaikea ymmärtää.

Kun aurinko lähettää valon säteensä tänne maan päälle, niin voitaisiin kysyä; onko valo nyt poissa auringosta? Aurinkohan lähetti valonsa tänne maan päälle! Sama auringon lämmön kanssa. Kun aurinko lähettää lämpönsä tänne maan päälle, onko lämpö nyt poissa auringosta? Onko aurinko nyt ilman lämpöä? Kuinka paljon aurinko jäähtyi lähetettyään lämpönsä meille tänne maan päälle? Mitä arvelet?

Kun Jumala lähetti itsestään Sanansa ja vuodatti Henkensä kaiken lihan päälle, kuinka paljon Jumala väheni ja Jumalan kirkkaus ja Henki väheni taivaassa? Eikö Jumalan Henki olekaan nyt enää taivaassa? On varmasti samalla tavalla kuin auringon valo ja lämpö on vielä auringossa. Ja Jumala on tietenkin suurempi kuin luomansa luomakunta. Huomaa, että Jeesus sanoi olevansa (myös) taivaassa.

Joh 3:13 ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.”

Kuinka Jeesus voi väittää nousseensa taivaaseen ja olevansa taivaassa kun Hänen jalkansa seisovat tukevasti maan kamaralla? Näin Hän kuitenkin sanoo, ja Jeesus puhuu aina totta. Hän on siis taivaassa. Mutta miten se on mahdollista ja miten se tulisi ymmärtää?

Jeesus sanoi olevansa Isässä, Pyhässä Hengessä, ja Isän asuvan ja olevan Hänessä (Joh 14:10). Mutta Pyhä Henki: Jumala, on tietenkin aina myös taivaassa. Jeesus oli ja on siis taivaassa Pyhässä Hengessä. Jeesus on kaikkialla läsnä Pyhässä Hengessä koska Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva Jumala. Herra Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

Joskus kuulee jonkun sanovan, että Jeesus on jossakin Pyhän Hengen välityksellä, ja että Hän tekee tekojaan Pyhän Hengen välityksellä. Jos näin olisi, silloin Jeesus ja Pyhä Henki olisivat toisistaan erillisiä. Ja Pyhä Henki olisi persoonaton väline. Näin ei tietenkään ole. Isä ja Poika ovat yksi Jumala. Ilmausta "välityksellä" Raamattu ei tunne, kun on kyse Jeesuksen olemisesta ja teoista. Jeesus ei ole jossakin Pyhän Hengen välityksellä. Jeesus on Pyhässä Hengessä. Silloin Hän tekee tekonsa Pyhässä Hengessä ja on läsnä Pyhässä Hengessä: Isässä (Joh 10:30, 14:10-11,13,18,23).

Pyhä Henki on Jeesuksen Henki ja Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Jumala on kaikkialla läsnä (Psalmi 139). Siksi Jumala on samanaikaisesti sekä taivaassa Pyhässä Hengessä että maan päällä lihaan tulleessa ihmisen ja Jumalan Pojassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ääretön Pyhä Henki, rajoittamaton Jumala, ei vähene taivaassa vaikka Hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa.  Sana Jeesus ja Pyhä Henki on YKSI Jumala. 

Siksi Jeesus oli silloin, ja on tänäänkin, taivaassa ja maan päällä samanaikaisesti. Hänen ihmisen kehonsa, telttamajansa, oli maan päällä, mutta Hän, joka asui siinä kehossa, Isä Jumala, oli myös taivaassa Pyhässä Hengessä.

Joh 14:10 "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen."

Nyt Jeesuksen ihmisen keho, ylösnousemusruumis, on taivaassa. Hän on läsnä olevana Jumalana myös täällä maan päällä Sanassa ja Pyhässä Hengessä.

Jeesuksen ihmiskeho oli kuolleista nousemisessa muuttunut kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi jossa Hän nousi taivaaseen. Taivaaseen nousemisensa edellä Hän sanoi opetuslapsilleen:

Matt 28:20 "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Jeesus on opetuslastensa kanssa näkymättömässä Pyhässä Hengessä. Tästä lisää edellä.

Joh 1:48 "Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut.""

Joh 2:24-25 "Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on." 

YHTEENVETONA TOTEAMME

Jumala on luonut auringon ja koko luomakunnan galakseja myöten. Hän itse on tietysti suurempi kuin koko Hänen luomansa luomakunta. Johannes kirjoittaa Herrasta Jeesuksesta:

Joh 1:4-10 "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä"... "Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä." 

Niin kuin aurinko lähettää valon säteet maan päälle valaisemaan ihmisten luonnollista maailmaa ja elämää, niin on Jumala lähettänyt meille Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, hengelliseksi valoksi.

Joh 8:12 "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo." 

Puhumme hengellisestä valosta, joka loistaa ihmisen sydämeen, niin että ihminen voi oppia tuntemaan Jumalaa ja hengellisiä asioita ja seurata Jeesusta (1 Kor 2. luku ja 2 Kor 4:6). Jeesus sanoi Isästä:

Joh 7:29 "Hänestä minä olen ja hän on minut lähettänyt." 

Tämän Sanan mukaan Jeesus on samaa olemusta Isän kanssa. Jeesus Kristus on meidän hengellinen valo. Auringon lämpö on siis kuva Pyhästä Hengestä. Jumala on

näkymätön (Room 1:20).

rakkaus (1 Joh 4:8).

Henki (Joh 4:24)

Sana (Joh 1:1,14, Ilm 19:11-16).

Näin Pyhä Henki on rakkaus. Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39).

Uskovan tulee elää Jumalan Sanan, Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen: Jumalan, rakkauden, kautta (1 Joh 4:9, Room 15:30). 

Pyhä Henki on myös Jumalan Voima (luuk 1:35). Myös Kristus on Jumalan Voima, Henki (1 Kor 1:24, 1 Piet 1:11, Apt 16:6-7, Luuk 6:19, 5:17).

Seuraavat Raamatun jakeet kuvaavat Jeesusta, Jumalan Sanaa:

Ilm 1:16 "Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä."

Hebr 1:3 "Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla."

Ilm 21:23 "Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa."

Joh 8:42 "Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua, sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut."

Herra Jeesus Kristus on siis Jumala Jumalasta ja samaa olemusta Isän kanssa.  

Jumalaa rakastava ihminen rakastaa Jeesusta koska Jeesus on Jumalasta ja Jumala rakastaa Poikaa (Joh 3:35, 5:20, Matt 3:17, 2 Piet 1:17). Isä kunnioittaa ja rakastaa uskovaa, joka palvelee Jeesusta Kristusta (Joh 12:26, 16:27, 14:21-23).

Dela den här sidan