PELASTUKSEEN SISÄLLE


SIUNAUS, ELÄMÄ, VALO, ILO JA RAUHA

Toivotan sinulle suurinta Jumalan siunausta mitä ihminen voi koskaan saada Jumalalta: pelastus ja ikuinen elämä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän Jumala tarjoaa meille kaikille Jeesuksessa Kristuksessa. Evankeliumi Jeesuksesta, ja Jeesus itse, on meille iloinen asia. Usko Jeesukseen ei siis ole ikävä asia. Se ei ole taakka. Jeesus ei tuo taakkoja, Hän vapauttaa niistä. https://www.youtube.com/watch?v=GwrmT6M5yac

Herran enkeli ilmestyi paimenille ja ilmoitti heille suuren ilon:

Luuk 2:10-11 "Älkää pelätkö: Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra." 

Meille, kaikelle kansalle, on syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Vapahtaja vapauttaa ihmisen. Se on iloinen asia. Jeesus vapauttaa Häneen uskovan ihmisen synnistä ja maailman antamasta tyhjyydestä ja rauhattomuudesta. Jeesus antaa meille enemmän kuin mitä tämä maailma koskaan voi tarjota. Hän tekee elämämme valoisaksi ja tuo rauhan ja vapauden.

Joh 1:4-5 "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.” 

Näin Jeesus Kristus toi meille elämän ja valon, ilon, meidän pimeään ja monta kertaa masentavaankin arkeen. Elämämme lehti voi siis kääntyä. Kirjeessään Johannes todistaa edelleen:

1 Joh 1:1-2 Elämä ilmestyi. Me olemme nähneet sen omin silmin ja käsin kosketelleet ikuista elämää, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 

Johannes siis todistaa, että he, apostolit, olivat nähneet ikuisen elämän ja kosketelleet sitä. Hän puhuu Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on elämä ja Hänessä Jumala antaa meille ikuisen elämän Hänen yhteydessään ja luonaan. Ikuinen elämä tuli siis Jeesuksessa Kristuksessa meille jokaiselle, niin että meillä on mahdollisuus kokea se ja päästä osalliseksi ikuisesta elämästä.

Näin ikuisen elämän ja terveyden ongelma, jota tiedemiehet yrittävät ratkaista, on ratkaistu jo 2000 vuotta sitten. Jumala teki sen. Jumala antoi meille elämän. Elämä tuli meille alas Jumalan taivaasta Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Pojassa, evankeliumin Sanan kautta.

2 Tim 1:10 "Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden, evankeliumin kautta." 

Ihminen saa elää Jumalan yhteydessä ja Hänen kanssaan ikuisesti kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, ja ottaa Hänet vastaan. Jeesuksen vastaan ottanut ihminen siirtyy välittömästi kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, ja Jumalan yhteyteen. Jumala tekee sen hänelle. 

Joh 5:24 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään." 

Joh 11:25-26 "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?""

Kuolema tässä yhteydessä tarkoittaa lopullista eroa Jumalasta. Elämä tarkoittaa ikuista elämää Jumalan yhteydessä. Jeesus siis puhui kuoleman jälkeisestä elämästä. Ruumiimme kuolema ei olekaan kaiken loppu. Jeesus on elämä. Hänessä on elämä. Se, jolla on Jeesus, sillä on elämä. Näin yksinkertaista se on.

1 Joh 5:11-13 "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

Me elämme kuitenkin vielä vähän aikaa tässä ajassa monien ongelmien keskellä. Täällä meillä on monenlaista vaikeutta. Usko Jeesukseen ei vapauta uskovaa kaikista vaikeuksista. Mutta uskovan kanssa vaikeuksissa on vaikeuksien voittaja, Herra Jeesus Kristus, joka auttaa vaikeuksissa. Lue osiosta "Jumalan valtakunta" Jeesuksen Kristuksen valtasuuruudesta, ja mitä Jeesuksen herruus ja läsnäolo elämässäsi merkitsee sinulle.

Maailma on levoton ja pahemmaksi se vain menee. Mutta, mutta, Jeesus sanoo:

Joh 16:33 "Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman." 

On turvallista olla voittajan kanssa Jeesuksen puolella tämän elämän myrskyjen pauhatessa. Jeesus antaa rauhan ja turvallisen luottavan mielen myrskyjenkin keskellä. Hän on omiensa kanssa joka päivä, niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä.

Huomasitko Jeesuksen esittämän vastakkain asettelun? "Maailmassa ahdistus - Jeesuksessa rauha." Olet ehkä kokenut ahdistusta maailmassa? Mutta oletko kokenut rauhan Jeesuksessa? Se on mahdollista kokea, sillä rauha Jeesuksessa on yhtä todellinen kuin ahdistus maailmassa. Rauha Jeesuksessa on tosin ikuista, ahdistus maailmassa on vain ajallista, hetkellistä. 

Jeesus tuli ja puhui meille, jotta meillä olisi Hänessä rauha. Rauha saadaan uskomalla Jeesukseen, tunnustamalla ja hylkäämällä syntimme, ja ottamalla Hänet vastaan ja turvaamalla Häneen kaikissa elämämme tilanteissa.

Ef 2:14 "Hän on meidän rauhamme."

Room 5:1 "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." 

Jes 53:5 "Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu." 

Uskon kautta Jeesukseen meidät on parannettu synnin käärmeen puremista synnin haavoista, ja Jeesus on tullut elämäämme rauhaksemme. Silloin meillä on rauha sydämessämme.

Jeesus tulee pian. Silloin olemme lopullisesti ja ikuisesti vapaat kaikista tämän elämän ongelmista. Jeesus vie meidät Jumalan luokse lopulliseen ikuiseen elämään ja autuuteen. Kiitos Jeesukselle Kristukselle!

Dela den här sidan