PELASTUKSEEN SISÄLLE


Kaksi tietä

Meillä jokaisella on vain kaksi tietä, joita voimme kulkea. Eräässä Veljeskuoron laulussa lauletaan:

"Vain kaksi tietä on sulla kulkea, ja toisen niistä täytyy valita. Sua Jeesus kutsuu tielle totuuden, niin alkaa sulla matka taivainen."

Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä (Joh 14:1-6). Hän on tie taivaaseen Jumalan luokse. Hän kutsuu meitä tälle tielle. Hän myös vie tielle astuneen kulkijan perille asti Jumalan luokse.

Joh 10:27-30, 2 Tim 2:13, 1 Piet 1:9, 4:19, Heb 7:25, 10:23, 1 Tess 5:23-24, Luuk 22:31-32, 1 Kor 1:8-9, 10:13, 2 Tess 3:3. 

Kuljemme joko omaa tietämme, tai tätä Jumalan Jeesus tietä. Emme voi olla samanaikaisesti näillä kahdella tiellä. Meidän on valittava tiemme.

Ennen uskoon tuloamme me kaikki vaelsimme omaa tietämme. Me teimme sitä, mikä meidän omasta mielestämme oli hyvää. Katsoimme itsekkäästi vain omaa parastamme ja seurasimme omia himojamme. Kuljimme siis itseemme ja omaan etuumme tuijottaen. Teimme omia suunnitelmia tulevaisuuttamme ajatellen. Emme kysyneet Jumalalta, mitä Sinä tahdot minun tekevän. Katsoimme oikeudeksemme päättää itse omasta elämästämme. Me olimme itse oman elämämme herrat.

Tämä oli, ja on, meidän oman tahdon tie. Se on pimeä ja raskas tie kulkea koska se on ero Jumalasta, elämästä ja valosta (Matt 4:16, Joh 8:12, 1 Joh 1:5-7, 2:11,1 Piet 2:9).  Jumala on tarkoittanut meidät jokaisen elämään Hänen yhteydessään Hänen kanssaan.

Oman tahdon tiellä kulkeva ihminen on hylännyt Jumalan. Siksi hän elää ilman Jumalaa maailmassa (Ef 2:11-13). Elämä ilman Jumalaa on eksyksissä kulkemista ja syntiä koska se on Jumalan alkuperäisestä suunnan näytöstä ja tahdosta poikkeamista, erämaassa harhailemista.

Jesaja 53:6 "Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme."

Jeesus kärsi rangaistuksen synneistämme; meidän omalle tiellemme poikkeamiset ja siitä aiheutuneet synnit. Jeesuksessa meillä on vapautus synneistämme ja parantuminen eksyksissä olemisesta. Jeesus on tie kotiin Jumalan yhteyteen. Hänessä löydämme ja saamme Jumalan. 

TOISENLAINEN TIE

Jumala laski alas taivaasta meille tien kulkea. Jeesus on Jumalan meille valmistama tie taivaaseen. Näin Jumala rakensi meille tien, joka johtaa elämään. Jumala tahtoo johdattaa ja viedä meidät tälle elämän tielle. Se tie vie ihmisen elämään Jumalan yhteydessä Hänen kanssaan. Uskoon tulossa ihminen astuu tälle Jumalan hänelle edeltä valmistamalle Jeesus tielle ja alkaa elää Jumalan kanssa.

Elävä oikea raamatullinen usko Jeesukseen on kulkemista tällä tiellä. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, Hän kutsui seuraajia itselleen. Hän sanoi ihmisille: "Seuraa minua". Nyt ei meidän tulekaan enää seurata omaa tahtoamme ja omia suunnitelmiamme. Meidän tulee seurata Herraa Jeesusta Kristusta ja Hänen tahtoaan ja suunnitelmaansa meitä varten. Tämä edellyttää tietenkin tien vaihtamista ja astumista Jumalan tahdon tielle. Tämä edellyttää myös elämämme herruuden luovuttamista Jeesukselle Kristukselle.

Emme siis itse päätä elämämme suunnasta. Suunnan päättää Herra Jeesus Kristus. Tämä on tietoinen tien valinta, jonka eteen Jumala asettaa meidät.

Jeesus on Herra. Koska Jeesus on Herra, Hänen tulee saada hallita elämässämme. Hän on myös voimakas "katuvalo" tällä tiellä. Meidän ei tarvitse vaeltaa pimeässä umpimähkään tietämättä minne kuljemme ja minne tulemme.

Psalmit 119:105 "Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani."

Johannes 8:12 "Jeesus puhui taas heille ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."

Jeesusta seuraamalla ollaan Jeesus tiellä ja matkalla taivaaseen. Oman tahdon itsekäs tiemme vie kadotukseen. Siksi tulee jättää kadotuksen tie ja vaihtaa kulku Jeesus tielle, elämään johtavalle tielle.

Jeesus elää. Hän kutsuu ihmisiä seuraamaan Häntä vielä tänäkin päivänä. Jeesuksen seuraaminen on Jumalan Sanan seuraamista. Se on Jeesuksen herruuden tunnustamista ja julistamista elämämme ylle.

Kun ihminen seuraa Jumalan Sanaa, hän ei ole itse itsensä herra. Jumalan Sana on auktoriteetti ja Herra elämässämme. Silloin Raamatun Sana ratkaisee elämämme suunnan: seuraamme Sanaa. Tällä Sanan tiellä uskovan tulee vaeltaa eteenpäin. Hänen ei tule jäädä seisomaan paikoilleen. Uskoon tulo on tielle astuminen ja tiellä kulkemisen alku.

Kuljetko siis omaa oman tahdon tietä, vai kuljetko Jumalan sinulle valmistamaa tietä? Oletko ajatellut tätä? Oletko Jumalan tahdossa? Jumalalla on hyvä suunnitelma sinulle. Hän rakastaa sinua. Hän on etukäteen valmistanut sinullekin tien, jota sinun tulee kulkea. 

Jos sinä kuitenkin olet väärällä tiellä, sinä voit vaihtaa tietä. Sinä voit astua Jumalan sinulle valmistamalle tielle. Se tie ei ole sinusta kaukana, eikä sitä ole vaikea löytää. Se tie vie ikuiseen elämään.

Dela den här sidan