KOLMINAISUUS


KUKA HERÄTTI JEESUKSEN KUOLLEISTA? JEESUS ITSE VAI JUMALA?

Jeesus sanoo Joh 2:19-21 "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". Jakeessa 21 sanotaan, että Hän puhui ruumiinsa temppelistä. Hän siis profetoi ylösnousemuksestaan. ”Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin” (Joh 10:17-18).

Jeesus sanoi siis herättävänsä itse itsensä kuolleista. Voimme kuitenkin lukea Raamatusta, että Jumala herätti Hänet kuolleista (Ap.t 4:10, 13:30). Ristiriitako? Ei suinkaan! Jumala on kolmessa persoonassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme ovat yhtä. "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta - ei ainoastaan vedessä vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. On kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme pitävät yhtä" (1 Joh 5:6-8).

Kukaan ihminen ei kykene herättämään itseään kuolleista. Siihen kykenee vain Jumala. Pyhä Henki, Jumala, on Jeesuksen Kristuksen Henki (Room 8:9-11, Joh 11:25). Pyhä Henki meni kalliohautaan ja herätti Jeesuksen kuolleen ihmisruumiin kuolleista (Room 8:11). Silloin toteutui Jeesuksen Sana: "Minä pystytän sen kolmessa päivässä".   

KUKA HERÄTTI LASARUKSEN KUOLLEISTA?

Oliko Hän sama persoona, joka Herätti Jeesuksen kuolleista? Kuka siis herätti Lasaruksen kuolleista? Jeesus seisoi Lasaruksen haudan ulkopuolella ja rukoili Isää (Joh 11:41-44). Sitten Jeesus huusi hautaan: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos.

Kuka herätti Lasaruksen kuolleista? Jeesus seisoi haudan ulkopuolella. Hän ei mennyt hautaan herättämään Lasarusta. Kuitenkin Raamattu todistaa, että Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista (Joh 12:1,17). Kuinka se voi tapahtua seisten haudan ulkopuolella kaukana haisevasta vainajasta? Ymmärrämme, että jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, meni hautaan ja herätti Lasaruksen, ja että Jumala täytyi olla siinä mukana.

Apt 10:38 "Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan."

Joh 3:2 "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

Jumala oli siis Jeesuksen kanssa ja herätti Lasaruksen kuolleista. Mutta kuka oli Jumala, joka oli Jeesuksen kanssa?

Lasaruksen mätänemistilassa oleva ruumis ei voinut itsestään tulla eläväksi. Joku huippuälykäs ja kykenevä persoona täytyi tehdä jotakin mätänemistilassa olevalle haisevalle ruumiille siellä haudassa, ennen kuin se kykeni tulemaan eläväksi ja Lasarus käveli ulos haudasta. Kuka sen teki? Kuka on tarpeeksi kykenevä herättämään kuolleet? Jos Pyhä Henki ei sitä tehnyt, kuka sen teki?

Job 33:4 "Jumalan Henki on minut luonut."

Pyhä Henki on luonut ihmisen ruumiin. Hän voi ruumiimme alkuperäisenä valmistajana myös korjata kaikki sen viat, jotka ruumiiseemme tulee. Jopa kuoleman aiheuttamat ”viat” Pyhä Henki voi poistaa ruumiistamme.

"Jumalan Henki on minut luonut. Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän." 1 Ms 2:7, Heb 10:5, Luuk 1:35, Matt 1:18,20, Job 33:4.

Täten toteamme, että Luoja: Jumalan Henki, Pyhä Henki, herätti Lasaruksen kuolleista. Kuitenkin Raamattu todistaa Jeesuksen herättäneen Lasaruksen kuolleista!

Pyhän Hengen teoista saa Jeesus kunnian koska Pyhä Henki on Jeesuksen Henki. Siksi Raamattu antaa Jeesukselle kunnian Lasaruksen kuolleista herättämisestä. Mitä Isä tekee, sitä tekee Poika. Ja mitä Poika tekee, sitä tekee Isä, Pyhä Henki.  

Joh 5:19 "Poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan vaan ainoastaan sen, mitä näkee Isän tekevän. Mitä tahansa Isä tekee, sitä tekee samoin Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee."

Poika, Jeesus, ei voi tehdä mitään ilman Isää, Pyhää Henkeä, koska Isä ja Poika ovat YKSI. Isä, Pyhä Henki, ei voi tehdä mitään ilman Poikaa, Jeesusta, koska Isä ja Poika ovat YKSI. Kaikissa Jumalan teoissa, mitä tahansa Jumala tekee, on Isä ja Poika. Huomaa, että Johannes kirjoittaa kirjeissään yhdestä Jumalasta kahdessa persoonassa. Hän kirjoittaa Isästä ja Pojasta. 

PAAVALIN KOLMINAISUUSOPPI

Paavalille Jumalan kolminaisuus oli itsestään selvä totuus. Hän puhui Pyhästä Hengestä monilla eri nimillä tehdäkseen kolminaisuuden selväksi myös lukijoilleen. Tästä lienee paras esimerkki seuraava roomalaiskirjeen katkelma.

Room 8:9-11,14 ”Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas "Kristus on teissä", - "Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä." "Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia." 

Lapseuden Henki, Jumalan Henki ja Jumalan Pojan Henki (Room 8:14-15, Gal 4:6). Näissä jakeissa esiintyy Jumalan Henki ja Kristuksen Henki ja Kristus samassa asiayhteydessä. Kristuksen Henki on näin ollen Jumalan Henki ja Jumala.

PYHÄ HENKI esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. He yrittivät lähteä Bityniaan mutta JEESUKSEN HENKI ei sallinut heidän sitä tehdä. Me käsitimme, että JUMALA oli kutsunut meitä (Makedoniaan) julistamaan heille evankeliumia (Apt 16:6,7,10). Näin ymmärrämme, että Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki on yksi ja sama Jumala.

JUMALAN SANA

Lasaruksen herättämisessä oli Jumalan kolminaisuus yhteistyössä aivan niin kuin luomistyössäkin; Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Jumala, Sana ja Pyhä Henki (1 Ms 1. luku).

Tämä näkyy myös Jeesuksen toiminnassa; Jeesus rukoilee Isää ja sanoo Sanan ja Pyhä Henki toteuttaa sen, mitä Jeesus sanoo. Näin ollen Isä, Sana ja Pyhä Henki ovat täydellisessä yhteistyössä. Jeesus on personoitu ylösnousemus ja elämä (Joh 11:24, 14:6). Elämän ja Jumalan Sanan tieltä täytyy kuoleman voimien väistyä.

SANA IHMISEN LUOMISESSA

Jeesus on Jumalan Sana, joka tuli lihaksi (Joh 1:1-3,14). Ilman Sanaa Jumala ei ole luonut mitään (Kol 1:16-17). Myös ihmisen luomisessa Jeesus, Jumalan Sana, oli mukana. Raamattu kertoo, että Jumala otti maan tomua ja muovasi siitä ihmisen ja puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (1 Ms 2:7). Mutta ennen sitä Jumala puhui. Jumala aloitti ihmisen(kin) luomisen puhumalla. Jumalan suusta lähti Sana:

1 MS 1:26 "Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme." 

Näin myös ihminen luotiin Jumalan Sanan kautta Sanalla. Ja tämä pitää yhtä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa.

Joh 1:3 ”Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on" (RK).

Mikäli ihminen olisi luotu ilman Jumalan Sanaa, Jeesus ei olisi ollut mukana ihmisen luomisessa. Silloin Hän ei olisi Luoja. Raamattu olisi ristiriidassa itsensä kanssa. Jeesuksen täytyi välttämättä olla mukana kaikessa luomistyössä, jotta Raamatun Sana olisi kaikin puolin yhtäpitävä.

Lasaruksen kuolleista herättämisessä oli kyseessä luomistyö. Siinä oli siis Luoja: Sana ja Henki yhteistyössä. Ilman Luojaa se ei olisi onnistunut.

Näin Raamattu todistaa, että ihmisenkin luomisessa Pyhä Henki ja Sana oli yhteistyössä.

Ps. 33:6 "Herran Sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa Hengellä."

Herra Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin: Jumalan Henki. "Jumalan Henki on minut luonut. Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut" (Job 33:4). "Henki tekee eläväksi. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä" (Joh 6:63. RK). Sana ja Henki on siis yksi Luoja; Jumala.

Dela den här sidan