KOLMINAISUUS


PERUSTELUJA KOLMINAISUUDELLE

Raamattu on täynnä todisteita Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluudesta. On vaikea avata Raamattua Uuden Testamentin kohdalta löytämättä näitä totuuksia. Jatkossa käyttämäni lyhennykset tarkoittavat;

VT = Vanha Testamentti

UT = Uusi Testamentti

RK = Raamattu Kansalle käännös

Koko Raamattu kertoo Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Luuk 24:25-27, 44, Joh 5:46). VT:ssä Herra Jeesus Kristus nähdään peitettynä. Hän onkin monilta ihmisiltä salattu peitetty Jumala. "Totisesti, sinä olet Jumala, joka salaa itsensä, sinä Israelin Jumala, sinä Pelastaja" (Jes 45:15 RK). Mutta Jumala ilmoitti itsensä Pojassaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi UT kertoo Jeesuksesta suoraan ja selvästi. Siksi UT:ssa ja UT:n kautta Jumala, Herra Jeesus Kristus, nähdään kirkkaasti. Sellainen kuin Jeesus on, sellainen on Jumala. Jumala voidaan oppia tuntemaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kauttaan (Joh 14:6-11, 2 Kor 3:13 - 4:5, Kol 2. luku).    

Ei ole ollenkaan samantekevää kuka Jeesus on meille. Jeesus sanoo: "Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne" (Joh 8:24 RK). Käyttäisin tässä isoja kirjaimia sanoissa "minä olen" koska Jeesus käytti itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen". RK kertookin sen alaviitteessä Joh 4:26. Näillä sanoilla Jeesus viittaa VT:n Jumalaan, joka ilmoitti Moosekselle nimensä ”Minä Olen” (2 Ms 3:14). Jeesus sanoo olevansa "Minä Olen" Jumala. 

Jos joku uskova ei ymmärrä Jeesuksen jumaluutta, hän pelastuu uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Pelastus ei perustu ihmisen ymmärrystasoon Jeesuksesta Kristuksesta. Se ei perustu Jeesuksen Jumalaksi ymmärtämiseen. Pelastus perustuu uskoon ristillä tapahtuneeseen synnin sovitustekoon ja Jeesuksen Herraksi tunnustamiseen (1 Kor 15:1-8, 11, Room 10:9-10). Mutta on vaarallista opettaa toisille, jopa julkisesti, ettei Jeesus ole Jumala. Jeesuksen jumaluus on täysin selvästi esitetty Raamatussa. Jos siis kiellämme Hänet, emme voi millään puolustaa oppiamme Jumalan edessä, ja hän on kieltävä meidät.

Tunnusta Jeesus Herraksesi, ja Hän tunnustaa sinut omakseen Isän edessä taivaissa. Kiellä Jeesus ja Hänen herruutensa, ja Hän kieltää sinut Isän edessä taivaissa (Matt 10:32-33). Huomaa tässä, että "taivaissa" on monikkomuoto. Jumala ja Jeesus ovat siis taivaissa.

2 Tim 2:10-13 "Siitä syystä kestän kaiken valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma: Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää."  

VT:n mukaan vain Herra Jumala on Pelastaja ja vain Hänessä on pelastus (Jes 12:1-2, 43:3,11, Ps 130:8). Pelastuksemme on siis Jumalassa, Hänessä, Hänen yhteydessään. UT:n Jeesus on ainoa Pelastaja. Hänessä meillä on pelastus. "Siitä syystä minä kärsin  kaiken valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden" (2 Tim 2:10, Matt 1:21, Ap.t 4:11-12, 13:32, 38-39, 45-48, 16:31, Heb 9:28).

VT: Ainoastaan Herrassa Jumalassa tulee ihminen vanhurskaaksi (Jes 45:24-25). UT: Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tulee ihminen vanhurskaaksi (Ap.t 13:38-39, 1 Kor 1:30, Room 10:4).

Vain Jumalaa saa kumartaa ja palvoa. Jeesus vaati ihmisiltä samaa kunnioitusta itseään kohtaan kuin Jumalaa kohtaan. ”Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt” (Joh 5:22-23). ”Jos joku palvelee minua, niin Isä kunnioittaa häntä."  Jeesus otti vastaan palvontaa. Lue:

Matt 4:10, Ilm 22:8-9, Matt 8:1-3, 9:18, 14:33, 15:25, 28:17, Mark 3:11, Luuk 4:15, 17:15-19, Joh 9:35-41, Ap.t 19:17,  Joh 12:26 . 

Huomaa tässä, että kaikki Jeesuksen teot ja Sanat olivat Jumalan Sanoja ja tekoja (Joh 5:19, 8:26-29, 12:50, 14:10-11). Jeesus siis puhui samoja Sanoja kuin Isä, ja Hän teki ainoastaan Jumalan tekoja. Kun siis Jeesus otti vastaan palvontaa, Jumala otti vastaan palvontaa ja sai palvontaa. Jumala siis vaatii ihmisiä antamaan jumalallisen kunnian Herralle Jeesukselle Kristukselle. Jumala ei tietenkään anna kunniaansa kenellekään toiselle, ei pane eikä vaadi ihmisiä palvomaan toista (Jes 42:8). Jeesus on siis samaa olemusta Isän kanssa: Jumala Jumalasta. 

Jeesuksen nimeen pitää jokaisen polven notkistuman. "Jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla" (Fil 2:10, Heb 1:6). VT:n Herra Jumala sanoo: ”Minun lisäkseni ei ole yhtäkään Jumalaa, ei ketään vanhurskasta Jumalaa ja pelastajaa, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki te maan ääret, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minun edessäni on kaikkien polvien notkistuttava."

Jotta Jumala ei riitelisi itsensä kanssa, väittelisi itsensä kanssa, siitä kenen edessä ihmisten tulee polvistua, Jeesuksen täytyy olla Jumala lihassa. Jes 42:8, 48:11,45:21-23, 2 Kor 3:16, 4:5, Heb 1:6-12.  

Jeesus sanoi: "Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan" (Joh 5:43). "Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut" (Joh 17:11). Jumalan nimi on siis Herra Jeesus Kristus. Lähetyskäskyssä Jeesus käskee kastaa uskoon tulleet ihmiset Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt 28:19). Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimi on siis yksi nimi: Herra Jeesus Kristus. Siksi Apostolien teoissa uskoon tulleet ihmiset kastettiin Herran Jeesuksen nimeen. "Sen kuultuaan he ottivat  kasteen Herran Jeesuksen nimeen" (Apt 19:5, 2:38, 10:48).  

LAMPAIDEN PAIMEN JA OMISTAJA

Jumala on lammasten Paimen ja omistaja (Hes 34. luku). Hän itse kaitsee lampaitaan (jakeet 11,15). Jeesus sanoo: "Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani" (Joh 10:14, Ilm 14:4). Jeesus esiintyy lampaiden omistajana ja Kaitsijana. Hän sanoo olevansa Hes 34. luvussa puhuva Hyvä Paimen ja Jumala. Lampaiden omistaja on tietysti Jumala (Hes 34:31 Ja Ps 100:3). Jeesus sanoi, ettei kukaan voi ryöstää Hänen lampaitaan Hänen ja Isän kädestä. Isän ja Jeesuksen käsi on siis yksi ja sama käsi (Joh 10:27-30,38). On vain yksi lauma ja yksi Paimen (Joh 10:16, Heb 13:20). Hän on Herra Jeesus Kristus: Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. 

Näin Jeesus on VT:n Herra Jumala ja lampaiden Hyvä Paimen. Jeesus johdattaa pelastetut elämän vetten lähteille (Ilm 7:17). ”Olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo” (I Piet 2:25, Tiit 2:13-14). Tämä viittaa tietysti Herraan Jeesukseen. Uskoon tullut henkilö on tullut Jumalan luokse Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hänessä (Joh 14:6, 10:9, Ef 3:12).

Näin Raamatun ilmoituksen mukaan Jeesus Kristus on VT:n Herra Jumala ja se Hyvä Paimen. Huomaa, että ihminen tulee Jeesuksen Kristuksen luokse Jumalan vaikutuksesta, kutsumana ja vetämänä: "Jokainen, joka on  kuunnellut Isää ja oppinut Häneltä, tulee minun  luokseni" (Joh 6:45). Jumala ei kutsu eikä vie ketään toisen luokse, Jumala vetää ihmisiä itsensä luokse. https://www.youtube.com/watch?v=zQCpPaHecWI

Jeesus sanoi olevansa Jumala. Kansa halusi kivittää Hänet jumalanpilkan tähden koska Jeesus oli tehnyt itsensä Jumalaksi (Joh 10:33). Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen Sanoista Jeesuksen väittävän olevansa Jumala ihmisen lihassa ihmisenä. Tämä pitää yhtä Joh 1:1,14 jakeiden todistuksen kanssa.

Huomaa taas tässä, että Jeesuksen todistus itsestään on Jumalan todistus Pojasta. "Myös Isä, joka on minut lähettänyt, on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen hahmoaan, eikä hänen sanallaan ole teissä pysyvää sijaa, sillä te ette usko häntä, jonka Isä on lähettänyt. Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän" (Joh 5:38-40, 1 Joh 5:6-10).

Pelastus alkaa siitä kun ihminen tunnustaa Jeesuksen Herraksi (Room 10:9-10). Raamattu antaa jakeessa 9 Jeesukselle korkeimman Jumalan nimen. Herra viittaa VT:n Jumalaan. Yksi Herra (Ef 4:5, Juuda 4). Näin meillä ei ole kahta Herraa. On vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Tunnustamalla Jeesuksen Herraksi sinä pelastut.

Joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, lihaan tulleeksi Kristukseksi, on Jumalan Hengessä. Jumalan Henki uskovassa vaikuttaa ja tekee mahdolliseksi Jeesuksen Herraksi tunnustamisen. Jeesuksen tunnustajalla on Isä ja Poika: Jumala (1 Joh 2:22-23, 4:1-4, 1 Kor 12:3).

Se, joka kieltää Jeesuksen, kieltää Jumalan. Hänellä ei ole Isää eikä Poikaan. Hänellä ei ole Jumalaa (Ef 2:12-13). Antikristuksen henki, joka on vaikuttamassa maailmassa, kieltää Jeesuksen herruuden ja jumaluuden, ja niin myös Isän ja Pojan. Siksi antikristuksen hengen vaikutuksen alla ihminen ei voi tunnustaa Jeesusta Kristusta Herraksi Jumalaksi. Huomaa, että Kristus on Jumala: "Heidän ovat kantaisät, ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken, Jumala, iankaikkisesti ylistetty. Aamen." Aamen tarkoittaa ja korostaa - "Totisesti totta on". Koska näin on, Johannes kirjoittaa: 

"Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä" (1 Joh 2:22-23 RK). 

Paavali julisti monessa Raamatun jakeessa, että Jeesus on Herra. Paavalille Herra merkitsi Israelin Jumalaa. Raamattu sanoo suoraan Jeesuksen olevan Jumala. Room 9:5 ja 1 Joh 5:20-21, Joh 1:1, Hebr 1:8, Tiit 2:13, 3:4-5. Paavali Filippin vanginvartijalle: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi."

Uskon tulee siis kohdistaa Herraan Jeesukseen Kristukseen, ei mihinkään muuhun Jeesukseen. Pelastus on vain tässä yhdessä Jeesuksessa koska Hän on Jumala. Tämä tulee esille tässä tapauksessa. Paavali käski vanginvartijaa uskomaan Herraan Jeesukseen. Mutta vanginvartija riemuitsi siitä, että hän, ja koko hänen perheensä, oli tullut Jumalaan uskovaksi (Ap.t 16:30-34).

Tässä sopisi kysyä, että miksi Paavali käski häntä uskomaan Jeesukseen, eikä Jumalaan? Miksi vanginvartija uskoi Jeesukseen ja riemuitsi siitä, että hän oli tullut Jumalaan uskovaksi? Vastauksen saamme 1 Piet 1:21 ”Hänen kautta uskotte Jumalaan”. Kukaan ei voi uskoa Jumalaan, Luojaan,  ohi Herran Jeesuksen Kristuksen. Hänessä ja Hänen kauttaan  uskomme Jumalaan: Luojaan. 

Jumala ilmoitti itsensä vanginvartijalle ja hänen perheelleen julistetussa Jumalan Sanassa, Jeesuksessa Kristuksessa. He ymmärsivät tulleensa Jumalaan uskoviksi kun he nyt uskoivat Jeesukseen, Jumalan Poikaan. Jumala ei tietenkään saarnauta ihmisille ketään toista, Hän kutsuu ja vetää ihmisiä itsensä luokse evankeliumin Sanalla Sanassa. 

Jeesus huusi Joh 12:44-45 ”Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt! Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt!” Ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, uskovat siis itse asiassa Israelin Jumalaan (Jes 12:1-3). Heidän uskonsa ei ole ainoastaan ihmisenä eläneeseen ja ihmisenä esiintyneeseen Jumalan ja ihmisen Poikaan, ihmiseen.

Usko Jeesukseen on myös usko Jumalaan koska Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa. ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9). “Ei kukaan tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani” (Joh 14:6). Hänessä (Jeesuksessa) meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta Häneen (Ef 3:12).

Näin usko Jeesukseen on usko Jumalaan. Ja näkemällä Jeesuksen näemme Jumalan. Jeesuksessa Kristuksessa asuu koko jumaluus ruumiillisesti (Kol 2:9). Siksi meillä on Hänessä koko jumaluus: Isä, Poika ja Pyhä Henki (Kol 2:10). Tästä johtuen uskoon tullut, joka kastetaan Jeesuksen nimeen, kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siis Isän, Pyhän Hengen Pojan, Jeesuksen, nimeen.

SALATTU JUMALA

Jeesus on VT:n: "Salattu Jumala, Vapahtaja." Jeesus on Jumalan salaisuus. UT:n Vapahtaja on tietysti Jeesus. Jes 43:3, 45:14-15, Kol 1:26-29, Ef 3:1-11. Enkeli Joosefille: "Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tässä oli kysymys Jeesuksesta, joka oli pelastava, - kenet? Niin juuri, kansansa! Jeesus oli pelastava oman kansansa, Israelin, sen synneistä. Israel on Jumalan kansa. Israel on myös Jeesuksen kansa. 

Matt 1:21,  Luuk 1:76-77, 1 Aikak 11:2, Jer 23:13, Room 11. luku, Matt 23:37-39, Joh 16:15. Kaikki, mikä on Isän, on Jeesuksen koska Jeesus on Jumala lihassa (Joh 16:15, 17:10).

Enkeli paimenille: "Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra" (Luuk 2:11 RK). Herra Jumala meidän kanssamme (Matt 1:23). Lue myös 1 Tim 4:10 ja Tiit 2:10-14, 3:4-6. Jumala, Jeesus, Vapahtaja. Jeesus käyttää itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen" (Joh 4:26, 6:20, 8:24,28).

Dela den här sidan