SYNNIT ANTEEKSI

VANHURSKAUDEN PUKU

Jatkoa edelliseen kirjoitukseen "Anteeksi antaminen".

Pesty puetaan

 

SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISTA SEURAA VÄLITÖN VANHURSKAUTTAMINEN

Vanhurskauttaminen selitetään usein syyttömäksi julistamiseksi. Mutta ymmärtääkseni vanhurskauttaminen on enemmän kuin syyttömäksi julistaminen.

Jumala ei jätä ihmistä pelkästään synnistä puhdistetuksi syyttömäksi puhtaaksi pestyksi. Jos näin olisi, ihminen olisi alaston Jumalansa edessä.

Ennen syntiin lankeemusta Ihminen ei ollut alasti. Jumala ei luomisessa jättänyt ihmistä alastomaksi. Hänen pukunsa oli Jumalan kirkkaus. Mutta välittömästi synnin tultua ihmisen elämään, hän menetti Jumalan kirkkauden. Silloin ihminen huomasi olevansa alasti. Miksi hän ei huomannut sitä aikaisemmin? Siksi koska hän ei ollut alasti. 

1 Ms 3:7 "Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti."

Ihmisen alastomuus ei riitä Jumalalle. Siksi Hän pukee verellään puhdistetun ihmisen päälle oman viattomuutensa ja puhtautensa. Se on se Jumalan kirkkaus, jonka ihminen menetti syntiin lankeemuksessa.

Room 3:23 "Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla."

Koska ihminen menetti pukunsa, Jumalan kirkkauden, ja ihminen oli alasti, Jumalalla tuli heti tarve pukea ihminen. Jumalan kirkkaus on Jeesuksen vanhurskaus. Se on Hänen meille takaisin hankkima Jumalan kirkkaus, Jumalan vanhurskaus. Jeesus eli ihmisenä täysin synnittömän elämän, sellaisen elämän kuin sinun ja minun olisi pitänyt elää. Me emme pystyneet, emmekä pysty, elämään täysin synnittömästi. Me olemme kaikki langenneet syntiin ja synnin alla. Mutta Jeesus ei langennut mihinkään syntiin. Hän eli synnittömän elämän. Hän täytti Jumalan lain vaatiman vanhurskauden meidän puolestamme.

Room 8:3-4 "Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan."

1 Kor 1:30 "Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi,"

Nyt Jeesus Kristus sydämissämme on lain vaatiman vanhurskauden täyttymys meille vanhurskaudeksi. Tämän kirkkauden, Jumalan vanhurskauden ja lain täyttymyksen, ihminen saa uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja ottamalla Hänet Herrakseen. Siis, kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat menettäneet Jumalan vanhurskauden, mutta ...  

Room 3:24-26 "saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

Jakeet 22-23 "Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden."

2 Kor 5:21 "Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi -"

Kun sinä olet uskossa, olet saanut Jumalalta Hänen vanhurskautensa, Jumalan kirkkauden, lahjaksi. Olet myös sisällä Kristuksessa. Hänessä olet yhtä viaton ja  vanhurskas kuin Jeesus on. Siksi meillä on turva tuomiopäivänä, Hänessä. Ja siksi Raamattu toteaa:

1 Joh 4:17 "Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."

Voimakas väite, eikö? "Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa." Tämän ymmärtää meissä olevan Jumalan vanhurskauden taustaa vasten. 

Jeesus otti ristillä päälleen kaikki sinun syntisi. Jeesus kärsi sinulle kuuluneen rangaistuksen synneistäsi. Jeesuksen ruumiista virtasi maahan taivaasta tullut Jumalan oma pyhä veri. Siksi se veri kykenee puhdistamaan, ja puhdisti, sinut synneistäsi (Apt. 20:28). Sitten Jumala otti Jeesuksen puhtauden ja viattomuuden ja puki sen sinun päällesi. Jumala teki siis ristillä itselleen hyvin epäedullisen vaihtokaupan sinun ja minun hyväksi ja eduksi. Hän otti päälleen meidän syntimme ja puki meidät viattomuuteensa.  Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan sai tämän aikaan.

Nyt kun Jumala katsoo sinuun, Hän näkee sinussa Poikansa Jeesuksen puhtauden ja viattomuuden. Jumala ihastuu valtavasti siihen puhtauteen ja viattomuuteen, jonka Hän nyt näkee sinussa. Sen tähden sinä, joka kaipaat puhtautta ja viattomuutta, janoat vanhurskautta, saat kokea tämän todeksi myös tunnemaailmassasi. Sinä tulet ravituksi vanhurskaudella. Pyhä Henki tulee vahvistamaan sinulle oman Sanansa. Hän sanoo: "Kaikki tämä on sinun. Omistat puhdistuksen kaikista synneistäsi ja minun vanhurskauteni puvun uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen."  Näin on ja Aamen!

Tämä ei ole järkeilyn asia. Tämä on uskon asia. Usko Jumalan Sana, ja ota se vastaan, ja saat kokea sen voiman. Aamen! 

Kukaan ei voi syyttää sinua. Jumala on sinut pessyt puhtaaksi ja pukenut sinut Kristuksen viattomuuteen. Kiitä ja ylistä Herraa Jeesusta Kristusta syntiesi anteeksi antamisesta ja anteeksi saamisesta ja Hänen verensä synnistä puhdistavasta voimasta. Kiitä Jeesusta Hänen vanhurskaudestaan, joka nyt on sinun vanhurskautesi, Herralta lahjaksi saatu.

Jes 54:17 "Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra."

Jeesus Kristus on tullut Jumalasta sinulle vanhurskaudeksi, lunastukseksi ja pyhitykseksi. Hän on sinun vanhurskautesi ja pyhityksesi (1 Kor 1:30). Tällä vanhurskaudella ja pyhityksellä sinä ja minä pelastumme. 

Älä enää kiusaa Jumalaa synneilläsi. Niitä ei ole olemassakaan. Kun tuot/toit Jumalalle syntisi, Hän painaa/painoi "delete" näppäintä ja vips, poissa, tyhjä!

Jes 43:24-25 "Et ole minulle kalmoruokoa hopealla ostanut etkä minua teurasuhriesi rasvalla ravinnut - et, vaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi. Minä, minä PYYHIN POIS sinun rikkomuksesi itseni tähden, ENKÄ SINUN SYNTEJÄSI MUISTA."

Huomasitko? Jumala pyyhkii pois syntisi ITSENSÄ TÄHDEN. Se on suurempi auktoriteetti kuin jos Hän sanoisi: "No sinun tähtesi minä tämän teen koska se on sinulle niin hyvä". Ei niin! Jumala sanoo: "Itseni tähden minä pyyhin pois sinun syntisi ja rikoksesi, koska se on MINULLE niin hyvä sillä minä rakastan sinua. Minä saan sinut puhtaana ja puettuna luokseni ikuisesti."  Siksi Jumalan anteeksiantamus on varma ja luja.

Psalmi 130:3-8 "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, ja hänen sanaansa minä panen toivoni, Sieluni odottaa Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä Herran luona on armo, hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä."

Raamattu on täysin selvä tässä asiassa: Jumala ei pidä mielessään anteeksi antamiaan syntejä. Jos Jumala pitäisi mielessään syntimme, kukaan meistä ei kestäisi.  

Lopuksi: Kun Jumala ei muista sinun syntejäsi, unohda sinäkin ne. Keskity jatkossa Jeesukseen ja Hänen rakkauteensa sinua kohtaan. Muista, että sinä olet täysin puhdas Jeesuksen ristin työn ja veren ansiosta.

Jes 1:18 "Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi, Vaikka ne ovat purppuranväriset, ne tulevat villanvalkoisiksi."

1 Joh 1:7 Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

2 Kor 5:17 "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut."

Herra siunatkoon sinua läsnäolollaan!  

Dela den här sidan