PELASTUKSEEN SISÄLLE


Tie Jumalan luokse sisälle pelastukseen

Joskus kuulee kysymyksen miten Jumalan voisi löytää, ja mistä Häntä pitäisi etsiä. Joku vielä voi väittää Jumalan piileksivän ihmiseltä koska Hän ei astu esille ja näytä itseään. Jumala itse lupaa, että ihminen löytää Hänet, kun ihminen etsii Häntä kaikesta sydämestään.

Jeremia 29:13 "Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne."

Jumala on siis ihmisen löydettävissä. Hän on todellinen persoona, joka voidaan kohdata. Se, joka on löytänyt, voi sitten kertoa toisille ihmisille löydöstään. Niin uskovat tekevätkin kertoessaan uskoon tulostaan. En ole koskaan kuullut kenenkään uskovan kertovan teoreettisesta uskoon tulostaan, kuinka hänelle on opetettu, että nämä uskon asiat ovat, ja miten hänen tulee uskoa, ja miten hän nyt uskoo. Kaikki uskoon tulleet ihmiset kertovat henkilökohtaisesta Jumalan kohtaamisestaan.

Apt 17:24-28 "Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun.

Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme,"

"hänessä me elämme ja liikumme ja olemme,"

Jumala näyttää näiden Raamatun Sanojen perusteella olevan meitä hyvin lähellä. Mutta ymmärrämmekö me kuinka lähellä Jumala on meitä jokaista?

Etsin kerran kuumeisesti silmälasejani enkä löytänyt. Vaimoni oli katsellut touhujani ja kysyi sitten, että mitä sinä etsit. Minä vastasin, että silmälasejani minä etsin. Silloin vaimo naurahti ja sanoi: "Ne ovat nokallasi". Minä hämmästyin, sillä ne olivat nokallani, enkä minä ollut sitä huomannut.

Jumala "piileksii" suurin piirtein yhtä lähellä ihmistä kuin minun silmälasit olivat minusta. Lasini olivat niin lähellä minua, että en uskonut niiden olevan niin lähellä. Siksi en löytänyt niitä. Jumalakin on lähempänä ihmistä kuin hän edes aavistaa. Siksi monet eivät huomaa Häntä. Koska me olemme ja elämme Hänessä, Jumala on siinä, missä ihminen avaa sydämensä ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan uskossa Häneen.

Joh 1:1 "Alussa oli sana. Sana oli Jumala."

Sana, Jumala, tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa ja asui keskellämme. Jumala ei siis piileksi ihmiseltä. Hän on jo astunut esille ja näyttänyt itsensä Jeesuksessa Kristuksessa

Joh 1:10-14 "Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta." 

Jumala on siis meitä jokaista hyvin lähellä. Itse asiassa me elämme ja olemme ja liikumme Hänessä. Hän on kaikkialla. Mutta ihminen voi pitää Jumalan sydämensä ulkopuolella, kaukana sydämestään.

Matt 15:8 "Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana." 

2 Kor 3:16 "Kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois."

Ennen uskoon tuloa ihminen elää ilman Jumalaa. Hän on kääntänyt Jumalalle selkänsä. Uskoon tulossa ihminen kääntyy sydämessään Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Silloin ihminen tulee sydämessään, sisimmässään, Jumalan luokse Jeesuksen Kristuksen kautta, Hänessä. Silloin ihminen pyytää Jeesuksen asumaan omaan sisimpäänsä. Se vaatii nöyrtymistä Jumalan edessä. Siksi Jumala on nöyrtymisemme matkan päässä, ei sen kauempana.

Matkan pituus riippuu siitä koska ihminen nöyrtyy ja polvistuu Jeesuksen Kristuksen eteen tunnustamaan ja hylkäämään syntinsä ja ottaa Jeesuksen elämäänsä Herrakseen ja Vapahtajakseen. Jumala on sydämen päätöksen etäisyydellä ihmisestä.

Jumalaa ei siis tarvitse lähteä etsimään mistään. Jumala on jo tullut luoksemme evankeliumin Sanassa. Yksilöihmisen, joka on kuullut/lukenut evankeliumin Jeesuksesta, tarvitsee ainoastaan päättää kääntyä Jumalan puoleen, tulla Jumalan luokse ja seurata Jeesusta Kristusta uskossa Häneen, ja Jumala on siinä.

Ihminen siis päättää itse kuinka kaukana Jumala on hänestä, hänen sydämestään, ja koska pelastus astuu voimaan hänen elämässään.   https://www.youtube.com/watch?v=G6Rl7Cn0WpM

Pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Sanassa.  Hänessä otamme vastaan Jumalan ja pelastuksen. Silloin Jeesuksen meille hankkima pelastus astuu voimaan kohdallamme. Jeesuksen Kristuksen kautta tulemme Jumalan luokse.

Joh 14:6 "Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani."

Joh 10:9 "Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu."

Joh 6:45 "Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni."

Joh 6:37 "sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos."

Uskoontulossa on siis kysymys Jumalan luokse tuleminen lihassa ilmestyneen ja ilmoitetun Jumalan, Herran Jeesuksen Kristuksen, kautta. Jumala kohdataan viimeistään siinä vaiheessa kun tunnustetaan Herra Jeesus Kristus ihmisten edessä omaksi Herraksi. Silloin koetaan pelastus. Suun tunnustus johtaa pelastusvarmuuteen. Sen antaa ja vaikuttaa Pyhä Henki. Silloin ihminen tietää kohdanneensa Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa.  Hän tietää olevansa Jeesuksen pelastama ihminen.

Sana oli Jumala, Henki, joka tuli lihaksi. Jumala lihassa on Jumalan Poika, Herra Jeesus Kristus. 

Sana, Jumala, on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Nimittäin se uskon Sana, evankeliumin Sana Jeesuksesta Kristuksesta, jonka otit vastaan. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan (Room 10:8-10).

Joku voi nyt sanoa: "Ei Jeesusta voi tunnustaa Herraksi, ei varsinkaan ihmisten edessä, se on vaikeaa." Et varmasti voi tunnustaa Jeesusta Herraksi, mikäli Jeesus ei ole Herrasi. Jos sinä et usko Jeesusta Herraksesi, etkä ole pyytänyt Häntä asumaan sisimpääsi, Hän ei ole Herrasi. Silloin sinä et myöskään tunnusta Häntä. Mutta välittömästi, kun otat Jeesuksen vastaan omin sanoin, Jeesus tulee sydämeesi asumaan. Silloin Hän on Herrasi ja sinä voit tunnustaa Hänet ihmisten edessä. Jeesus sydämessäsi antaa sinulle mahdollisuuden tunnustaa Hänet. Niin yksinkertaista se on.

ARMO TOTUUS JA RAKKAUS

Jumalan seurakunta julistaa Jumalan armon evankeliumia. Armo, rakkaus ja totuus kulkevat käsi kädessä. Nämä elementit ovat, ja ne täytyy olla, yhdessä. Näistä ei voi jättää pois yhtäkään seurakunnan julistuksessa ja toiminnassa. Muussa tapauksessa seurakunta ei enää ole Jumalan asialla.

Koska Jumalan armo on Totuudessa (Jeesuksessa Kristuksessa), ja Totuus on tullut Jumalan armon ja rakkauden kautta, seurakunta julistaa synnin synniksi. Koska tämä on armon ja totuuden seurausta, siinä on aina rakkaus motiivina.

Jos sinä siis kuljet synneissäsi ilman parannusta ja uskoa Jeesukseen, seurakunnan papit kehottavat sinua luopumaan synneistäsi ja uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Heidän tulisi tehdä niin. Sinä voit kokea sen tuomitsemisena jos sinä et tahdo luopua synnistä.

Jos sinä tahdot seurata Jumalaa uskossa ja kuuliaisuudessa, sinä koet neuvot ja "tuomiot" oikeassa valossa. Sinä koet ne sinua opastavana rakkauden osoituksina. Synnin tuomitsijat tahtovatkin sinun parastasi. He eivät tuomitse sinua vaan synnin. He tahtovat sinun pelastuvan. Siksi he pyrkivät opastamaan sinua niin, että sinä luovut synnistä, joka voi kadottaa sielusi.

Jumalan armoa ja rakkautta ei voi saada synnin päälle. Jumala ei armahda syntiä ihmisessä. Hän armahtaa parannuksen tekevän syntisen ihmisen. Kehotukset parannukseen ovat siis kehottajan pyrkimys saada kuulija sisälle Jumalan armoon ja rakkauteen. Parannuksen tekoa ja uskoa Jeesukseen seuraa Jumalan antama siunaus. Siunausta seuraa elämä (Apt 3:26, Joh 11:25).

Huomaa vielä, että yksilön parannuksen teko on Jumalan armon osoitusta ja vaikutusta häntä kohtaan. Armo johdattaa ihmistä Jeesuksen luokse, ja parannukseen.

Jumalan armo myös kasvattaa uskoon tullutta ihmistä luopumaan synneistä (Tiit 2:11-12). Jos armoa ei olisi, kuka tekisi parannuksen ja luopuisi synnistä? Mutta nyt kun armo on Jeesuksessa Kristuksessa, se on saatavissa Hänessä.

Jumalan armo vie ihmisen sisälle todelliseen elämään. Parannuksen teko tapahtuu siis Jumalan armon, laupeuden, ja rakkauden vaikutuksesta (Room 12:1-2, 5:8-10). Tästä johtuen nämä elementit täytyvät olla esillä seurakunnassa, jotta se olisi Jumalan asialla. 

Apt 11:18 "Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi."

Siis, kun yksilöihminen on uskon ratkaisun paikalla ja tekee parannuksen synneistään, sen on aina Jumalan armo ja totuus, Jumalan Sana, saanut aikaan. Jumala on sen vaikuttanut hänessä. Jumalan armo, totuus ja rakkaus on ollut yhteistyössä uskovan kohdalla. Jos yksilöihminen alistuu Jumalan totuuden alle, hän saa kokea Jumalan rakkauden ja armon. Jumalan rakkaus on annettu Kristuksessa Jeesuksessa armon ja totuuden kautta.

Tässä seuraavassa videossa hyvää asiaa. Kuuntele ja ota sanoma sydämeesi.

Dela den här sidan