EKSYTYKSIÄ


OMALLA USKOLLA AUTUAAKSI

Usein kuulee väitteen, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi. Tämä väite on sekä väärä että oikea. Sen oikeellisuus riippuu siitä, mitä väitteellä tarkoitetaan. Mikäli väitteen tekijä tarkoittaa, että ihminen saa uskoa mihin tahansa ja miten tahansa ja tulee autuaaksi (pelastuu), väite on väärä. Tällä väitteellä pyritäänkin usein puolustautumaan elävää tekoihin vievää uskoa vastaan, ettei tarvitsisi tehdä mitään uskon ratkaisua eikä seurata Jeesusta Kristusta. Silloin väite johtaa sen uskovan ihmisen harhapoluille, ohi pelastuksen, ja lopulta kadotukseen.

Väite: "Jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi", on oikein, mikäli sillä tarkoitetaan, että ihminen tulee omalla henkilökohtaisella uskollaan Herraan Jeesukseen Kristukseen autuaaksi.  

Uskolla täytyy olla oikea kohde mihin uskoo ja miten uskoo. Ihminen ei voi pelastua uskomalla mitä tahansa ja miten tahansa. Raamatun ilmoituksen mukaan ihminen pelastuu omalla henkilökohtaisella uskollaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kukaan ei pelastu toisen ihmisen uskolla. Meidän täytyy siis yksilöinä uskoa Jeesukseen tullaksemme autuaiksi.

Apt 16:31 "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut."

Room 3:26 Jumala "on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen."

Jumala siis pelastaa ja tekee autuaaksi sen, jolla on oma henkilökohtainen usko Jeesukseen. Raamatussa on määritelty mitä pelastava autuaaksi tekevä usko Jeesukseen Kristukseen on. Se on usko Raamatun Sanaan, Jumalan Sanaan. Silloin se on usko Herran Jeesuksen Kristuksen suorittamaan synnin sovitukseen ristillä. Tämä sanoma on Raamatun punainen lanka.

Jeesus Kristus ilmestyi Saulukselle:

Apt 26:15-20 ”Saulus kysyi: ”Herra, kuka olet?” Herra sanoi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja seiso jaloillasi! Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen vuoksi, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen mukaisia tekoja.”

Koko Raamattu kertoo Jumalan pelastusoperaatiosta kun Hän, Herra Jeesus Kristus, tuli alas taivaasta pelastamaan meitä syntisiä ihmisiä (Joh 5:39-47, Luuk 24:25-27).

Usko tähän yhteen Jeesukseen ja Hänen ristin työhönsä sekä Hänen ylösnousemukseen kuolleista pelastaa ihmisen ikuiseen elämään ja vie ikuiseen autuuteen.

Silloin ihminen ei voi itse valita uskonsa kohdetta ja miten uskoa. Pelastava autuaaksi tekevä usko perustuu, ja sen tulee perustua, Raamatun Sanaan.

1 Kor 15:1-8 "Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet.

Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan, ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Siten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin,"

Jae 11 "Olipa siis kyse minusta tai heistä, näin me julistamme, ja näin te olette uskoneet."

Pelastava autuaaksi tekevä usko vaikuttaa sydämen kuuliaisuutta Jeesukselle Kristukselle. Ihminen, jolla on autuaaksi tekevä usko, pyrkii sydämensä halusta olemaan kuuliainen Jeesukselle Kristukselle. Hän tahtoo seurata Jeesusta Kristusta, Jumalan Sanaa. Tällainen usko on elävä usko. Mikäli tämä pyrkimys ja tahto kuuliaisuuteen, elävä usko, puuttuu, autuaaksi tekevä pelastava usko puuttuu. Oikea parannus ja oikea aito usko johtaa tekoihin (Apt 26:20).

 Room 1:1-7, 6:16-17, Joh 3:16,36, Apt 6:7, 2 Kor 10:5, 1 Piet 4:17. 

ELÄVÄ JA KUOLLUT USKO

Jaak 1:22 "Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne."

Jaak 2:14. "Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä."

Jaakob puhuu tässä kuolleesta uskosta, joka ei vaikuta mitään tekoja. Sellainen usko ei pelasta. Se on väärää itse valitsemaa ja itse määrittelemää uskoa, ei siis perustu Jeesukseen Kristukseen. Sellaisen uskon omaava henkilö ei ole Jumalan Sanalle kuuliainen, usko ei vaikuta hänessä mitään.

Jaak 2:17 "Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut."

Apostoli toteaa siis, että autuaaksi tekevällä pelastavalla uskolla on teot. Ja jos teot, tahto ja pyrkimys kuuliaisuuteen, puuttuu, usko on kuollutta uskoa. Silloin uskoa ei todellisuudessa ole. Pelastava usko on elävä tekoihin vievä usko, ja se pelastaa. 

Room 1:5 "Hänen kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakanakansoissa."

Matt 15:8 "Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta."

Room 10:10 "Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi."

Room 6:17 "Kiitos Jumalalle, että te”, ... ”olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu."

Näin ymmärrämme, ettei mikä tahansa usko, ja uskomalla miten tahansa, tee ihmisestä autuasta ja pelasta.

Heb 5:9 Kun hän, Jeesus, oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen autuuden (pelastuksen) aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. 

Joh 7:37-38 Joka uskoo minuun, Jeesukseen Kristukseen, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän Jeesus sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan. 

Room 4. luku,1 Piet 2:6-10, Gal 2:16.

HUOMAA ETTÄ

Raamattu ei sano, että joka tietää, se pelastuu. Raamattu sanoo -  joka uskoo, se pelastuu (Joh 3:16-18, Apt 15:9, 16:31,34). Pelkkä tieto uskon asioista ja Raamatun Sanasta ei johda ihmistä mihinkään, eikä vie tekoihin. Usko vie tekoihin.

Ihmisellä voi olla tieto mutta ei usko. Ihmisellä, jolla on usko, on tietenkin myös tieto. Et voi uskoa ellet tiedä uskon kohteesta. Mutta voit tietää uskon kohteesta paljon mutta et välttämättä usko. Täytyy siis olla sekä tieto että usko, jotta pelastuisi. Jumala välittää pelastavaa uskoa yksilöihmiselle julistetun evankeliumin Sanan kautta. Siksi Jeesuksesta saarnataan ja opetetaan.

Ihmisillä, jotka ovat kuulleet Jeesuksesta, on tieto Hänestä.  Ihmisillä, joilla on myös usko Jeesukseen, seuraavat Häntä.  

Matt 9:9 "Kulkiessaan sieltä eteenpäin Jeesus näki Matteus - nimisen miehen istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: "Seuraa minua." Niin hän nousi ja seurasi Jeesusta."

Luuk 15:17-20 "Silloin hän meni itseensä ja sanoi: "Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle: "Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi." Niin hän nousi ja lähti isänsä luo."

Dela den här sidan