OPETUSTEKSTEJÄ:


Olenko tehnyt synnin, jota en voi saada anteeksi?

Halloo! Onko siellä Jumala? Kysyisin,  olenko tehnyt anteeksisaamattoman synnin? Voinko saada anteeksi?

Halloo! Onko siellä Jumala? Kysyisin, olenko tehnyt anteeksisaamattoman synnin? Voinko saada anteeksi?

https://www.youtube.com/watch?v=EWTqPhvFNIY

https://www.youtube.com/watch?v=7AYU-5y0vNw

Kirjoitukseni sanoman tausta on seuraava:

Olin vasta tullut uskoon. luin Raamattua ahkerasti. Minua pyydettiin puhumaan joissakin tilaisuuksissa.

Eräässä tilaisuudessa puhuin aiheesta, joka ei käsitellyt Pyhän Hengen pilkkaa ollenkaan. Mutta puheen aikana tulin kuitenkin jostakin syystä maininneeksi Pyhän Hengen anteeksiantamattoman pilkan. Säikähdin kovasti. Olin vienyt kuulijani sisälle Pyhän Hengen pilkka-aiheeseen. Minun pitäisi nyt selittää tämä asia, ja niin johdattaa itseni ja kuulijani ulos puheeseen kuulumattomasta aiheesta. Enhän voinut jättää kuulijoitani siihen ilman selitystä. Mutta kun en osannut selittää, enkä tiennyt miten pääsisin tästä kiusallisesta tilanteesta. Olin seinää vasten, mitä tehdä?

Muutaman tuskallisen sekunnin hiljaisuuden jälkeen Pyhä Henki tuli minulle avuksi. Koin tämän hyvin voimakkaasti. Ilman, että minä tiesin selitystä miksi Pyhän Hengen pilkkaa ei saa anteeksi, Pyhä Henki sanoi minulle:

"JOS ME TUNNUSTAMME SYNTIMME, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, ANTAA meille synnit ANTEEKSI. Pyhän Hengen anteeksiantamattoman pilkan tehnyt ihminen ei tunnusta syntiään. Siksi Jumala ei anna hänelle hänen syntiään anteeksi. Mutta jos joku tunnustaa syntinsä Jumalalle, hän SAA ANTEEKSI. Hän ei ole tehnyt anteeksiantamatonta syntiä" (1 Joh 1:9).

Sanoin tämän kuulijoille ja huokasin helpotuksesta jatkaen varsinaisesta aiheestani. Ihmettelin, että mistä minä tuon viisauden sain. Ymmärsin, että seurakunnan tähden Pyhä Henki tuli apuun antaen selityksen (luuk 21:15, Mark 13:11).

Lähtien tästä Pyhän Hengen antamasta Raamatun Sanasta, olen sitten vuosien aikana kehittänyt tätä aihetta. Mutta lähtökohta on tuossa kokouksessa Pyhän Hengen antama Raamatun Sana ja sen selitys. Lue myös "Synnit anteeksi" osiossa kirjoitukset "Diktaattori opettaa" ja "Valossa puhdistuu". 

Olen itsekin ollut jossakin uskonelämäni alkuvaiheessa lyhyen aikaa näiden asioiden tähden kiusattu. Kirjoitukseni perustuu siihen Sanaan mitä Pyhä Henki on minulle itselleni opettanut, ja miten Hän on vapauttanut minua itseäni tästä vakavasta syytöksestä.  

+++ Plus merkkien välissä oleva teksti on toisen uskovan kirjoittama. liitän sen tekstiin sellaisena kuin hän on sen kirjoittanut koska koen, että teksti on kirjoitettu Pyhässä Hengessä. +++ 

PYHÄN HENGEN PILKKA

Lähtökohtana Matt 12:30-37, Heb 6:1-12, 10:26-39, 1 Joh 5:16-19.

Jotkut ihmiset pelkäävät syyllistyneensä joskus elämänsä aikana anteeksiantamattomaan Pyhän Hengen pilkkaan. Tämä kirjoitus on omistettu erikoisesti sinulle, joka pelkäät syyllistyneesi Pyhän Hengen pilkkaan, mutta myös sinulle, joka tahdot opiskella aihetta ja mahdollisesti opettaa toisia tästä vakavasta asiasta. 

Mitä suuremmissa syytöksissä ja taisteluissa olet, sitä tärkeämpää on, että otat aikaa ja luet tämän kirjoituksen kokonaisuudessaan. Luettuasi tämän tiedät, että sinä et ole syyllistynyt anteeksiantamattomaan Hengen pilkkaamiseen. Sinä saat syntisi anteeksi tunnustamalla ja hylkäämällä syntisi.

Usein vasta uskoon tullut vilpitön Jumalan lapsi alkaa pohtia näitä asioita. Hän voi joutua suureen ahdistukseen. Pilkkaamista ja rienaamista, joka kohdistuu Pyhää Henkeä vastaan, ei saa koskaan anteeksi Jeesuksen omien sanojen ja hebrealais kirjeen kirjoittajan mukaan. Tämä on totta. Mutta, meidän tulee ottaa huomioon joitakin asioita puhuttaessa näin vakavasta kuoleman synnistä; keille, koska ja miksi ja mitä taustaa vasten ja missä yhteydessä anteeksiantamaton Pyhän Hengen pilkka on mainittu. Ei meidän mielestämme meidän Pyhään Henkeen kohdistetut pahat sanat, teot tai ajatukset ole heti anteeksiantamatonta Hengen pilkkaamista. Perustelen ja selitän tätä asiaa kirjoituksessani.

Ensin joitakin ajatuksia aiheen lähtökohdan Raamatun Sanoista: Meidän tulee ottaa huomioon asiayhteys, ei vain yksi tai kaksi jaetta, joiden varaan lasketaan oppi anteeksiantamattomasta synnistä. Siksi lue kaikki nämä jakeet asiayhteyden tähden. 

Matt 12:30-37 Tässä Jeesus puhuu ensin Hänen vastustajistaan (jae 30). Kysyn sinulta: Oletko Jeesuksen vastustaja? Et ole! Hajotatko Jumalan laumaa tahallisesti? Et hajota! Siinä tapauksessa Jeesus ei puhukaan tässä sinusta. Heti tämän jälkeen Jeesus siirtyy puhumaan hyvistä ihmisistä ja pahoista ihmisistä ja heidän hedelmistään. "Kyykäärmeen sikiöt" ovat pahat ihmiset, jotka eivät käänny, eivät tee parannusta, eivätkä USKO Jeesukseen. Siksi he eivät saa anteeksi syntiään. 

Mikä siis on sinun hedelmäsi tänä päivänä? Onko se Jumalan ja Jeesuksen tahallista vastustamista? Oletko tehnyt "puun hyväksi" kääntymällä Jeesuksen puoleen etsien Hänen armoaan USKOSSA Häneen? Et siis ole paha kyykäärmeen sikiöihminen, joka sulkee silmänsä ja korvansa Jeesukselta Kristukselta ja pysyy synnissään (Matt 13:15).  Silloin Jeesuksen Sanat anteeksi antamattomasta synnistä eivät koske sinua. Mutta nämä Sanat koskevat sinua: "Sanoistasi: "Jeesus, anna anteeksi syntini", sinut julistetaan vanhurskaaksi. "Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Room 10:13). Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on USKO Jeesukseen (Room 3:26).

Heb 6:1-12 Tämän koko asiayhteyden ydin on Sanoissa: "Näin me teemme, jos vain Jumala sallii" Ja: "Se taas, joka TUOTTAA orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton." Sekä tämä: "Mutta teistä, rakkaat, me uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä KUULUU PELASTUKSEEN, vaikka puhummekin näin." Ja myös loppujakeet: Toivomme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää TOIVON täyden varmuuden loppuun asti, ettette veltostuisi (uskon luottamuksessa) vaan seuraisitte niitä, jotka USKON ja kärsivällisyyden KAUTTA perivät sen, mikä on luvattu. 

Heb 10:26-39 Tässä taas huomioitavat Sanat ovat seuraavat: ”Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä” ilman parannusta ja uskoa Jeesukseen. Ja tämä: Tuomion odotus ja tulen kiivaus syö VASTUSTAJAT. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Minun vanhurskaani on ELÄVÄ USKOSTA. Mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me kuitenkaan emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka USKOVAT SIELUNSA PELASTUKSEKSI.  

Näissä jakeissa suljetaan kadotustuomion alaisuudesta pois jokainen, joka uskoo Jeesukseen, kääntyy pois synnistä ja tunnustaa syntinsä Jeesukselle Kristukselle. Me uskomme sielumme pelastukseksi ja me saavutamme sielumme pelastuksen. 

Lue asiayhteyden vuoksi myös Heb 11:1-19. Huomaa, että alkuperäisissä Kirjoituksissa ei ollut jakoja lukuihin, niin kuin meidän Raamatuissa on. Nähdäkseni 11. luku liittyy tähän aiheeseen jatkaen uskon merkityksestä pelastukseen ja jumalasuhteeseen. Yleensä Heb 11. luvusta puhutaan opetettaessa uskon teoista. Mutta ensimmäinen ja suurin ja tärkein uskon teko on pelastava usko Jeesukseen. Eihän kukaan voi tehdä uskon tekoja, ellei hän ensin usko sielunsa pelastukseksi. "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut." Ehkä avainjakeet Heb 11. ovat jakeet 6 ja 19, 33. Lue ja mieti. Emme vetäydy pois uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. 

"Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä  USKOSSA  LUJINA!" (1 Piet 5:8-9 RK). Ihminen pelastuu pitämällä USKOSSA kiinni apostoli Paavalin julistamasta evankeliumista (1 Kor 15:1-4,11).

Jos uskosi on kuollut, Jumala on voimallinen herättämään kuolleet. Jumalan Sanassa on Henki ja elämä. Jumalan Sana on ylösnousemus ja elämä (Joh 11:25, 1 Joh 1:1-4, 5:13). Kuollut usko ja kuollut toivo nousee kuolleista Jumalan Sanan Hengen voimasta. Jumalan Sanan Henki herättää kuolleen uskosi ja toivosi Jumalaan ja sinä saat uskosi takaisin (1 Piet 1:21). Jumalan Sanasta nousee ja syntyy pelastava usko. Usko on Jumalasta. Se, joka uskoo, tulee Jeesuksen luokse ja pelastuu koska hänen uskonsa on Jumalasta, joka vetää syntistä ihmistä Jeesuksen luokse saamaan synnit anteeksi ja pelastumaan ikuiseen elämään (Joh 5:24, 39-40, 46-47, 6:35-40, 44-47). Heimo Enbuska - Se on ratkaisevaa kuka sanoo - YouTube


Matt 13:15-16 Jeesus puhuu ihmisistä, jotka olivat sulkeneet silmänsä ja korvansa kuulemasta Jeesusta. Silloin Jeesus ei myöskään paranna heitä, ei anna anteeksi. Opetuslapsilleen, jotka eivät olleet sulkeneet silmiään ja korviaan kuulemasta Herraa, jotka kuulivat ja kuuntelivat Herraa, Hän sanoo: "Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät ja korvanne koska ne kuulevat." Autuas on se ihminen, joka kuuntelee ja kuulee Herraa ja uskoo ja turvaa Häneen. Jumala ilmestyy ja puhuu sille, joka avaa silmänsä näkemään ja korvansa kuulemaan. "Jolla on korvat, se kuulkoon!" (Matt 11:15).   https://www.youtube.com/watch?v=FBAOCmswdTs 

SYNTI, JOTA EI SAA ANTEEKSI

Koska Raamattu kuitenkin puhuu anteeksi antamattomasta kuoleman synnistä, meidän täytyy kysyä, mitä Raamattu tarkoittaa anteeksi antamattomalla Pyhän Hengen pilkalla?  Mikä synti se sitten on, jos voin saada anteeksi vaikka koen, että olen pilkannut? Tämä on aiheellinen kysymys ja siihen täytyy vastata.

Hebrealais kirjeen kirjoittaja kirjoittaa tiettyä taustaa vasten sen ajan juutalaisille kristityille heidän tilanteeseensa:

+++

"Sillä jos tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria syntien edestä, vaan jokin kauhea tuomion vartominen ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Kun joku on hylännyt Mooseksen lain, hän kuolee armotta kahden tai kolmen todistajan sanan perusteella. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulette sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja herjaa armon Henkeä?" (Heb 10:26-29).

Tämän Sanan tausta on seuraava: Hebrealais kirjeen kirjoittaja oli hyvin huolissaan juutalaisista Jeesukseen Kristukseen uskoon tulleista veljistään. He olivat heittämässä pois uskalluksensa; hylkäämässä Kristuksen, palaamassa takaisin juutalaisuuteen. Rituaaliin kuului Kristuksen kiroaminen ja Jeesuksen veren maahan polkeminen. Muuten ei päässyt takaisin synagogaan. Hebrealais kirjeen kirjoittaja sanoo, ettei tuon teon jälkeen ole enää jäljellä mitään uhria syntiemme sovitukseksi.

Kristityiksi kääntyneet juutalaiset olivat jättämässä Kristuksen hirvittävien vainojen takia. He olivat menettäneet kotinsa, kaiken omaisuutensa ja perheensä uskonsa tähden. Sekä kaikki yhteydet sukuunsa, mikä tuona aikana oli äärettömän tärkeää. He asuivat yhteismajoituksissa koko ajan peläten, milloin heidätkin teloitetaan uskonsa tähden. Eikä Kristusta vaan kuulunut takaisin, vaikka roomalaiset olivat jo saartamassa Jerusalemia. Hävityksen kauhistus oli jo ovella, mutta Jeesusta ei kuulunut. Heistä tuntui, että he ovat menettäneet kaiken turhan takia. He ovat kärsineet ja kärsivät turhan takia. He pelkäsivät totuuden, jonka olivat tulleet tuntemaan, olevankin valhetta. Ahdistuksen takia he olivat jo lähes valmiita luopumaan uskostansa. Mutta näin ei ollut alussa, ensirakkauden aikaan.

Ja niin Pyhä Henki sanoo hebrealaisille: Muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten koetukset. Toisia teistä häväistiin ja rääkättiin katselijoiden huviksi, toiset taas tulivat saman kohtalon saaneiden osaveljiksi. Te olette kärsineet vankien kanssa ja ilolla suvainneet omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempaa ja pysyvää omaisuutta (Heb 10:32-34).

Tällä teemalla kirjoittaja etenee kirjeessään ja kannustaa kestävyyteen kaikkien kärsimysten keskellä. Ja lopulta hän muistuttaa johtajista, jotka jo olivat menettäneet henkensä uskonsa tähden ja paljon kärsineet. He olivat jo ylittäneet maaliviivan voittajina. He olivat kestäneet tuon kauheuden loppuunsa asti Jeesuksen vaikuttaman uskon kautta.

Ja sitten kirjoittaja jatkaa: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hebrealais kirjeen kirjoittaja siis vakuuttaa näillä sanoilla, että sama Jeesuksen läsnäolo oli oleva myös heidän voimansa kaiken meneillään olevan kauheuden keskellä.

Synti, josta tuossa kohdassa puhutaan, on siis Kristuksen hylkääminen. Kristuksen kieltäminen. Juutalaiset olivat aikeissa käyttäytyä siten kuin todellinen luvattu Messias olisi vasta tulossa. Mutta kirjoittaja sanoo: Jos kiellämme Kristuksen, ei ole oleva enää mitään toista uhria puolestamme. Ja niin hän vakavasti varoittaa tallaamasta jalkoihin Kristusta. Hylkäämästä pyhää liittoa, jonka perustana on Jeesuksen veri. Veri, jossa he olivat pyhitetyt. Kirjoittaja varoittaa kuoleman vakavasta synnistä: Armon Hengen herjaamisesta, Pyhän Hengen pilkkaamisesta.

 +++

Tämä on siis hebrealais kirjeessä mainitun Pyhän Hengen pilkan tausta. Ymmärrämme, että sitä ei voi soveltaa sellaisenaan meihin. Emmehän me uskoon tulomme jälkeen julkisesti ja tahallisesti polje maahan Jeesuksen verta ja julkisesti häpäise Häntä päästäksemme takaisin johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Emmehän me hylkää Herraa Jeesusta Kristusta ja odota toista "parempaa" Messiasta Pelastajaksemme. Emme varmasti ole niin tehneet emmekä tee.

PYHÄN HENGEN PERSOONA

Jos nyt joku suomalainen olisi kuitenkin onnistunut tekemään anteeksiantamattoman Pyhän Hengen pilkkasynnin, yritän selittää meidän nykysuomalaisten näkökulmasta käsin mitä se siinä tapauksessa voisi olla.

Pyhän Hengen pilkan vakavuus johtuu ymmärtääkseni Pyhän Hengen persoonasta. Jeesus sanoi, ettei Pyhän Hengen pilkkaamista anneta ihmiselle anteeksi, mutta Häneen itseensä kohdistetun pilkan saa anteeksi. Ymmärrämme silloin, että Pyhä Henki on enemmän kuin mitä Herra Jeesus Kristus on Jumalan asemasta riisuutuneena ihmisen lihassa esiintyneenä Ihmisen Poikana, ihmisenä. Jeesus sanoikin Isää Häntä itseään suuremmaksi.

Heb 10:26-29 Sanassa esiintyy koko jumaluus:

1. Jumalan Poika, joka on Jumala, ilmoitettu lihassa.

2. Liiton veri, joka on Jumalan (Pojan) veri.   

3. Armon Henki, joka on Pyhä Henki.

Nämä kolme ovat yhtä, ts. yksi Jumala. Anteeksi antamaton Pyhän Hengen pilkka kohdistuu näin koko jumaluuteen niin kuin Heb 10:26-29 antaa ymmärtää. Silloin herjataan koko jumaluutta ja sen pyhimpiä arvoja julkisesti ja tahallisesti ja törkeästi.

Seuraavassa tekstissä suluissa olevat numerot ovat viittauksia tekstiin liittyviin Raamatun jakeisiin. Ne ovat tekstin lopussa. 

 SELITÄN PYHÄN HENGEN PERSOONAA

Jeesuksen Isä on Jumala koska Jeesus on Jumalan Poika. Jumala on Pyhä Henki. Tämä selittyy seuraavasti:

Jumala on näkymätön Henki (1). Jumala on Pyhä (2). Jumalan Henki on näin ollen Pyhä Henki ja Jumalan olemus. Pyhä Henki on myös Luoja (3). Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä, ei miehen siemenestä. Tästä on luonnollinen seuraus: Pyhä Henki on Herran Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä. Raamatun ilmoituksen mukaan Herra Jeesus on Jumalan Poika. Tästä johtuen Pyhä Henki on Jumala (4). Pyhä Henki on sekä Jumalan että Jeesuksen Henki. Jeesuksen ja Jumalan Henki on yksi ja sama Henki. Näin ollen Jeesus on Jumala, Henki, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa (5).

PYHÄSSÄ HENGESSÄ ON ISÄ JA POIKA JEESUS KRISTUS.

Jeesus lupasi jäähyväispuheessaan, että Hän itse ja Isä tulisivat asumaan opetuslastensa luokse (6). He molemmat tulivat helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä jolloin Jumala muutti UT:n temppeliinsä asumaan (7). Näin kaikki kolme Jumalan persoonaa ovat Pyhässä Hengessä. Johtopäätös: Pyhä Henki on Jumala (8).

Pyhä Henki tuo kolmiyhteisen Jumalan läsnäolon seurakuntaansa. Jumala on Sana, Henki ja Elämä. Hän jätti vapaehtoisesti taivaan loiston ja valta-asemansa, riisuutui Jumalan asemastaan ja tuli ihmisen lihaan ihmiseksi. Hänet nähtiin ihmisen kaltaisena. Näin Jumala ilmestyi meille ihmisille lihassa (9). Ihmisenä Hän on Jumalan ja Ihmisen Poika. Ihmisenä Pojan asemassa Herra Jeesus sanoi Isää Häntä itseään suuremmaksi. Tämän ymmärtää tätä taustaa vasten (10). Tästä johtuen joku sana tai teko Jeesusta vastaan on rikkomus jumaluudesta riisuutunutta ihmisenä elänyttä Ihmisen Poikaa, ihmistä, ja yhtä jumaluuden kolmea persoonaa vastaan. Synti Pyhää Henkeä vastaan kohdistuu koko kolmiyhteistä pyhää Jumalaa vastaan. Ihmiset, jotka pilkkasivat Jeesusta, pilkkasivat siis ihmistä koska he eivät ymmärtäneet, että Jeesus on Jumala lihassa. Ymmärtääkseni siksi Jeesus sanoi, että Ihmisen Poikaa vastaan sanotut sanat voi saada anteeksi (Matt 12:32). 

FARISEUSTEN PILKAN VAKAVUUS

Kun Raamattu puhuu synnistä Pyhää Henkeä vastaan, on huomioitava keille ja missä asiayhteydessä ne sanat ovat puhuttu. Tämän asian huomioiminen tuo puheet Pyhän Hengen pilkasta sen oikeaan valoon. Matteuksen evankeliumissa Jeesus varottaa fariseuksia Pyhän Hengen pilkasta. Tätä varotusta oli edeltänyt vakavat Jeesukseen kohdistetut syytökset ja solvaukset. Huomaa, että sekä Matteuksen evankeliumi, että hebrealais kirje, jotka puhuvat Pyhän Hengen pilkasta, ovat kirjoitettu juutalaisille.

Jeesus oli Jumalasta lähtenyt ja tullut Jumalan Pyhä Messias. Huomaa: Jeesus on lähtenyt Pyhästä Hengestä, ts. Isästä (11). Juutalaiset, jotka tunsivat Kirjoitukset, tiesivät Messiaan tulevan ja he odottivat Häntä (12). Jeesus sanoi olevansa Messias (13). Juutalaiset tiesivät, että kun Messias tulee, Hän on lihaan tullut Jumala joka vapauttaa heidät heidän synneistään. Tämä valta on vain Jumalalla.

Jeesus antoi syntejä anteeksi ja todisti Hänellä olevan siihen valta parantamalla sairaan syntisen (14). Kirjanoppineet ja fariseukset loukkaantuivat tästä.

Jeesus piti voimakkaita puheita ja teki voimatekoja Jumalan Hengen voimalla. Hän paransi sairaita ja vapautti ihmisiä pahoista hengistä. Jeesuksen puheet poikkesivat suuresti fariseusten ja kirjanoppineiden puheista. Hänen sanoissaan oli Pyhän Hengen antama elämä ja voima (15). Oli ilmeistä, että Jumala oli Hänen kanssaan. Fariseukset näkivät ja kuulivat kaiken omin silmin ja korvin. He eivät kuitenkaan uskoneet Jeesukseen. Kuitenkin monet juutalaiset uskoivat Häneen fariseusten silmien edessä. 

Fariseukset vastustivat Jeesusta kateudesta. Fariseusten olisi pitänyt ymmärtää ja uskoa kirjoituksia tuntevina Messiasta odottavina, että Jeesus on heidän Messiaansa. He kyseenalaistivat Herran Jeesuksen kansan edessä väittämällä Jeesuksen tekevän tekonsa Saatanan voimalla. He menivät jopa niin pitkälle, että sanoivat Jeesuksessa olevan saastainen riivaajahenki. Jeesuksessa ei ollut pahaa henkeä. Hänessä oli Isä: Pyhä Henki. Fariseukset yrittivät kateudesta jopa tappaa Jeesuksen. Jeesus tiesi tämän. Hän vaati heiltä tietoa ja ymmärrystä Hänestä. Siksi Jeesus nuhteli heitä voimakkaasti puhuen anteeksiantamattomasta Pyhän Hengen pilkkaamisesta (16).   

Jumala oli ilmaissut itsensä juutalaisille lukuisia kertoja heidän historiansa aikana. Heillä oli tieto Jumalasta. Heillä oli Vanhan Testamentin Kirjoitukset, jotka kertoivat tulevasta Messiaasta.

Nyt heidän Jumalansa, Messiaansa, vaelsi ihmisenä heidän keskellään tehden kansansa edessä voimakkaita tunnustekoja Sanansa Hengen voimalla. Jumala itse todisti Pojastaan päivittäin ihmisten edessä sekä Sanalla että ihmeteoilla Pyhän Hengen voimalla. Esim. Jumalan ääni taivaasta: ”Tämä on minun rakas Poikani johon minä olen mielistynyt”. Jumala antoi lakinsa Israelin kansalle Mooseksen kautta. Rakkautensa, armonsa ja totuutensa Hän ilmoitti Jeesuksessa Kristuksessa kaikille ihmisille pelastukseksi uskon kautta Jeesukseen (17).

SYYTÖKSET PYHÄN HENGEN PILKASTA OVAT SAATANASTA

Saatana on ahkera syyttämään vilpittömiä Jeesukseen uskovia Jumalan lapsia anteeksi antamattomalla Pyhän Hengen pilkalla. Näin uskova voi joutua epätoivoon ja suureen pelkoon ja ahdistukseen. Joskus myös uskonratkaisun edessä oleva henkilö voi kokea tämän syytöksen ja pelkää tulla Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Tässä asiassa on luotettava Jumalan Sanan selvään kokonaisilmoitukseen (18). Tunteet ovat hyvin epäluotettava mittari. Väitän, että jokainen syytös anteeksi antamattomasta Pyhän Hengen pilkasta on sielunvihollisesta. Kirjoitukseni jatko on perusteluja tälle väitteelleni:

Ihmisellä täytyy olla Jumalan tuntemusta ja tietoa ja ymmärrystä Pyhän Hengen persoonasta ennen kuin hän voi syyllistyä anteeksi antamattomaan syntiin. Tähän syntiin ei kukaan voi syyllistyä vahingossa eikä tietämättään. Se on mahdottomuus. Pilkan täytyy olla tahallista ja tietoista jatkuvaa Hengen pilkkaamista. Ihminen, joka ei tunne Pyhää Henkeä persoonana, ei ole pilkannut niin, ettei sitä annettaisi anteeksi jos hän katuu syntiään ja tekee parannuksen. Hän ei ole tiennyt mitä hän on tehnyt. Jeesus rukoili ristiinnaulitsijoidensa puolesta: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät" (Luuk 23:34). 

SAUL TARSOLAISEN ARMAHTAMINEN

Apostoli Paavali oli entinen pilkkaaja ja seurakunnan vainoaja Saul Tarsolainen. Saul oli vainonnut väkivaltaisesti Jumalan seurakuntaa. Herra Jeesus ilmestyi Saulille Damaskon tiellä. Herra sanoi pilkan ja vainon kohdistuneen Häneen itseensä sanoessaan Saulille: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?”. Saul vainosi siis Jeesusta. Saulin oli täytynyt pilkata jossakin määrin myös Pyhää Henkeä ja Pyhän Hengen toimintaa, koska hän vastusti ja vainosi uskovia väkivaltaisesti. Silloin Pyhä Henki vaikutti seurakunnassa hyvin voimakkaasti. Siksi Saul vastusti myös uskovissa ja uskovien kautta toimivaa Pyhää Henkeä. 

Saul sai armon ja anteeksi antamisen, koska hän oli tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Hän luuli palvelevansa isiensä Jumalaa taistellessaan Jeesuksen nimeä ja Jeesuksen omia vastaan. Todellisuudessa hän oli taistellut Isiensä Jumalaa vastaan. Tämän totuuden paljastuminen hänelle oli hänen elämänsä mullistava käännekohta. Paavalilla oli niin voimakas synnintunto, että hän sanoi olevansa kaikista syntisistä ihmisistä suurin syntinen. Hän sai laupeuden, jotta me ymmärtäisimme Jumalan kärsivällisyyden meitä kohtaan jotka käännymme pois  synneistämme ja uskomme Jeesukseen. 

Huomaa tämä; Saul oli juutalainen fariseus (19). Jeesus oli aikaisemmin nuhdellut juuri fariseuksia Pyhän Hengen pilkasta. Saul siis kuului fariseusten joukkoon joita Jeesus oli nuhdellut Pyhän Hengen pilkasta.  Saul kääntyi Damaskon tiellä Herran puoleen ja uskoi Jeesukseen ja sai synnit anteeksi.  Saul Tarsolainenkaan ei siis ollut syyllistynyt anteeksi antamattomaan syntiin.  

Koska suurin syntinen, pilkkaaja ja vainooja, juutalainen Saul Tarsolainen (Paavali) sai kaikki syntinsä anteeksi, niin kuka tahansa voi pelastua. Tämän Jumala haluaa vakuuttaa meille Saulin armahtamisen kautta.  Näin ymmärrämme, että joku yksittäinen varomaton sana, lausahdus tai teko ei ole heti anteeksi antamatonta Pyhän Hengen pilkkaamista. Jokaisen ihmisen tulee tietysti noudattaa tervettä varovaisuutta kun on kysymys Pyhästä Hengestä ja Hänen mahdollisesta vaikutuksesta tai selvästä toiminnasta. 

Jos kuitenkin jossakin tapauksessa on menty niin pitkälle pilkkaamisessa, ettei sitä enää anneta anteeksi, pilkan on täytynyt olla jatkuvaa, törkeätä ja tahallista, jopa julkista. Ei siis vain joku harkitsematon ymmärtämättömyydessä lausuttu lausahdus tai teko.

JUMALAN LAPSI VARJELEE ITSEÄÄN   

Apostoli Johannes kirjoittaa kuoleman synnistä. Heti sen jälkeen hän ilmoittaa suuren totuuden, joka on syytä huomioida.

”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt varjelee itseään, eikä Paha pääse häneen käsiksi” (20).

Tämä ”tee syntiä” tarkoittaa jatkuvaa tahallista synnin harjoittamista ja synnissä elämistä. Se ei tarkoita uskovan tilapäisiä syntiin lankeamisia ja ”kompurointeja”, joita tapahtuu jokaiselle uskovalle. Uskova ei siis elä tahallisessa synnissä harjoittaen jatkuvasti tahallista syntiä. 

Uudestisyntynyt uskova on syntynyt Pyhästä Hengestä ja Jumalasta. Näin Pyhä Henki on myös uskovan hengellinen Isä. Uskova ei pilkkaa tahallisesti hengellistä Isäänsä Pyhää Henkeä. Jumalan Henki asuu hänessä, ja hän kunnioittaa ja rakastaa Jumalan Henkeä. Jumalan Henki, joka on uskovassa, on suurempi kuin se henki, joka on maailmassa. Tästä johtuen Paha (Saatana) ei pääse käsiksi Jumalan lapseen. Uskova on saanut lapseuden Hengen, jossa hän huutaa ”Abba Isä”. Uskova tahtoo miellyttää hengellistä taivaallista Isäänsä. Hän varjelee itseään synniltä taistelemalla syntiä vastaan. Hänellä on tahto elää puhtaasti vapaana synnistä. Pyhä Henki auttaa uskovaa tässä taistelussa (21).    

ANTEEKSI ANTAMATTOMAN PYHÄN HENGEN PILKAN TEHNEEN TUNTOMERKIT

Jeesuksen seuraaminen on meidän jokapäiväinen vapaehtoinen valintamme. Jumala ei pakota ketään uskomaan Jeesukseen ja seuraamaan Häntä (22).

Henkilö, joka on uudestisyntymisen kautta tullut tuntemaan Pyhän Hengen persoonan, maistanut Jumalan hyvää Sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, mutta on luopunut uskosta ja alkanut elää syntielämää, on vaarassa syyllistyä anteeksi antamattomaan syntiin. Tähän syntiin hän ei kuitenkaan voi syyllistyä niin kauan kuin Pyhä Henki asuu hänessä. Pyhä Henki läsnä olollaan estää kuoleman synnin, Pyhän Hengen pilkan. Pyhä Henki varjelee omiaan kuoleman synniltä. 

Ennen kuin Pyhä Henki jättää uskosta luopuneen lapsensa, Hän varottaa, kehottaa ja kutsuu kärsivällisesti parannukseen useita kertoja. Aika, jona Jumala kutsuu luopiota parannukseen, voi kestää koko hänen elämänsä ajan. Jos luopio ei lukuisista kehotuksista ja varotuksista huolimatta tee parannusta, voidaan tulla hetkeen, jolloin Jumalan Henki jättää hänet. Vasta tämän jälkeen hän voi pilkata Pyhän Hengen olemusta ja työtä niin törkeästi ja tahallisesti, jatkuvasti ja julkisesti, ettei hän enää saa anteeksi syntiään. Tätä hän ei kuitenkaan välttämättä tee, vaikka Pyhä Henki olisikin jättänyt hänet. Eihän edes ateistit automaattisesti syyllisty tällaisiin asioihin vaikka heissä ei olekaan Jumalan Henkeä. 

Jos luopio on kuitenkin syyllistynyt anteeksi antamattomaan syntiin, Jumala hylkää hänet lopullisesti. Hän on tehnyt kuoleman synnin. Silloin Jumala sulkee pelastuksen oven ikuisesti hänen kohdallaan. Siksi Johannes kirjoittaa kirjeessään, ettei kuoleman synnin tehneen henkilön puolesta tarvitse edes rukoilla (23). Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia, jos niitä on ollenkaan. 

Nyt joku voi ajatella, että ehkä minä kuitenkin olen tällainen harvinainen tapaus. Mistä voin tietää varmuudella, että en ole syyllistynyt anteeksi antamattomaan Pyhän Hengen pilkkaan? Mistä tiedän, että voin saada kaikki syntini anteeksi? Sinä tiedät sen koska....  

Lopullisen hylkäämisen seurauksena Jumala lakkaa puhumasta rienaajalle. Jumala ei enää kutsu häntä parannukseen. Hebrealais kirjeen kuudennen luvun Jakeesta kahdeksan käy ilmi, että Jumala on hylännyt ja tuominnut rienaajan. Tämän tähden pilkkaajaa on mahdotonta uudistaa parannukseen. Hän oli kokenut uudestisyntymisen, tullut osalliseksi Pyhästä Hengestä, maistanut Jumalan hyvää Sanaa ja tulevan maailmanajan voimia. Hän tuntee Pyhän Hengen persoonan, mutta on luopunut Hänestä ja pilkkaa tahallisesti, jatkuvasti, törkeästi ja julkisesti (24).

Uskoon tulemisemme ovat Jumalasta ja Jumalan vaikutusta. Usein uskoon tulleet ihmiset ovat olleet runsaiden rukousten kohteina. Mutta Jumala ei vaikuta kenessäkään uskovassa rukousta hylkäämänsä kuoleman synnin tehneen ihmisen puolesta.  

Kun joku saa sydämelleen rukoilla syntisen ihmisen puolesta ja rukoilee usein ja antaumuksella, sen on aina Pyhä Henki vaikuttanut ja saanut aikaan rukoilijassa. Jos siis rukoilijalla on hätä jonkun ihmisen pelastuksesta, sen vaikuttaa Pyhä Henki hänessä. Pyhä Henki tahtoo pelastaa rukouksen kohteen. Pyhä Henki vetää häntä Jeesuksen luokse rukousten kautta. Silloin tällä syntisellä rukouksen kohteella on mahdollista tulla uskoon ja saada syntinsä anteeksi. Hän ei ole tehnyt kuoleman syntiä koska Jumala vaikuttaa uskovissa rukousta hänen puolestaan. Ihminen ei varmasti rukoile kenenkään puolesta lihassa. Se tapahtuu aina Pyhän Hengen vaikutuksesta Hengessä, Jumalassa, Hänen yhteydessään. Rukous ihmisen pelastumisen puolesta on siis Jumalan teko uskovassa. 

HYLKÄÄMISTÄ SEURAA EDELLEEN:

Kiinnostuksemme uskon asioita kohtaan, ja synnintuntomme, on Jumalan vaikuttamaa. Koska Jumala on hyljännyt pilkkaajan, ei kutsu häntä, ei puhu hänelle, eikä vedä häntä Jeesuksen luokse, anteeksi antamattoman synnin tehnyt ihminen ei ole kiinnostunut evankeliumin Sanasta. Hän on täysin paatunut, eikä hän tunnusta, että hänellä mitään syntiä on. Siksi hän ei myöskään katso tarvitsevansa parannusta, eikä hän kaipaa syntien anteeksi saamista. Hän ei kaipaa tulla uskoon, eikä Jumalan armo häntä kiinnosta. Koska Jumala ei puhu hänelle Jumalan Henki ei johdata häntä hengellisiin tilaisuuksiin kuulemaan evankeliumia.

Koska Jumala ei puhu hänelle, kukaan uskovakaan ei puhu hänelle evankeliumia Jumalan Hengen vaikutuksesta. Jos joku puhuu hänelle hengellisiä asioita, hän nauraa ja pilkkaa tai hän on täysin välinpitämätön. Näistä asioista johtuen Jumala ei anna hänelle anteeksi hänen syntejään.

HERRAN JEESUKSEN LUPAUKSET

Herra Jeesus antaa voimakkaat lupaukset, joita emme voi ohittaa tätä aihetta käsitellessämme:

Joh 6:44 ”Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä vedä häntä.” 

Joh 6:45 ”Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun luokseni.”

Joh 6:37  ”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun luokseni; ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos."

Kun joku tulee Herran Jeesuksen Kristuksen luokse, hän tulee uskoon ja pelastuu. Jeesuksen omien sanojen mukaan kukaan ei voi tulla uskoon, kääntyä Hänen puoleensa, jos Isä ei häntä kutsu ja vedä (25).

Uskoontulomme tapahtuvat siis aina Jumalan vaikutuksesta, Jumalan kutsun seurauksena. Jumala tekee aina aloitteen ja vetää ihmistä Jeesuksen luokse. Vain tästä syystä ihminen voi tulla ja tulee Jeesuksen luokse.  Se, joka on kiinnostunut uskon asioista, haluaa tulla Jeesuksen luokse, on synnin tunnossa, tahtoo saada syntinsä anteeksi, on näin ollen Jumalan kutsun alla. Tämä on varma merkki Jumalan kutsusta. Pyhä Henki vetää häntä Jeesuksen luokse.

Synnintunto ja kaipuu Jumalan yhteyteen on todiste Jumalan kutsusta. Kun Jumalan Henki vetää ihmistä Jeesuksen Kristuksen luokse parannukseen ja syntinen vastaa kutsuun myöntävästi, Isä antaa hänet Jeesukselle. Jeesus ottaa hänet omakseen ja antaa synnit anteeksi ja pelastaa katuvan syntisen. Aamen!

Dela den här sidan

PYHÄN HENGEN TYÖ JA TEHTÄVÄ

Pyhän Hengen yksi tehtävä on osoittaa ihmiselle hänen syntinsä. Sen Hän tekee johdattaakseen syntisen Herran Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan pelastuksen. Huomaa, että pelastus tulee Jumalalta, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta (26). Pelastusta ei saada jos Jumala ei sitä anna. Aloite on siis aina Jumalalla, joka tarjoaa pelastusta syntiselle. Pyhä Henki osoittaa ihmiselle hänen syntinsä vain jos syntisellä on mahdollisuus saada ne anteeksi. 

Tässä on erikoisesti huomioitava tämä: Pyhä Henki ei tee turhaa työtä. Hän ei kiusaa ketään synnintunnolla. Hän ei herätä yhtäkään ihmistä synnintuntoon ilman armon ja anteeksi saamisen mahdollisuutta. Siksi synnintuntoon tullut ihminen voi saada syntinsä anteeksi.

Jumalan Henki osoittaa ja selittää aina synnintunnossa olevalle ihmiselle Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä ja tarjoaa armoa ja anteeksi antamista. Tämän syntinen saa omistaa tekemällä parannuksen synneistään, kääntymällä Herran puoleen, ja uskomalla Herraan Jeesukseen (27).  http://www.youtube.com/watch?v=vfZsaeXXwTA

SAATANA VALEHTELIJA JA SYYTTÄJÄMME

Myös Saatana voi osoittaa meissä syntiä. Hänen puheensa on syyttävä ilman armoa ja rakkautta. Hän ei anna mahdollisuutta syntien anteeksi saamiseen ja pelastukseen. Hän ei johdata ketään Jeesuksen luokse. Saatana pyrkii johdattamaan ihmisiä pois Jeesuksesta Kristuksesta. Vihollisen esittämä ratkaisu ongelmaan voi olla hyvin kohtalokas ja peruuttamaton. Tästä erotamme Jumalan Hengen ja Saatanan puheen ja vaikutuksen toisistaan. Saatana on valehtelija ja valheen isä. Totuutta hän ei puhu koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän käyttää Raamatun Sanaa, hän vääristää totuuden (28).

Totuus ei ole yksi tai kaksi asiayhteydestä irrotettua Raamatun jaetta, joiden varaan rakennetaan Raamatun kokonaisilmoituksen vastainen oppi. Raamatun ilmoitus kokonaisuudessaan on totuus. Pyhä Henki yhtyy vain siihen Sanaan, joka on Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa yhtäpitävä. Jumala elää Sanassaan, mutta vain Jumalan Sanassa. Siis, vain se Sana ja oppi, mihin Pyhä Henki yhtyy, ja jossa Hän elää, on Totuus. ”Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.” Pyhä Henki on totuuden ja armon Henki. Näin Totuus ja armo kulkevat käsi kädessä ja ne ovat yhdessä. Siksi Pyhän Hengen ilmoittama totuus synnistä tarjoaa aina armoa (29). Tämä on hyvä muistaa kun vihollinen painaa päälle ja syyttää.

Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta on armon evankeliumi. Jumala antoi Paavalille, ja myös meille tämän päivän uskoville, armonsa evankeliumin julistuksen tehtäväksi. Jumalan laki annettiin Mooseksen kautta. Armo ja totuus Jeesuksessa Kristuksessa (30). Hän oli, ja on vieläkin, täynnä armoa ja totuutta. Herran luona on anteeksi antaminen, runsas lunastus Hänen luonaan. 

Tuletko siis Hänen luokseen? Kun tulet, sen on Pyhä Henki vaikuttanut, ja vaikuttaa, sinussa. Silloin Hän ottaa sinut vastaan, ei hylkää koskaan. Hänen luonaan on armo ja anteeksi antaminen, runsas lunastus. https://www.jumala-kanssamme.se/452038220

 

JUMALAN LAPSEN KAKSI PUOLUSTAJAA

1. JEESUS KRISTUS

Jeesus Kristus on ensimmäinen Puolustajamme Isän luona taivaassa. ”Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän vaan koko maailman."

 Johannes kirjoittaa tämän uskoville Jumalan lapsille. Tässä näemme, että Jumalan lapsi ei selviä kilvoituksestaan synnittömänä.  Hän voi tehdä yksittäisiä syntejä. Siksi hän tarvitsee Puolustajaa Pyhän Jumalan edessä. Uskovan kaikki synnit ovat sovitetut. Jeesuksen sovitusteko kattaa koko maailman synnit. Uskova on osallinen sovituksesta uskonsa tähden. Hän saa kaikki synnit anteeksi tunnustamalla ja hylkäämällä ne. Rangaistus oli Hänen, Jeesuksen, päällä, että meillä olisi rauha Jumalan kanssa, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut synnin käärmeen puremista haavoista.

Pelastuksemme ja anteeksi antamisemme ja anteeksi saamisemme on Jeesuksen Kristuksen verisissä haavoissa. Se ei ole meidän onnistuneessa vaelluksessamme. Jos pelastuksen ehtona olisi meidän uskovien onnistunut vaelluksemme, kukaan ei voisi pelastua. Silloin pelastus ei olisikaan armosta; se olisi ansiosta. Mutta koska pelastus on uskosta Jeesukseen, se on armosta. Kukaan ei pelastu muulla tavalla (31).

2. PYHÄ HENKI

Pyhä Henki on uskovan toinen Puolustaja. Hän on uskovan kanssa täällä maan päällä. ”Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä” (32).

Pyhä Henki ei ole sellainen ”arka lintu” joksi Häntä kuulee joskus sanottavan. Tällä tarkoitetaan sitä, että Pyhä Henki jättää uskovan heti kun syntiin lankeemus on tapahtunut. Puolustaja on uskovan kanssa iankaikkisesti. ”Hän pysyy teidän luonanne ja on teissä." "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." Pyhä Henki tiesi jo silloin kun Hän tuli sinuun, että sinä et pysty elämään synnittömästi. Hän käsitteli syntisi lopullisesti Jeesuksessa Kristuksessa Golgatalla. Hän laski pelastuksesi Jeesuksen Kristuksen varaan, ei sinun onnistumisiesi varaan. Puolustajalla, Pyhällä Hengellä, on paljon kärsivällisyyttä.

Otetaan asiaa valaiseva esimerkki Raamatusta. Kuningas Daavid oli tehnyt vakavia syntejä. Noin vuoden tämän jälkeen Jumala lähetti profeetta Naatanin Daavidin luokse paljastamaan hänelle hänen syntinsä. Silloin Daavid rukoilee Herraa:

”Älä heitä minua pois kasvojesi edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä” (33).

Tässä on merkille pantava muutama asia. Ensinnäkin Daavid oli vielä Herran kasvojen edessä koska Daavid pyysi, ettei Herra heittäisi häntä pois Hänen kasvojensa edestä. Jumalan kasvot olivat siis Daavidiin päin. Hän ei ollut hylännyt Daavidia.

Toiseksi Daavidissa oli vielä Pyhä Henki koska hän rukoili, ettei Herra ottaisi häneltä pois Pyhää Henkeä. Mutta Daavid oli menettänyt autuuden ilon, pelastuksensa ilon, syntinsä tähden. Autuuden ja ilon sijaan oli tullut pelko ja ahdistus. Siitä huolimatta hänessä oli vielä Pyhä Henki ja hän oli vielä Herran kasvojen edessä. Meidän tulee huomioida vielä yksi asia; Daavid eli vanhan liiton aikana jolloin synnit olivat vielä sovittamatta. Me olemme uuden liiton kansaa jolloin lopullinen ja täydellinen syntiuhri, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on sovittanut kaikki syntimme.

Vanhan liiton uhrieläinten veri peitti synnin, jotta Jumala voisi olla tekemisissä kansansa kanssa. Uuden liiton täydellinen uhrikaritsa, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, poisti jokaisen synnin uhraamalla itsensä. Tämä on VT:n tilapäisten eläinuhrien ja UT:n Jeesuksen Kristuksen lopullisen ja täydellisen syntiuhrin suuri ja ratkaiseva ero. Tästä voi lukea Hebrealaiskirjeen luvuista 7-10.

Pyhä Henki on siis uskovan Puolustaja, ei syyttäjä. Maallisessa oikeudenkäynnissä on syyttäjä ja puolustaja. Nämä ovat kaksi eri virkaa. Syyttäjän tehtävä on syyttää syytettyä ja vaatia hänelle rangaistusta, vieläpä mahdollisimman kovaa rangaistusta. Puolustusasianajajan tehtävä on puolustaa syytettyä, ja jos mahdollista, saada hänet kokonaan vapautetuksi kaikista syytöksistä ja tuomiosta. Nämä virat täytyy pitää erossa toisistaan.

Ei voi syyttäjä puolustaa, eikä puolustaja syyttää syytettyä. Näin on hengellisessäkin maailmassa. Saatana on uskovien syyttäjä (34). Kun Saatana syyttää uskovaa synnistä, hänen pyrkimyksensä on orjuuttaa ja sitoa hänet synnin kautta aiheuttaen pelkoa ja ahdistusta ja epätoivoa. Pelon ja epätoivon kautta hän pyrkii tuhoamaan uskovan Jumalan lapsen (35).

Kun Pyhä Henki nuhtelee ihmistä synnistä, Hän rakastaa syntistä mutta vihaa syntiä. Siksi Pyhä Henki johdattaa ihmistä Jeesuksen luokse parannukseen. Jumalan Hengellä on hyvät tavoitteet ihmistä kohtaan. Pyhä Henki tahtoo tuoda siunauksensa syntisen elämään armon ja anteeksi antamisen kautta. Hän tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle elämän, ilon ja sisäisen vapauden. Tämän Hän tekee kun syntinen kääntyy Jumalan puoleen, tekee parannuksen ja hylkää syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen Kristukseen (36). Silloin syntinen saa kaikki synnit anteeksi. Hän pääsee Jumalan lapsen asemaan ja vapauteen. Uskova saa lahjaksi ikuisen elämän Jumalan yhteydessä (37). 

Näin Pyhän Hengen ja Saatanan puheet ja tavoitteet ovat vastakkaiset. Saatana tuo epätoivoa. Pyhä Henki tuo toivon. Tästä tiedämme onko meitä puhutteleva henki Saatanasta syyttäjämme, vai onko Hän Puolustajamme, Jumalan Totuuden Henki, Pyhä Henki.  

SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEN/SAAMISEN KOLME EHTOA.

1. Usko Jeesukseen

”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.” Ja ”Hän puhdisti heidän sydämensä uskolla". Sekä ”Saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa”. Ja vielä ”Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi”.

Sydämen usko johtaa kääntymykseen ja parannukseen ja pyhitykseen. Pyhitys on synnistä pois pyrkimistä ja Jumalalle päivittäistä antautumista (38).

2. Parannuksen teko/kääntymys

Jeesus sanoi: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille.”

Pietari julisti: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Sekä ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista…” Ja vielä ”Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne.” (39).

3. Syntien tunnustaminen Jumalalle

”Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

”Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.”

”Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani” (40).

Näiden kolmen ehdon täyttyessä syntinen saa heti syntinsä anteeksi Herralta Jeesukselta Kristukselta.

 

YHTEENVETONA TOTEAMME

Jos joku on syyllistynyt anteeksi antamattomaan syntiin, hän ei usko Jeesukseen eikä käänny Hänen puoleensa. Hän ei tunnusta, että hän on tehnyt syntiä eikä hän tee parannusta. Hän on täysin kylmä uskon asioille. Siksi hän ei myöskään voi saada syntiään anteeksi. Jumalan Sana ei voi olla ristiriitainen itsensä kanssa. Se, joka tulee Herran Jeesuksen Kristuksen luokse, uskoo Häneen, tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa syntinsä anteeksi. Olkoon synti sitten mitä tahansa. Näin yksinkertaista se on.

Jeesuksen sovitustyö kattaa jokaisen synnin mitä ihmiset ovat tehneet ja tekevät. Kaikkein kauhistuttavimmatkin teot Jeesus on sovittanut. Meidän tulee muistaa; Jeesuksen sovitustyö ei koske ainoastaan niitä syntejä, joihin syyllistyimme ennen uskoontuloamme. Jeesuksen sovitustyö kattaa myös ne synnit, joihin me uskovinakin lankeilemme. Jeesus kärsi ristillä syntiemme tähden ja kuoli puolestamme kun me vielä elimme syntiä harjoittaen Jumalan vihollisina. Miten Jumala suhtautuu meihin nyt kun olemme uskossa Jeesuksen ja olemme sovitetut? (41).

”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta  Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen” (42).

TARTU KIINNI JEESUKSESTA, JUMALAN SANASTA, JA PIDÄ LUJASTI KIINNI, NIIN SINÄ PELASTUT 

https://www.youtube.com/watch?v=-wXB1JgbEO0

Jos sinä ajattelet, että syntisi ovat liian raskaat, liian vakavat ja suurilukuiset, ettei Jeesus anna niitä sinulle anteeksi vaikka tulisitkin Hänen luokseen ja uskoisit Hänen ristin sovitustyönsä, ja tunnustaisit ja pyytäisit syntejäsi anteeksi, annan sinulle joitakin Raamatun Sanoja, joista voit tarttua kiinni hukkuvan lailla. Sillä sinähän olet mielestäsi hukkumassa kadotukseen. Jumala heittää sinulle Sanansa pelastuksen köyden. Muista, että Sana tuli Jumalasta pelastamaan sinut, ei tuomitsemaan sinua. Siksi ota Jumalan antamista Sanoista kiinni ja roiku Jumalan Sanassa:

Niin on Jumala minuakin toivottoman suurta syntistä rakastanut, että Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, etten minäkään joutuisi suurista vakavista synneistäni huolimatta kadotukseen, vaan minulla olisi lahjana annettu ikuinen elämä Jumalan armosta Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 3:16, Ef 2:8). "Sitä, joka uskoo Häneen, ei tuomita" (Joh 3:18). "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä" (1 Joh 5:12).

Koska hän on kiintynyt minuun, roikkuu minussa kiinni, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni (Ps 91:14).

"Johannes Kastajan päivistä asti on hyökätty taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen" (Matt 11:12). Arvostat Jumalan valtakuntaa ja sinne sisälle pääsyäsi niin paljon, että hyökkäät sitä vastaan ja TEMPAAT sen väkisin itsellesi Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Sanassa. Jumala kunnioittaa intoasi ja uskoasi ja pelastaa sinut ja vie sisälle valtakuntaansa. "Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun  kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen" (Joh 10:9). Sinä tulet sisälle pelastukseen Jumalan Sanan kautta ja Sanassa, et omien tunteittesi kautta. 

"Silloin eräs nainen, joka oli sairastanut verenvuotoa kaksitoista vuotta, lähestyi Jeesusta takaapäin ja  kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet sanoi itsekseen: "Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, tulen terveeksi." Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: "Tyttäreni, ole rohkealla mielellä, uskosi on parantanut sinut." Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi" (Matt 9:20-22). Sinä ajattelet, että jos vain pääsen niin lähelle Jeesusta, että saan koskettaa Jeesusta Kristusta, tulen terveeksi synnin haavoistani ja parannun niistä (Jes 53:5). Sinä ikään kuin tulet takaapäin väkijoukon läpi väkisin ja kosketat Jeesusta uskossa. Tämä on se tärkein asia sinulle. Hän kunnioittaa sellaista uskoa ja huomioi sinut ja antaa sinulle avun (Luuk 6:19, 8:43-48).

"Kun Jeesus saapui Kapernaumiin, hänen luokseen tuli muuan sadan päällikkö ja pyysi häneltä apua sanoen: "Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa." Jeesus sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet." Mutta sadan päällikkö vastasi: "Herra, minä en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano ainoastaan Sana, niin palvelijani paranee. ... Tämän  kuullessaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: näin suurta uskoa en ole löytänyt Israelista keneltäkään. ... Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle: "Mene. Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot." Sillä hetkellä palvelija parani (Matt 8:8-13).  

Sakkkeus oli pieni mies. Hän ei väkijoukolta päässyt näkemään Jeesusta, joka kulki ohi. Hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen. Jeesus näki Sakkeuksen uskon ja suuren halun saada nähdä hänet edes vilaukselta ja sanoi Sakkeukselle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään pitää minun olla sinun kodissasi." Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet  iloiten vastaan. Jeesus sanoi Sakkeuksesta: "Tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle. Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut" (Luuk 19:1-10).

Sakkeus arvosti Jeesusta, Jumalan Sanaa, niin paljon, että oli valmis tekemään mitä tahansa saadakseen edes nähdä Jeesuksen, Jumalan Sanan. Hän ei vain nähnyt Jumalan Sanaa etäältä vaan otti sen myös vastaan. Silloin pelastus ja Pelastaja tuli Sanassa hänen kotiinsa ja aterioitsi Sakkeuksen kanssa. "Tänään on pelastus tullut". Jeesus siis sanoo - tänään on Jumalasta tullut pelastuksen Sana, pelastus ja Pelastaja, saavuttanut sinut. 

San 4:1-2 "Kuulkaa, lapset, isän ojennusta, kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä. Minä annan teille hyviä neuvoja, älkää hylätkö minun opetustani. 11-13 Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille poluille. Kulkiessasi askeleesi eivät joudu ahtaalle, juostessasi et kompastu. Tartu opetukseen äläkä hellitä, säilytä se huolellisesti, se on sinun elämäsi. 20-22. Poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, varjele niitä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa." Tartu kiinni iankaikkisesta elämästä (1 Tim 6:12). Jeesus, Jumalan Sana, on iankaikkinen elämä (Joh 1:4, 11:25, 14:6, 1 Joh 1:1-3).

"Koko kansanjoukko tahtoi päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voima, joka paransi kaikki" (Luuk 6:19). Jumalan Sanasta, Jeesuksesta Kristuksesta, lähtee Pyhän Hengen parantava voima. Syntiemme aiheuttamat synnin haavat ovat ne haavat, jotka Jeesus tahtoo ensikädessä parantaa ja ottaa pois (4 Ms 21:4-10, Joh 3:14-18, Joh 1:29).

Kun uskomme Jumalan Sanan, otamme siitä lujasti kiinni. Olen joskus miettinyt, miten voisin tänä päivänä koskettaa Jeesusta ja ottaa kiinni Hänen viittansa liepeestä. Olen ymmärtänyt, että Jeesuksesta otetaan kiinni uskossa  Hänen Sanaansa. Silloin me pidämme hellittämättä kiinni Hänen lupauksistaan. Jeesus huomioi ihan varmasti sellaisen uskossa Hänestä (Sanasta) kiinni pitämisen. Eihän kukaan tartu ja pidä Sanasta kiinni ellei hän usko Sanaa. Ja Jumala kunnioittaa ihmistä, joka uskoo Hänen Sanaansa ja pitää siitä kiinni uskossa, jopa tempaa sen väkisin omaan sydämeensä. Näin uskon Pyhän Hengen kertovan em. tapausten kautta. https://www.youtube.com/watch?v=KwidYwHAXbM

Jumala on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen, ts. Jumalan Sanaan (Room 3:26, 4:5). 

 "Älä pelkää, sillä sinä et joudu häpeään. Älä ole häpeissäsi, sillä sinä et tule pettymään. Nuoruutesi häpeän sinä unohdat, leskeytesi häväistystä et enää muista, sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin Pyhä; häntä kutsutaan kaiken maan Jumalaksi.

Sillä niin kuin hylätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut - nuoruusajan vaimon, jota on halveksittu - sanoo sinun Jumalasi. Lyhyeksi hetkeksi minä sinut hylkäsin, mutta  minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitsevuotavassa vihassani minä peitin hetkeksi sinulta kasvoni, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi.

Tämä on minulle niin kuin olivat Nooan vedet: niin kuin minä vannoin, etteivät Nooan vedet enää tulvi maan yli, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun enkä sinua soimaa. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.

Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on tehoton, ja jokaisen kielen, joka nousee käymään kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, vanhurskaus, jonka he ovat minulta saaneet, sanoo Herra" (Jes 54:4-10, 17).

OTA JUMALASTA KIINNI USKOSSA. JUMALA ON SANA. ITSEÄÄN, SANAANSA, HÄN EI VOI KIELTÄÄ.

TEKSTIIN LIITTYVÄT RAAMATUNJAKEET

1.   Joh 4:24, 2 Kor 3:17-18, Room 1:20, Kol 1:15, 1 Tim 1:17.

2.   Jes 6:3, Ilm 4:8, 1 Piet 1:16, Ps 99:5, Heb 7:26.

3.   1 Moos 1:1-2, Job 33:4,6, Jes 64:8, Ps 104:24,30, Jer 10:16, 32:17, Jes 40:26-31.

4.   Luuk 1:32,35, Matt:1:18-25.

5.   Apt 16:6-7, Room 8:9-11, Ef 4:4, 1 Kor 12:4,9,11,13, Joh 1:18, 1 Joh 5:5-8.

6.   Joh 14:23.

7.   Apt 2:1-4, 15-18,33, 1 Kor 3:16-17, 6:15,19, 2 Kor 6:16, Ef 2:19-22.

8.   Heb 3:7-19, Apt 28:25-28, Jes 6:8-11

9.   Joh 5:26, Fil 2:5-8, Joh 1:1,4,14, 11:25, 14:6, 1 Joh 1:1-2, 5:20, 1 Tim 3:16, Heb 9:14.

10. Joh 14:28.

11. Joh 6:46, 7:29, 8:42, 16:28, Luuk 1:35, Matt 1:18-23, Heb 7:26.

12. Joh 1:19-34, 1 Piet 1:10-12, Matt 1:19-23, 2:1-8, 3:1-17, Apt 2:22-32, 13:23,32, 26:6.

13. Matt 16:13-20, 26:63-64, Mark 14:60-62, Joh 4:25-26, 9:35-39.

14. Jes 40:1-11, 43:11, Jes 53:1-12, Mark 2:1-12, 14:61, Joh 1:49, Luuk 1:41-47, 67-79.

15. Luuk 4:31-41, 5:1-32, 6:17-19, Matt 7:28-29, 8:13-17, 9:18-35, Joh 7:32, 45-53.

16. Joh 6:36, 7:40-49, 8:30-59, 10:41-42, Matt 9:34, 12:9-15, 22-32.

17. Joh 1:14,17, Room 1:16-17, 3:21-26, 10:4, Tiit 2:11, Room 8:39, 1 Joh 4:9, 1 Tim 1:14.

18. 2 Tim 3:14-17, 1 Piet 1:1-5, 2:6, Ps 107:20-21, 119:41-45,76, 105, 160, San 4:20-22.

19. 1 Tim 1:12-16, Apt 9:1-5, 22:3-8, 26:9, Fil 3:5-6. Gal 1:13-14.

20. 1 Joh 5:18.

21. Joh 1:13, 3:3-8, 20:17 Jes 9:5, 64:8, 1 Joh 3:1-2, 4:4, Room 8:9-16, Gal 4:4-7.

22. Luuk 9:23, 1 Tim 1:18-20, Joh 6:66-69, Apt 14:22, Kol 1:23.

23. 1 Joh 5:16.

24. Hebr 6:4-8.

25. Joh 6:37, 44-45, 65, 10:29, 17:9-11.

26. Joh 16:7-9, Gal 3:21-26, Room 3:19-26, 2 Kor 5:18-21, Apt 2:47, Ilm 7:10.

27. Luuk 24:46-47, Apt 2:38, 3:19,26, 10:43-48,11:14, Tiit 2:11.

28. Joh 8:44.

29. Joh 1:14,17, 6:63, Heb 10:29, 1 Joh 5:6, Ps 119:160, 2 Kor 6:1-2, 13:13.

30.  Apt 14:3, 20:24,32, 1 Tim 1:14, Tiit 2:11.

31. 1 Joh 2:1-2, 1:7-10, Jes 53:3-6, Ef 2:4-10, Room 4:16, 11:31-32, Gal 3:11, 22-24.

32. Joh 14:15-18, 26, 15:26, 16:13.

33. Psalmi 51:13-14, 2 Sam 11-12 luvut, Matt 28:20, Ps 32:1-11.

34. Ilm 12:10, Sak 3:1-5.

35. Joh 8:34, 10:10, Room 6:16, 20-23.

36. Apt 3:19,26, Joh 8:36, 10:9-1 0,  Luuk 4:18, Gal 5:1, Room 6:17-23, 1 Joh 4:18.

37. Apt 10:43, 26:15-20, Gal 4:3-7, Joh 3:16, 1 Joh 5:11-13.

38. Apt 10:43, 15:9, 26:18, Room 10:10-11, 6:17, 22.

39. Luuk 24:46-47, Apt 2:38, 3:19-20, 26.

40. 1 Joh 1:7-9, San 28:13, Ps 31:8-9-11, 20-23, 32:5 41, Jes 53:3-6, 2 Kor 5:18-21, Joh 1:29, Heb 1:3, 9:26, 10:4-23.

42. Room 5:6-11.