INLEDNING

Vad trevligt att du hittade till min webbplats. Syftet med den här webbplatsen är att sprida kristendomen och visa mina medresenärer vägen till frälsning. Jag hoppas att du här hittar texter som stärker din tro på Jesus.

Jag är en finländsk pånyttfödd troende i Jesus Kristus som bor i Sverige. Jag tillbringade min barndom och ungdom i Finland. Jag flyttade till Sverige år 1980, efter att ha återvänt från armén. Jag kom till tro - 91 när jag upplevde pånyttfödelsen och mitt liv fick en ny inriktning. Eftersom jag bor i Sverige är min webbplats "se" webbplats. Men jag skriver på finska eftersom finska är ett starkare språk för mig.

Jag skriver om många olika ting men mest andlig text. Jag strävar efter att dela med mina läsare andliga färdkost som jag själv har fått av Herren. Vi är alla på en resa, men alla människor är inte på samma väg. Därför kommer inte alla människor att nå samma destination i slutet av livets resa. Jag försöker visa vägen som leder till evigt liv i gemenskap med Gud.  

Syftet med mina skrifter är att lyfta fram Guds verklighet och att uppmärksamma läsaren på att Gud finns och att han vill leva med var och en av oss och verka i och genom våra liv.

Du är inte på något sätt sämre människa än jag. Du är precis lika viktig och kär för Gud den Allsmäktige, vem du än är. Du har samma möjligheter att möta Gud som alla andra troende.

Det spelar ingen roll vilken ålder du befinner dig i. Det är aldrig för tidigt eller för sent att börja ett nytt liv med Gud. Vi lever här för att förbereda oss för evigheten och för att finna Gud. Det här livet varar endast ett ögonblick. Sedan börjar evigheten. Det är en ofattbart lång (tid). Gud välkomnar alla de människor som kommer till honom genom Jesus Kristus och som tror på honom. Sedan får vi tillbringa evigheten med Gud.

Jag tror inte att jag är någon speciell person. Många av oss som finner Gud får uppleva storslagna ting, så också jag. Jag delar med mig av mina erfarenheter för att väcka läsarens intresse för den levande Guden. Genom Guds nåd, genom tron på Herren Jesus Kristus, får vi uppleva Gud i våra liv. https://www.youtube.com/watch?v=WnFmTUHX82w

Jag försöker inte efterlikna någon annan liknande webbplats. Jag skriver på mitt eget personliga sätt om de ting som jag anser behövas tas upp.

Om du ännu inte är troende hoppas jag att du kommer att bli vägledd och uppmuntrad att vandra trons väg. Jag har själv upplevt frälsning i Jesus. Jag kom till den levande tron på Jesus Kristus för 30 år sedan. Min trosupplevelse och de händelser som ledde fram till den var starka upplevelser.  I mitt eget trosliv har jag levt ut de läror jag skriver om, åtminstone i viss mån, för att inte säga för mycket. Därför kan jag säga:

KRISTENDOMEN ÄR INTE EN RELIGION BLAND RELIGIONER.                       KRISTENDOMEN ÄR EN RELATION MED DEN LEVANDE GUDEN.

Kristendomen är alltså inte en teoretisk religion bland religioner. Religioner handlar om att människan försöker ta sig upp till Gud på sina egna meriter. Han söker Guds godkännande på grund av sina egna förtjänster. Då koncentrerar han sig på sig själv och sina egna gärningar. Han utövar en religion. Det är religiositet, men inte den levande frälsande tron.

Religiositet och religionsutövning räddar inte. Tron på Jesus räddar till evigt liv. Religion/religiositet och levande tro är alltså två olika saker. Att utöva en religion leder dig inte till en relation med Gud. Kristendomen är inte en religion som utövas. Kristendomen är en kärleksrelation med den levande Guden. Då står Gud i centrum för vår uppmärksamhet.

DENNA KÄRLEKSRELATION ÄR MÖJLIG EFTERSOM

Kristendomens Gud, den Gud som uppenbaras i Bibeln: Skaparen, kom till människan i Jesus Kristus. Gud uppenbarade sig för mänskligheten i sin son Jesus Kristus. Därför finner människan Gud i Jesus.

Genom Herren Jesus Kristus kommer människan till Gud och hans gemenskap. Detta sker på Jesu förtjänst och omedelbart när människan kommer till tro på Herren Jesus Kristus. Denna gemenskap upplevs också. Det är därför människor som har kommit till tro säger att de har mött Jesus Kristus. De berättar också om sina erfarenheter med Jesus, precis som jag gör på den här webbplatsen. Kristendomen handlar alltså om att uppleva en levande relation med den levande Guden i Jesus Kristus.

En person som har mött kristendomens Gud utövar inte en religion. Han lever med Gud i en kärleksfull relation till honom. Det är något helt annat än att utöva en religion. Lägg märke till publikens och den unge sångarens reaktion i 1.40 när han sjunger om att Jesus har uppstått från de döda. Jesus lever! https://www.youtube.com/watch?v=wNRFumI2ch0

Jag vittnar i mina skrifter om en levande och fungerande relation med Gud genom mina upplevelser. Du kan uppleva samma saker, och mer än vad jag har upplevt med Gud. Du kan få kontakt med Gud och leva med honom. Frågan är vad du vill. Gud vill alltid ha en relation till människan. Om du vill leva med Gud och ha en levande relation till honom säg det högt till honom.

Jag är ingen bibelforskare och försöker inte framställa mig själv som en sådan. Mina kunskaper är mycket begränsade. Därför gör jag inga djupgående och omfattande teologiska förklaringar i något ämne. Jag koncentrerar mig på de ämnen som jag tror att jag har fått förståelse för genom Bibelns ord. Om du gillar det du läser, sprid gärna ordet om denna webbplats till dina vänner och bekanta, och även till några främlingar.

Mina texter får användas i evangelisation och undervisnings syften. Jag hoppas dock att du uppger varifrån texten är hämtad. Många hänvisningarna till bibelverser i texterna kan verka störande. Jag anser dock att det är nödvändigt att ta med dem i texten så att läsaren kan förstå och kontrollera i Bibeln för att se vad jag menar och vilken skrift jag hänvisar till.

Om du ännu inte är troende, eller om du nyligen har kommit till tro, eller om du inte har studerat Bibeln, kan du ha svårt att förstå allt jag skriver. Men du behöver inte oroa dig. Ett trosliv är ett liv i ständig tillväxt och studier. Ingen person är fullständig lärd. Men vi troende går på samma väg. Du kan lämna de saker som du tycker är svåra. Du kommer att lära dig i den mån du överlämnar dig till Gud, studerar Bibeln och vad den helige Ande anser vara lämpligt att lära dig.

VARFÖR UPPTRÄDER INTE FÖRFATTAREN MED SITT EGET NAMN?

På den här webbplatsen heter jag Jakob, men mitt riktiga namn är inte Jakob. Jag vill inte framträda under mitt eget namn eftersom folk skulle tänka på mig, en bristfällig, svag och felande människa när de läser mina texter. Människan och saker som har med människan att göra skulle finnas i läsarens sinne.

Jag vill verkligen inte att folk ska tänka på mig. Vem jag är och vilken sorts man jag är borde inte spela någon roll. Jag är inte värd din uppmärksamhet och tankekraft. Mitt syfte är inte att presentera mig själv, att framhäva mig själv. Mitt syfte är att berätta om den levande Guden och bevisa att det är möjligt för var och en av oss att leva i hans närvaro. Jag vill rikta läsarens uppmärksamhet mot Herren Jesus Kristus. Då måste, eller åtminstone bör, den mänskliga berättaren vara i bakgrunden.

Tänk på Jesus Kristus och din egen relation till Gud, inte på författaren. Jag tror inte att det ger trovärdighet åt skriftens budskap att skriva under sitt eget namn. Jag litar på att Guds Ande ska bekräfta för läsaren vad som är av honom. Det är allt du behöver tro.

Dela den här sidan