PELASTUKSEEN SISÄLLE


Ahdas portti

AHDAS PORTTI ELÄMÄÄN VIE

Luuk 13:24 "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle mutta eivät voi."

Ahdas portti, ja ovi Jumalan valtakuntaan, on Herra Jeesus Kristus ja Hänen ristinsä. Monet eivät tahdo mennä ovesta sisälle, koska se edellyttää Kristuksen häpeän ja pilkan päälleen ottamista. Ei ole niin kiva nöyrtyä Jeesuksen edessä ja tunnustaa Hänelle, että minä olen riippuvainen Sinusta pelastuakseni. Se edellyttää nöyrtymistä ja totaalista antautumista Jumalan edessä.

Ahdas portti on parannuksen tekeminen, syntien tunnustaminen, sekä Jeesuksen luokse tuleminen, Hänen vastaan ottaminen Herraksi ja Vapahtajaksi, sekä Hänen tunnustaminen ihmisten edessä. Se, joka tästä portista menee sisälle, pelastuu.

Joh 10:9 "Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen."

Joh 14:6 "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani."

Heb 10:19-20 "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, oman lihansa, kautta."

Heb 12:2 "katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella."

Luuk 9:26 "Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa."

Heb 11:24-26. "Uskon kautta Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saada synnistä hetkellistä nautintoa. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti." 

Dela den här sidan