KOLMINAISUUS


OLI, ON JA ON TULEVA

Ilm 4:8: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva."

Tässä sanotaan Jumalasta, että Hän oli, on ja on tuleva. Tämä sana tarkoittaa tietysti Herraa Jeesusta Kristusta.

Ilm 1:7-8. "Katso, hän tulee pilvissä! Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen." Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias" RK.

Huomaa, että Ilm 11:15 jakeessa sanotaan, että maailman kuninkuus ON TULLUT meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. HÄN (yksi) on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Sitten jakeessa 17 kiitetään Herraa JUMALAA Kaikkivaltiasta, joka on ja joka oli, siitä, että HÄN ON TULLUT hallitsemaan.

Tämä kertoo tietysti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän OLI vähän aikaa ihmisenä ihminen, ON ikuisuudessa Jumala, ja OLI TULEVA hallitsemaan maan päälle Kuninkaana, Kaikkivaltiaana Herrana Jumalana (Ilm 19:6). Nyt hän on tullut hallitsemaan. Siksi ei enää sanota Ilm 11:17 jakeessa - "tuleva on". Tämä henkilö on Herra Jumala Kaikkivaltias, Jeesus Kristus, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. 

Jer 10:10 "Mutta Herra on tosi Jumala, hän on elävä Jumala ja ikuinen kuningas. Hänen vihastaan vapisee maa, kansat eivät voi kestää hänen kiivauttaan."  

Ilm 6:15-17 "Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten uumeniin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen kestää?" (RK).

Sak 12-14 Herra Jeesus tulee maan päälle tuomitsemaan Israelia vastaan sotivia kansoja. Jeesus tuhoaa maasta kaikki epäjumalat (Sak 13:1-2, 8-9, 14:3-9).

Koska Herra Jeesus Kristus tuhoaa kaikki epäjumalat, Hän on Korkein ja suurin oikea Jumala, itse Luoja. Häntä ei kukaan voita, ei nyt, ei huomenna, ei ensi vuonna eikä ikuisuudessa. Jeesus Kristus on HERRA! Tästä taas seuraa, että "Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa" (Ilm 22:21). Aamen totisesti. Tule, Herra Jeesus! (Ilm 22:20).

Miksi siis Raamattu päättyy huudahdukseen: "Tule, Herra Jeesus!" ja "Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa". Siksi koska Hän on Jumala, joka tulee ja ottaa lopulta lopullisen vallan. Kukaan ei voi estää Häntä. Jeesuksen armo on Jumalan armo koska Jeesus on Jumala. Siksi myös Raamattu todistaa, että Jumalan armo on Jeesuksessa Kristuksessa.

1 Kor 1:4 "Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa,"

Jumala on myös ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 

Jatkuu seuraavassa tekstissä.

Dela den här sidan