KOLMINAISUUS


PYHÄSTÄ HENGESTÄ

Jumala on Pyhä ja Jeesus on Pyhä (Ilm 4:8, Luuk 1:35). Jumala on Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:18). Jeesus on Henki (Apt 16:6-7, 1 Piet 1:11, Room 8:9-11).

Kun sekä Jumala että Jeesus on Pyhä ja Henki, on selvää, että Jumalan ja Jeesuksen Henki on Pyhä Henki. Siis yksi ja sama Henki (1 Kor 12:11). Ap.t 16:6-7 ”Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa …mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.”

Tässä Raamatun kertomassa tapauksessa käytetään samasta Hengestä nimitystä Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki. Tämä siksi, jotta vilpitön lukija näkee ja huomaa, että Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki on yksi ja sama Henki, Jumalan Henki ja Jumala. Ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia Makedoniassa (Apt 16:10).

Siis Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki = Jumala.

Room 8:9-11 "Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu" (RK).

Jumalan Henki ja Kristuksen Henki on jälleen mainittu samassa asiayhteydessä: "Jos kerran Jumalan Henki asuu teissä" (9). Jakeessa 10 luemme: "Jos taas Kristus on teissä"... "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta" (2 Kor 13:5. RK). "Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol 1:27).

Jumalan Henki siis asuu uskovassa. Sitten Paavali käyttää toista ilmaisua Jumalan Hengestä: "Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa". Siis, - kenen oma? Kristuksen oma! Uskova on Jumalan lapsi.

Tätä on vaikea tulkita muuten kuin siten, että Jumalan ja Kristuksen Henki on yksi ja sama Henki? Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki oli Paavalille yksi ja sama Henki. Room 8:10 jakeessa Paavali selventää asiaa, ettei kenellekään jäisi mitään epäselvää: "Mutta jos Kristus on teissä".  Kristuksen Henki: Kristus, on VT:n Jumala (1 Piet 1:10-11).       

Uskova on Jumalan temppeli. Jumalan Henki ja Jeesus Kristus on uskovassa. "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1 Kor 3:16). "Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä" (1 Kor 6:19). Uskovien ruumiit ovat Kristuksen jäseniä. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä" (1 Kor 6:15). "Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne" (1 Kor 6:20).

Kenet meidän siis tulee kirkastaa ruumiissamme? "Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta" (Fil 1:20).

Näin ollen on selvää, että Jumalan Henki ja Kristuksen Henki, Jeesus Kristus, Jeesuksen Henki, on yksi ja sama Henki ja Jumala.

Jumala asuu temppelissään Pyhässä Hengessä. "Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani"" (2 Kor 6:16). "Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1 Piet 1:10-11).

Onhan selvää, että Henki, joka todisti Kristuksen kärsimyksistä VT:n profeetoissa, oli Jumalan Henki ja Jumala (Tuom 14:19, 2 Aik 20:14, 2 Aikak 24:20, 1 Sam 16:12-13).

Yhteenvetona totean, että Herra Jeesus Kristus on iankaikkinen näkymätön Jumala, Pyhä Henki, elämä ja Sana, ilmoitettu ja ilmestynyt meille ihmisille ihmisen kaltaisuudessa ihmisen lihassa ihmisenä. Ihmisenä ihmisen lihassa Hän on Ihmisen ja Jumalan Poika.

Joka siis uskoo tähän Jumalan lihaan/lihaksi tulleeseen Poikaan, uskoo Hänen kautta Jumalaan. Koska näin on, Jumalaan ei voi uskoa muuten kuin Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesuksen kautta. Joka hylkää Herran Jeesuksen Kristuksen, hylkää myös Isä Jumalan.   

Se, joka uskoo muuhun jumalaan ja palvelee ja ylistää muuta jumalaa kuin Herraa Jeesusta Kristusta, palvelee ja ylistää epäjumalaa. Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 14:10), ja Jeesus on Herra Jumala, Kaikkivaltias, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa (1 Tim 3:16).

PYHÄ HENKI ON VT:N JUMALA

Selitän vielä Jumalaa ja Jeesusta seuraavassa. Raamattu ilmoittaa meille hyvin selvästi, että VT:n Jumala on Pyhä Henki. Pyhä Henki taas on Isä ja Jeesus Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassaan. Pyhässä Hengessä on Isä ja Jeesus. 

Hebr 3:7-12 "Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua,"

Kuka puhuu nämä sanat? Pyhä Henki. Ketä kiusattiin erämaassa? VT:n Jumalaa! Pyhä Henki sanoo, että Israelin kansa kiusasi Häntä, siis Pyhää Henkeä.

Pyhä Henki jatkaa: "vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse minun lepooni'" (Heb 3:9-11).

Tässä puhuu VT:n Jumala. Hebrealais kirjeen kirjoittaja tiesi, että Jumala on Henki, Pyhä Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:17-18). "Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta," (Hebr 3:12). Tässä kirjoittaja varottaa luopumasta Hänestä, joka puhui, siis Pyhästä Hengestä. Hän sanoo, että joka Hänestä luopuu, luopuu elävästä Jumalasta.

Paavali tiesi, että Herra (Jumala) on Henki (2 Kor 3:17-18). Ja että Jeesus on tuo Herra (2 Kor 4:5). Ja että Jeesus on Henki (Room 8:9-11). Vertaa 2 Kor 3:17 ja 4:5 sekä Joh 8:36. Huomaa tämä 2 Kor 3:17 ja 4:5 asiayhteys, jossa Herra on Henki ja Jeesus on Herra.

Myös Pietarille tämä oli itsestään selvä asia. Pietarin opin mukaan VT:n profeetoissa oli Kristuksen Henki, Jeesuksen Henki: "heissä oleva Kristuksen Henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1 Piet 1:11). Pietari tiesi varmasti, että VT:n profeetoissa oli Herran Jumalan Henki: Jumala. Hän kirjoittaa Kristuksen Hengen olleen VT:n profeetoissa. Heissä oli siis Kristus, joka on Henki: Jumala (Room 9:5). 

Aikaisemmin totesimme, että Jumalan Sana on Jumala: Henki ja elämä, ilmestynyt lihassa (1 Joh 1:1-2, Joh 1:1,14). Jeesus on Jumalan Sana, Henki: Kristus, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa ihmisenä. Johannes todistaa kirjoittaneensa evankeliuminsa, jotta lukija/kuulija uskoisi Jeesuksen olevan Kristus (Joh 20:31). Edelleen Johannes todistaa, että se Henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi, ei ole Jumalasta.

Tästä tunnemme Jumalan Hengen ja eksyttävän antikristuksen hengen. Siis, se ihminen, jossa Pyhä Henki vaikuttaa, tunnustaa Herran Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi Jumalaksi. Kristus on Jumala (Room 9:5). Antikristuksen hengen vaikutuksen alla ihminen ei tunnusta Jeesusta.

JUMALAN JA PYHÄN HENGEN TEMPPELI.

Jumala asuu temppelissään, seurakunnassaan ja yksilöuskovissa.  Ruumiimme on Jumalan ja Pyhän Hengen temppeli. Paavali oikein painottaa näitä asioita kysymällä korinttolaisilta: "Ettekö tiedä?"  ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1 Kor 3:16). ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne” (1 Kor 6:19-20).  Vertaa: Jumalan oma on Kristuksen oma ja Kristuksen oma on Jumalan oma: Room 8:9, 1 Kor 15:23, Apt 27:23, 2 Kor 10:7, Gal 3:29. 

Meidät on lunastettu isiltä peritystä turhasta syntisestä vaelluksesta Kristuksen kalliilla verellä (Apt 20:28, 1 Piet 1:17-21). Kristus on siis Lunastajamme ja omistajamme. "Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja ne seuraavat minua." Hänen kautta me uskomme Jumalaan (1 Piet 1:20-21).

Paavali käskee kirkastaa Jumala ruumiissamme (1 Kor 6: 20). Hän toivoi kovasti, että tämä toteutuisi hänessä itsessään. Hän tahtoi kirkastaa Kristuksen ruumiissaan.  "Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä" (1 Kor 6:15). ..."että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta" (Fil 1:20). Paavalille Pyhä Henki, Jumala ja Kristus oli sama persoona. Hän myös tarkoitti, että se ymmärrettäisiin niin. 

2 Kor 6:16-17 ”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." Jeesus on Kaikkivaltias Jumala (Matt 28:18, Ilm 1:7-8).

Jos me tulkitsemme Raamatun Sanan, juuri niin kuin se on kirjoitettu, silloin uskomme, että Kaikkivaltias Jumala asuu uskovissa Pyhässä Hengessä. Uskovat ovat siis Jumalan asumus, temppeli. ”Minä olen oleva heidän Isänsä ja Jumalansa”. Vertaa Jes 9:5 ja Ilm 1:8, 21:3-7.

PYHÄ HENKI JAKAA ARMOLAHJOJA JA VAIKUTTAA ARMOLAHJOJEN TOIMINTAA. 

Paavali opettaa armolahjoista. Siinä yhteydessä hän puhuu yhdestä Hengestä, joka jakaa armolahjoja. Tämä yksi Henki vaikuttaa armolahjojen toiminnan jokaisessa uskovassa tahtonsa mukaisesti. Sitten Paavali todistaa Pyhästä Hengestä, että Hän on Jumala. Onhan selvää, että Jumala on seurakunnassa. 

1 Kor 12:11 "Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo." 

1 Kor 14:24-25 "Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi: "Todellakin, Jumala on teidän keskuudessanne.""

Siis, yksi ja sama Henki, joka on Jumala. Tämä Jumala, joka jakaa armolahjoja ja vaikuttaa seurakunnassa, on Herra Jeesus Kristus.

Ef 4:7-12 "Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan: "Hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille."" 

Matt 18:20 "Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."

Jeesus on uskovien keskellä Pyhässä Hengessä ja Jumalan Sanassa. Armolahjojen jakaja on siis Pyhä Henki ja Herra Jeesus Kristus, Jumalan Sana. Hän ei kuitenkaan ole kaksi vaan yksi (Henki: Jumala). ”Minä ja Isä olemme yksi” (Joh 10:30). Jeesus sanoi Pyhän Hengen lähettämisestä: ”Minä ja Isä tulemme” (Joh 14:23). Isä ja Poika tulivat seurakuntaan helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä (Apt 2:1-4).

Yksilöuskovassa, Jumalan temppelissä, on:

 1. Jumala (1 Kor 3:16, 6:20, 2 Kor 6:16-18).

 2. Jumalan Henki (1 Kor 3:16, Room 8:9-11).

 3. Pyhä Henki (1 Kor 6:19-20).

 4. Kristuksen Henki (Room 8:9-10).

 5. Jeesus Kristus (2 Kor 13:5, Room 8:9-11).

Jeesuksessa Jumala, Luoja, tuli ihmiseksi, lihaan. Jumala vaelsi ihmisenä meidän keskellämme (Joh 1:1,14). Nyt Hän jättäisi opetuslapset ja palaisi takaisin  taivaaseen. Jäähyväispuheessaan Jeesus kuitenkin lupaa tulla takaisin (Joh 14:18). Opetuslapsia ei siis jätettäisi orvoiksi Isättömiksi ilman Jumalaa (Ef 2:12-13,18).  

Koska Jumala on Henki, Pyhä Henki, ja Jeesus on Jumalassa, Hän tuli opetuslasten luokse ja heihin helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä (Apt 2:1-4). Silloin opetuslapset lopullisesti käsittivät, että Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tullut heidän luokseen ja heihin ja on nyt heidän kanssaan aina ja ikuisesti (Joh 14:16-18). He ymmärsivät, että heidät on nyt palautettu Jumalan yhteyteen Kristuksessa Jeesuksessa, ja että nyt he elävät Jumalassa:

Joh 14:20 "Minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä." 

SEKÄ ISÄ ETTÄ JEESUS LÄHETTÄVÄT PUOLUSTAJAN

Heti luvattuaan tulla takaisin Jeesus puhuu Toisesta Puolustajasta, Pyhästä Hengestä, jonka Isä olisi lähettävä Jeesuksen nimessä (Joh 14:26). Isä lähettää Toisen Puolustajan (Joh 14:16,26). Jeesus lähettää Toisen Puolustajan (15:26, 16:7). Jeesus itse tulee takaisin (Joh 14:18). 

Huomaa, että Jeesus sanoo nämä sanat heti luvattuaan Toisen Puolustajan, Pyhän Hengen. Hän siis tulee Pyhässä Hengessä. 

Näin Raamattu antaa ymmärtää, että Isä ja Jeesus ovat yksi ja sama Henki. Jeesus lupaa, että sekä Hän itse, että Isä: Pyhä Henki, tulevat asumaan ja jäävät asumaan opetuslastensa luokse ja opetuslapsiin (Joh 14:23). Apt 2:1-4, 16-18 Jumala muutti asumaan temppeliinsä. Kun siis Pyhä Henki tuli ja täytti koko huoneen, ja opetuslapset tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, Jumala tuli asumaan temppeliinsä.

Ennen tätä Jumalan temppeliinsä muuttoa tarvittiin temppelin suursiivous. Synti oli saastuttanut ja liannut Jumalan asunnon. Pyhä Jumala ei voi tulla likaiseen asuntoon. Jumala vaati täydellistä puhtautta ja täydellistä tekoa.

Kukaan luotu ei pystynyt puhdistamaan Jumalan temppeliä tarpeeksi puhtaaksi, jotta pyhä Jumala voisi tulla siihen asumaan koska kaikki luodut ovat vajavia. Siksi he eivät kykene täydellisyyteen, täydelliseen tekoon. Jumala on ainoa täydellinen kaikissa teoissaan. Hän ainoana kykeni puhdistamaan temppelinsä täydellisesti. Hän puhdisti asuntonsa täysin puhtaaksi. Temppeli on puhdas. "Se on täytetty!"

Näin Jeesus puhdisti temppelinsä ihmisen lihassaan oman puhtaan pyhän verensä vuodatuksen kautta. Hän Golgatan ristillä sovitti ihmiskunnan synnin. Näin Jeesus poisti synnin Jumalan ja ihmisen välistä (Heb 1:3, 9:22, Joh 1:29, Hebr 9:12, Kol 1:19-22). 

Kun Raamattu käyttää synnistä yksikkömuotoa, se tarkoittaa koko syntiinlankeemusta yhdessä "paketissa". Syntipaketti sisältää kaikki synnit, mitä ihmiskunta on tehnyt ja tulee tekemään. Jeesus kantoi ne kaikki ruumiissaan ristille ja kärsi niistä aiheutuneen rangaistuksen.

PYHÄ HENKI ON LUOJA: JUMALA JA ISÄMME

”Jumalan Henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän… savesta minutkin on otettu” (Job 33:4,6 RK). ”Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli" (1 Ms 1:2-3). ”Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa” (Jes 64:7 RK. Jae 8 33/38 käännös). ”Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet tehnyt ne kaikki viisaasti. Maa on täynnä sinun luotujasi." "Kun sinä lähetät Henkesi, ne luodaan, ja sinä uudistat maan kasvot” (Ps 104:24,30). ”Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä” (Ps 33:6 RK). "Herra on tehnyt maan voimallaan, valmistanut maanpiirin viisaudellaan ja levittänyt taivaat taidollaan": Sana ja Henki (Jer 51:15).  ”Niiden kaltainen ei ole hän, joka on Jaakobin osa. Hän on luonut kaiken, myös perintöheimonsa Israelin. Herra Sebaot on hänen nimensä” (Jer 51:19).

JUMALA PUHUI VT:N PROFEETOILLE

1 Ms 17:3 ”Silloin Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle näin:”  

2 Ms 6:2 ”Jumala puhui Moosekselle: "Minä olen Herra.”"

1 Kun 5:5 ”Sen tähden minä aion rakentaa temppelin Herran, Jumalani, nimelle, niin kuin Herra puhui minun isälleni Daavidille” (2 Sam 7. luku ).

2 Kun 21:10 ”Silloin Herra puhui palvelijoidensa, profeettojen, kautta ja sanoi:”

Jes 8:5 ”Herra puhui minulle jälleen ja sanoi:”  

Hebr 1:1 ”Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta.”

Kaikissa näissä jakeissa Herra Jumala puhui VT:n profeetoille. Jesaja sai nähdä Jeesuksen ristillä (Jes 53. luku). Hän kuuli Herran puhuvan hänelle (Jes 6:8). Mutta Pietari (Raamattu) sanoo, että Kristuksen Henki puhui profeetoille ja profeetoissa kuningas Daavid mukaan lukien. Daavidissa oli Herran Henki (1 Sam 16:12-13).

1 Piet 1:10-11 ”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.”

Daavid sanoo: ”Herran Henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle” (2 Sam 23:2-3). 

Tässä Herran Henki on Jumala. Hän puhui Daavidille. Daavidin kielellä oli Israelin Jumalan Sana. Hän on Herra, Israelin kallio, joka juotti heitä erämaassa (Jes 48:21, Ps 78:16). Kallio, joka israelilaisia seurasi, oli Kristus.

1 Kor 10:4-5 "Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä ei Jumala kuitenkaan mieltynyt."

Kallio = Kristus = Jumala. Koska Kristuksen Henki oli VT:n profeetoissa, se merkitsee sitä, että Kristus on Jumala, joka puhui profeetoille. Hän on Henki, Herra, Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa ihmisenä (1 Tim 3:16, Heb 9:14, Room 9:5). 

Tämä tulee hyvin selvästi esille näissä Raamatun jakeissa. Pyhä Henki korottaa ja julistaa Jumalan Sanan auktoriteettia. Siksi se, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, on Jumalan Hengessä. Jumalan Henki hänessä ilmoittaa hänelle Jeesuksen Kristuksen. Silloin hän uskoo ja voi tunnustaa, että Jeesus on Kristus: Herra Jumala Kaikkivaltias, Henki (Kristus), ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa.

Joh 20:31 "Nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään."

Jumalan Henki vaikutti VT:n profeetoissa ja puhui heille (4 Ms 24:2, 2 Aikak 18:23, 24:20, Tuom 14:19). Kristuksen Henki on Jumalan Henki ja Jumala. ”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo:

Heb 3:7-11 "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse minun lepooni."" 

Tässä puhui Jumala. Kansa kiusasi Israelin Jumalaa (2 Ms 17:1-2, Ps 95).

Apt 28:25-27 ”Oikein on Pyhä Henki puhunut teidän isillenne profeetta Jesajan kautta: "Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, etteivät he sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.”"

Eivätkä kääntyisi! Kääntyisi, mihin? Vertaa 2 Kor 3:15-16 ja 4:5 sekä Room 10:9-10, Apt 14:15, 20:21. Paavali lainaa Jesajan kirjaa 6:8-10, jossa Herra sanoo nämä sanat. Pyhä Henki on tämä Herra. ”Herra on Henki” (2 Kor 3:17-18). Paavali kirjoittaa heti seuraavassa luvussa että ”Jeesus on Herra” (4:5). Siis, -sekä Herra, että Jeesus, on Henki. Ja Jumala on Henki (Joh 4:24). Yksi Henki, yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:4-6, 1 Kor 12:4-6, 8-9, 11).

MINÄ OLEN HERRA, SINUN PARANTAJASI.

Edellä huomasimme, että Pyhä Henki sanoi: ”Etten minä heitä parantaisi”. Kuka on tuo minä, joka parantaa? ”Hän sanoi: "Jos sinä kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi" (2 Ms 15:26 RK). Näin näemme, että Pyhä Henki on Herra Jumala (Jeesus Kristus), meidän parantajamme.

JUUDAS KAVALSI PYHÄN HENGEN

Jälleen Pyhä Henki puhuu: ”Jopa läheinen ystäväni, johon minä luotin ja joka söi leipääni, on nostanut kantapäänsä minua vastaan” (Ps 41:10). Pyhällä Hengellä oli siis ystävä, joka söi hänen leipäänsä ja kavalsi Hänet! Sillä Pyhä Henki sanoi Jeesuksen kavaltajasta, Juudaksesta nuo sanat. ”Miehet, veljet! Sen raamatunsanan piti toteutua, jonka Pyhä Henki oli edeltäpäin Daavidin suulla puhunut Juudaksesta, hänestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen kiinniottajille” (Apt 1:16).

Pietari todistaa, että Pyhä Henki puhui nuo Psalmi 41:10:n Sanat. Pyhä Henki on näin ollen Pietarin opin mukaan Jeesuksen Henki. Muistamme 1 Piet 1:11 ”…heissä oleva Kristuksen Henki…”. Juudas oli tietysti kavaltaja, joka nosti kantapäänsä Herraa Jeesusta Kristusta vastaan. Muistamme, että Jumala (Herra) itse puhui profeetoille ja profeettojen kautta. Juudas kavalsi siis Jeesuksen Hengen, Pyhän Hengen: Jumalan, Jeesuksessa Kristuksessa. "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen." Ananias ja Safira yrittivät pettää Pyhää Henkeä. He valehtelivat Jumalalle. He kiusasivat Herran Henkeä (Apt 5:1-11).

KUKA POISTUI SAULISTA?   

Sauliin tuli Herran Henki, joka myöhemmin osoittautui Herraksi, joka poistui Saulista. ”Ja Herran Henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi”… ”Silloin Jumalan Henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä” (1 Sam 10:6,10). ”Herran Henki poistui Saulista” (1 Sam 16:14). Saul sanoo Samuelille: ”Jumala on poistunut minusta eikä vastaa minulle enää, ei profeettain kautta eikä unissa” (28:15). ”Mutta Samuel vastasi: "Miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi?” (1 Sam 28:16).

JEESUKSEN TAKAISINTULO

Jeesus lupasi tulla takaisin opetuslastensa luokse Isänsä kanssa palattuaan Isän luokse taivaaseen. Hän oli Jumalasta lähtenyt ja tullut maailmaan. ”Minä olen lähtenyt Isän luota ja tullut maailmaan. Nyt minä jätän maailman ja menen Isän luo" (Joh 16:28). ”Jeesus vastasi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan” (Joh 14:23). Haluaisin kiinnittää huomion Jeesuksen sanoihin: “Me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.”

Jeesus ja Isä tulisivat siis asumaan, ei vain käymään kyläilemässä jonkun toisen asunnossa opetuslastensa luona. Tässä on kysymyksessä Jeesuksen ja Isän asunto, koti, koska he tulisivat asumaan opetuslastensa luokse.

Mutta ennen kuin jatkamme, vastaamme tärkeään kysymykseen; Kuka on Jeesuksen Isä. Jokaisella ihmisellä täytyy olla biologiset vanhemmat: isä ja äiti. Jeesus oli ihmisen ja Jumalan Poika. Jeesus ei siinnyt miehen siemenestä. Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Siksi Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä.

”Enkeli vastasi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi” (Luuk 1:35). "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä" (Matt 1:20-21). 

Näiden jakeiden mukaan Pyhä Henki tuli Marian päälle ja Jeesus lapsi sikisi Pyhästä Hengestä, ei miehen siemenestä. Tästä syystä Jeesusta tultaisiin kutsumaan Jumalan Pojaksi. Siis, Pyhä Henki hedelmöitti yliluonnollisesti Marian kohdussa olevan munan ilman miehen osuutta ja ilman miehen siementä. Näin Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä. Tästä seuraa: Pyhä Henki on Jumala noiden jakeiden perusteella koska Jeesus on Jumalan Poika: ”Häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi."

JUMALAN KOTI

Nyt sitten kysymme; Mikä on Jumalan asumus ja koti? Koska Jeesus ja Hänen Isänsä, Pyhä Henki, tulivat asumaan kotiinsa? Onko Jumala vieläkin asumassa samassa osoitteessa? Jeesus ja Isä tulivat opetuslasten luokse ja seurakuntaan helluntaipäivänä. Tuona päivänä Jumala muutti asumaan temppeliinsä. Hän otti asumuksensa opetuslapsissaan ja seurakunnassaan. Jeesus tuli Isänsä kanssa Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki täytti opetuslasten olemuksen läsnäolollaan. Pyhä Henki täytti läsnäolollaan myös koko huoneen, jossa he istuivat.

”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi” (Apt 2:1-4 RK).

Kun sitten Pietari selittää tapahtunutta kokoontuneelle ihmettelevälle väkijoukolle, hän sanoo: ”Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, onhan nyt vasta päivän kolmas tunti, vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta: "Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat” (Apt 2:15-18 RK).

Dela den här sidan

Pyhä Henki toi Jumalan läsnäolon seurakuntaan ja yksilöuskovaan. Koska sekä Isä että Poika tulivat, Pyhässä Hengessä on kaikki Jumalan kolme persoonaa läsnä uskovien yhteydessä. Näin koko jumaluuden kolminaisuus tuli Pyhässä Hengessä seurakuntaan. Jeesus lupasi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanaikojen loppuun asti” (Matt 28:20). Jeesus on uskovien kanssa Pyhässä Hengessä kaikkialla samanaikaisesti. Jeesuksen läsnäolo kokoustilanteissa ja uskovan yksityisessä rukouselämässä koetaankin Pyhän Hengen läsnäolona.

Pyhä Henki on: Jeesus ja Isä Pyhässä Hengessä läsnä. Tästä syystä Pyhää Henkeä voidaan, ja tulee puhutella, Herrana Jeesuksena. Pyhää Henkeä voidaan myös puhutella Herrana ja Jumalana sekä Isänä. Tai miksi ei Pyhänä Henkenä? Kaikki nämä ovat oikeita Pyhän Hengen puhuttelutapoja, kunhan vain muistaa, kuka Pyhä Henki on. Hän on Herra Jeesus Kristus. Hänessä seurakunnalla on koko jumaluus läsnä, sillä Hänessä asuu koko jumaluus ruumiillisesti (Kol 2:6-10, Fil 2:5-8).

Pyhä Henki tuo mukanaan aina Jumalan ja Jeesuksen läsnäolon mihin Hän tuleekaan. Hän korottaa ja osoittaa vähän aikaa lihassa ihmisenä elänyttä synnin sovittajaa, Herraa Jeesusta Kristusta. Seurakunta, Jumalan asumus, ei siis ole mikään kiinteä ihmisten rakentama rakennus. Se on Jumalan lasten yhteys (Ef 4:11-16,  Heb 3:6, 1 Piet 4:17). Siinä Jumala asuu heissä ja heidän keskellään Pyhässä Hengessä ja Sanassaan: "Minä olen Isässä ja Isä on minussa". "Minä ja Isä olemme yksi". 

Emme voi erottaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä toisistaan. Kaikki kolme persoonaa ovat Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassa. Jumalan asuminen seurakunnassa tekee seurakunnasta Jumalan kodin ja Jumalan asumuksen. ”Jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tule käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus” (1 Tim 3:15 RK).