OPETUSTEKSTEJÄ:


KRISTUKSESSA JEESUKSESSA

Raamatussa Uuden Testamentin puolella esiintyy hyvin usein sanat "Kristuksessa Jeesuksessa" tai "Jeesuksessa Kristuksessa" tai "Kristuksessa" ja "Hänessä" kun puhutaan Jeesuksesta.

Ef 1:3-7 "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. 

Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi.

Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä Rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan."

Uskonelämäni alkuvaiheessa minä en voinut ollenkaan käsittää  näiden ilmoitusten sisältöä ja merkitystä. Minulle tämä oli ongelma koska tämä ilmoitus on erittäin usein UT:n teksteissä. Jotta voisi ymmärtää Raamattua oikein, on tarpeellista käsittää näiden tärkeiden sanojen merkitys.

Ehkä sinäkin olet pohtinut tätä asiaa? Eihän kaikille ihmisille ole itsestään selvää mitä "Kristuksessa Jeesuksessa" ilmaisulla tarkoitetaan. 

Tämän käsitteen vaikea ymmärtäminen johtuu suurelta osalta siitä, että ihminen näkee ja tuntee Jeesuksen ainoastaan ihmisenä. Hän ajattelee Jeesusta, Jumalan Poikaa, vain tavallisena ihmisenä. Silloin on vaikea käsittää Sanan "Kristuksessa" merkitystä. 

Mikäli Jeesus on vain ihminen, ilmaisu "Kristuksessa Jeesuksessa" on täysin käsittämätön ilmoitus. Ihminen, joka ei usko eikä tunne Jeesusta Jumalana, ei voi ymmärtää tätä Raamatun ilmoitusta.  

Ihminen, joka uskoo ja käsittää Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi, joka otti ihmisen muodon ja tuli ihmiseksi, voi ymmärtää tämän Raamatun ilmoituksen. 

MITEN SIIS ON?

Koska Jeesus on Jumala, ilmestynyt lihassa, ilmaisu "Jeesuksessa Kristuksessa" tarkoittaa, että ihminen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, on Jumalassa. Vain Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova uudestisyntynyt kristitty on Jumalassa, siis Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Koska uskova on Jumalassa, hän on ja elää Jumalan kanssa Hänen yhteydessään.

Jumalassa oleminen ja eläminen edellyttää sitä, että ihminen on sisällä Kristuksessa Jeesuksessa. Kristuksen Jeesuksen ulkopuolella elävä ihminen elää ilman Jumalaa, on siis Jumalan ulkopuolella erossa Hänestä.

Joh 14:11 Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä on minussa."

Jeesus siis sanoi, että Hän on sisällä Jumalassa, ja että Jumala on sisällä Hänessä. Sitten Jeesus puhui yhdestä päivästä, jolloin opetuslapset tulisivat käsittämään, että Jeesus on Isässä Jumalassa. He eivät siis ymmärtäneet sitä, ennen tätä yhtä päivää (Joh 16:12-14). 

Jeesus sanoi myös, että uskovat tulisivat tänä samana päivänä tietämään ja ymmärtämään, että he itsekin ovat Jeesuksessa. Tämä ymmärrys tulisi siis heille yhdessä päivässä ja yhdessä hetkessä.

Joh 14:20 "Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä teissä." 

Koska Jeesus on Jumalassa ja uskova on Jeesuksessa, uskova on Jeesuksessa Kristuksessa sisällä Jumalassa. Tästä johtuen ihminen, joka elää ilman Jeesusta Kristusta sydämessään, elää ilman Jumalaa tässä maailmassa.

Ef 2:12-13 Siihen aikaan (ennen uskoon tuloa) te olitte ilman Kristusta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta sisällä Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana Jumalasta, päässeet lähelle Jumalaa Kristuksen veressä. 

MISTÄ TÄMÄ YMMÄRRYS TULEE IHMISELLE?

Joh 14:20 "Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä teissä." 

Jeesus puhui päivästä, jolloin Pyhä Henki annettaisiin opetuslapsille. Silloin opetuslapset saisivat Pyhän Hengen lahjan ja täyttyisivät Pyhällä Hengellä. Silloin Pyhä Henki tulisi heidän yhteyteensä.

Pyhä Henki, Jumala, tuli siis helluntaipäivänä opetuslapsiin ja täytti heidän olemuksensa läsnäolollaan. Pyhä Henki tuli myös huoneeseen, jossa he olivat koolla, ja täytti koko huoneen läsnäolollaan. Silloin Jumala tuli heidän luokseen elämään ja tekemään työtään heidän kanssaan.

Apt 2:1-4 "täytti koko huoneen, jossa he istuivat" - "ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä".

Tietoisuuden ja ymmärryksen siitä, että Jeesus on Jumalassa ja uskova on Jeesuksessa Kristuksessa Jumalassa, Hänen yhteydessään, ja että Jumala, Jeesus Kristus, on uskovissa, antaa siis Pyhä Henki (Joh 14:16-18).

Joh 14:26 "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut.”

1Joh 5:20 "Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä."

Kun luet Raamattua ja uskot nyt Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi, sinulle ehkä avautuu jotkut Raamatun ilmoitukset eri tavalla kuin olet ne nähnyt tähän asti. Silloin Pyhä Henki on ne sinulle avannut ja opettaa sinua Jeesuksesta Kristuksesta. Ehkä monet Raamatun ilmoitukset ovat olleet sinulle suljettuja, mutta ei enää. 

Jumala on viisaudessaan kätkenyt salaisuuden itsestään Jeesukseen Kristukseen. Vain Jumala itse voi avautua ihmiselle ja selittää itseään niin, että ihminen käsittää Jumalaa. Siksi Pyhä Henki tahtoo opettaa sinulle ja minulle Jeesuksesta Kristuksesta. Hän tahtoo selittää meille Jeesuksen Kristuksen persoonaa.

Kun meille selviää Jeesuksen persoona, meille kirkastuu Jumalan olemus. Kun Jeesuksen persoona selviää ja avautuu jollekin ihmiselle, sen on aina Pyhä Henki avannut ja selittänyt. Yksi Pyhän Hengen tehtävä on selittää ja kirkastaa yksilöihmiselle Jeesusta Kristusta. Pyhä Henki osoittaa siis Jeesusta Kristusta ja panee ”valokiilansa” Jeesukseen Kristukseen. 

Joh 16:12-14 Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun Totuuden Henki, Pyhä Henki, tulee, Hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän kirkastaa minut.

Dela den här sidan