PELASTUKSEEN SISÄLLE


EI TAHDO TIETÄÄ

Tahdotko sinä tietää? Kaikki ihmiset eivät tahdo tietää.

Avasin ruotsalaisen vanhan 1917 Raamatun. Tämä käännös on ollut Ruotsissa käytössä aina näihin päiviin asti vaikka nykyisin onkin monia uudempia ruotsinkielisiä käännöksiä saatavilla. Mutta vieläkin monet lukevat sitä uusien käännösten rinnalla. Kaikki nykyiset kristilliset seurakunnat Ruotsissa ovat rakennettu tämän Raamatun Sanan perustalle. Onhan se ollut  käytössä viimeiset sata vuotta. Sitä voidaan pitää, ja pidetään myös, hyvin luotettavana hyvänä käännöksenä.

Jumala siis puhuu ihmisille tämän Raamatun Sanan kautta. Nyt ajattelin katsoa Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua miten se on siinä käännetty. 

Kun tulin jakeeseen kymmenen, minä pysähdyin. Huomasin, että se on käännetty eri tavalla kuin uudemmat käännökset: "I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom."  Tämä on suomeksi: "Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli syntynyt, mutta maailma ei tahtonut tietää hänestä."

Tämän käännöksen Sanan mukaan maailma EI TAHTONUT TIETÄÄ Luojastaan. Kuinka totta tämä onkaan tänä päivänä! Suurin osa ihmisistä ei tahdo tietää Luojastaan, joka tuli tähän maailmaan.

Useimmat uudemmat käännökset sanovat, ettei maailma tuntenut Jeesusta. Eivät siis tunteneet Luojaa, joka tuli ihmiseksi. Siksi he hylkäsivät, ja hylkäävät Hänet. Mutta ruotsalainen 1917 käännös todistaa, että maailma EI TAHTONUT TIETÄÄ Hänestä!

Tässä on vastaus kysymykseen: Miksi maailma ei tuntenut Jeesusta Kristusta kun Hän tuli maailmaan maailman Pelastajaksi? (Jes 12:2, Apt 4:8-12). He eivät tahtoneet tietää Luojasta! Siksi he eivät tunteneet Häntä.

Tahto tietää on edellytys tiedon saamiselle. Jos joku ei tahdo tietää, hän ei ota vastaan tietoa. Sellaista ihmistä on vaikea opettaa. Eihän Jumala väkisin ilmoita itseään ihmiselle, joka ei tahdo tietää Hänestä. Ja ihminen tietää Jumalasta vain sen, mitä Jumala itse ilmoittaa itsestään. Ihmisellä on siis oltava kiinnostus Jumalaan, jotta Jumala kertoisi itsestään ja jotta ihminen saisi Jumalalta tietoa.

Haluttomuus tietää Jumalasta on välinpitämättömyyttä Jumalaa kohtaan. Se johtaa ihmisen elämään ilman Jumalaa. Elämä ilman Jumalaa, Luojaa, aiheuttaa monia ongelmia. Jeesus on meidän elämä ja Valo. Ja tämä Valo loistaa tässä pimeässä maailmassa. Ihmisillä on mahdollista saada Jumalasta tullut Valo sydämeensä ja elää Jumalan yhteydessä Valossa. Valo on tunnetusti hyvä masennuslääke (Joh 1:9-10, 8:12, 9:5).

Mutta kuka tahtoo tietää Luojasta, koska tahto tiedon saamiseen Hänestä vie ihmisen väistämättä Jumalan Pojan luokse? Ja monet ihmiset tahtovat ohittaa Pojan, Herran Jeesuksen Kristuksen. He kyllä uskovat, että Luoja on, mutta he eivät välitä Pojasta, joka on tullut alas taivaasta tänne meidän keskellemme ilmoittaakseen meille Isän.

Joh 3:13 "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, Ihmisen Poika."


Joh 1:18 "Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut."

Joh 6:51 "Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta."

Jotkut Jeesuksen vastustajat väittivät Jeesusta halveksien uskovansa Jumalaan ja palvelevansa Häntä. He sanoivat, että heillä on Jumala. He häpäisivät Jeesusta sanoen Hänelle:

Joh 8:41 ”Me emme ole haureudesta syntyneitä" (niin kuin sinä). "Meillä on yksi Isä: Jumala.”

Se oli suora vihjaus Jeesukselle, että Hän on syntynyt haureudesta mutta, että he itse ovat Jumalasta. Jeesus näki heidän sydämeensä ja sanoi heille totuuden: Te ette rakasta Jumalaa, ette ole Jumalasta. Jeesus selitti:

Joh 8:42 "Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua. Sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut."

Jeesus ilmoitti siis yksinkertaisen helposti todettavan totuuden: Jos te rakastaisitte Jumalaa, te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta, jota te rakastatte. 

Jos joku rakastaa Jumalaa, mutta ei tunne Häntä, ja saa kuulla Jumalan Pojasta, hän luonnollisestikin kiinnostuu Pojasta. Syttyy valo ja toivo sydämeen; ehkä minä Pojan kautta opin tuntemaan Jumalan, ehkä Poika kertoo minulle Isästä, ehkä minä Pojan kautta pääsen Isän luokse. Kenelle sitten Poika kertoo Isästä? Tietenkin sille, joka tulee Hänen luokseen ja kunnioittaa ja rakastaa Häntä ja Isää, ja tietenkin - uskoo Poikaa (Joh 14:21-26).

Ajatellaan, että minä olen kuullut miehestä nimeltä Ville Villevalla ja nähnyt hänen tekemiään kauniita esineitä. Mutta minä en ole koskaan tavannut häntä, ja tietoni hänestä on hyvin vähäistä, vain joidenkin ihmisten ristiriitaisia epämääräisiä kommentteja. Minä tahdon saada yhteyden Villeen ja tulla tuntemaan hänet henkilökohtaisesti koska rakastan häntä, ja jos mahdollista, saada hänet ystäväkseni. Etsin Villeä mutta en tiedä mistä ja miten etsiä. Luotettavan tiedon saaminen Villestä ja yhteyden saaminen häneen tuntuu mahdottomalta. Tässä minulla on suuri ongelma. Mutta ...

Sitten saan kuulla, että Villellä on poika, joka asuu naapurikylässä vain muutaman kymmenen kilometrin päässä kodistani. Minä, koska olen kiinnostunut Villestä, ja tahdon saada yhteyden häneen, kiinnostun tietenkin hänen pojastaan. Ymmärrän, että minä pojan kautta voin lähestyä isää ja voin oppia tuntemaan isän. Käsitän, että pojalla on yhteys isään ja että poika voi ja pystyy viemään minut isän luokse. Siksi minä menen pojan luokse.

Mikäpä olisi parempi tapa lähestyä isää, jota ei löydä eikä tunne, kuin pojan kautta, joka on helposti löydettävissä. Sitten minä pyydän poikaa kertomaan isästä. Ja poika kertoo isästään. Sitten poika sanoo minulle: "Isä ei ole kaukana, minä vien sinut isän luokse. Minä yhdistän teidät. Sinä saat tavata isäni ja keskustella hänen kanssaan koska kunnioitat ja rakastat häntä." Ja niin poika vie minut isän luokse, ja minä saan tavata hänet ja keskustella hänen kanssaan. Nyt minulla on yhteys isään ja poikaan ja opin tuntemaan heidät. Minulla on isä ja poika.

1 Joh 1:3 ”Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.”

1 Joh 2:22-24 Antikristus kieltää Isän ja Pojan. ”Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.”

Mutta jos minä en ole ollenkaan kiinnostunut Ville Villevallasta, en välitä hänestä, enkä varsinkaan rakasta häntä, minä en tietenkään etsi häntä, en kysy hänestä keneltäkään. Jos joku kertoo, minä en välitä kuunnella. Jos sitten joku tulee ja sanoo minulle, että Villevallan poika asuu naapurikylässä vain muutaman kymmenen kilometrin päässä kodistani, ja että hänet on helppo löytää, minä vastaan: "Entäs sitten? Mitä se minulle kuuluu! En ole kiinnostunut, en välitä isästä enkä pojasta. En tahdo tietää heistä. Pärjään ilman heitä."

Seuraus on se, että minä en etsi yhteyttä pojan kanssa, eikä poika ilmoita minulle isää, eikä vie minua isän luokse. Minulla ei silloin ole yhteyttä isään eikä poikaan. Minulla ei siis ole isää eikä poikaa.  

YHTEYS POJAN KAUTTA

Uskovina me tiedämme, että Jeesus Kristus on ilmoittanut, ja ilmoittaa, meille Isän. Hänen kautta me tulemme Isän Jumalan luokse ja saamme yhteyden Jumalaan. Poika yhdistää meidät Isään ja voimme keskustella itse Isän kanssa. Mutta kaikki alkaa Pojasta. Pojan kautta me lähestymme Isää ja saamme oppia tuntemaan Hänet. Jumalan Pojan kautta me elämme yhteydessä Jumalaan. Meidän tulee siis elää Pojan kautta tätä maallista elämäämme ja yhteyttämme Jumalaan.

1 Joh 4:9 "Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme Hänen kautta."

Jos siis olemme kiinnostuneet Jumalasta, ja jopa rakastamme Jumalaa, meillä on mahdollista päästä Jumalan luokse ja oppia tuntemaan Hänet. Meillä on mahdollista saada hyvä rakkaussuhde Isään ja Poikaan. Tämä Pojan kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Pojan ohi, ilman Häntä, kukaan ei pääse Isän luokse, eikä saa yhteyttä Jumalaan. 

Joh 14:6 Jeesus sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani.”

Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen lihaksi tullut Jumala (Poika), joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut (Joh 1:1,14,18).

Matt 11:27 ”Isää ei tunne kukaan muu kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.” (Luuk 10:22).

Joh 14:21,23 "Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan."

Dela den här sidan