PELASTUKSEEN SISÄLLE


MIKÄ ON ELÄMÄN TARKOITUS?

Oletko miettinyt tätä kysymystä?

Katsoin tässä päivänä muutamana netistä sarjaa, jossa esitettiin otsikon kysymys. Ohjelmassa haastateltiin monia nimekkäitä henkilöitä. He olivat yleensä hyvin koulutettuja viisaita akateemikkoja ja tunnettuja kuuluisia kirjailijoita. Toimittaja kulki heidän kanssaan eri paikoissa tiedustellen eteen tulleilta ihmisiltä elämän tarkoitusta.

Ihmiset antoivat erilaisia vastauksia. Joku sanoi, että elämän tarkoitus on elää hyvin ja rakastaa. Toinen oli sitä mieltä, että elämän tarkoitus on yksinkertaisesti olla hyvä ihminen. Tämä ohjelman nimekäs päähenkilö selitti laajamittaisemmin elämän arvoituksellisuutta pyrkien selvittämään omaa näkemystään elämän tarkoituksesta.

Elämän tarkoitus; mikä se on? Tämä kysymys tulee varmasti meidän jokaisen eteen ennemmin tai myöhemmin. Jokainen aikuinen kypsään ikään ehtinyt ihminen on varmasti pohtinut tätä kysymystä. Myös monet nuoret, ja jopa lapset, pohtivat sitä mistä tulemme, mihin olemme matkalla, ja miksi elämme täällä Telluksella. Tämä on elämämme tärkein kysymys. Siihen tulisi meidän jokaisen saada luotettava varma totuuden mukainen vastaus. Ennen kuin olemme saaneet vastauksen, olemme kaikki eksyksissä tässä elämämme ratkaisevimmassa asiassa.

Mutta sitten herää kysymys, että voimmeko saada luotettavan vastauksen, joka on totuus? Onko kenelläkään ihmisellä ehdotonta totuutta? Vai onko elämän tarkoitus se mitä me itse  pidämme tärkeänä elämässämme? Sekö on elämän tarkoitus? Voimme myös kysyä, onko meille edes ilmoitettu täysin luotettavalta taholta oikeaa vastausta? Onko tässä maailmassa ketään ihmistä, jolla on se oikea vastaus? 

Katsoessani tuota sarjaa, minua kiusasi tavattomasti, koska kukaan haastateltu ei antanut sitä oikeaa vastausta. Kukaan ei sanonut, että elämän tarkoitus on se, että me etsisimme Jumalaa, ja jotta löytäisimme Hänet, ja jotta me saisimme yhteyden Elävään Jumalaan ja eläisimme Hänen kanssaan. Se on elämämme tarkoitus.

Ehkä sinä nyt sanot minulle: "Mutta hetkinen, Jakob! Kuka sinä oikein luulet olevasi? Sinullako muka on se oikea vastaus? Luuletko todella, että sinä tiedät paremmin elämän tarkoituksen kuin nämä oppineet viisaat ihmiset? Kuvitteletko olevasi heitä viisaampi? Mistä sinulla sitten on se parempi tieto?"

Minä en kuvittele olevani heitä viisaampi. Mutta uskon tietäväni elämän tarkoituksen, koska Jumala on sen minulle ilmoittanut Raamatun Sanassa. Uskon kautta Sanaan ihminen tietää, mitä Sana ilmoittaa. Ihminen tietää totuuden elämämme tärkeistä asioista uskomalla Jumalan ilmoituksen. Raamattu ilmoittaa Jumalasta: 

Apt 17:27 "Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme."

Voitaisiin kysyä, että miksi monet viisaat ja hyvin koulutetut ihmiset, ja monet ihan tavallisetkin kengän kuluttajat, eivät tiedä ja minä tiedän. Vastaus on hyvin yksinkertainen. He eivät  tiedä koska he eivät tahdo tietää Jumalasta eivätkä he usko Jumalan Sanaa.  

Monet ihmiset kuuntelevat mielellään ihmisten "hyviä" hyviltä kuulostavia viisaita selityksiä. Mutta harva kuuntelee Jumalaa, joka vastaa kun Häneltä kysytään. Jumala antaa oikean totuuden mukaisen vastauksen Raamatun sivuilla ja Hänen palvelijoidensa kautta. Mutta kuka etsii vastausta Raamatusta ja kysyy uskovilta Jumalan palvelijoilta? Jos et kysy, miksi et kysy?

En ole vielä nähnyt, että tuossa ohjelmasarjassa asiaa olisi kysytty yhdeltäkään uudestisyntyneeltä uskovalta. Miksi uudestisyntyneiltä uskovilta ei ole kysytty, eikä kysytä?  Ilmeisesti siksi koska uskovien vastaus, jota ei tahdota ottaa vastaan, tiedetään: Herra Jeesus Kristus on vastaus. Hän on Elämä ja elämäsi. Näin Jumala ilmoittaa sille, joka tahtoo tietää ja uskoo Jumalaa.

Kol 3:4 "Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa."

Joh 14:6 "Minä olen tie, totuus ja elämä."

Joh 11:25 " Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut."

Ilm 1:2 "Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. "

Näin Jumala itse ja Hänestä tullut elämä Jumalan Pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa, on elämämme ja elämämme tarkoitus; löytää Hänet ja saada Hänessä ja Hänen yhteydessään ikuinen elämä (1 Joh 1:3).

Mutta harva ihminen tahtoo kuulla totuuden tässä asiassa koska totuuden tietäminen ja uskominen vie ihmisen uskonratkaisun paikalle, jota ratkaisua hän yrittää kiertää ja välttää ihan viimeiseen asti. Siksi etsitään ja uskotaan kaikkea muuta, pyöritään kuin kissa kuuman puuron ympärillä, kaiken epäoleellisen ympärillä, mutta ei mennä itse asian ytimeen, ei mennä Jumalan Sanaan. Ja niin hullultako se kuulostaakin; ihminen hyväksyy itselleen mielellään valheen, jos hän saa hyvän syyn kiertää Jumala ja välttää tulemasta Hänen luokseen ja uskomasta Jeesukseen Kristukseen.

IHMISEN ALKUPERÄINEN ELÄMÄ

Jumala on alussa luonut ihmisen elämään yhteydessään Hänen kanssaan. Se on ihmisen alkuperäinen asema ja elämän olotila: yhteys Jumalaan ja elämä Hänen kanssaan.

Syntiinlankeemuksessa ihminen käänsi Jumalalle selkänsä ja  hylkäsi ja jätti Hänet. Ihminen lähti Jumalan sijasta tottelemaan ja seuraamaan toista. Silloin ihminen luovutti itsensä herruuden sille toiselle. Ja ihmisestä tuli hänen orjansa, jota hän nyt tottelee ja seuraa. Hän tekee sen ehkä tahtomattaan ja ehkä tietämättään ja tarkoittamattaan, mutta hän seuraa sitä toista. Näin Ihminen ajautui eroon Jumalasta. Se toinen vei, ja vie, ihmistä  aina kauemmaksi ja kauemmaksi Jumalasta.

Jer 2:13 "Sillä minun kansani on tehnyt pahaa kaksin verroin: minut elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä."

Jer 17:13: "Herra, sinä Israelin toivo! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka lähtevät luotani pois, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen.""

Jos ihminen ei pysähdy näiden elämän tärkeimpien kysymysten ja valintojen eteen, ja keskeytä sitä narusta vetämistä, ja palaa Herran Jumalansa luokse, hän ajautuu lopulta lopulliseen eroon Jumalasta, so. kadotukseen.

Jer 3:21-22 "Kallionkukkuloilta kuuluu ääni: Israelilaiset anovat itkien armoa, sillä he ovat kulkeneet väärää tietä, unohtaneet Herran, Jumalansa. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne." Israelilaiset vastaavat: "Katso, me tulemme sinun luoksesi, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme."

Jumala ei vie ihmistä kadotukseen. Jumala ei tahdo yhdenkään ihmisen joutuvan ikuisesti eroon Hänestä. Jumala tahtoo ja  kutsuu ihmisiä yhteyteensä. Saatana vie ihmisen kadotukseen, pois Jumalasta, ellei ihminen itse keskeytä sitä viemistä ja tule Jeesuksen Kristuksen luokse ja anna Hänen pelastaa itsensä Saatanan vallasta.

Jeesus, Jumalan Poika, tuli alas taivaasta ja sovitti ihmiskunnan synnin uhraamalla itsensä. Näin Hän poisti synnin Jumalan ja ihmisen välistä. Nyt ihmisellä on vapaa pääsy Jumalansa, Luojansa, luokse Hänen yhteyteensä. Tie Jumalan luokse kulkee Jeesuksen ristin veren ja uhrin kautta. Siksi ihminen ei voi välttää ja ohittaa Jeesusta Kristusta, mikäli hän tahtoo päästä Jumalan luokse ja saada Hänen kanssaan hyvät välit.

Me tulemme vanhurskaiksi, Jumalalle kelpaaviksi, uskosta Jeesukseen. Silloin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidät on vapautettu synnistä, Jumalasta luopumisestamme, Jeesuksen Kristuksen haavojen kautta. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä kun uskomme Häneen, Hänen sovitustekonsa Golgatalla ja otamme Hänet vastaan Herraksemme ja Vapahtajaksemme. 

Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan luokse tullut ihminen on palannut alkuperäiseen Jumalan hänelle valitsemaan ja tarkoittamaan yhteyteen Luojansa kanssa. Hän on löytänyt elämälleen tarkoituksen Luojassaan.

Näin uskosta osattoman syntisen ihmisen elämän tarkoitus on etsiä ja löytää Jumala. Jumala itse lupaa, että me löydämme Hänet kun me etsimme Häntä kaikesta sydämestämme. Jeesus myös lupaa, että etsivä löytää etsimänsä, ja ennen kaikkea hän löytää Jumalan.

Uskovan ihmisen elämän tarkoitus on elää Jumalan kanssa rakkaussuhteessa Häneen. Se tuottaa ihmiselle suurimman tyydytyksen ja nautinnon tässä elämässä. Silloin saamme olla Herran kanssa myös ikuisuuden.

Elämä ikuisuudessa Hänen täydellisessä läsnäolossaan ilman häiriötekijöitä on jotakin sanoinkuvaamattoman ihanaa. Jo tässä ajassa saamme maistaa vähän sitä elämää, joka meitä odottaa Herran luona. Jeesus sanoo:

Joh 7:38 "Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat." 

Tämän Jeesuksen Sanan voit sinä ja minä kokea tänä päivänä.

Näin olemme löytäneet elämämme tarkoituksen ja ikuisen elämän lähteen. Hän on persoona, Hän on Herra Jeesus Kristus ja Hänen elämänsä meissä. Hän on tullut taivaasta Jumalasta meille ikuiseksi elämäksi meidän vastaan otettavaksemme. Oletko ottanut vastaan ikuisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa? Jos olet, olet löytänyt ikuisen elämän lähteen. 

Dela den här sidan