Jos sinä olet lukenut tai luet tätä sivustoa, olet ehkä huomannut, että kirjoitan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus Kristus on sivustollani voimakkaasti esillä ja kirjoitusteni päähenkilö. Ehkä sinä ihmettelet, että miksi minä kirjoitan Jeesuksesta enkä Jumalasta yhtä paljon. Ehkä kysyt: "Eikö se riitä, että uskon Jumalaan?"

Minä tahdon kertoa sinulle jotakin:

Jo ennen kuin tulin uskoon Jeesukseen Kristukseen, uskoin Jumalaan. Uskoin Jumalan olemassaoloon ja Hänen todellisuuteensa. Uskoin myös Jeesukseen, vaikka Hän olikin uskossani etäinen sivupersoona, ei niin tärkeä. 

Minun tultua uskoon Jeesukseen Kristukseen, Jeesus tuli elämääni minua lähelle ja uskoni päähenkilöksi. Olin löytänyt Jeesuksen enkä voinut vaieta Hänestä. Siksi puhuin veljelleni Jeesuksesta aina kun tapasimme. Tapasin häntä vain muutamia kertoja vuodessa koska asuimme kaukana toisistamme. Hän kunnioitti Jumalaa ja uskon asioita, uskoi Jumalaan.

Häntä kiusasi se, että minä puhuin hänelle aina Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen mielestään Jumala jäi puheistani pois tai vähemmälle huomiolle. Hän oli sitä mieltä, että minun tulisi puhua enemmän Jumalasta.  

Kerran hän kiusaantuneena kysyi minulta: "Sano minulle: Miksi te helluntailaiset puhutte vain Jeesuksesta, ettekä Jumalasta mitään? Miksi Jeesus on uskossa Jumalaan niin tärkeä?" Hänen kysymyksensä yllätti minut. Ihmettelin sitä koska Jeesuksessa Kristuksessa, ja Hänen kauttaan, olin kohdannut Jumalan ja saanut yhteyden Jumalaan. Minulle oli itsestään selvää, että Jeesus. Mutta selitä tämä toiselle???

Veljeni otti aina itse uskon asiat puheeksi. Hän esitti minulle kysymyksiä. Minä yritin vastata parhaan kykyni mukaan Raamatun ilmoituksella. Hän pyrki selittämään omaa näkemystään ja uskoaan. Meillä oli usein kovia väittelyjä uskon asioista. Minä huomasin, ettei hän tunne Jeesusta Kristusta omana Herranaan ja Vapahtajanaan. Jeesus ei ollut hänelle kovinkaan tärkeä persoona. Hän pyöri epäoleellisten asioiden ympärillä, ja minä tahdoin mennä itse asian ytimeen. Siksi minä puhuin hänelle Jeesuksesta (Heb 4:14, 8:1, Joh 5:39-40, 46, Luuk 24:27).  

Monia vuosia uskoon tuloni jälkeen tulin jälleen veljeni luokse. Hänen tullessa ovelle minua vastaan huomasin heti, että hän on muuttunut. Nyt hänen kasvoillaan oli leveä hymy ja rauha. Hän otti uskon asiat puheeksi melkein heti. Hänellä oli Raamattu keittiön pöydällä. Hän luki sitä ja kysyi minulta, mitä hänen lukemansa Sana tarkoittaa. Hän kuunteli minua rakkaudella ja suurella kunnioituksella. Hän ei enää väittänyt vastaan, ei tuonut omia mielipiteitään ja tulkintojaan. Minä ihmettelin sitä. Nyt hänessä oli sellaista rakkautta, mitä en ollut koskaan aikaisemmin hänessä havainnut. Minua se hämmästytti. Mitä hänelle oli tapahtunut? Mietin, onkohan hän ...?

Veljelläni oli tapana lämmittää sauna minun ollessa käymässä hänen luonaan. Hän lämmitti saunan ja menimme saunaan. Saunassa jatkoimme keskustelua hengellisistä asioista. Hän ei enää väittänyt minua vastaan. Nyt keskustelumme oli toista kunnioittavaa rakkaudellista veljellistä keskustelua. Ihmeellistä, jotakin on hänelle tapahtunut, minä ajattelin mielessäni.

Sitten siinä keskustelun lomassa hän sanoi minulle: "Muistatko, Jakob, kuinka minä vuosia sitten kysyin sinulta, että miksi te helluntailaiset puhutte vain Jeesuksesta, ettekä mitään Jumalasta, ja miksi Jeesus on uskossa Jumalaan niin tärkeä?" Minä vastasin, että muistan sen hyvin. Hän jatkoi: "Silloin minä en sitä käsittänyt, - mutta nyt minä sen käsitän!" Minä totesin: "Sinä olet sitten tullut uskoon, olet uudestisyntynyt Jumalan lapseksi?" Hän vastasi: "Niin olen!" - ja heitti kauhalisen vettä saunankiukaalle.

Veljeni oli tullut uskoon. Hän oli uudestisyntynyt. Hän oli kohdannut ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksessa hän oli löytänyt Jumalan. Nyt hän eli Jumalan yhteydessä Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi hän nyt käsitti Jeesuksen merkityksen uskossa Jumalaan ja puhui Jeesuksesta.

Saunan lauteilla hän myös kertoi miksi hän oli väitellyt minua vastaan niin kovasti. Hän sanoi, että väittelin sinua vastaan saadakseni sinut perustelemaan oppisi Raamatulla. Sillä minä huomasin, että sinä olet lukenut Raamattua ja kykenet vastaamaan Raamatun ilmoituksella, josta minä olin kovasti kiinnostunut, tahdoin tietää Raamatun ilmoituksen asiasta. Sinä annoit minulle vastauksia Raamatusta ja käsitin, että sinulla on totuus. 

Harvoissa ihmisissä Jeesus on saanut niin paljon sijaa kuin hänessä. Veljeni oli täynnä Jumalan rakkautta, ja se myös näkyi ja tuli esille hänestä. Joitakin vuosia uskoon tulonsa jälkeen hän kuoli äkillisesti työtapaturmassa.   

Miksi siis minä puhuin veljelleni Jeesuksesta, ja miksi Jeesus oli nyt tullut hänellekin läheiseksi, rakkaaksi ja tärkeäksi? Ja miksi minä kirjoitan tällä sivustollani niin paljon Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta? Eikö Jumala itse ole tärkeämpi kuin Hänen Poikansa? Minä yritän selittää hyvin lyhyesti:

Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, ja niin ilmoitti itsensä ihmiskunnalle Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo tänäkin päivänä ilmoittaa itsensä yksilöihmiselle Jeesuksessa Kristuksessa.

Koska Jumala ilmoittaa itsensä Jeesuksessa Kristuksessa, kukaan ihminen ei voi tuntea Jumalaa Jeesuksen ohi. Et voi tutkia Jumalaa, tulla Hänen luokseen, ja tuntea Kaikkivaltiasta Jumalaa missään muussa persoonassa. Jeesuksessa Kristuksessa me näemme ja opimme tuntemaan Jumalaa. Jeesuksen kautta tulemme Jumalan luokse (Joh 14:6-11).

Tästä syystä Jumala tahtoo kertoa meille lihassa ilmestyneestä Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi Jumala pyytää uskovia saarnaamaan Jeesusta Kristusta. Jeesuksesta todistaminen on siis Jumalan vaikuttamaa todistamista, jonka kautta Jumala itse lähestyy yksilöihmistä ja puhuu meille ihmisille.

Kun siis ihminen kohtaa ylösnousseen elävän Jeesuksen Kristuksen, hän kohtaa Jumalan. Silloin myös Jeesuksen merkitys uskossa Jumalaan tulee hänelle itsestään selväksi. Hän käsittää, miksi Jeesus on uskossa Jumalaan niin tärkeä ja ratkaiseva henkilö. Silloin hän myös todistaa Jeesuksesta. Sen todistamisen vaikuttaa Jumala.   

Pyhä Henki: Jumala, osoittaa, selittää, kirkastaa ja kehuu sekä korottaa Herraa Jeesusta Kristusta. Tämän Hän tekee myös ihmisten kautta, jotka tuntevat Häntä ja palvelevat Jumalaa.

Pyhä Henki kutsuu ja vetää ihmisiä itsensä luokse lihassa ilmestyneen ja ilmoitetun Jumalan, Jeesuksen Kristuksen, kautta. Jumala ei tietenkään pyydä ketään uskovaa todistamaan kenestäkään toisesta. Hän ei vie, eikä vedä, ihmisiä jonkun toisen luokse. 

Pyhä Henki tuo ihmisiä Jeesuksen Kristuksen luokse koska Hän on lihassa ilmestynyt ja ilmoitettu Jumala. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on siis Jumala ja yhteys Häneen.

Joh 6:45" Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni."

Jos tahdot lukea perustelujani edellä esittämiini väittämiin, voit lukea tekstejä osiossa "Kolminaisuus".  Myös osiossa "Jumalan valtakunta" ja opetustekstejä kirjoituksessa "Missä Jumala on?" selittää Jeesuksen merkitystä uskossa Jumalaan. Näitä perusteluja on melkein jokaisessa tekstissäni, niin kuin alussa totesin. 

Dela den här sidan

ETUSIVU


MIKSI JEESUS ON USKOSSA JUMALAAN NIIN TÄRKEÄ?