SYNNIT ANTEEKSI


Mitä synti on?

Miten saan synnit anteeksi?

Synti määritellään seuraavasti: Synti on Jumalan tahdosta poikkeamista. Se on Jumalan maalitaulusta ohi ampumista. Voitaisiin myös sanoa, että synti on Jumalan tahdosta poikkeava tahto ja teko. Ihminen voi olla sisällä Jumalan tahdossa ja tehdä Jumalan tahtoa, tai hän voi olla Jumalan tahdon ulkopuolella ja tehdä Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Jatkuva Jumalan tahdon ulkopuolella eläminen on synnissä elämistä ja syntiä. 

Jumalan tahto meitä kohtaan on ennen kaikkea muuta se, että jokainen meistä tulee Hänen luokseen Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kautta ja uskoo Jeesukseen Kristukseen ja elää Jumalan yhteydessä. Ihminen tekee syntiä siinä, että hän ei usko Jeesukseen, eikä tule Jumalan luokse Jumalan määräämää tietä pitkin. Silloin ihminen elää erossa Jumalasta ja ilman Jumalaa maailmassa.

Uskoon tulleille efesolaisille Paavali kirjoittaa:

Ef 2:12 "Te siihen aikaan" (ennen uskoon tuloa) "olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa."

Sitten hän jatkaa näille Efeson uskoville:

jae 13. "Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässet lähelle Kristuksen veressä."

Efesolaiset elivät siis uskosta osattomina ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. He elivät sydämessään kaukana Jumalasta. Uskoon tulossaan he olivat päässeet lähelle Jumalaa Kristuksen veressä, veren kautta veren puhdistamina. Nyt heillä oli Jumala Jeesuksessa Kristuksessa ja toivo ikuisesta elämästä.  

Ef 3:12 "Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta häneen."

Elämä ilman Jumalaa on siis pääsynti ja sielumme kadottava synti. Tästä synnistä tulee meidän jokaisen tehdä parannus. Meidän täytyy tulla Jumalan luokse ja uskoa Jeesukseen. Tie Jumalan luokse on Jeesus Kristus

Joh 14:6 "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani."

Synti on siis ihmisen oma itsekäs elämä, jota hän elää erossa Jumalasta ilman Jeesusta Kristusta. Jumalan alkuperäinen suunnitelma ihmiselle on yhteys Häneen ja elämä Hänen kanssaan.

Elämä ilman Jeesusta ja Jumalaa aiheuttaa yksittäisiä tekosyntejä. Synnit saadaan anteeksi kääntymällä sydämessään Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Silloin ihminen tulee sydämessään Jumalan luokse Jeesuksen kautta ja uskoo Jeesukseen Kristukseen. Silloin ihminen tekee parannuksen ensin epäuskon synnistä ja sitten myös tietoisista tekosynneistään. Hän kääntyy kokosydämisesti Jumalan puoleen, uskoo Jeesukseen Kristukseen syntiensä sovittajana ja ottaa Hänet vastaan elämänsä Herraksi ja Vapahtajakseen. Silloin ihminen saa kaikki synnit anteeksi Jeesukselta Kristukselta. 

Syntien anteeksi saamisen seuraus on sydämen puhtaus.

Mutta miten sydän saadaan puhtaaksi jos on tullut paljonkin syntiä, ja vieläpä hyvinkin vakavia tekosyntejä? Ei hätää. Jumalalla on ratkaisu jokaisen ihmisen syntiongelmaan ja jokaiseen yksittäiseen syntiin.

Olen joskus kylpyammeessa tai suihkussa sanonut Herralle Jeesukselle: "Minä pesen astian päältä. Sisältä en voi sitä itse pestä. Pese sinä minut verelläsi niin, että minä puhdistun myös sisältä." Ja niin olen noussut ammeesta puhtaana. Olen varma siitä, että Jeesus pesi minut kun sitä vilpittömästi pyysin. Näin olen myös kokenut. 

MITEN SAAN ANTEEKSI SYNTINI?

Jokainen meistä on riippuvainen siitä, että Herra Jeesus Kristus pesee meidät jos tahdomme olla synnistä puhtaat Kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä.

Joh 13:6-10 "Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" Jeesus vastasi: "Mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät." Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani." Jeesus vastasi: "Ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani." Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani vaan myös kädet ja pää." Jeesus vastasi: "Sen, joka on kylpenyt, ei tarvitse pestä muuta kun jalat, ja niin hän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki.""

Opetuslapset olivat jo puhtaat sisältä. Heidän sydämensä oli puhdas synnistä. Ja tämä oli jo ennen Jeesuksen kärsimistä. Oli kuitenkin yksi, joka ei ollut puhdas. Hän oli Juudas Iskariot. Miksi hän ei ollut puhdas? Olihan hänkin Jeesuksen opetuslapsi. Hän oli ollut Jeesuksen seurassa yhtä paljon kuin muutkin opetuslapset. Johannes kertoo syyn jakeessa 11: "Hän tiesi kavaltajansa. Sen tähden hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita".

Juudas oli ollut osallinen kaikesta Jeesuksen puheista yhtä paljon kuin muutkin opetuslapset. Hän ei kuitenkaan uskonut Jeesuksen sanoja. Hän tulisi kavaltamaan Jeesuksen. Siksi hän ei ollut puhdas. Toisessa paikassa Jeesus perustelee miksi muut opetuslapset olivat puhtaat:

Joh 15:3 "Te olette jo puhtaat sen SANAN kautta, jonka olen teille puhunut."

Tästä käy selvästi ilmi, että Jeesuksen Sanoissa on synnistä puhdistava voima. Jeesus on lihaan tullut Jumalan Sana. Jumalan Sana on Jumala (Joh 1:1,14). Ymmärrämme, että vain Jumala voi  puhdistaa ihmisen synnistä. Sen tekee Jumalan Sana koska Hän, Sana, on Jumala.

Lukemalla/kuuntelemalla Jumalan Sanaa me katsomme Herraa ja Hänen kirkkauttaan. Jeesusta, Sanaa, katselemalla muutumme lähemmäksi Hänen kaltaisuuttaan.

2 Kor 3:18 "Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki."

Ja Jeesus on vanhurskas ja pyhä. Sana siis puhdistaa, vanhurskauttaa ja pyhittää Sanaa kuuntelevaa, siihen katsovaa sitä tutkivaa ja siihen uskovaa opetuslasta.

Opetuslapset olivat kuunnelleet Jeesuksen puheita ja uskoivat ne. He uskoivat Jeesusta ja Jeesukseen. Usko vaikutti myös sen, että he ottivat Jeesuksen Sanat sydämeensä ja noudattivat Sanaa. Sanan kautta Jumala puhdistaa ihmisen.

Ef 5:26 että hän (Jeesus) sen (seurakunnan) pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten, sanan kautta,

Apt. 11:14 "Hän puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, sinä ja koko sinun perhekuntasi."

Jumalan Sana puhdistaa ja pyhittää ihmisen, joka ottaa sen uskossa vastaan ja pyrkii elämään sen mukaan. Se on sydämen uskoa Jeesukseen (Room 6:17, 10:10). Sydämen usko on elävää aktiivista toimivaa uskoa, jota seuraa Sanan noudattaminen. Sydämen uskon omistava ihminen erottautuu pois synneistä ja antautuu Jumalalle. Silloin Jumala tulee lähelle ihmistä. Tällainen ihminen saa myös kokea Jumalan rakkautta ja läheisyyttä elämässään (Joh 14:21-24, Ilm 3:20).

Jumala ei tule lähelle ihmistä siksi, että ihminen on onnistunut hyvä ihminen. Jumalan läheisyyttä ja rakkautta ei voida ansaita eikä tarvitse ansaita. Jumala tulee lähelle ihmistä, jonka sydämen asenne Jumalaa ja Jeesusta kohtaan on oikea, joka on aralla tunnolla Jumalan edessä, ja joka uskoo Jeesukseen Vapahtajanaan. 

Pyhitys on jostakin pois erottautumista ja toiseen liittymistä. Ihminen, joka uskoo Jumalan Sanan, pyrkii siis pois synnistä. Silloin hän tulee vanhurskaan ja pyhän Jumalan luokse. Hän pyhittää itseään Jumalalle. Hän pyrkii elämään Jumalan tahdon mukaista vanhurskasta Jumalalle erotettua pyhää elämää. 

Ihminen, joka jättää Jumalan Sanan sydämensä ulkopuolelle, työntää Sanan pois luotaan, hylkää Sanassa Jeesuksen ja Isä Jumalan. Silloin hän on hylännyt Sanan puhdistavan ja pyhittävän; synnistä pois erottavan, sekä vanhurskauttavan vaikutuksen ja voiman elämässään. Sellainen ihminen jatkaa elämään synnissä synnin harjoittajana erossa Jumalasta.

Vain Jeesus, Jumalan Sana, voi puhdistaa ihmisen hänen synneistään. Lihansa päivinä Jeesus antoi syntejä anteeksi Sanallaan, sanomalla SANAN. "Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi" (Matt 9:2). Huomaa; Jeesus ja Sana! Jeesus puhdistaa meidät synnistä uskon kautta Häneen itseensä, ts. Jumalan Sanaan. "Hän puhdisti heidän sydämensä uskolla" (Apt. 15:8-9). Luemme Jeesuksen antamasta tehtävästä Paavalille:

Apt 26:18 Minä (Jeesus) pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.

Sana, joka uskon kautta puhdistaa ihmisen synneistä, on evankeliumin Sana Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta: Sana ja Jeesus. Oikeaa pelastavaa uskoa Jeesukseen seuraa kuuliaisuus Jeesukselle. Kuuliaisuus vie uskovan tekosynneistä luopumiseen josta seuraa elämä.

Apt 11:18 "Jumala on siis antanut pakanoillekin mielenmuutoksen, joka koituu elämäksi".

Apt 3:19-20 "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista." 

Parannus on mielenmuutos, kääntymys Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen Kristukseen.

Usko Jeesukseen merkitsee siis henkilökohtaista uskoa Jeesuksen suorittamaan ristin sovitustyöhön (1 Kor 15:1-5,11). Silloin evankeliumin Sana tulee henkilökohtaiseksi ja ihminen ymmärtää, että kaiken tämän Jeesus teki minun tähteni pelastaakseen ja puhdistaakseen minut synnistä ikuiseen elämään. https://www.youtube.com/watch?v=j7l5uj-H160

KORNELIUS USKOI JEESUKSEEN JA PUHDISTUI VÄLITTÖMÄSTI SYNNEISTÄÄN

Synneistä puhdistuminen evankeliumin Sanan kautta on koettavissa samalla tavalla kuin Kornelius koki. Jumala näytti Pietarille etukäteen Korneliuksen puhdistuksen hänen synneistään. Tämä tapaus on luettavissa Apt 10. luvussa.

Apt 10:15. Ääni puhui hänelle (Pietarille) toisen kerran: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi".

Miten Kornelius puhdistui synneistään? Kornelius oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä ja kunnioittava mies. Hän ei kuitenkaan ollut kuullut Jumalan evankeliumin Sanaa Jeesuksesta Kristuksesta. Vain evankeliumin Sana Jeesuksesta Kristuksesta voi puhdistaa ihmisen hänen synneistään ja näin pelastaa ihmisen. Jumala tulee ihmisen luokse evankeliumin Sanassa. Korneliuskin tarvitsi Jumalaa, evankeliumin Sanaa, pelastuakseen, koska hänkään ei ollut synnitön ihminen.

Room 3:12, 23 "Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla." 

Korneliuskin kuului tähän syntisten ihmisten joukkoon. Koska Kornelius pelkäsi ja rukoili Jumalaa, Jumala lähetti Pietarin hänen luokseen evankeliumin Sanoman, Sanan, kanssa. Minä, Jeesus, olen teidän kanssanne (Matt 28:20, Mark 16:20).

Kun Pietari pääsi saarnassaan kohtaan, jossa hän kertoi, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen saadaan synnit anteeksi, Pyhä Henki tuli Korneliuksen ja koko hänen perhekuntansa päälle. Siitä oli seurauksena, että he kaikki alkoivat puhua uusilla kielillä, niin että Pietari ja hänen matkaseuralaisensa ihmettelivät. Pyhä Henki tulee vain synnistä puhdistettuun sydämeen. Näin Jumala itse todisti Pietarille puhdistaneensa evankeliumin Sanalla Korneliuksen ja hänen perhekuntansa sydämen kaikesta synnistä.

Kun Pietari myöhemmin Jerusalemissa selittää apostoleille ja seurakunnan vanhimmille tapahtumia Korneliuksen kodissa, hän sanoo merkilliset sanat:

Apt 15:9 Hän (Jumala) ei tehnyt mitään eroa meidän ja heidän välillään, sillä hän puhdisti heidän sydämensä USKOLLA.

Tässä Korneliuksen tapauksessa USKO Jeesukseen puhdisti Korneliuksen ja hänen perheensä jäsenet heidän synneistään. Huomaa tässä, että Pietari ei ollut ehtinyt edes lopettaa saarnaansa kun Pyhä Henki tuli Korneliuksen perhekunnan päälle todistaen heidän puhdistuneen synneistä. Puhumattakaan siitä, että Kornelius olisi ehtinyt tunnustaa Pietarille syntejään tai tehdä mitään muuta kuin vain kuunnella saarnaa ja uskoa Jeesukseen ja Hänen evankeliumin Sanaan.

Tämä ei ole vahingossa, eikä sattumalta, Raamatussa. Mitä siis Jumala tahtoo tällä tapauksella kertoa meille?

Heti kun ihminen uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamatussa sanotaan, hän saa kaikki synnit anteeksi Jeesukselta Kristukselta.

Joh 7:38-79 "Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi Hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan."

Apt 10:43 ”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Tämä oli se Sana, jonka kuultuaan Pyhä Henki tuli Korneliuksen päälle ja todisti hänen puolestaan, että hän oli saanut kaikki synnit anteeksi. Jumala ei siis vaadi yksilöihmiseltä muuta kuin uskon Herraan Jeesukseen Kristukseen antaakseen ihmiselle kaikki synnit anteeksi. 

Vaikka Kornelius ei olisi kokenut mitään erikoista, hän oli kuitenkin saanut kaikki synnit anteeksi, koska hän uskoi Jeesukseen.

Anteeksi saaminen ei perustu kokemuksiin ja ihmeisiin tai kielillä puhumiseen. Kukaan ihminen ei saa syntejä anteeksi puhumalla kielillä. Ihminen saa synnit anteeksi uskomalla Jeesukseen. Syntien anteeksi saaminen perustuu siis uskoon ja Jeesuksen vereen. Kornelius siis uskoi Sanan Jeesuksesta Kristuksesta. Usko Jeesukseen puhdisti hänet kaikesta synnistä. Ja Jumala näki hyväksi todistaa se Pietarille antamalla Korneliukselle Pyhä Henki samalla tavalla kuin Hän oli antanut Pyhän Hengen apostoleillekin.

Apt 10:15 "Ääni puhui hänelle toisen kerran: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi." https://www.youtube.com/watch?v=sN1bXXEFmvU

USKO JEESUKSEEN JA JEESUKSEN VERI PUHDISTAA SYNNISTÄ

Raamatussa lukee, että Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä:               1 Joh 1:7 "Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä."

Nyt minä olen väittänyt, että usko Jeesuksen evankeliumin Sanaan, usko Jeesukseen, puhdistaa ihmisen synnistä! Eikös se sitten olekaan Jeesuksen veri, joka puhdistaa synneistä? On varmasti! Selitän:

Pietari oli julistanut evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Kornelius oli uskonut ja ottanut vastaan Pietarin kautta kuullun sanoman. Huomaa tässä, että sanoma, ts. Sana Jeesuksesta ja Hänen kärsimyksestään ristillä on Jumalasta. Se sisältää sanoman Jumalan Pojan verestä, jossa meillä jokaisella on puhdistus kaikesta synnistä USKON KAUTTA Jeesuksen VEREEN.

Room 3:23-26 Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi USKON KAUTTA HÄNEN VEREENSÄ, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Jotta ihminen voi uskoa, hänellä täytyy olla tieto. Hänen täytyy saada kuulla Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen verestään. Tästä syystä Jeesus Kristus on käskenyt uskovia julistamaan hyvää uutista Hänestä (Matt 28:18-20, Mark 16:15, Room 10:6-17). Pelastava syntien anteeksi saamiseen vievä usko tulee Kristuksen Sanan kuulemisen/lukemisen kautta (Room 10:17). Siinä Sanassa on se syntien anteeksi saava pelastava usko kun se otetaan vastaan.

Sinä voit siis joko ottaa Sanan vastaan sydämeesi, ja saada syntisi anteeksi, tai sinä voit hylätä Sanan, jättää sen sydämesi ulkopuolelle ja jatkaa synneissäsi. Kun otat Sanan vastaa, otat Sanassa vastaan Jumalan. Hänessä otat vastaan kaiken, mitä Jumala, ja yhteys Jumalaan, sinulle merkitsee. 

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ei siis ole ihmisten juttuja.

1 Tess 2:13 "Siksi me lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että kun kuulitte meiltä Jumalan sanan, te otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana vaan, niin kuin se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte."

Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalasta taivaasta alas keskuuteemme tullut Jumalan Sana. Tästä syystä Sana Jeesuksesta ja Hänen ristinsä verestä PUHDISTAA sen uskovan ja vastaan ottavan ihmisen. Tämä vaikka sanoman julistaja olisi hyvinkin vajava ja heikko ihminen, ja sitä tuotaisiin esille hyvin heikosti, koska itse sanoma on Jumalasta meille tullut.

Jumalan Sanassa on Jumalan elävä voima, Pyhä Henki. Pyhä Henki vaikuttaa uskovassa ihmisessä sitä, mitä Jumala on sanonut ja sanoo. Sana Jeesuksen Kristuksen rististä ja Hänen kärsimyksestään on Jumalan voima pelastukseksi sen uskovalle ihmiselle.

1 Kor 1:18 "Sanoma rististä on hullutus niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima."

1 Kor 1:23-24 "Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."

1 Kor 1:30 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumalan on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi,"

Ef 1:13-14 "Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi."

Pelastunut ihminen on saanut synnit anteeksi. Jeesus Kristus on hänen pelastuksensa takuumies (Heb 7:22-25).

Jos siis sinä ja minä epäonnistumme, meillä on takaaja, joka on  onnistunut. Hän on kaikkien ihmisten Vapahtaja, mutta varsinkin uskovien Vapahtaja (1  Tim 4:10-11).

Jumala on antanut tämän väkevän sanoman; Jumalan Sanan, Jeesuksen Kristuksen, meille PELASTUKSEKSI (Joh 3:16, Apt 13:47,  Luuk 1:67-79, Room 1:6, Tiit 2:11).  Se Sana, sanoma, on annettu meille vajaville heikoille ihmisille välitettäväksi eteenpäin. Jumala itse tulee siinä Sanassa ihmisen luokse ja pelastaa sen uskovan ja vastaan ottavan ihmisen.

Jes 12:2 "Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi."

Usko Jeesukseen sisältää uskon Jeesuksen vereen ja sen synnistä puhdistavaan voimaan.

Heb 9:22 ”Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksiantoa ole ilman verenvuodatusta.”

Anteeksi antaminen perustuu siis Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, vereen. Anteeksi antaminen saadaan ja otetaan vastaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja uskomalla Hänen vereensä. Näin Korneliuksen usko Jeesukseen oli usko Jeesuksen ristillä kärsimiseen ja Hänen vereensä. Siitä seurasi se, että Jeesuksen veri puhdisti hänet kaikesta synnistä (1 Joh 1:7). 

Me saamme siis syntimme anteeksi ilman mitään lain vaatimia tekoja, ilman vaatimuksia onnistumisista, yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Muistamme Jeesuksen sanat: "Saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi..."

Uskoon tulo johtaa siis välittömään syntiemme anteeksi antamiseen ja anteeksi saamiseen. Syntien anteeksi antaminen on Jumalan puolelta; Jumala ANTAA anteeksi. Ja anteeksi saaminen on ihmisen puolelta; ihminen SAA anteeksi.

Sitten on tärkeätä pitää kiinni Jeesuksesta ja anteeksi saamisesta Hänessä. Saatana on ahkera syyllistämään Jumalan armahtamia Jumalan omia. Uskovan tulee siksi pitää katse kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Se on Sanasta kiinni pitämistä uskossa. "Ei saa alkaa vilkuilla sivuille." Muuten vihollinen voi päästä väliin ja syyttää armahdettua uskovaa anteeksi annetuista ja anteeksi saaduista synneistä. Silloin uskovasta voi tulla syntikeskeinen. Synnit alkavat pyöriä ajatuksissa ja vievät huomion pois Jeesuksesta Kristuksesta. Uskovan tulee olla Kristus keskeinen eikä syntikeskeinen. Minulla on tästä kokemusta.

OMA KOKEMUS SYNTIKESKEISYYDESTÄ

Ymmärrän, että omiin kokemuksiin perustuvien oppien kanssa on oltava varovainen. Niihin ei saa perustaa mitään oppia. Hengellinen oppi tulee perustua Raamatun Sanaan. Kuitenkin on niin, että omat kokemuksemme värittävät julistustamme ja opetustamme, jota jaamme toisille ihmisille. Tämä on väistämätöntä. Mutta toisaalta, kantapään kautta opittu Jumalan Sanaan perustuva kokemus voi opettaa meille itsellemme ja myös toisille uskoville jotakin.

Minä sain kohta uskoon tuloni jälkeen voimakkaan opetuksen "kantapään" ja Raamatun Sanan kautta. Kokemukseni voi olla Jumalan sanoma jollekin uskossa kilvoittelevalle sisarelle tai veljelle. Siksi kerron.

Olin tullut uskoon ja kokenut syntieni anteeksi saamisen ihanasti. Olin ylionnellinen ja koin olevani täysin vapaa kaikista entisistä synneistäni ja erheistäni. Olin Herran kanssa ja Herra oli minun kanssa. Olin siunattu.

Jonkin ajan kuluttua huomasin, että ei minusta ollutkaan tullut synnitöntä uskovaa. En kyennyt elämään synnittömästi, niin kuin olin luullut uskovana kykeneväni. Tämän huomaaminen järkytti minua ja alkoi vaivata minua. Sitten aloin epäillä, että olenko oikeastaan saanut anteeksi entisiäkään syntejäni. Enhän minä ollut puhunut niistä kenellekään ihmiselle, enkä näin ollut tunnustanut syntejäni ihmiselle. Mutta Herralle Jeesukselle Kristukselle olin tietysti tunnustanut kaiken mainiten jokaisen omaatuntoani painavan synnillisen teon nimeltä. Ajattelin nyt kaiken aikaa omaa syntisyyttäni. Pelkäsin, ettei minusta tullutkaan oikeaa uskovaa vaikka olin todella yrittänyt kaikkeni. Päättelin uskoni loppuvan tähän.

Nämä asiat menivät niin pitkälle, että rukoilin vakavissani Jumalalta sanaa. Pyysin, että Hän puhuisi minulle niin selvästi ja kuuluvasti, että varmasti kuulen ja ymmärrän mitä mieltä Hän on synneistäni ja niiden tunnustamisesta ihmiselle, ts. ripittäytymisestä. Kysyin Herralta suoraan, että olenko saanut Häneltä kaikki syntini anteeksi vai en. Tuleeko synnit tunnustaa välttämättä ihmisen kautta Jumalalle, vai voiko synnit saada anteeksi suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta? Rukoilin asian puolesta viikon aikana. En saanut mitään vastausta. Taivas oli hiljaa.

Sitten ennen erästä kokousta päätin rukoilla uudestaan ja vakavissani. Olin nyt tehnyt syntilistan. Olin kirjoittanut listaan jokaisen synnin, mikä oli alkanut uudelleen painamaan omaatuntoani. Tunnustin nämä synnit Herralle ja kerroin että hylkään ne. Nyt suorastaan vaadin Jumalaa puhumaan minulle näistä synneistäni viikonlopun aikana. Sanoin Herralle, että mikäli sinä et puhu minulle viimeistään sunnuntain kokouksessa, minä menen maanantaina sielunhoitajan puheille ja tunnustan hänelle nämä synnit. Silloin minä myös ymmärrän, että synnit tulee tunnustaa Jumalalle aina ihmisen kautta, ja ne saadaan anteeksi vain tunnustamalla ne ihmisen kautta Jumalalle. Kerroin Herralle tämän asian olevan minulle erikoisen tärkeä, koska minä tiedän Hänen tahtovan minun tulevaisuudessa puhuvan näistä asioista toisille ihmisille. Minun on jo tämän tähden saatava täysi selvyys Jumalalta tähän asiaan. Tahdoin tietää Jumalan totuuden. Siksi pyysin Herraa puhumaan minulle totuuden tästä minua kovin askarruttavasta syntiasiasta. Sanoin Jeesukselle, että minä panen tämän syntilistan takataskuuni. Kun joku kokouksessa mainitsee syntilistan, minä tiedän, että Sinä, Jeesus, puhut minulle totuuden hänen kauttaan.

Menin sitten kokoukseen syntilista takataskussani.

Kokouksessa oli vanha saarnaaja. Hän sanoi puheensa alussa, että hänen piti puhua tässä kokouksessa vuorisaarnasta, mutta että hänen saarnatekstinsä on muuttunut. Hän sanoi puhuvansa efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Minä koin, että tässä on nyt Pyhän Hengen johdatus. Yritin miettiä, mitä yhteyttä tuolla luvulla on syntiongelmaani. En käsittänyt, että siinä olisi mitään vastausta ongelmaani.

Saarnaaja alkoi puhua tuosta luvusta. Hän kertoi, että tämä luku on erittäin Kristus keskeinen luku. Saarnaaja totesi luvun kokonaissanomaan viitaten, että myös meidän uskovien tulisi olla Kristus keskeisiä. Sitten hän jatkoi:

"Näin onkin meidän uskovien kohdalla, ainakin alussa. Kun me tulimme uskoon, meistä tuli hyvin Kristus keskeisiä. Jumalan Henki vaikutti sen meissä. Pyhä Henki esitteli meille Jeesusta Kristusta. Silloin me ajattelimme Jeesusta Kristusta ja rakastimme Häntä. Me puhuimme Jeesuksesta. Kristus oli huomion kohteemme keskipisteessä. Tämä oli ja on Jumalan tahto meitä kohtaan.

Mutta sitten voi käydä, ja monelle vasta uskoon tulleelle käy niin, että joku toinen asia ottaa Jeesuksen paikan ajatuksissamme. Huomiomme voi kiinnittyä toiseen kohteeseen. Joku voi alkaa kiinnostumaan uudelleen maailmasta ja maailman houkutuksista. Joku taas voi kiinnostua toisesta sukupuolesta ja rakastuu häneen. Rakastuminen sitten vie ajatukset pois Jeesuksesta. Sitten jotakin uskovaa voi alkaa vaivaamaan entiset, jo anteeksi annetut ja anteeksi saadut synnit. Silloin ajatukset ovat jatkuvasti anteeksi annetuissa synneissä. Tällaisesta uskovasta on tullut syntikeskeinen uskova."

Tässä vaiheessa terästin kuuntelua. Saarnaaja jatkoi:

"Minulla on kolme poikaa. Nuorin pojistani tuli uskoon hyvin nuorena. Hän oli kuusivuotias kun hän jättäytyi ensimmäisen kerran Jeesukselle Kristukselle. Sitten kun hän oli kahdeksanvuotias, hän oli kirjoittanut pitkän, syntilistan!"

Ymmärsin heti, että Pyhä Henki puhuu minulle saarnaajan kautta. Olin saanut vastauksen Jumalalta. Kaikki syntini ovat anteeksi annetut. Pyhä Henki vertasi minua kahdeksanvuotiaaseen lapseen. Hallelujaa!!!! Tässä vaiheessa Herra vahvisti minulle sanansa sitä seuraavalla merkillä. Minä täytyin Pyhällä Hengellä kuulijoiden joukossa ja aloin pitämään "omaa kokousta" salin perällä missä istuin.

Dela den här sidan

Saarnaaja ei voinut tietää, että minulla oli syntilista takataskussani. Ei sitä tiennyt kukaan. Kuitenkin hän puhui syntilistasta, jonka olin pannut merkiksi Jumalalle. Saarnaaja jatkoi puhettaan vilkuillen minua ihmeissään. Minä en kuitenkaan enää keskittynyt puheeseen. Olin jo saanut Sanan Jumalalta. Sen tähden olin autuas ja ylistin Pyhässä Hengessä Jeesusta uusin kielin yrittäen kuitenkin hillitä kielillä puhumistani.

Jonkun ajan kuluttua saarnaaja lopetti puheensa. Todennäköisesti saarnaajan puhe oli vain yhdelle kuulijalle, minulle. Pyhä Henki ilmoitti hänelle, että sanoma on jo puhuttu ja se on jo saavuttanut kohteensa ja tehnyt tehtävänsä.

Tilaisuuden päätyttyä olin eteisessä. Maljani vuosi yli ja minä puhuin kielillä. Saarnaaja tuli eteiseen ja alkoi panna takkia päälle. Hän katsoi minua hymyillen. Menin hänen luokseen. Kysyin häneltä lyöden kädelläni takapuoleeni: "Arvaa mitä minulla on täällä takataskussa?" Hän kysyi: "Mitä sinulla on siellä?" Minä vastasin: "Syntilista!" Saarnaaja löi hatun päähänsä, katsoi minua pannen toisen kätensä olkapäälleni ja sanoi:

"Kuule veljeni! Kun tulet kotiisi, REVI se syntilista pieniksi PALASIKSI ja HUUHTELE se VESSAN PÖNTÖSTÄ ALAS!"

Niin me molemmat lähdimme kotiin. Saarnaaja lähti hymisten tyytyväisenä, ja minä autuaana ylistellen Herraa kielillä puhuen.

Tämä kokemukseni vapautti minut lopullisesti kaikista Saatanan valheista ja syytöksistä mitä tulee syntieni anteeksi antamiseen ja anteeksi saamiseen. Ihaninta tässä on kuitenkin se, että tämä kokemukseni perustuu Jumalan Sanan ilmoitukseen anteeksi saamisesta.

Raamattu todistaa, että Jeesukseen Kristukseen uskova saa kaikki synnit anteeksi Herralta Jeesukselta Kristukselta USKON KAUTTA Jeesukseen. Usko Jeesukseen on ikään kuin putki, jota pitkin virtaa Jumalan anteeksiantamus uskovalle. Kun syntinen kiinnittää putken (uskonsa) Jeesuksen kautta Jumalaan ja tunnustaa ja hylkää syntinsä Jeesukselle Kristukselle, anteeksiantamus virtaa putkea pitkin välittömästi. Näin Raamattu todistaa monissa kohtaa. Hallelujaa!!!

"Where sin runs deep, Your grace is more. Where grace is found is where You are. And where You are Lord, i am free. Holiness is Christ in me. Yes, where You are Lord, i am free.  Holiness is Christ in me."  http://www.youtube.com/watch?v=_rR_Rdb1CTE

Tämä sanoma on suomeksi:

"Missä synti on tullut suureksi, sinun armosi on suurempi. Missä armosi on löydetty, siinä Sinä olet. Ja siellä missä Sinä, Herra, olet, minä olen vapaa. Pyhitykseni on; Kristus minussa. Niin, siellä missä Sinä, Herra, olet, minä olen vapaa. Pyhitykseni on; Kristus minussa."

Lue: Room 5:20, 2 Kor 3:17, 1 Kor 1:30.

Syntilista on hyvä ja tehokas tapa tunnustaa Jumalalle kaikki ne synnit ja erheet jotka painavat mieltä. Sitten kun nämä on präntätty paperille, voidaan polvistua Jeesuksen eteen ja lukea Herralle ääneen jokainen synti ja näin tunnustaa ja hyljätä ne. Herra Jeesus antaa heti synnit anteeksi. Silloin näistä asioista myös pääsee eroon ja saa jatkaa onnellisena ja synnistä vapaana Herran kanssa.

Mutta sitten täytyy muistaa -"EI SAA KALASTAA". Jos Saatana syyttää sinua vielä, sano hänelle: "Mene valittamaan Jeesukselle Kristukselle. Hän minut on puhdistanut ja armahtanut ja olen Hänen omansa."

Herra heittää syntimme unohduksen mereen jossa on ikuinen kalastuskielto. Tämä kielto on erikoisen tärkeä muistaa kun on kysymyksessä toisen ihmisen anteeksi annetut synnit. Niitä ei saa koskaan tuoda hänen eteensä, ei myös toisten ihmisten eteen. Ei myöskään omia anteeksi annettuja ja anteeksi saatuja syntejä saa nostaa enää esille. Jos niin teemme, voimme kiusata Jumalaa anteeksi annetuilla synneillämme (Jes 43:24-25). Jumala tahtoo, että me keskitymme, kiinnitämme mielemme, Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja niin seuraamme Häntä katse kiinni Jeesuksessa.

SYNTISYYDEN VASTAKOHTA: JUMALAN VANHURSKAUS

Minä huomasin jossakin uskoon tuloni vaiheessa, että koko entinen elämäni, jonka olin elänyt ennen uskoon tuloani, oli yhtä syntiä. Siis, minä olin läpeensä syntinen ihminen. En voinut edes pukea sanoiksi kaikkia syntejäni. Minä olin yhtä syntiä koko mies.

Sitten kun olin tullut uskoon ja saanut syntini anteeksi, olin antanut sovittaa itseni Jumalan kanssa, minä koin, että olen Jumalan lapsi ja täysin vapaa synnistä. Olin yhtä vanhurskauden kanssa, täynnä vanhurskautta. Koin valtavaa autuutta.

Miten tämä oli ja on mahdollista? Olenko nyt ylpeä ja puhunko liian suurista asioista? En suinkaan!

Minun kokema vanhurskaus ei voinut perustua minun omiin saavutuksiini, eikä minuun itseeni, koska vähän aikaisemmin olin syntiä täynnä koko mies. Nyt olin täynnä vanhurskautta. Mitä minulle oli siis tapahtunut? Mistä se kokemani vanhurskaus oli nyt minuun tullut koska se ei ollut omaa vanhurskauttani?

Olin saanut Jumalalta Jeesuksen vanhurskauden lahjaksi. Omistin nyt Herran Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden, ja minä myös koin sen tunnemaailmassani. Kaikki on siis Jumalasta, joka on sovittanut meidät.... "että me Hänessä tulisimme JUMALAN VANHURSKAUDEKSI" (2 Kor 5:17-21). Uskova on Jeesuksessa uusi luomus ja Hänessä hän on Jumalan vanhurskaus. Jumalan vanhurskaus tulee Jumalasta kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat Jeesukseen, ilman yhtään poikkeusta (Room 3:21-26). Näin Jumalan mielestä. Tarvitsemmeko muita mielipiteitä? Kysyisimmekö asiasta lihalta vai Jumalalta? (Gal 1:16).

1 Kor 1:30-31 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi, niin kuin on kirjoitettu: "Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.""

JUMALAN VANHURSKAUDEN YMMÄRTÄMISEN ONGELMA

Jumala ruokkii mielellään Sanallaan nälkäisiä ihmisiä. Se, että joku on saanut, tai saa jotakin hengellistä hyvää, johtuu siitä, että Jumala antaa, tai on antanut hänelle "rukiista leipää," taivaan mannaa. Me emme voi kuitenkaan ottaa mitään Jumalalta ellei Hän anna.

Kun keskustellaan vanhurskaudesta ja synnistä, monet (näin koen) eivät ole koskaan janonneet ja etsineet sydämestään Jumalan vanhurskautta. Heitä ei silloin ole myöskään voitu ravita vanhurskaudella, koska he eivät ole arvostaneet sitä. Sillä nälkäiset (ja köyhät) hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois (Luuk 1:53, Matt 5:3). Tässä yhteydessä rikkailla tarkoitan itsessään hyviä ja onnistuneita ihmisiä, jotka eivät koe tarvitsevansa Jumalalta anteeksi antamista. Nälkäiset ja köyhät ovat sitten hengellisen konkurssin tehneet omasta mielestään suuret syntiset, jotka janoavat anteeksi saamista. Voidaan väittää, että Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen tulee ihmiseen, on yksi Jumalan hyvyys, jolla Jumala täyttää omansa. Se on myös Jumalan rikkautta, jota Hän tahtoo antaa meille vanhurskautta janoaville köyhille.

Hän, Jeesus Kristus, tuli köyhäksi, että me rikastuisimme Hänen köyhyydestään (2 Kor 8:9). Hänet tehtiin synniksi, että me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi (2 Kor 5:21).

Jos uskovaa ei ole ravittu vanhurskaudella, niin että hän kokee sen tunnemaailmassaan todeksi, tässä asiassa hänen uskonsa jää teoreettiselle tasolle. Hän ei kykene ymmärtämään niitä uskovia, jotka ovat kokeneet Jumalan vanhurskauden tunnemaailmassaan ja todistavat siitä.

Jumalan vanhurskaudella pukemisen edellytys, niin että uskova kokee tulleensa ravituksi vanhurskaudella, on tietenkin hengellinen köyhyys ja kaipuu vanhurskauteen. Matt 6:33 Sana olisi hyvä ihmisten uskoa, ottaa vastaan ja päättää toteuttaa elämässään. Silloin uskova saa myös kokea Matt 5:6 Sanan omalle kohdalleen, että se toimii, ja uskova tulee ravituksi vanhurskaudella.

Tässä ei ole ihmisellä omia ansioita. Ainoastaan usko, vastaan ottaminen ja uskossa Sanan toteuttaminen. Etsi Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan koko sydämestäsi, niin sinä löydät ne ja sinut ravitaan vanhurskaudella, ei millä tahansa vanhurskaudella vaan Jumalan vanhurskaudella (Jes 54:17).

Mutta ensin Herra tyhjentää tällaisen vanhurskautta janoavan uskovan hänen omasta vanhurskaudestaan, omasta luulemastaan hyvyydestä. Täyttä astiaa kun ei voi täyttää. Silloin Jumala näyttää uskovalle minkälainen ihminen hän on itsessään. Jumala näyttää meille kuinka kurjia ja köyhiä me olemme itsessämme. Silloin ihminen kokee olevansa suuri syntinen ja kurja köyhä ilman omia ansioitaan Jumalan edessä. Jumala tyhjentää meidät omastamme, jotta Hän voisi antaa meille jotakin monin verroin parempaa ja arvokkaampaa. Se voi olla kipeä, mutta se on silloin myös siunausrikas prosessi. Olen itse kokenut tämän prosessin. Kerron siitä "Uskoon tuloni" kirjoituksessa.

JUMALA NÄYTTI ENTISEN ELÄMÄNI SYNTISYYDEN

Jonkun aikaa uskoon tulostani näin unen. Tulin vanhan talon pihalle. Katselin taloa ja totesin, että minä olen aikaisemmin asunut tässä talossa, mutta että olin jättänyt sen, ja että nyt se on autio ja tyhjä.

Astelin varovaisin epäilevin askelin lahoille puuportaille. Tulin sitten sisään taloon. Talo oli sisältä samanlainen kuin olin sen jättänyt lähtiessäni siitä. En ollut ottanut mitään mukaan lähtiessäni talosta. Kaikki huonekalut, ja kaikki esineet, olivat koskemattomina paikoillaan. Katsellessani sisustusta tiesin, että olen irti tästä kaikesta, eikä minulla ole enää mitään tekemistä tämän talon ja sen sisustuksen kanssa. En enää asu täällä. Olin jättänyt tämän kaiken taakseni.

Mutta sitten näin jotakin, mikä järkytti minua syvästi. Kauhistuin katsellessani ympärilleni. Kaikki huonekalut, esineet, ja koko huone, oli iljettävän limaisen saastaisen tahnan peittämää. Ei mitään puhdasta, ei yhden yhtäkään puhdasta millimetriä johon olisi voinut koskea. Kauhistuin kun ymmärsin, että olin ennen asunut kaiken tämän saastan keskellä.

Kävelin eteenpäin huoneesta toiseen varoen, etten vain koskisi, edes hipaisisi mitään huonekalua tai esinettä. En voinut koskea mihinkään, niin iljettävän saastaista kaikki oli. Pelkäsin, ettei vain tuo saasta tartu minuun. Kaikki huoneet olivat saman saastan peittämää. En voinut käsittää kuinka olin aikaisemmin voinut elää täällä kaiken tämän lian keskellä.

Sitten näin pöydällä juomalasin. Kävelin pöydän luokse ja katselin lasia. Juomalasi näytti olevan ainoa puhdas esine talossa, johon voisin koskea likaamatta itseäni. Lasi oli vähän yli puolillaan vettä. lasin pohjalla oli epäilyttävän näköistä tummaa mönjää, mutta vesi näytti melko puhtaalta. Ajattelin, että vesi on riittävän puhdasta ja minä voin juoda sitä. Niin nostin lasin huulilleni ja kaadoin epäilevän varovasti vettä suuhuni. YÄÄÄÄK!!!! Ei vesi ollutkaan puhdasta!!! Mitä saaaastaaaaa minä kaadoinkaan suuhuni! Nyt tuli kiire ulos saamaan puhdistus.

Muistin paikan, jossa olisi, ja josta saisin raikasta puhdasta vettä. Nyt minä tahdoin päästä nopeasti ulos talosta ja saada sitä raikasta vettä niin pian kuin mahdollista huuhdellakseni suuni. Juoksin järkyttyneenä ulos talosta alas portaita kohti tuota raikasta vesilähdettä. Tähän uni päättyi.

Olen ennenkin nähnyt unia, mutta tämä uni oli erilainen kaikella lailla. Se oli Jumalan puhetta minulle.

Hengellinen selitys on tämä:

Talo sisustuksineen oli minun entinen elämä, jonka olin jättänyt taakseni uskoon tulossa ja parannuksen teossa. Minä olin jättänyt kaiken. Iljettävä limainen saasta oli entinen syntisyyteni ja entiset synnit. Koko entinen elämäni oli synnin peittämää ja synnin alaisuudessa. Juomalasi, ja sen vesi, oli entiseen elämääni liittyvä asia jonka ajattelin olevan "ei syntiä". Mutta sekin oli iljettävää saastaa Jumalan edessä. Puhdas raikas vesi oli Jumalan Sana ja Pyhä Henki sekä Jeesuksen Kristuksen veri joka puhdistaa kaikesta synnistä.

Minä siis juoksin ulos entisestä synnin saastan peittämästä ja tahraamasta elämästäni Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja mitä minä sain Jeesukselta Kristukselta? Sain uuden elämän ja puhdistuksen kaikesta synnistä ja elävää vettä, Pyhän Hengen. https://www.youtube.com/watch?v=I6crMhQCK1c