Moderna frihetskämpar

Jag har följt moderna frihetskämpars diskussioner i tidningar och radio/tv. Nu vill också jag utnyttja yttrandefriheten. Det finns verkligen enträgna frihetskämpar i det här landet som vill sudda ut alla gränser. De lovar frihet men vad är det för slags frihet man lovar?  Man resonerar som så att frihet är när man inte har några regler att följa i livet. Man eftersträvar anarki. Någon har sagt att verklig frihet finns endast inom vissa bestämda gränser. Vad menar jag med det här? 

Vi antar att du har barn i åldrarna mellan 5 -15 år. En morgon när barnen har vaknat och kommer till frukostbordet ser de att bordet är helt tomt. Det finns ingen mat på spisen heller. Barnen undrar om vi inte får någon frukost alls. Då säger du och din fru till barnen att vi föräldrar har varit så elaka och dumma mot er när vi har bestämt över er. Nu vill vi inte längre begränsa er frihet. Härefter får ni själva bestämma över allting i ert liv. Ni får börja med att bestämma vad ni ska äta till frukost. Sedan bestämmer ni om ni vill stanna hemma eller gå till skolan. Därefter bestämmer ni själva om, när och vad ni ska äta, när ni ska lägga er, hur mycket ni vill titta på tv eller spela datorspel osv.

Hur skulle familjelivet utvecklas? Barnen skulle kanske bli glada över sin nyvunna frihet. Men nästa dag skulle de upptäcka att det inte är så kul längre. Efter ytterligare några dagar skulle antagligen rena kaoset råda i familjen. Barnen skulle uppleva en stor otrygghet. Supernanny skulle behöva rycka in.

Nu säger någon att det är klart att barn ska ha regler som föräldrarna bestämmer men vi vuxna behöver inga regler.

Vi tar en annan bild. Du går ute i naturen och ser på avstånd en fårhjord ute på en äng. En del av fåren ligger i gräset och idisslar. En del går sakta fram och betar. Några av fåren har stannat upp och iakttar dig när du närmar dig dem. De undrar säkert vem du är och vad du vill.

Du ser att fåren vistas inom en inhägnad. De verkar vara välmående och ha det bra. Men du tycker att du är klokare än fåren och har visioner om fårens frihet.

Du går fram till fåren och säger till dem: Ni är inte fria. - Hur så! frågar fåren. Du upprepar ditt oväntade påstående om att fåren inte har full frihet. Stängslet begränsar fårens rörelsefrihet. Du hävdar: Fåraherden har begränsat er frihet genom att inhägna er. Fåren frågar då: Vad skulle vi ha att göra utanför stängslet? Varför måste vi gå in i den främmande skogen? Vi vet ju inte vad som väntar oss där. Du förklarar att friheten finns där utanför utan stängslen och grindar. Fåren förklarar för dig att de har det bra som det är och att de känner sig trygga här på ängen. De vill inte gå in i en främmande skog. De saknar inte livet utanför stängslet.

Då blir du frustrerad över att fåren är så dumma att de inte förstår att inhägnaden begränsar deras liv. Du går fram till inhägnaden och trampar ner stängslet i ren ilska. Sedan vänder du dig mot fåren och bjuder dem in i den främmande skogen. Varsågoda! Nu kan ni gå, ni är ju fria. Efter en stund av tvekan för ledar fåret flocken in i skogen. Där möter de vargen som river en del av dem, dödar och äter upp en del. Fåren råkar nu ut för känslor som de aldrig tidigare har upplevt, nämligen otrygghet och fruktan. Nu kan vargen och andra vilddjur fritt komma in i hjorden och husera som de vill. Frågan är: Blev fåren fria? Var inhägnaden till för att begränsa fårens frihet? Eller? https://www.expressen.se/kvallsposten/forsvunne-geten-valdemar-hittad-dod/

Varför vill man då ta bort vissa regler som vi har haft fram till dessa dagar? Joo, man tror att synden ger frihet. Man vill göra det som man själv tycker är bra. Synden ger absolut ingen frihet. Den förslavar människor. Synden orsakar osäkerhet, oro, rädsla och samvetskval.

Synden medför ett destruktivt beteende som skadar individen själv samt ofta också medmänniskorna. Synden binder ofta människor så att de inte av egen kraft kan ta sig ur sina syndiga och destruktiva vanor.

Varför kom Jesus Kristus till världen? Joo, Han kom för att befria människor från synden. Moderna människor och t o m vissa politiker vill föra människor in i synden  med lögnaktiga löften om frihet. 

Det är skillnad mellan världens lära och Jesu lära. Jesu lära är sanning. Det är sanningen som gör en människa fri, inte lögnen. Jesus Kristus säger: ”Den som Människosonen (Jesus) gör fri, han blir verkligen fri".

Den enda person som kan lova frihet och dessutom har makten att också befria människan är Jesus Kristus. Jesus lever och när man möter Honom till frälsning upplever man den verkliga friheten. Jesus bestämmer inte vem han får frälsa. Varje människa bestämmer själv om han/hon vill komma till Jesus och låta sig frälsas.

Låt er frälsas från detta bortvända släkte” (Apt 2:40).

Bibelord som hör till texten: Joh 8:31-47, Matt 1:21, Joh 14:6,  Luk 4:18, 2:11, Gal 5:1,  1 Tim 2:3,  Rom 8:2

Dela den här sidan