PELASTUKSEEN SISÄLLE


MITEN TULEN USKOON?

Pelastus on täysin valmis Jeesuksessa Kristuksessa. Se on Jumalan puolelta valmis vastaan otettavaksi Jeesuksessa. Mutta ihmisellä itsellään on oma osuutensa, jonka hänen tulee tehdä saadakseen varmuuden pelastuksesta. Tieto uskon asioista ei riitä pelastumiseen. Raamattu ei sano, että joka tietää, se pelastuu. Raamattu sanoo: joka uskoo, se pelastuu. Usko vie tekoihin. Pelkkä tieto ei johda mihinkään. Onko siis sinulla usko vai pelkkä tieto? 

Seuraavassa katsomme yksityiskohtaisesti Pietarin opetusta uskoon tulosta. Mitä minun siis tulee tehdä, jotta pelastun?   Minun tulee uskoa Jeesukseen ja Hänen ristillä suorittamaan synnin sovitukseen; minun syntieni tähden Hän kärsi.

Pietari julisti ensimmäisenä helluntaipäivänä:

Apt 2:38-40 "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti, ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta." 

Pietari oli saarnannut evankeliumia Jeesuksesta. Siihen sisältyi Jeesuksen ristillä kärsiminen, kuolema ja ylösnousemus. Kansa, joka kuuli Pietarin saarnan, uskoi Sanan ja sai piston sydämeensä. He kysyivät Pietarilta ja muilta apostoleilta: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?" Pietari vastasi:

"Kääntykää..."

Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka tahtoo tulla uskoon ja pelastua, täytyy kääntyä pois kaikesta tietoisesta synnistä, hylätä ja tunnustaa syntinsä Jeesukselle Kristukselle ja tulla Jeesuksen luokse.

On siis kysymys täyskäännöksestä. Pois synnistä ja Jumalan luokse tulemisesta Jumalan määräämällä tavalla. Jeesus on ainoa tie ja ainoa ovi Jumalan luokse. Siksi Jumalan luokse tullaan Jeesuksen kautta. Näin Jumala on määrännyt. Kääntyminen on siis kääntymistä pois omalta tieltä ja Jumalan luokse tulemista uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se on tien vaihtaminen.

"Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi..."

Seuraava vaihe on mennä uskovien upotuskasteelle. Raamattu ei tunne muuta kastetta kuin uskovien upotuskasteen.

Kasteessa on suuri siunaus. Siinä uskoon tullut ihminen haudataan osallisuuteen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kasteessa uskova samaistuu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kun hän nousee ylös kastevedestä, hän nousee Kristuksen kanssa uuteen elämään (Kol 2:12). Vanhat "romut" jäävät sinne pohjalle. Uusi elämä alkaa synneistä puhtaaksi pestynä ja vapautettuna Jeesuksen seurassa.

Yleensä uskovat, jotka ovat menneet kasteelle uskoontulonsa jälkeen, kokevat suuren siunauksen, joka liittyy nimenomaan kasteeseen. Kaikki, mikä ennen uskoontuloa painoi omaatuntoa ja teki elämän raskaaksi, on lopullisesti poissa. Synti on voitettu Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Kaste on Kristuksen kuoleman, hautauksen ja ylösnousemuksen julistamista. Se on myös voiton julistamista yli synnin ja kuoleman vallan.

Kasteessa uskova irrottautuu lopullisesti maailmasta. Kaste tulee maailman ja uskovan väliin ja erottaa uskovan irti  Jumalan hylänneestä syntisestä maailmasta. Pietari yhdistääkin kasteen pelastukseen sanomalla: ”Syntienne anteeksi saamiseksi”. Synnit saadaan anteeksi uskomalla Jeesukseen. Elävä usko Jeesukseen vaikuttaa kuuliaisuutta Jeesukselle. Se vie uskovan kasteelle. "Ottakoon kukin teistä kasteen".

Pietarin saarnassa kaste sisältyy yhtenä pelastuksen osatekijänä. Pelastus on laajempi käsite kuin pelastus kadotustuomiolta. Pelastus on myös vapautus maailman ruhtinaan orjuudesta. Israelin kansan tie Egyptistä vapauteen, sen hallitsijan orjuudesta, kulki Kaislameren, veden, läpi (2 Mooses 14:21-31).

Usko Jeesukseen Kristukseen, parannus, ts. kääntymys Jumalan puoleen ja vesikaste, vie uskovan Jumalan yhteyteen sisälle pelastukseen ja sen kokemiseen ja uuteen elämään synnistä ja maailmasta vapautettuna.

Kasteessa uskova samaistuu Kristuksen hautaamiseen ja ylösnousemukseen. Tämä siksi koska uskovan vanha entinen syntinen ihminen, joka uskosta osattomana eli synnissä synnin harjoittajana, haudataan kasteessa Jeesuksen kanssa kuolemaan. Kasteessa hän myös nousee uuteen elämään Jeesuksen kanssa Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Kasteessa myös pestään pois synnit (Apt 22:16). Siksi uskova alkaa kasteessa elää Jeesuksen kanssa uutta elämää synnistä vapautettuna ja saa voimaa synnin voittamiseen.

Tämä on uskovan upotuskasteen merkitys: vanhan ihmisen hautaus ja uuden uskoon tulleen ihmisen uusi elämä.

"Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta" (Kol 2:12, 2 Kor 5:17, Room 6:3-8). 

"Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"

Jeesus täyttää omansa Pyhällä Hengellä. Se on lahja, niin kuin Pietari sanoi sitä lahjaksi. Pyhä Henki on siis Jumalan uskovalle antama lahja. Henkeä ei tarvitse ansaita, niin kuin ei pelastustakaan tarvitse, eikä voida, ansaita. Pyhä Henki saadaan armosta ja uskosta Jeesukseen Kristukseen (Gal 3:1-9).  Pelastuksen lisäksi Jumala antaa hyviä lahjoja omilleen. Hän antaa Pyhän Hengen.

Tästä lisää etusivulla ja opetustekstejä osiossa kirjoituksissa "Pyhän Hengen täyteys" sekä "Pyhä Henki seurakunnassa". Aihetta käsitellään myös "Jumalan valtakunta" tekstissä. 

"Antakaa pelastaa itsenne"

Jumalan puolelta pelastus on jo valmis. Hän on jo pelastanut kaikki ihmiset Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi otettavaksi vastaan uskon kautta. Meidän osuudeksemme jää, että me uskomme Jeesukseen ja annamme Hänen pelastaa itsemme. Muuten emme hyödy mitään pelastuksesta, jonka Hän on meille ansainnut ja tuonut.

Anna siis Jeesuksen pelastaa itsesi. Anna itsesi Hänelle. Hyväksy Jeesuksen veri lunastushintana (1 Piet 1:18-19).

Myös Paavali sai saman kysymyksen kuulijoiltaan:

Apt 16:30-31 "Herrat, mitä minun tulee tehdä, että pelastuisin?" Paavali vastasi: "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut.""

Siis, sinä olet kuullut evankeliumin Jeesuksesta. Sinä uskot sanoman. Sitten sinä päätät lähteä seuraamaan Jeesusta kokosydämisesti ja annat itsesi Hänelle. Jeesus on Jumalan Sana, joka pelastaa, kun uskomme Häneen ja otamme Hänet (Sanan) vastaan uskossa.

Joh 1:12 "Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä." 

Pelastusvarmuuden saat tunnustamalla Jeesuksen Kristuksen ihmisten edessä. Raamattu sanoo:

Room 10:9-10  "Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”

Jeesus puhui myös hänen tunnustamisensa merkityksestä:

Matt 10:32 ”Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.”

Jeesuksen tunnustaminen ihmisille on kynnys, jonka yli sinun on astuttava jos tahdot pysyä uskossa. Tunnustamalla Jeesuksen Herraksesi saat Jeesuksen tunnustamaan sinut Isän edessä taivaassa. Valtava totuus. Tunnustamisesta saat myös iloa ja voimaa niin, että jaksat elää uskovana vaikka sinua pilkattaisiinkin ja jopa vainottaisiin. 

Dela den här sidan