OPETUSTEKSTEJÄ:

SIELUJEN VOITTAMINEN

Miten voitan sieluja Jumalalle?

Jumalan toiminta täällä maan päällä tähtää sielujemme pelastumiseen. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Raamattu kertoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Pelastus otetaan vastaan Jeesuksessa Kristuksessa uskon kautta Häneen, uskomalla Jeesukseen. 

Jumala vaikuttaa uskovien yhteydessä, seurakunnassa, ja uskovissaan Hänen tahtoaan ja tekemisiä. Seurakunta on Jumalan (Jeesuksen Kristuksen) maanpäällinen ruumis, keho. Seurakunta koostuu yksilöuskovista, sinusta ja minusta. Siksi myös seurakuntaruumis ja yksilöuskova pyrkii voittamaan sieluja Jumalalle. Me pyrimme saamaan ihmisiä uskomaan Jeesukseen julistamalla evankeliumia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. 

Raamattu todistaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja sen tähden matkalla kadotukseen. Jeesus tuli tänne maan päälle pelastamaan syntisiä ihmisiä. Hän pelasti meidät kaikki Golgatan ristillään. Hän itsessään toi meille jokaiselle ikuisen elämän ja pelastuksen kadotustuomiolta kärsimyksensä, kuolemansa sekä ylösnousemuksensa kautta.

Pelastuksemme ja ikuinen elämämme on Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesuksen nimessä. Se, jolla on Jeesus, Jumalan Poika, sillä on pelastus ja ikuinen elämä koska Jumala on antanut meille pelastuksen ja ikuisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä on pelastuksemme ja ikuinen elämämme. Hän on personoitu Pelastus ja ikuinen elämä.

EVANKELIUMI: PELASTUKSEN SANA

Pohdittaessa miten syntinen ihminen pääsee käytännössä osalliseksi tästä pelastuksesta, tullaan julistukseen. Jotta ihminen voisi uskoa Jeesukseen, ja ottaa Hänet vastaan, hänen täytyy saada kuulla Jeesuksesta. Jeesus käski julistaa evankeliumia kaikille ihmisille. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta kuuluu siis jokaiselle ihmiselle. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa välitetään ihmisille julistetussa evankeliumin Sanassa. Pelastava elävä usko Jeesukseen syntyy julistetun sanan kautta.

Tässä työssä Jumala tarvitsee ihmistä, sinua ja minua, ja me tulemme mukaan kuvioihin. https://www.youtube.com/watch?v=F9L7EkJtinU

Julistetussa Sanassa Herra Jeesus, ainoa Pelastajamme, tuodaan kuulijan eteen hänen vastaan otettavakseen tai hylättäväkseen. Kuulijalla on vain nämä kaksi vaihtoehtoa. Kukaan ei voi olla neutraali Jumalan Sanan edessä tässä asiassa. Sinä joko uskot Sanan ja otat sen vastaan, tai sinä et ota Sanaa vastaan. Välimuotoja ei ole. Kun otat Sanan vastaan, Sana muuttaa elämäsi ja tulevaisuutesi ja pelastaa sinut ikuiseen elämään. Pelastus on Jumalan Sanassa.

Se, joka kuulee sanoman Jeesuksesta, uskoo sen omalle kohdalleen ja ottaa Sanan vastaan, pelastuu ja tulee uskoon. Sana vastaan otettuna pelastaa syntisen.  Hän tulee Jumalan luokse sydämen päätöksellä lähteä seuramaan Jeesusta Kristusta. Silloin syntinen ihminen on palannut Luojansa luokse ja elää Hänen kanssaan. Hän on tullut sisälle Pelastukseen ja ikuiseen elämään. Hän on tullut sisälle Jumalan tahtoon.

Nyt kun uskova on nöyrtynyt Jumalan tahtoon Sanan alle, hän seuraa Jeesusta Kristusta. Silloin Jumalan Sana on uskovan Herra ja hän tottelee Sanaa. Nyt Jumalan tahto voi toteutua hänen kohdallaan.

USKOVAT JEESUKSEN TODISTAJIA

Raamattu todistaa uskovista, että he ovat Jeesuksen Kristuksen todistajia. Jokainen uskova on siis Jeesuksen todistaja omalla paikallaan omassa elinympäristössään. Tämä vaikka uskova ei sitä ymmärtäisikään tai ei saarnaisi evankeliumia. Hän "saarnaa" aina omalla elämällään "viidettä" evankeliumia. Jokainen uskova on evankeliumin elävän voiman todistaja pelkästään sillä, että hän on uskossa. 

Ihmiset seuraavat ja näkevät uskovan vaelluksen, joka vaikuttaa monissa ihmisissä mielenkiintoa uskoa kohtaan. Elävä usko ei ole piilossa meissä. Se näkyy meissä uskovissa tavalla tai toisella. Tällainen uskova on omalla elämällään Jeesuksen todistaja. Jeesus tahtoo, että me elämällämme, jopa ilman sanoja, voittaisimme ihmisiä Hänelle. Jeesus läsnäolollaan meissä vaikuttaa, että tämä toteutuu. Jeesus siis näkyy ja tuntuu meissä jokaisessa jollakin tavalla. Hän vetää ihmisiä puoleensa.

AKTIIVINEN TODISTAMINEN

Kun puhutaan uskovan aktiivisesta pyrkimyksestä voittaa sieluja Jumalalle, totean ensin, että minä en ole mikään superuskova enkä lähelläkään mitään sielujen voittajan esikuvaa. Minua ei edes voida kutsua sielujen voittajaksi. Mutta omasta vähäisestä kokemuksesta ja Raamatun Sanan perusteella luulen, että minäkin tiedän asiasta jotakin.

Luukas toteaa Jeesuksesta apostolien tekojen alussa - "Jeesus alkoi tehdä ja opettaa". Jeesus ei siis ole lopettanut tekojaan, vaikutustaan ja opetuksiaan. Hän elää ja toimii täällä maan päällä tänäkin päivänä. Jeesus tuli takaisin Pyhässä Hengessä. Siksi voimme sanoa, että Jeesus tekee työtään täällä tänäkin päivänä. Tästä lisää "Jumalan valtakunta" ja "Kolminaisuus" teksteissäni.

Jeesuksen toiminta tähtää ennen kaikkea sielujen pelastumiseen. Jeesus Kristus on jokaisen uskovan kanssa Pyhässä Hengessä ja Jumalan Sanassa, ts. Jumalalta tulleessa evankeliumin Sanassa, jota uskova julistaa. Jumala elää ja asuu Sanassaan. Sanassaan Hän tulee ihmisten luokse. Siksi julistamme Hänen sanaansa.

Uskova, joka voittaa sieluja, seuraa Herraa Jeesusta Kristusta Hänen askeleissaan. Hän kulkee Jeesuksen hänelle valmistamissa teoissa. Jeesus pelastaa sieluja uskovan julistuksen ja toiminnan kautta. Sielujen pelastusta tavoitteleva uskova uskoo, tietää ja ymmärtää tämän.  Hän ei kyseenalaista Jeesuksen läsnäoloa elämässään. Hän tietää, että Jumala (Isä ja Sana) on hänen kanssaan missä tahansa hän liikkuukin ja pitää esillä Elämän Sanaa.

Jokainen uskoontulo, uskoon tullut ihminen, on siis Jeesuksen, Jumalan Sanan ja Hengen, teko. Jeesus pelastaa, vapauttaa ja parantaa ihmisiä. Mutta Hän käyttää meitä ihmisiä Hänen pelastavan ja vapauttavan tervehdyttävän sanomansa julistuksessa. Jeesus vaikuttaa julistetussa sanassa.

Me ihmiset emme saa ketään uskoon. Sen saa aikaan Jumalan Sana ja Pyhä Henki. Uskon vaikuttaa aina Jumalan Elävä Sana, jossa Pyhä Henki elää ja vaikuttaa. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Elävä Sana, joka uudestisynnyttää ja pelastaa sen uskovan ja vastaan ottavan ihmisen. Jumalan Sana ihmisessä on Jumala ja Pelastus, Herrassa on pelastus ja Hän tuli meille Pelastajaksi ja pelastukseksi.

OHJEITA SIELUJEN VOITTAMISEEN

Minulta on kysytty, miten voitan sieluja Jeesukselle Kristukselle. Antaisin seuraavia konkreettisia neuvoja.

1. Anna itsesi Jeesukselle Kristukselle kokonaan ja ehdoitta. Kastata itsesi upottamalla Jeesukseen Kristukseen. Ota sitten vastaan Jeesuksen lupaama Pyhä Henki. Pyhä Henki on sinulle ja sinussa voima ja kyky todistaa Jeesuksesta niin, että ihmiset voivat uskoa evankeliumin. Pyhän Hengen kaste on sielujen voittamisessa ratkaiseva tekijä. Siksi ota vesikaste ja Pyhän Hengen kaste. Älä lähde liikkeelle ennen kuin tiedät, että olet täyttynyt Hengellä. Jeesus aloitti julkisen toimintansa kasteella ja Pyhän Hengen vastaan ottamisella. Myös apostolit saivat Hengen. Sen jälkeen he astuivat kansan eteen ja puhuivat Jumalan pelastavaa Sanaa. Sanassa asuvan Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmisiä tuli uskoon, ei hyvien onnistuneiden puheiden tähden. Pyhä Henki veti ihmisiä Sanan kautta luokseen. 

2. Etsi rukouksessa ja Raamatun Sanassa Jumalaa ja Hänen tahtoa ja suunnitelmaa elämääsi. Etsi ja tavoittele Jumalan läsnäoloa elämässäsi.

3. Usko, että Jumala vaikuttaa sinun elämässäsi, ja että Hän puhuu sinulle ja johdattaa sinua. Tottele Jumalaa mitä Hän sinulle puhuukin.

4. Elä Jumalalle antautunutta pyhityselämää. Pyhityselämää elävää uskova pyrkii elämään lähellä Jumalaa. Silloin hän pyrkii elämään kaukana synnistä. Lähellä pyhää Jumalaa ei voi elää synnissä synnin harjoittajana. Joko synti kaikkoaa uskovasta hänen lähestyessään Jumalaa tai Jumala väistyy uskovasta jos uskova elää jatkuvassa synnissä. Synti ja pyhä Jumala eivät mitenkään sovi yhteen. Jos tahdomme olla Jumalan käytössä, meidän on elettävä pyhityselämää. Se merkitsee käytännössä Hänelle päivittäistä antautumista. 

5. Toimi uskossa. Jumalaa seurataan uskon kautta (Hebr 11. luku). Mikäli sinulle on sielujen voittaminen, sielujen pelastus, tärkeää, sen Jumalan Henki vaikuttaa sinussa. Se ei ole sinun hyvyyttäsi vaan se on Jumalan vaikutusta sinussa. Silloin Hän tahtoo johdattaa sinua pelastusta kaipaavien ja etsivien ihmisten luokse. Silloin Jeesus on mukanasi ja vaikuttaa sinussa ja sinun kauttasi.

Jeesus tuo myös sinun luoksesi ihmisiä, joille sinun tulee todistaa. Mutta kaikki kohtaamasi ihmiset eivät ole ihmisiä, joita "sinun tulee pelastaa". Älä siis saarnaa pakonomaisesti jokaiselle kohtaamallesi ihmiselle.

6. Ole valmis todistamaan Jeesuksesta aina silloin kun siihen tulee selvä tilaisuus. Näitä tilaisuuksia tulee varmasti kun sinä tahdot nähdä ihmisten tulevan uskoon ja vaellat rukoillen. Ole valmis tarvittaessa asettamaan syntinen konkreettisen valinnan paikalle. Tee suoria kysymyksiä. Kysy: "Tahdotko sinä tässä ja nyt tulla uskoon ja ottaa Jeesus Kristus vastaan ja saada syntisi anteeksi?"

Mutta älä tuputa ja pakota uskoasi kenellekään. Toimi silloin kun sinä koet hengessäsi, että olet Jumalan johdattamassa tilanteessa ja keskustelutoverisi kuuntelee sinua ja on kiinnostunut uskon asioista.

7. Muista; sinä et pelasta sieluja. Sinä palvelet Herraa Jeesusta Kristusta ja teet Hänen tekojaan Hänen vaikutuksestaan ja johdatuksessa. Anna siksi kunnia aina Jeesukselle Kristukselle. Älä etsi omaa kunniaasi. Älä koskaan yritä pelastaa/käännyttää ihmistä, jotta sinä saisit hänestä kunniaa itsellesi ja sinut huomattaisiin. Älä pyri vääristä motiiveista saattamaan ihmisiä uskoon. Älä myöskään pyri sitomaan ihmisiä itseesi ja kokoamaan uskovia itsesi ympärille. Vie heidät Jeesuksen luokse seurakuntaan riippuviksi Jeesuksesta Kristuksesta. Tutki jatkuvasti motiivejasi.

Kun Jumala antaa jonkun tehtävän uskovalle, Hän tarkoitta tietenkin toimia uskovan kautta ihmisten pelastumiseksi. Jumala käyttää meitä ihmisiä. Siksi Hän antaa tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, kyvyn ja taidon. Hän siis kouluttaa ja varustaa uskovan. Tämä tapahtuu Raamatun äärellä uskovan lukiessa Raamattua. Lue siksi Raamattua. Myös seurakunnassa uskova rakentuu yhdessä toisten uskovien kanssa sanan opetuksen ja keskinäisen yhteyden kautta. Siksi seurakuntayhteys on tärkeä jokaiselle uskovalle mutta varsinkin evankelistana toimivalle uskovalle.

Kun julistat evankeliumia, Pyhä Henki ottaa Raamatun Sanasta ja antaa kauttasi kuulijalle/kuulijoille omaa Sanaansa. Ja Jumalan Sana vaikuttaa uskoa ja rakkautta ja pelastaa sen uskovan ja vastaan ottavan ihmisen.    

Sielujen voittamisessa on siis kysymys Jumalan antamista Sanoista, kyvyistä ja voimasta sekä vaikutuksesta, ei ihmisen omista taidoista eikä varsinkaan ihmisen hyvyydestä. Kaikki on Jumalasta ja evankelista on Jumalan työtoveri. 

Kun uskova kulkee Jumalan johdatuksessa, ihmisiä tulee uskoon. Olen kulkenut kotilähetystyötä tehden. Olen julistanut evankeliumia monissa kodeissa. Olen myös saanut kokea, että Jumala on johdattanut minua niiden ihmisten luokse, jotka Hän tahtoi pelastaa, ja jotka olivat valmiit ottamaan vastaan pelastuksen. Olen myös kokenut konkreettisesti, että Jeesus todella on ollut mukana ja vaikuttanut uskoa ja rakkautta. Jeesus on meidän jokaisen kanssa. Siksi me voimme nähdä ja kokea Jeesuksen tekoja. Tästä enemmän etusivun todistuksissa.

SIELUJEN VOITTAJA ELÄÄ VAPAUDESSA JA ARMOSSA

Sielujen voittaja on henkilö, joka itse elää vapaudessa. Hän on kokenut Jumalan armon Kristuksessa Jeesuksessa omalle kohdalleen. Hän myös ymmärtää anteeksiantamusta ja vanhurskautusta. Siksi hän voi kertoa Jeesuksesta toisille.

On vaikea ajatella, että joku todistaisi innokkaasti Jeesuksesta, mikäli hän ei itse elä todeksi uskoa Jeesukseen Kristukseen. Sielujen voittaja on siksi kokemusperäisesti vapaa synnistä. On vaikeaa saarnata toisille mikäli omatunto syyttää synnistä. Siksi sielujen voittajalla on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Hänellä ei ole mitään salasyntiä, jota hän hemmottelee, ja josta hän ei tahdo luopua. Hän elää pyhityselämää ja hänellä on yhteys Jumalan kanssa.

Uskon, että vihollinen pyrkii langettamaan sielujen voittajaa syntiin. Näin hän sitten syyllistää uskovaa ja saarnaa hänelle häntä ja hänen tehtäväänsä vastaan: "Et sinä voi puhua toisille parannuksesta ja uskosta Jeesukseen. Katso nyt minkälainen sinä itse olet. Et ole yhtään parempi ihminen kuin ne, joille saarnaat."

Mikäli sinulle tulee tällaisia ajatuksia, ne eivät koskaan ole Jumalan puhetta sinulle. Pyhä Henki ei koskaan saarnaa uskovalle Hänen itsensä antamaa tehtävää vastaan, eikä Hän syyllistä ja masenna uskovaa. Jeesus on uskovan Puolustaja ja Pyhä Henki on toinen Puolustaja. Hän pyrkii kohdistamaan uskovan katseen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Jumalan puhe uskovalle vie siis uskovaa eteenpäin palvelutyössä osoittaen uskovalle Jeesusta Kristusta.

Sielujen voittaja tietää, että koska Jeesus on syntisten Vapahtaja, Hän on myös uskovien Vapahtaja. Hän tietää, että Jeesus antaa synnit anteeksi myös uskovalle, ja ennen kaikkea silloin kun ne tunnustetaan ja niistä tehdään parannus. Ja niin sielujen voittaja voi jälleen lähteä liikkeelle synnistä vapaana Jumalan armo ja Pyhä Henki voimanaan.

Sielujen voittaja taistelee eturintamalla ja siellä "luodit vinkuu ja ympärillä paukkuu". Usein siellä myös haavoitutaan. Ei siis ole helppo tehtävä. Tästä johtuen uskovien tulisi rukoilla niiden uskovien puolesta, jotka taistelevat sielujen pelastukseksi. Uskovien tulee myös tukea ja rohkaista sielujen voittajaa hänen työssään. Näissä asioissa koen, että seurakunnat laiminlyövät evankelistoja. Ehkä ei ymmärretä mitä merkitsee toimia evankelistana. Palvelija jätetään "Herran haltuun" ilman omaa osuutta evankelistan tukemisessa.

JUMALAN VOIMASSA

Tähän liittyen voisin kertoa erään merkittävän kokemukseni. Olin aktiivisessa evankeliumin työssä. Menin työntekijäpäiville virvoittumaan toisten Herran palvelijoiden kanssa yhteisestä uskostamme.

Siellä erään tilaisuuden päätteeksi kaikkia evankelistoja pyydettiin tulemaan eteen siunattavaksi. Meitä evankelistoja oli etupenkissä polvillaan ehkä kymmenen. Saarnaajat, pastorit ja vanhemmistoveljet kokoontuivat taaksemme. Jokaisen evankelistan takana ja sivuilla oli useita henkilöitä rukoilemassa hänen puolestaan, niin myös minun puolestani rukoiltiin ja siunattiin. En siinä kokenut mitään erikoista.

Mutta kun tulin näiltä päiviltä kotiin, ja lähdin jälleen todistamaan Herrasta ihmisten luokse heidän koteihinsa, minä vaelsin Jumalan voimassa, en omassa voimassa. Koin tämän hyvin voimakkaasti. Olihan minulla vertauskohdetta koska olin ennekin kulkenut kylillä evankeliumin asialla. Sinä päivänä en väsynyt ollenkaan vaikka tavallisesti olin iltaisin hyvin väsynyt kuljettuani kodeissa.

Kun tulin koteihin, ihmiset istuivat keittiössään tai olohuoneessaan ikään kuin he olisivat odottaneet, että heille tullaan puhumaan evankeliumia. Minä koin sellaisen voiman, että olisin voinut vaikka nousta ilmaan. En tiedä miten he kokivat todistukseni, mutta minä en kulkenut, enkä puhunut, omassa voimassani. Tällä kertaa minun ei tarvinnut käyttää omaa voimaani liikkumiseen eikä puhumiseen. Kuljin ja puhuin Jumalan voimassa, - ja minä tiedän sen.

En tässä kohtaa tahdo nöyristellä ja vähätellä itseäni ja Jumalan vaikutusta. Tahdon olla rehellinen ja korostaa Jumalan voimaa ja merkitystä evankelistan työssä, ja tietysti toisten uskovien rukouksen merkitystä ja voimaa (2 Kor 6:1-10, Apt 1:8, 1 Kor 4:20).

Uskon, että Jumala arvostaa erikoisesti rukousta evankelistojen puolesta. Evankelista tekee työtä sielujen pelastumisen eteen ja Jumala itse on siinä työssä mukana. Silloin rukoilija on yhteistyössä rukoilemansa evankelistan kanssa, mutta myös yhteistyössä Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa.

PYHÄN HENGEN MERKITYS SIELUJEN VOITTAMISESSA

Ensimmäinen suuri herätys Jerusalemissa, jolloin tuhansia ihmisiä tuli uskoon, alkoi Hengen vuodatuksella.

Apt 2:1-4 "Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi."

Pyhä Henki tuli uskovien yhteyteen ja täytti koko huoneen ja jokaisen uskovan. He saivat Jumalalta voiman, kyvyn ja rohkeuden, mutta myös rakkauden Pyhässä Hengessä.

Sitten nämä Hengellä täytetyt uskovat astuivat kansan eteen ja julistivat Jeesusta Kristusta. Ihmisiä tuli uskoon Jumalan Sanan kautta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jeesus Kristus tuotiin julistetussa Sanassa kuulijoiden eteen. Jeesuksessa, Jumalan Sanassa, myös Jumala tuli kuulijoiden luokse. Pyhä Henki, Jumala, korotti ja esitteli Jeesusta Kristusta ihmisille. Jumala täytti jatkuvasti uskovia Pyhällä Hengellä. He elivät ja vaelsivat Pyhän Hengen täyteydessä Hengen johdatuksessa.

Seurakunta lisääntyi, ja lisääntyy, Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, ei ihmisten kyvyillä tai hyvyydellä. Pyhä Henki seurakunnassa ja yksilöuskovassa on siis ratkaisu.

Apt 9:31 "Seurakunnalla oli nyt koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta."

Mikäli joku pyrkii voittamaan sieluja ilman Hengen täyteyttä, julistus ei voi olla Kristus keskeistä. Se on joko synti- tai ihmiskeskeistä. Usein se on myös lakihenkistä ja kovaa vaativaa ja syyttävää. Tai sitten julistaja tyytyy julistamaan luonnon kauneutta. Sellainen julistus ei osoita Kristusta eikä pelasta syntisiä. Pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa, Hänen ristinsä veressä ja ruumiinsa uhrissa. Hänen sovitustyönsä julistamisen kautta pelastus tuodaan ihmisille niin, että heillä on mahdollista uskoa ja ottaa se vastaan ja pelastua.

Jumala ei ole tarkoittanut yhtäkään uskovaa elämään ilman Pyhän Hengen täyteyttä. Jumala ei ole tarkoittanut yhdenkään uskovan toimivan ja julistavan evankeliumia ilman Pyhän Hengen täyteyttä ja Hänen antamaa ja vaikuttamaa Jumalan rakkautta. Jeesus kielsi sen. Apostolit eivät saaneet lähteä julistamaan evankeliumia ilman Pyhän Hengen täyteyttä. Miten sitten me?

Apt 1:4-5 "Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen.”"

Sinut täytetään Pyhällä Hengellä, ei kauan tämän päivän jälkeen. Lupaus Pyhästä Hengestä koskee siis jokaista uskovaa kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Apt 2:37-39 "Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?” Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”"

Pyhän Hengen täyteydessä Jeesus Kristus Pyhässä Hengessä saa vallan uskovassa. Silloin Jeesus pääsee elämään ja vaikuttamaan uskovassa ja uskovan kautta. Uskovan, ja varsinkin sielujen voittajan, tavoite on - "En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa" (Gal 2:20). "Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa teissä muodon" (Gal 4:19).

Tässä on herätyksen yksi suuri salaisuus, Kristus ja Kristuksen elämä ja vaikutus meissä Pyhässä Hengessä. Uskova syttyy Jumalan tulesta, Pyhästä Hengestä Jumalan rakkaudesta, Pyhän Hengen täyteydessä: "Hän tekee palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr 1:7). Sitten Jumalan palvelija voi olla liekinheittimenä ja sytyttää toisia pensaita palamaan rakkauden tulesta rakkauden tulta. Tämä Pyhän Hengen liekinheitin ja tuli on tietysti Jumalan rakkaus. Tästä lisää edellä. 

Pyhässä Hengessä toimiva ja julistava uskova rakastaa kaikkia ihmisiä. Rakkaus on hänen motiivinsa. Silloin hän ei toimi syyttävästi ihmisiä halveksivasti ja ylimielisesti ja vaativasti. Hän toimii niin kuin Herra Jeesus toimi lihansa päivinä. Jeesus rakasti ja kunnioitti kaikkia ihmisiä. Jeesuksen rakkaus veti ihmisiä Hänen luokseen.

Jeesus ei voinut kuitenkaan osoittaa rakkauttaan ihan kaikille ihmisille. Jotkut ihmiset suhtautuivat Häneen ja kohtelivat Häntä niin, ettei se ollut mahdollista. Mutta Jeesuksen rakkaus oli sama kaikkia ihmisiä kohtaan. Se oli ja on ihmisiä muuttava voima, edellyttäen, että ihminen ottaa sen rakkauden vastaan. Ihminen ei siis työnnä Jumalan rakkautta pois luotaan. Jeesus osoitti ja osoittaa rakkauttaan ja rakkauden voimaa nöyrille ja syntinsä tunteville ja tunnustaville ihmisille. Ihminen, joka ottaa sen rakkauden vastaan, saa myös kokea sen.

JUMALAN TOIMINTA PERUSTUU HÄNEN RAKKAUTEENSA.

Raamattu todistaa, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ikuinen elämä (Joh 3:16). Raamattu todistaa myös, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaa siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme silloin kun me vielä olimme syntisiä (Room 5:8).

Mikä oli se voima, joka sai Jumalan Pojan liikkeelle tulemaan alas taivaasta ja ottamaan ihmisen muodon Jeesuksessa Kristuksessa ja kuolemaan ristillä meidän puolesta? Se oli ja on Jumalan rakkaus.

Jumala antoi siis kaikkensa. Hän antoi Hänelle arvokkaimman, tärkeimmän ja rakkaimpansa. Hän antoi oman ainoan Poikansa. Jumala antoi myös Hänessä kaiken rakkautensa, kertakaikkisesti - "Osoittaa rakkautensa". Hän "tyhjensi" Pojassaan kaiken rakkautensa ihmisille vastaan otettavaksi.  

Raamattu ei sano, että Jeesuksessa on Jumalan rakkautta. Raamattu todistaa, että Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39). "Osoittaa rakkautensa" on preesensissä, joka on jatkuvaa tapahtumista. Ja koska Jeesus elää, Jumalan rakkaus on vielä tänäkin päivänä muuttumattomana vastaan otettavissa ja koettavissa Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jumalan kaikki rakkaus on siis Jeesuksessa Kristuksessa, sillä Jumala on rakkaus. Meillä ihmisillä on tämä jumaluuden täyteys, rakkaus, Hänessä.

Kol 1:19 "Sillä Jumala näki hyväksi, että  kaikki täyteys asuisi hänessä."

Kol 2:9 "Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys  ruumiillisesti,"

Jumala osoittaa täydellisen rakkautensa vielä tänäkin päivänä. Siksi kuka tahansa voi pelastua Jumalan rakkauden kautta uskomalla Jeesukseen. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Siksi kenenkään ei tarvitse miettiä eikä epäillä, että tahtooko Jumala, että minä tai tuo toinen pelastuu. Jumala tahtoo aina ihmisen pelastusta.

Jumala siis osoittaa vieläkin täydellistä rakkauttaan ihmisiä kohtaan. Ihminen pääsee osalliseksi tästä täydellisestä rakkaudesta evankeliumin Sanassa uskomalla ja ottamalla Sanan vastaan. Sanassa, Jeesuksessa Kristuksessa, ja Pyhässä Hengessä on jo Jumalan täydellinen rakkaus annettu sinulle ja minulle.

Jumala on Henki (Joh 4:24). Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8,16). Jumala on Sana, Herra Jeesus Kristus, ilmoitettu lihassa. Silloin Jumalan Henki, Pyhä Henki, ja Jeesus Kristus on rakkaus. Jumala on siis Sana ja Henki, rakkaus, ilmoitettu lihassa (Joh 1:1,14, 1 Tim 3:15-16).

USKOVAN TOIMINNAN TULEE PERUSTUA JUMALAN RAKKAUTEEN.

Elävä usko toimii Jumalan rakkaudessa Jumalan rakkauden kautta.

Gal 5:6 "Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko."

Jumalan rakkaus on se voima, joka saa uskovan liikkeelle. Se ei saa olla ihmisten pakottamaa ja vaatimaa työntekoa. Voima todistaa Jeesuksesta on siis ensisijaisesti Jumalan rakkaus. "Te saatte voiman kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne" (Apt 1:8). "Rakkauden kautta vaikuttava usko".

1 Kor 16:14 "Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa."

Raamatun ilmoituksen mukaan seurakunta ja yksilöuskovat -   seurakunta koostuu yksilöuskovista - on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen tekoja, Hänen toimintaansa, tekemään Hänen tahtoaan ja niin palvelemaan Jeesusta Kristusta (Apt 1:1, Joh 14:12, Kol 3:24). Jeesus siis tekee vieläkin työtään seurakunnassa ja yksilöuskovissa ja heidän kanssaan ja heidän kauttaan (Mark 16:20, Matt 28:18-20).

Koska uskova on Jumalan palvelija, ja Jumala on rakkaus, uskovan tulee palvella Jumalaa ja ihmisiä samasta lähtökohdasta ja motiivista kuin Jumala itsekin palveli ja palvelee ihmisiä Poikansa kautta - Jumalan rakkauden kautta. Jumala antoi kaikkensa. Uskovan, joka tahtoo palvella Jeesusta Kristusta, tulisi myös antaa kaikkensa ensin Jumalalle, ja sitten ihmisille (Room 12:1, 1 Kor 9:19, 2 Kor 12:15, 1 Tess 2:8). Jumala toimi, ja toimii, Poikansa kautta ja Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan tarkoitus, suunnitelma ja tahto on, että jokainen uskova elää Jeesuksen Kristuksen kautta. Se merkitsee elämistä ja toimimista Jumalan rakkauden kautta Jumalan rakkaudessa, Jumalassa.

1 Joh 4:7-13 "Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeään."

Pysykää minussa ja minun rakkaudessani. Ilman minua, ja minun rakkauttani teissä, te ette voi mitään tehdä, te ette saa mitään aikaiseksi (Joh 15:1-17).  "Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä" (Joh 17:26).

JUMALAN TULI ON RAKKAUS

Jumala tekee palvelijansa tulenliekiksi (Hebr 1:7). Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Jumalan tuli, joka on rakkaus, syttyy ihmisessä. Jeesus tahtoo rakkauden tulen syttymistä meissä uskovissa.

Dela den här sidan

Luuk 12:49 "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!"

Korkea Veisu: 8:6 "Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, sen kiihko on tuima kuin tuonela. Sen hehku on kuin tulen hehku,  Herran liekki."

Jumalan rakkaus on vuodatettu/vuodatetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta Pyhässä Hengessä (Room 5:5). Opetuslapset täyttyessään Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä näkivät tulisia kieliä (Apt 2:1-4). Silloin Jumalan rakkaus ja Jumala (Jeesus ja Isä) tulivat Pyhässä Hengessä opetuslasten yhteyteen seurakuntaan ja opetuslapsiin (Joh 14:23). Aikaisemmin Jumalan rakkaus oli tullut Jeesuksessa nähtävällä tavalla. Nyt Jeesus tuli takaisin Pyhässä Hengessä. Pyhässä Hengessä tuli myös Jumalan rakkaus seurakuntaan ja yksilöuskoviin.

Jeesusta ja Jumalan rakkautta ja Pyhää Henkeä ei voi erottaa toisistaan. Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Siksi julistettaessa Jeesusta Kristusta, julistetaan Jumalan rakkautta rakkaudessa rakkaus voimana ja motiivina. Muussa tapauksessa työ on hedelmätöntä. Hengen hedelmä, vaikutus, on rakkaus (Gal 5:22).

Apostoli Paavali ymmärsi Jumalan rakkauden merkityksen palvelutyössään. Se oli aivan ratkaisevan tärkeä.

1 Kor 13:1-8 "Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.

Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä."

Paavali antaa tässä tien armolahjojen saamiseen ja niiden toimintaan. Rakkaus on tie armolahjojen saamiseen ja toimimiseen: "Rakkauden kautta vaikuttava usko". Sitten hän seuraavan luvun alussa kehottaa uskovia tavoittelemaan rakkautta (1 Kor 14:1). Tuntuisi siltä, että Pyhän Hengen täyteys ja Pyhässä Hengessä oleva ja annettu Jumalan rakkaus, on uskovan tärkein tavoittelun kohde. Sitten tulee armolahjat mukaan seurakunnan rakentamiseksi.

MITEN JOHDATAN SYNTISEN USKOON?

Kun kohtaat uskosta kiinnostuneen ihmisen, joka vielä sanoo tahtovansa tulla uskoon, mutta että hän ei tiedä miten siihen uskoon tullaan, osaatko sinä johdattaa hänet sisälle pelastukseen? Soitatko pastorin, saarnaajan, evankelistan tai jonkun toisen uskova paikalle? Jokaisen uskovan tulisi valmistautua johdattamaan ihmisiä sisälle pelastukseen. Monesti syntinen ihminen tarvitsee toista ihmistä, uskovaa, joka konkreettisesti johdattaa häntä ja vie hänet sisälle pelastuksen ovesta. Siksi uskovan on hyvä osata tämä asia.

Sisälle pelastukseen tullaan Jeesus ovesta. Siis ovi on Jeesus Kristus ja Hänen ristinsä veri. Uskoon tulevaa tulee siis johdattaa sisälle Jeesus ovesta. Tämä tapahtuu siten, että hänelle selitetään, että hänen on tehtävä parannus ennen kaikkea epäuskon synnistä Jeesukseen. Hän on elänyt synnissä tähän asti koska hän ei ole uskonut Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla. Hän tekee parannuksen tästä synnistä kun hän nyt päättää panna kaiken uskonsa ja luottamuksensa Jeesuksen Kristuksen varaan ja tulee Jeesuksen luokse sydämen päätöksellä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta.

Hän uskoo nyt, että Jeesus kärsi, kuoli, haudattiin ja nousi kuolleista MINUN tähteni ja sovitti MINUN syntini Golgatan ristillä. Näin Jeesuksen ristin työ tulee henkilökohtaiseksi parannuksen tekevälle ihmiselle. Jeesus sovitti ennen kaikkea epäuskon synnin, Jumalasta pois poikkeamisemme. Sitten Hän sovitti kaikki epäuskon aiheuttamat tekosynnit, ajatussynnit ja sanasynnit. Uskoon tulevalle tulee selittää, että hänen täytyy myös luopua kaikista tekosynneistään. Hän yksinkertaisesti tulee Jumalan luokse Jeesuksen kautta ja antaa itsensä sellaisenaan Jumalalle. Silloin Hän tunnustaa ja luopuu kaikista synneistään "yhdessä paketissa".

Pelastuskandidaatilta ei tule vaatia yksittäisten tekosyntien mainitsemista ja kertomista, mitä syntiä hän on tehnyt. Hänelle ja Jumalalle riittää, että syntinen tunnustaa, että hän on syntinen, ja että hän tarvitsee Jeesusta. Mutta mikäli syntinen itse tahtoo kertoa, ja niin riisuutua pois synneistään, hänelle tulee antaa se mahdollisuus. Hän saa kertoa.

Pelastus kandidaatti ottaa sitten Jeesuksen vastaan Vapahtajakseen ja Herrakseen. Jeesuksessa Kristuksessa ihminen ottaa vastaan Jumalan armon, pelastuksen, syntiensä anteeksi antamisen, vanhurskautuksen, ikuisen elämän ja Jumalan rakkauden. Nämä kaikki on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ihminen, joka uskoo Jeesukseen, ottaa Hänet vastaan. 

Kun uskoon tulosta kiinnostunut ihminen on tämän päätöksen tehnyt ja sinä tiedät, että hän tahtoo nyt ottaa Jeesuksen vastaan, sinä voit pyytää häntä ensin kuuntelemaan esimerkkirukouksen. Rukoile hänen kuullen syntisen rukous, jossa tunnustat syntisyytesi, luovut synneistäsi, pyydät Jeesukselta synnit anteeksi, annat itsesi Hänelle, sekä otat vastaan Jeesuksen Kristuksen. Voit rukoilla syntisen kanssa esim. seuraavan rukouksen:

"Elävä Jumala, sinä olet kutsunut minua yhteyteesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan elämällä erossa sinusta. Olen tehnyt syntiä teoin, sanoin ja ajatuksin. Nyt minä teen parannuksen. Tulen Sinun luoksesi Jeesuksen Kristuksen kautta. Luovun kaikista synneistäni. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, anna kaikki syntini minulle anteeksi. Ota minut omaksesi tällaisena kuin olen. Tule Jeesus Kristus elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni."

Kun syntinen on hyväksynyt tämän esimerkkirukouksen ja myöntää, että tämä on juuri sitä, mitä hän tahtoo, sinä rukoilet tämän rukouksen hänen kanssaan. Liitä nyt rukouksen loppuun kiitos: " Kiitos Jeesus, että olet kuullut rukoukseni. Kiitos, että olet pelastanut minut. Kiitos, että olet antanut kaikki syntini anteeksi. Kiitos, että saan nyt olla armosta pelastettu Jumalan lapsi. Johdata ja varjele minua omanasi kunnes olen luonasi ikuisesti. Anna minulle myös lupaamasi Pyhän Hengen lahja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen!""

Sinä sanot lauseen ja syntinen toistaa ääneen perässäsi. Kun koko rukous on näin rukoiltu, sinä voit odottaa vähän aikaa, ehkä puoli minuuttia. Jos syntinen ei näytä kokevan mitään erikoista, sinä panet kätesi syntisen päälle ja julistat hänelle: "Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä minä vapautan sinut kaikista synneistäsi tässä ja nyt."

Synninpäästön voi myös julistaa välittömästi rukouksen päätteeksi. Sen voi myös julistaa muillakin sanoin. Miten tässä toimitaan, sen ratkaisee tilanne. Se riippuu siis siitä, mitä syntinen kokee, ja miten sinä koet, että Pyhä Henki johdattaa. Synninpäästön jälkeen yleensä syntinen kokee vapauden ja iloitsee tai itkee vapauden tunteesta. Tämä siksi, koska Jeesus on antanut hänelle kaikki synnit anteeksi ja syntinen kokee anteeksiannon ja Jeesuksen antaman vapauden. Pyydä nyt uskoon tullutta omin sanoin kiittämään läsnä olevaa Jeesusta pelastuksesta.

Kun näin toimitaan, syntinen on tullut sisälle pelastukseen. Hän on tullut uskoon ja on nyt Jumalan lapsi. Sen on Jeesus tehnyt. Kiitos ja kunnia Jeesukselle.

Lopuksi voit antaa hänelle jonkun Raamatun luvun tai jakeen muistojakeiksi. Esimerkiksi Psalmi 23 tai Psalmi 91 ovat erittäin hyviä lukuja. Voit antaa myös UT:n puolelta jonkun rohkaisevan Raamatun Sanan. Esimerkiksi Room 8:1-4 jakeet. Sitten ehkä Joh 14. luku. Pyydä häntä vielä tunnustamaan Jeesus ja uskonsa Jeesukseen Kristukseen omaisilleen ja ystävilleen.

Ennen kuin jätät uuden uskovan, voit myös siunata häntä Herran siunauksella: "Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän, Pyhän Hengen Pojan, Jeesuksen nimeen. Aamen!"

Jotkut uskoon tulleet tarvitsevat toisen uskovan tukea alkumetreillä. Uusi uskova tarvitsee rinnalla kulkijaa. Siksi pyydä häntä tulemaan uskovien järjestämiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä äsken kääntyneeseen seuraavien päivien ja viikkojen aikana ja auta häntä uskon ensiaskelissa rohkaisemalla hätä ja tarvittaessa opettamalla häntä ja rukoilemalla hänen kanssaan. 

Tämä edellä oleva syntisen rukous on vain yksi esimerkkirukous. Rukous voi olla lyhyempi tai pitempi. Se, kuinka pitkä rukous on ja kuinka paljon siinä on asiaa, ei ratkaise uskoon tulemista. Tärkeintä sinä on se, että syntinen tunnustaa Jumalalle syntisyytensä, pyytää syntinsä anteeksi, antaa itsensä Jumalalle ja ottaa vastaan Jeesuksen. Nämä asiat tulee esiintyä syntisen rukouksessa. Ja Jeesus on siinä mukana ja pelastaa. Hallelujaa, kiitos Jeesus Kristus!

2 Kor 13:13 "Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne."

ESIMERKKI EVANKELIOINTITILANTEESTA

Elämämme tien varrella sattuu usein tapauksia, jotka jostakin syystä jäävät mieleen. Varsinkin, kun saa kulkea Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa evankeliumin asialla. 

Evankelistan kutsumuksen omaavana uskovana, tehdessäni maallista työtä, minulla oli vaikea aika. Myin ovelta ovelle itse leipomiani arinaleipiä. Työ oli raskasta enkä jaksanut, eikä minulla ollut aikaakaan, tehdä aktiivista evankeliumin työtä. Kipuilin sen tähden Jumalan edessä ja valitin Hänelle passiivisuuttani - "Ihmiset tarvitsevat Elävää ikuisen ravinnon antavaa Leipää, ja minä tarjoan heille vain väliaikaista vatsan täytettä." leivän myynnin yhteydessä ei päässyt keskustelemaan hengellisistä asioista. 

Jotta uskon asiat tulisivat luonnollisesti puheeksi, ei väkisin tuputusta, tarvitaan Jumalan johdatusta ja apua. Pyysin Herraa johdattamaan minua niin, että saisin tarjota asiakkailleni myös Herran antamaa Elävää Leipää. Minulla oli omatekoinen "Onnea" traktaatti, jossa kerron, mitä Jumala on lahjoittanut meille ihmisille, ja miten me otamme vastaan ja hyödymme tästä Jumalan suunnattoman arvokkaasta lahjoituksesta. Traktaatti löytyy tällä sivustolla nimellä "lahjoitus sinulle".  Päätin ottaa näitä traktaatteja mukaan leipien myyntimatkalle. 

MINULLA ON MUUTTO EDESSÄ

Tulin leipälaatikon kanssa erääseen taloon. Vanha mies istui yksin keittiössään. Esittelin hänelle itseni koska olin ensimmäistä kertaa hänen luonaan myymässä leipää. Sitten näytin hänelle leipiä ja tarjosin niitä hänelle. Mies katsoi leipiä mielenkiinnolla. Hän otti yhden pussin käteensä. Mutta hän näytti huolestuneelta. Joku asia painoi hänen mieltään. Meillä syntyi mielenkiintoinen lyhyt keskustelu. Uskon Jumalan johdattaneen minut miehen luokse ja nyt johdattavan keskustelumme uskon asioihin. Keskustelumme eteni jotenkin seuraavasti:

Mies: ”Minä ostaisin kyllä mielelläni sinun leipää. Se näyttää herkulliselta - ja on varmasti hyvää, - mutta, - sinä ymmärrät, - minulla on vaimo. Vaimo leipoo kaiken leivän. Jos minä nyt ostaisin tätä sinun leipää, vaimo voisi pahoittaa mielensä. Minä en tahdo pahoittaa hänen mieltään. En voi ostaa leipääsi.”  Epävarma huolestunut ilme kasvoillaan hän totesi: "Valitettavasti!" Sitten hän katsoi hetken, miltei himokkaasti, leipäpusseja ja käänsi sitten äkkiä katseensa pois leivistä: "Ei, - en voi ostaa!"

Vaihdoimme muutaman sanan leivistä. Mutta mies puisti päätään. Minä ymmärsin, että tässä ei kannata tyrkyttää hänelle leipää. Sitten tuli muutaman kymmenen sekunnin hiljaisuus. Ehkä kokonaisen minuutin täydellinen hiljaisuus. Tuona aikana ajattelin, että tässä on nyt sitten perääntymisen paikka ja, - "eikö ulos jatkamaan matkaa". Mutta, jokin sisimmässäni sanoi, ettei tästä niin vain lähdetä välittömästi uloskaan. Jotakin tuntui puuttuvan. Katsoin ympärilleni. Totesin mielessäni, että hän asuu kauniissa kodissa. Asunto oli miltei kliinisen puhdas ja paikat hyvässä järjestyksessä ilman ylimääräistä kropoa. Koti oli pedanttinen.

Minä: ”Sinulla on kaunis koti ja hyvä olla täällä.”

Mies: ”Joo, mutta en enää voi olla täällä kovin kauan. En jaksa asua tässä talossa pitempään. Minulla tulee aivan kohta, muutaman viikon sisällä, muutto vanhainkotiin. Olen jo saanut paikan ja olen alkanut jo valmistaa muuttoa.”

Minä: ”Vai on sinulla muutto edessä?”

Mies: ”Joo, ja melko pian.”

Jälleen hetken hiljaisuus.

Minä: ”Oletko ajatellut, että sinulla tulee vielä yksi muutto sen jälkeen?”

Mies reagoi sanaani ja näytti ymmärtävän mitä tarkoitan. Hän nyökkäsi surullisesti: "Joo, kyllä se on käynyt usein mielessä, -varsinkin viime vuosina, - että se viimeinen muutto, - se vielä on edessä."

Minä: ”Tiedätkö, että kuolema ei ole kaiken loppu? Se on alku ikuiselle elämälle Jumalan luona, jos olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on mennyt valmistamaan meille ikuista kotia taivaaseen. Siellä on hyvä olla. Tiedätkö sinä sen?”

Mies: ”Joo, kyllä minä tiedän sen, - jospa sinne joskus pääsisi.”

Minä: ”Jumala on valmistanut meille jokaiselle tien taivaaseen. Se tie on Herra Jeesus Kristus. Jumala on lahjoittanut Jeesuksessa meille ikuisen elämän. Jeesus Kristus voitti kuoleman ja nousi kuolleista. Kun uskomme Jeesukseen, ja otamme Hänet vastaan, me olemme taivastiellä, ja meillä on ikuinen elämä Hänessä. Uskotko sen?”

Mies: ”Kyllä minä tahdon uskoa, - mutta, - nyt ei ole aikaa. Vaimo tulee kotiin aivan pian.”

Ymmärsin, että "saarnaamiseni" on päättynyt. Hän ei tahdo, tai hän ei kykene ottamaan vastaan enempää. Tai hän on huolissaan siitä, että vaimo yllättää hänet keskustelemasta uskon asioista vieraan ihmisen kanssa.

Minä: ”Minulla on autossa omatekoinen traktaatti. Kerron siinä, mitä Jumala on lahjoittanut sinulle ja minulle kun Hän antoi Poikansa Jeesuksen meille. Jeesus on korvaamaton aarre, jonka Jumala tahtoo meidän ottavan vastaan. Tahdotko lukea sen?”

Mies: ”Kyllä minä voin lukea.”

Minä: ”Odota, minä käyn hakemassa sinulle sen trakun. Saat sitten omassa rauhassa lukea lisää tästä asiasta.”

Hain autosta traktaatin ja panin sen miehen eteen pöydälle. Sillä aikaa mies oli kaivanut lompakostaan rahaa. Hän oli muuttanut mieltään. Hän osti yhden pussin leipää. Kun sitten astuin autoon, katsoin talon keittiön ikkunaan. Mies oli noussut seisomaan ja katsoi ikkunasta ulos perääni. Hän viittasi kädellään iloisen näköisenä. Minä viittasin takaisin ja jatkoin leipämyyntikierrostani.

Muistan aina miehen iloisen hymyn. Tullessani hänen kotiinsa, hän istui surullisen ja masentuneen näköisenä. Nyt hänen kasvoillaan oli erilainen pilke. Johtuiko se hyvästä juuri ostamastaan herkullisesta leivästä vai kuulemastaan toivon sanasta, jääköön lukijan arvioitavaksi. 

TIETO EI PELASTA VAAN USKO PELASTAA

Monilla ihmisillä on tietoa uskon asioista mutta heiltä puuttuu usko. Tieto ei pelasta. Usko pelastaa. Raamattu ei sano, että joka tietää, se pelastuu. Raamattu todistaa, että joka uskoo, se pelastuu.

Usko vaikuttaa tekoja. Pelkkä tieto ei johda mihinkään. Usko vie ihmisen ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan omaksi Herraksi ja Vapahtajaksi. Kerron tapauksen, jolloin kohtasin miehen, jolla oli tieto, mutta ei usko.

Niin paljon on Jumala minua Jaakobia rakastanut, että Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, etten minä hukkuisi kadotukseen, vaan että minulla olisi ikuinen elämä (Joh 3:16).

Meidän tulisi lukea Raamattua niin, että Sana kohdistetaan itseemme. Me emme lue Raamattua niin, että ajattelisimme sen pelkäksi historialliseksi dokumentiksi ilman, että sillä olisi meille mitään sanomista tänä päivänä. Ei niin. Raamatun Sana on Elävä Sana ja se vaikuttaa sen uskovassa ihmisessä sitä, mitä varten Jumala on sen lähettänyt: se pelastaa sen uskovan ja sen vastaan ottavan ihmisen.

Jumalan sana on elävä ja voimallinen (Hebr 4:12).

Jumalan sana vaikuttaa teissä, jotka uskotte (1 Tess 2:13).

Meille on tämä pelastuksen Sana lähetetty (Apt 13:26).

Pelastuksen evankeliumi, evankeliumi pelastukseksi (Ef 1:13).

Jumala on määrännyt Jeesukseen uskovat ihmiset saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen (evankeliumin Sanan) kautta (1 Tess 5:9).

Olin todistamassa ihmisille Jeesuksesta ja tulin sisälle erääseen taloon. En ollut aikaisemmin käynyt sisällä siinä talossa. Vanha mies istui pirtissä keinutuolissa ja keijasi. Hänen ikääntynyt puolisonsa touhusi viereisessä keittiössä.

Esittelin itseni miehelle ja kerroin millä asialla liikun. Vaihdoimme muutaman sanan arjen elämään liittyvistä asioista. Sitten aloin puhua miehelle Jeesuksesta Kristuksesta. Arvelin, että hän on sen ikäinen mies, että hän on kuullut evankeliumia aikaisemminkin. Mutta julistin hänelle evankeliumia seisten hänen edessään. Mies istui keinutuolissaan ja kuunteli keijaten.

Hämmästyin kun hän sanoi miltei jokaisen lauseeni perään: "Kyllä, se on juuri niin kuin sanot." Jonkun väittämäni perään hän sanoi: "Aivan, puhut totta, niin se on."

Miehen toistaessa jatkuvasti näitä myöntäviä kommenttejaan, ajattelin, että ehkä minä puhun uskovalle miehelle. Kysyin häneltä: "Sinä olet samaa mieltä minun kanssani hengellisistä asioista?" Hän vastasi: "Kyllä, puhut asiaa, soon justiinsa niinko sanot." Minä kysyin: "No, sinä olet sitten uskova mies?" Hän sanoi: "Ei, en minä silti uskova ole, - mutta asiaa sinä puhut ja totta, oikein sinä puhut."

Nyt minulla oli ongelma. Mies tunnusti, että minä puhun totta, mutta hän sanoi, ettei hän ole uskossa Jeesukseen, ei siis ole uskossa Totuuteen. Kysyin häneltä, että eikö hänen olisi nyt aika ottaa Jeesus vastaan ja tulla uskovaksi koska sitä ikääkin on jo kertynyt. Hän totesi, että ei vielä. Keskustelimme asiasta, mutta hän pysyi siinä asenteessaan, että - ei vielä.

Kului muutama kuukausi. Sain kuulla, että hän oli sairastunut äkillisesti ja kuollut sairaalassa.

Muutamien kuukausien kuluttua tästä muistin hänen ikääntyneen vaimonsa, joka oli sivusta seurannut ja kuunnellut meidän välistä keskustelua. Ajattelin, että koska hän oli kuullut meidän keskustelumme, ja koska hänen miehensä oli nyt kuollut, ehkä hän ottaa Jeesuksen vastaan.

Menin hänen luokseen. Löysin hänet keittiöstä. Julistin hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Kysyin sitten, että tahdotko sinä uskoa Jeesukseen Vapahtajanasi ja ottaa Hänet vastaan Herraksesi. Hän sanoi häpeän puna kasvoillaan katse alas lattiaan, että hän on niin suuri syntinen. Kerroin hänelle Jumalan armosta ja anteeksiantamuksesta. Sitten uudistin kysymykseni Jeesuksen vastaan ottamisesta.

Nyt hän tahtoi ottaa Jeesuksen vastaan ja saada kaikki syntinsä anteeksi. Rukoilin hänen kanssaan syntisen rukouksen. Hän tunnusti syntisyytensä Jumalan edessä kyyneleet silmissään. Hän pyysi syntejään anteeksi pyyhkien kyyneleitään. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Hän näytti ilahtuvan ja vapautuvan. Hän ei elänyt kovin kauaa tämän jälkeen.   

Nämä kaksi henkilöä olivat eläneet yhdessä koko elämänsä nuoruudestaan asti. Heidän suhtautumisensa Jeesukseen Kristukseen elämän lopussa maaliviivalla oli erilainen. Mies piti totena uskon asioita, sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta hänellä ei ollut uskoa, jolla ottaa Jeesus, Sana, vastaan. Hänen uskonsa oli jäänyt pään tiedon tasolle. Hänen vaimonsa otti Jeesuksen vastaan. Vaimon tieto Jeesuksesta putosi sydämeen asti. Se muuttui pelastavaksi sydämen uskoksi. Se ei jäänyt pelkän tiedon tasolle.

Tässä on suuri ero ihmisen pelastuksen kannalta. Raamattu todistaa, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Sydämen uskon omistava ihminen ottaa Jeesuksen vastaan ja tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ihmisten edessä. Hän ottaa Sanan vastaan, ei jätä sitä sydämensä ulkopuolelle.

TUO TOINEN TARVITSEE JEESUSTA 

Olen myös tavannut ihmisiä, jotka osoittavat toista ihmistä. He eivät koe itse tarvitsevansa Jeesusta Kristusta. He lähettävät Jeesuksen ja pelastuksen Hänessä toiseen osoitteeseen. Kerran eräs mies, julistettuani hänelle evankeliumia hänen kodissaan, vei minut ikkunan eteen ja sanoi: "Katsoppas tuonne mäen päälle. Näetkö tuolla tuon punaisen talon? Siinä talossa asuu mies, joka tarvitsee sinun jeesustasi. Mene sinne kertomaan jeesuksestasi. Hän tarvitsee pelastua, sillä hän on suuri syntinen."