EKSYTYKSIÄ

KUOLEMA KAIKEN LOPPU

"Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu".

Ehkä kaikista suurin, yleisin ja vakavin, eksytys maailmassa on usko väitteeseen: "Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu". Tällä sanonnalla ja väitteellä, mielipiteellä, ihmiset tarkoittavat, että kun joku kuolee, hänen olemassaolonsa päättyy. Kuolema on kaiken loppuu, eikä sen jälkeen ole enää mitään. Ihminen vain lakkaa olemasta eikä häntä enää ole missään. Tämä on hyvin yleinen käsitys ihmisen lopullisesta kohtalosta. Mutta se on väärä käsitys ja usko. Mistä se väärä usko sitten on??? 

"MINUN MIELIPITEENI on, että" ....

Meillä ihmisillä on usein sellainen harhaluulo, että kaikki mielipiteemme ja katsantokantamme elämän eri alueista ovat meidän omia mielipiteitämme ja omaa uskoamme ja jopa omaa viisauttamme. Ajattelemme, että olemme itsenäisesti mistään riippumattomina itse muodostaneet nämä käsityksemme ja kantamme. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Usein emme edes hyväksy eriäviä mielipiteitä ja vastaväittelyjä  näkemyksillemme. Tästä johtuen me voimme riidellä ihmisten kanssa, joilla on eri käsitys ja usko. Mistä tiedämme, että uskomme oikein?

Ei voi olla väärää jos ei ole oikeaa. Mikäli on väärää, on tietenkin myös oikeaa. Väärät näkemykset eivät tietenkään perustu todellisiin asioihin, totuuteen. Silloin oikeat mielipiteet perustuvat totuuteen. Totuus määrittelee sen, mikä on oikeaa ja mikä on väärää uskoa. 

Kenellä sitten on se oikea tieto, totuus, koska usein mielipiteitä on yhtä monta kuin on mielipiteen esittäjiä? Onko ehdotonta totuutta edes olemassa? Onko vaikea kyssäri? 

Tahtoisin tähän väliin kysyä, - kuinka paljon sinulla oli mielipiteitä ja uskoa elämän eri alueista kun olit vasta syntynyt sylivauva? Koska sinulla nyt on paljon voimakkaita näkemyksiä ja uskoa, joita pidät totuutena, mistä ne ovat sinulle tulleet koska sinulla ei niitä alussa ollut? Ne ovat siis tulleet sinulle ja sinuun sinun ulkopuolisesta lähteestä. Mistä tiedät, että ne ovat oikeasta lähteestä ja oikeita käsityksiä ja oikeaa uskoa, ovat totuus eikä vale? Sinun tulisi selvittää itsellesi tämä asia, että mielipiteesi ja uskosi ovat Totuudesta eikä valheesta.

TOTUUS ON JUMALA JA JUMALASTA

Jumala on kaiken luomakunnan alku ja lähde. Hän on yksinkertaisesti ALKU. Hänestä on kaikki. Siksi Jumala, itse Luoja, on Totuus ja Hänessä on totuus. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, on Jumalasta. Siksi myös Jeesus on Totuus ja Hänessä on totuus. Isä ja Poika yhdessä ovat Totuus. Totuus on siis Jumala. Hänessä me löydämme totuuden. 

Jumala, Totuus, opitaan tuntemaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä ja Hänen kauttaan Jumala on ilmoittanut ja ilmoittaa meille luoduilleen totuuden elämämme tärkeistä asioista. Hän antoi itsensä meille Jumalan Pojassa, jotta me oppisimme tuntemaan totuuden Hänessä. 

Koska Jumala on luonut ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen, Jumalan kuvaksi, ja rakastaa ihmistä, Hän tahtoo johdattaa ihmisen yhteyteensä Totuuteen. Hän ei puhu ihmiselle valhetta vaan Hän puhuu aina totuutta. Hän haluaa ilmoittaa ihmiselle itsensä, ja itsessään totuuden. Siksi Jumalassa ja Hänen yhteydessään löydämme ja saamme totuuden. 

Raamatun Kirjoitukset ovat Jumalan meille antamia Kirjoituksia, Jumalan ilmoituksia. Siksi ne ovat totuus ja niiden kautta Jumala ilmoittaa meille ihmisille totuuden Hänestä itsestään ja ihmiselle tärkeistä asioista. Siksi Raamattua lukeva ja tutkiva, sen Sanaan uskova, ihminen tutkii Totuutta. Silloin hän saa totuuden Jumalasta sekä myös ihmiselle tärkeistä asioista. 

Sillä ihmisellä, jolla siis on Jumala Jeesuksessa Kristuksessa, ja tuntee Hänet, on totuus ja tuntee totuuden. 

SAATANA ON VALEHTELIJA

Raamattu todistaa, että tämä maailma on Pahan vallassa. Paha on valehtelija ja valheen isä. Hänestä on kaikki valhe. Hän on persoona. Kun hän puhuu, hän puhuu valhetta koska hänessä ei ole totuutta. 

Paha, Saatana, on Jumalan vastustaja. Siksi se vastustaa totuutta ja pyrkii viemään Jumalalle rakkaita ihmisiä pois totuudesta uskomaan ja seuraamaan häntä itseään. Paha valehtelee meille tietysti elämämme tärkeimmissä asioissa. Me kaikki olemme enemmän tai vähemmän tämän Pahan valheen vaikutuksen piirissä. 

Mutta me voimme verrata käsityksiämme Raamatun ilmoitukseen. Raamatun sivuilla meille on kerrottu Jumalasta tullut totuus. Voimme ojentaa uskomme ja oppimme Raamatun ilmoituksen kanssa yhtäpitäväksi. Silloin meillä on Jumalan antama totuus ja uskomme ja seuraamme Totuutta: Jumalaa.   

Totuus paljastaa valheen niin kuin valo paljastaa likatahrat. Mutta jos meillä ei ole Totuutta, meillä ei ole Jumalan ilmoitusta eikä Jumalaa. Siinä tapauksessa meillä ei ole  likatahroja paljastavaa valoa. Silloin me emme ehkä huomaa, että meille tarjotaan valhetta, ja että olemme omaksuneet valheen omaksi mielipiteeksemme ja jopa omaksi uskoksemme. Silloin voimme luulla, että mielipiteemme ovat meidän omiamme vaikka ne ovat valheesta valheen isästä. 

Voimme siis omaksua valheen ja totella ja seurata valhetta, itse Saatanaa, tietämättämme ja tahtomattamme. Tai meillä voi olla totuus, joka on Jumalasta ja seurata totuutta: Jumalaa.  Kumpaa sinä ja minä seuraamme; Totuutta vai valhetta?

Jumalan ilmoituksen mukaan ihminen on ikuisuusolento ja on olemassa tietoisessa tilassa ikuisesti, tahdoimme me sitä tai emme. 

Jatkuu aiheesta: 

Dela den här sidan