PELASTUKSEEN SISÄLLE


SINUN EI TARVITSE KUOLLA!

Tiedätkö, että ikuisen elämän arvoitus on ratkaistu? Ikuisen elämän Lähde on jo löydetty! Sitä ei tarvitse seikkailijoiden eikä tiedemiesten enää etsiä eikä pohtia, että missä se voisi olla. Koska se on löydetty, voin sanoa: se ei ole Afrikassa, ei Aasiassa, ei Euroopassa eikä Amerikassa. Se ei myöskään ole Venäjällä eikä Australiassa. Mutta sen on jokaisen helppo löytää, mikäli on kiinnostunut löytämään.

Ikuisen elämän lähde on Jumalan Pojassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Herra Jeesus Kristus on ikuinen Elämä ja elämän Lähde. Hän on tullut alas taivaasta Jumalasta keskuuteemme meidän elämäksemme ja elämämme Lähteeksi. Hän tahtoo antaa meille jokaiselle ikuisen elämän Hänen yhteydessään, Hänessä ja Hänestä.

Mutta oletko kuullut Hänestä? Tiedätkö sinä, että Hän on ikuinen elämä ja elämän Lähde? Hän on voittanut kuoleman, noussut kuolleista, ja elää tänäkin päivänä. Siksi sinä voit löytää Hänet ja saada Hänet sydämeesi ikuiseksi elämäksi. https://www.youtube.com/watch?v=BuWjlvRIKOw

Huolestuttaako sinua vanheneminen ja ruumiisi rapistuminen? Huomaatko olevasi jo ikääntynyt ja elämäsi illassa? Onko ruumiisi sairas ja heikko? Pelottaako sinua tämä ajallisen elämäsi päättyminen ja edessä oleva väistämätön kuolema? Ajatteletko toivottomana ja masentuneena, että elämä päättyy ja kuolema on kaiken loppu? Oletko huomannut, että elämä on kovin lyhyt, ja että sinulta jäi tekemättä paljon sellaista mitä olisit tahtonut tehdä ja saada aikaiseksi? Loppuuko sinulta aika koska ymmärrät, että olet tullut tiesi päähän ja sinun on jätettävä tämä elämä?   

Jumalalla on sinulle ja minulle erittäin hyviä uutisia. Kerroin jo sen tärkeimmän. Koska Jumala on jo antanut meille ikuisen elämän Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, meillä on ikuinen lohdutus ja toivo.

2 Tess 2:16 "Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon."

Koska lohdutus on ikuinen, ihminen, jolle tämä lohdutus on annettu ja annetaan, on myös ikuinen. Raamattu todistaa, että kuolema ei ole olemassaolomme loppu? Se on siirtyminen ikuisuuteen toiseen olotilaan. Olemassaolomme ei siis pääty ruumiimme kuolemaan.  Sinä voit siirtyä toiseen paljon parempaan ja mielekkäämpään elämään. Tämä on Jumalan antama ja tarjoama ikuinen toivo ja ikuinen lohdutus.

Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumissa tosi tapauksen kahdesta miehestä mitä heille tapahtui kuoleman jälkeen. Nämä miehet kuolivat mutta jatkoivat ikuista olemassaoloa tietoisessa olotilassa (Luuk 16:19-31).

MIHIN TÄMÄ PERUSTUU? 

Sinä olet sielu, joka asuu ruumiissasi. Sielusi on ikuinen, ja sinä olet olemassa tietoisessa olotilassa ikuisesti, tahdoit sinä sitä tai et. Raamattu puhuu sielun pelastuksesta ja ruumiimme lunastuksesta. Ihminen koostuu siis sielusta ja ruumiista, johon Jumala antoi elämän, itsestään. 

1 Ms 2:7 "Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu."

Elämä ja sielu, jonka Jumala antoi meille, on ikuinen koska se on ikuisesta Jumalasta. Tämän ikuisen sielun, ihmisemme, Jumala tahtoo johdattaa ja pelastaa luokseen ikuisuuteen.

1 Piet 1:9 "Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen."  

Room 8:23 "Myös me, joilla on Hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta."

Room 8:11 "Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu."  

Mutta missä sinä vietät ikuisuutesi, sen sinä päätät itse. Sinulla on mahdollisuus saada takaisin nuoruus ja nuoruutesi terveys ja voimat ja elää ikuisesti onnellisena Jumalan, Luojasi, kanssa Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa läsnäolossa ja kokemisessa. Se on mahdollista! Sinä löydät ikuisen elämän lähteen Luojassasi.

Mutta sinun tulee valita Jumala, ikuisen elämän Lähde,  elämäsi kumppaniksi jo nyt. Valitset Jumalan ja yhteyden Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kukaan ei voi tulla Jumalan luokse muuten kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Sinä siis tulet Jumalan luokse kun tulet sydämessäsi Jeesuksen luokse. Silloin sinulla on yhteys Jumalaan koska Jeesus Kristus yhdistää sinut Isän kanssa. Sinulla on myös ikuinen lohdutus ja ikuinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa.

Eikä ikuista elämää ja lohdutusta tarvitse mitenkään ansaita koska Jumala antaa ne meille OMAN rakkautensa ja armonsa kautta armosta armossa.  Joten ... kuolema ei ollutkaan kaiken loppu! 

Jeesus Kristus sanoo:

Joh 11:25 ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka uskoo minuun, ikinä kuole.”

Tällä Jeesus tarkoittaa sitä, että Hän on personoitu Elämä ja kaiken elämän Lähde, ja niin myös Jumala. Siksi Häneen uskova ihminen ei joudu ikuiseen eroon Jumalasta. Jeesukseen uskova ihminen elää Jumalan luona, Hänen kanssaan, ikuisesti.

Siis, usko Jeesukseen, niin sinäkin saat ikuisen elämän Jumalan luona. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (joutuisi kadotukseen), vaan hänellä olisi ikuinen elämä (Joh 3:16).

Huomaa tässä Jeesuksen asettama vastakkainasettelu; hukkua kadotukseen tai ikuinen elämä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta toinen on ikuisuutemme. Ja tämän Jeesus kertoo Luukas 16. luvussa. Ikuinen elämä ja pelastus kadotukselta otetaan vastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Koska Hän on elämä, Hänet vastaan ottava ihminen ottaa vastaan Elämän Hänessä. 

Apt 16:31 ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut.”

Jos sinä nyt valitset ja päätät uskoa Jeesukseen ja annat elämäsi, ts. itsesi sellaisena kuin olet, Jeesukselle Kristukselle, otat Hänet vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi, Hän ottaa sinut vastaan. Sinä saat jäädä Jeesuksen luokse (Joh 6:37). Sinusta tulee heti Jumalan lapsi. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi ja sinä olet heti pelastettu ikuiseen elämään Jumalan yhteyteen.

Joh 5:24 "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään."

Kol 1:13 "Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen."

Jeesus on ostanut ja lunastanut meidät verellään itselleen omaisuudeksi (Tiit 2:14, 1 Piet 1:18-19).

Jumalan mielestä Hänen maailmassaan kuulumme siis Hänelle. https://www.youtube.com/watch?v=62D-ufipo2Y

Pelastuksesi on Jeesuksen voimakkaissa käsissä. Kuolemasi on ovi Jumalan luokse ikuisuuteen. Saat Luojaltasi uuden ruumiin. Se keho on ikuisesti nuori ja täydellinen terve keho. Se ei enää sairastu eikä se ole heikko eikä vanha. Se ei koe mitään tämän maailman ikävää asiaa. Olet Jumalan luona ikuisesti vapaa kaikesta tämän maailman pahuudesta ja synnistä. 

Jumalan luona ei ole enää sairautta, kipua, heikkoutta, ahdistusta, pelkoa, vaivaa, väsymystä, masennusta, uhkauksia, väkivaltaa, pahoinvointia, vainoja, huolia, hermostuneisuutta, kuolemaa eikä mitään pahaa asiaa. Jumalan luona ei ole mitään sellaista, mikä tekee elämäsi ja olemassaolosi ikäväksi tai vaikeaksi. Ei tarvitse edes tehdä raskasta työtä saadakseen elatuksen. Jumala täyttää kaikki Hänen lapsensa tarpeet.

Ja tämä ei ole mitään toiveajattelua eikä kuvitteluja. Tämä on Raamatun ilmoitus meidän uskovien tulevaisuudesta. Tämä ihana tulevaisuus on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ota nyt vastaan Jeesus ja Hänessä ikuinen elämä ja syntiesi anteeksiantamus ja Jumalan armo ja rakkaus. Jumala itse tarjoaa näitä lahjojaan meille. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan lahja sinulle ja minulle. Tämä tarjous ei siis ole ihmisistä vaan Jumalasta.

Ef 2:8 "Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja."

Ja vaikka sinä olisit vielä nuori ja terve ihminen, ja vaikka kuolema tuntuisi olevan jossakin hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, sinä et voi tietää päiviesi määrää. Kukaan meistä ei tiedä koska päivämme päättyvät täällä maan päällä.

Siksi olisi hyvä panna nämä ikuisuusasiat kuntoon, tehdä Jumalan kanssa sovinto, niin pian kuin mahdollista. Sitten saat elää turvallisin mielin kun kuoleman voittaja, Herra Jeesus Kristus, on mukanasi elämäsi purressa. Silloin sinun ei tarvitse pelätä, että jos sattuisit kuolemaan jossakin onnettomuudessa tai äkillisessä sairaskohtauksessa tai vaikka väkivallan uhrina, ennen kuin olet ehtinyt tehdä uskon ratkaisun, ottaa Jeesus sydämeen asumaan.

Jos olet tässä elämässä kärsinyt, Jumalan luona et enää kärsi. Sinä vain nautit ikuisesta elämästä täysin siemauksin.

Ota nyt Jeesus Kristus vakavasti ja sinä koet Hänet jo nyt. Hän on sydämesi ovella koputtamassa. Hän tahtoo tulla sisälle ja antaa sinullekin ikuisen elämän.

Raamatun totuus on se, että Jeesus Kristus on sinun ja minun elämä. Ilman Häntä meillä ei siis ole todellista elämää. Ja huomaa tämä; elämä on Jumalasta ja Jumalan lahja meille.

Kol 3:4 " Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa."

Room 6:23 "Sillä synnin palkka on kuolema mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."

Jos sinulla on vielä tästä asiasta johtuvia taisteluja, et ole yksin. Jokainen uskoon tuloa harkitseva ihminen käy läpi omat taistelunsa ennen kuin tullaan lopulliselle ratkaisun paikalle. Mutta kun sinä teet ratkaisun Jeesuksen puoleen, Hän on siinä ja armahtaa ja pelastaa sinut heti. 

Ei minunkaan uskoon tuloni tapahtunut yhtäkkisesti yhdessä päivässä eikä oman älynväläyksen tuloksena: Jumala armossaan kutsui kärsivällisesti ja puhui minulle. Jumala kutsuu myös sinua ja puhuu sinulle pelastuksesta.

Miksi siirtäisit ratkaisusi päivää koska Jeesuksessa saat ja löydät valtavan aarteen?

Dela den här sidan