KOLMINAISUUS


RAAMATUN SANAN KIEROON VÄÄNTÄJÄT

Raamatussa on vakava varoitus Raamatun Kirjoitusten kieroon vääntäjistä ja vääntäjille. He joutuvat kadotukseen. Uskon, että nämä kieroon vääntäjät tuntevat Sanaa, mutta vääntävät sen kieroon. Siksi Raamattu myös varottaa ihmisiä pyrkimästä opettajiksi.

Sillä, joka opettaa Jumalan Sanaa, Jumalan Kirjoitettua ilmoitusta, täytyy ensin itsellään olla Pyhän Hengen antama ja opettama Sana, jota hän välittää toisille ihmisille. Hänen itsensä on täytynyt olla, ja pitää olla, Pyhän Hengen opettamana. Hänen tulee olla Pyhällä Hengellä täytetty.

Alkuseurakunnassa kaikki seurakuntavirkojen haltijat olivat täynnä Pyhää Henkeä ja heitä täytettiin jatkuvasti Pyhällä Hengellä (Apt 6:3-5). Pyhä Henki johdattaa oikeaan oppiin ja opettaa oikein. Siksi Pyhä Henki on ratkaisevan tärkeä sanan opettajille, kuten jokaiselle uskovalle, joka tahtoo vaeltaa Totuudessa. 

Sanaa opettavalla ihmisellä on hirvittävän suuri vastuu. Ymmärtävätkö opettajiksi pyrkivät vänkääjät, mikä vastuu heillä on? Monet pyrkivät opettamaan seurakunnissa ja netissä. He eivät ymmärrä mitä siitä todella voi seurata. Sanan vääristäjällä saattaa todella olla kadotus edessä, vaikka hän luulee olevansa oikeassa opissa ja pelastettu. Uskallan väittää, koska Pietari kirjoittaa niin ankarasti ja täysin selvästi varottaen opettajiksi pyrkiviä ihmisiä.

Opettajalta vaaditaan enemmän ymmärrystä ja tietoa kuin muilta uskovilta. Häneltä vaaditaan Pyhän Hengen antama opetus. Sanan vääristelijöillä on toisen hengen, eksyttävän hengen, antama ja opettama sana. Tai sitten heillä on omaan järkeen rajoittuva ja perustuva järkeisoppi. Sellainen oppi ja sana ei ole Jumalan Sanaa koska se ei ole Jumalasta, vaikka he siteeraavat ahkerasti Raamattua.

Pelkkä Raamatun sana ilman Jumalan Henkeä ei ole totuus. Sanassa täytyy olla Henki ja elämä, jotta se olisi Jumalasta, sillä JUMALAN Sana on Henki ja elämä. Jeesus sanoo meille tänäkin päivänä: Isä asuu minussa, Jumalan Sanassa, ja teot, aikaan saannokset, ovat hänen tekojaan (Joh 14:10). 

Joh 6:63 ”Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne Sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.”

1 Piet 4:11 ”Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja.”  

2 Kor:3:6 "Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi."

Sanassa, jota välitämme toisille, täytyy siis Isä, Pyhä Henki, asua ja elää, jotta se olisi Jumalan antama Totuus. Sana ilman Henkeä ei ole Totuus.

1 Joh 5:6 ”Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.”  

Huomaatko? Henki on Totuus!  Sana ja Henki: Jumala, täytyy olla opetuksessa, jotta se olisi Jumalasta tullut Totuus.

Joh 15:26-27 "Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. Myös te todistatte, olettehan olleet minun kanssani alusta asti."

Jumala on Totuus. Jeesus on Totuus ja Hänessä on totuus (Joh 3:31-34, 1 Joh 5:20, Joh 14:6, Ef 4:20-21, Ilm 3:7, 19:11-13).

Jeesuksessa Kristuksessa asuu jumaluuden koko täydellisyys ruumiillisesti. Hänessä, Jumalan Sanassa ja Hengessä, on koko totuus, sillä Sana ja Henki yhdessä on Totuus (Kol 2:9-10, Ps. 119:160).  Ei siis vain Sana tai Henki, vaan Sana ja Henki yhdessä on Totuus: Jumala. 

1 Joh 5:6-8 "Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta - ei ainoastaan vedessä vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. On kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri ja nämä kolme pitävät yhtä."

Jotkut ihmiset väittävät, ettei Jeesus koskaan sanonut olevansa Jumala. Tämä väite on Raamatun Sanan, Jeesuksen Sanan, vääristämistä. Jeesus sanoi itseään Jumalaksi, mutta juutalaiset eivät uskoneet Häntä, niin kuin eivät tämän päivän ammattivänkääjätkään usko Sanaa vaikka sitä on heille tuotu ja selitetty vuosikausia. 

Pietarin Sana on Sanaan uskoville kovin lohdullinen. Se antaa pelastusvarmuuden. Mutta Pietari on Sanan vääristäjille kovin ankara. Samoin Paavali kiroaa toisen evankeliumin, toisen Jeesuksen, julistajat. Ei siis ole samantekevää, mitä opetamme ja kirjoittelemme julkisille foorumeille ja mitä puhumme ihmisille Raamatusta.

2 Piet 3:13-18 "Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

Rakkaani, koska te siis tiedätte tämän jo ennalta, olkaa varuillanne, ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään. Aamen."

Jaak 3:1 "Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion."

2 Piet 2:1 "Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon."

Gal 1:8-9 "Mutta jos joku meistä - tai vaikka enkeli taivaasta - julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kuten olemme ennenkin sanoneet, niin sanon nyt taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu." 

Tahtoisin vielä tuoda muutaman "pienen" yksityiskohdan edellisestä Raamatun Sanasta. Paavali nimittäin toistaa kirouksensa toisen evankeliumin julistajille!  Hän oli tämän kirouksen lausunut ennenkin ja toistaa sen nyt. Eikä tämä ole vahingossa Raamatussa.

Muistakaamme myös, että Paavali oli saanut oppinsa suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Gal 1:11-12 "Teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista. Enkä minä ole sitä keneltäkään ihmiseltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan sain sen ilmestyksessä Jeesukselta Kristukselta."

Ja tämän hän ilmoittaa heti kirottuaan kaksi kertaa toisen evankeliumin julistajat. Siksi voimme väittää, että Jeesus kiroaa Paavalin kautta väärän evankeliumin julistajat.

Paavalin Kirjeet ovat Jumalan Sanaa ja yhtä arvokkaita tekstejä kuin Jeesuksenkin puheet evankeliumeissa. Paavali Julisti Jeesuksen Herraksi Jumalaksi kaikissa Kirjoituksissaan. Tässä "Kolminaisuus" osiossa perustelen Raamatulla Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluutta.

Isän jumaluutta tuskin kenenkään tarvitsee perustella. Ja koska Pyhä Henki on Jeesuksen Henki ja Jumala, Jumalan (kolminaisuuden) tunteminen lähtee ja nousee Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. 

Dela den här sidan