OPETUSTEKSTEJÄ:


LOPUNAIKA JA TEMPAUS

Me elämme hyvin mielenkiintoista aikaa. Uskovina me odotamme Jeesuksen toista tulemista tänne maan päälle. Uskomme Raamatun Sanan, jossa itse Herra Jeesus lupaa tulla noutamaan omansa taivaaseen:

Joh 14:1-4 ”Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta, Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa? Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” https://www.youtube.com/watch?v=AZxdmibSQ_w

Tästä tapahtumasta Paavali kirjoittaa 

1 Tess 4:13-18 ”Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ettette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana: Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.”  

1 Kor 15:51-57 ”Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!”

Myös Vanhassa Testamentissa on ennustettu ylöstempaus:

Jes 57:1-2 ” Vanhurskas katoaa, eikä kukaan sitä huomaa. Hurskaat miehet otetaan pois, eikä kukaan sitä ymmärrä, sillä vanhurskas otetaan pois onnettomuuden alta. Hän menee rauhaan, Ne, jotka vakaasti vaeltavat, saavat levätä leposijoillaan.”  

Jes 26:20-21 ”Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Pysy piilossa hetken aikaa, kunnes viha on mennyt ohi, sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille heidän pahoista teoistaan. Maa paljastaa vuodatetun veren eikä enää peitä surmattujaan.”

Emme siis puhu mistään haihatteluista ja kuvitelluista asioista. Puhumme Jumalan ilmoittamasta uskovien lopulliseen ikuiseen kotiin pääsystä. Me elämme nyt aikaa, jolloin Jeesus voi tulla minä päivänä tahansa noutamaan omiaan taivaaseen. Siksi nyt todella kannattaa pestä vaatteensa Karitsan verellä, jotta pääsisi mukaan kun se tapahtuu. Jäljelle jääneet ihmiset jäävät vihan aikaan. Sitä Jumala ei tahdo tapahtuvan yhdellekään ihmiselle. Sinä voit pelastua vaikka jo tänään. 

Ylöstempauksessa Jeesus siis noutaa seurakuntansa, jokaisen uudestisyntyneen uskovan, ja lapset, taivaaseen. Silloin myös Pyhä Henki jättää tämän maailman. Pyhä Henki, joka vuodatettiin helluntaipäivänä, nousee seurakuntansa kanssa taivaaseen. Silloin Jeesus on toteuttanut lupauksensa uskoviensa hakemisesta lopulliseen taivaan kotiin (Joh 14:1-3).

Me uskovat odotamme myös ruumiimme lunastusta (Room 8:23). Ylöstempauksessa myös kaikkien uskossa Jeesukseen kuolleiden ihmisten ruumiit nousevat ylös. Ne muuttuvat Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisiksi. Tämä kuolleiden ylösnousemus tapahtuu samalla voimalla, jolla Jeesus nousi kuolleista. Kyseessä on siis Herran Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoima, joka kohtaa uskossa kuolleiden ihmisten ruumiita ja ne nousevat kuolleista (1 Kor 6:14, 15:52-53, Jes 26:19-21). Me uskovat muutumme siis Jeesuksen kaltaisiksi kun Hän ilmestyy, sillä Herra vie meidät luokseen taivaaseen ja me saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on (1 Joh 3:2, Fil 3:21). 

Tämän tempauksen jälkeen maan päällä alkaa vihan aika. Tämä koska on poistunut se, mikä vielä pidättää antikristusta, niin ettei hän vielä ole päässyt valtaan; uskovat ja heidän rukouksensa, sekä Pyhä Henki. Ja koska Pyhä Henki on Jumala, joka tuli maan päälle ja seurakuntaan helluntaina (Apt 2:1-4), Jumala lähtee täältä pois ja jättää maaplaneetan ja sen ihmiset "oman onnensa nojaan". 

2 Tess 2:1-10 ”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme hänen luokseen, me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, niin että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä, Älkää antako kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne, Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että puhuin teille tästä, kun vielä olin luonanne? Ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallaan ilmestyy. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua.”

Tästä ajankohdasta, jolloin Jeesus on noutanut seurakunnan taivaaseen ja laittomuuden ihminen ilmestyy, Jeesus sanoi: "Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä” (Joh 9:4). Kukaan ei voi tehdä hengellistä työtä koska Pyhä Henki, joka antaa rakkauden, voiman ja rohkeuden ja vapauden sekä johdattaa työssä, on jättänyt maan ja sen ihmiset. Pyhä Henki ei enää ole täällä antamassa ihmisille voimaa puhua evankeliumia ja johdattamassa sekä lohduttamassa eikä myöskään vetämässä ihmisiä Armahtajan, Herran Jeesuksen Kristuksen, luokse.

Pyhä Henki antaa Jumalan Sanan julistukseen, evankeliumin Sanaan, elämän ja Jumalan uutta luovan voiman niin, että ihmisestä voi tulla uusi luomus, Jumalan lapsi. Pyhä Henki yhteistyössä Jumalan Sanan kanssa synnyttää Jumalalle lapsia, pelastettuja uskovia ihmisiä. Koska Pyhä Henki on nyt poissa, enää ei voida tehdä hengellistä työtä. Pyhä Henki ei ole enää kutsumassa ihmisiä sisälle pelastukseen eikä uudesti synnyttämässä Jumalalle lapsia (1 Tess 1:1-6, Joh 3:5-8, Joh 6:44). 

Mutta ei hätää; Herra Jeesus pelastaa kaikki uskovat tuosta vihasta. Hän on ennen vihan ajan alkamista noutanut meidät luokseen taivaaseen. Raamattu lupaa: Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta, ts. antikristuksen hallitsemasta vihan ajasta.

1 Tess 1:8-10 ”Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akhaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, Meidän ei tarvitse puhua siitä mitään, sillä kaikki kertovat, millainen meidän tulomme teidän luoksenne oli ja miten te käännyitte epäjumalista Jumalan puoleen palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.”

Jumalan Poika ei jätä seurakuntaansa, morsiantaan, Jumalan vihan maljojen vuodattamisen aikaan. Jumalan Poika pelastaa morsiamensa vihasta. Jumalan viha kohtaa jumalattomia ihmisiä, niitä, jotka eivät ole saaneet syntejään anteeksi, jotka eivät ole uskoneet Jeesukseen. Jumalan viha ei tietenkään kohtaa Jumalan lapsia. Siksi ylöstempaus tapahtuu ennen vihan maljojen vuodattamista maan päälle.  Siksi ylöstempaus on lohdutuksen Sana jokaiselle uskovalle: "Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla" (1 Tess 4:18).

Raamattu todistaa myös näin: Olkoon kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ...että me ... eläisimme yhdessä Hänen kanssaan. Säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen, ja Hän on sen myös tekevä (1 Tess 5:8-9, 23-24).

2 Tess 2:13-17  "Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, kun uskotta totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Pysykää siis, veljet, lujina ja pitkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa."

Juhani Laukkonen - Tempaus ennen vihanaikaa - YouTube

Seurakunta on uskovan hengellinen koti ylöstempaukseen asti. Odotusajan saamme viettää tilapäisessä hengellisessä kodissamme Jumalan seurakunnassa pyhien yhteydessä Taivaan Isämme kanssa.

Ef 2:19-22 ”Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.”  

Ef 3:17-20 ”Rukoilen, että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.”

Seurakunnassa Jeesus ruokkii ja juottaa omiaan sanallaan ja Pyhällä Hengellään. Seurakunnassa keskellämme on sama Israelin Kallio, Jeesus Kristus, joka juotti kansaansa erämaassa ja antoi taivaasta mannaa yliluonnollisesti.

Matt 18:20 ”Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Matt 28:20 ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

Seurakunnassa rakennumme ja voimistumme yhteisestä uskosta. Jumala tahtoo tuoda jokaisen lapsensa seurakuntaan

Apt 2:41-42 ”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat.”

Lue vielä Psalmi 27. Tämä on yksi seurakunnan salaisuus ja tarkoitus, ja sinulle se on uskottu.

Siunattuja hetkiä Jumalan seurakunnassa Herran hoidossa ja huolenpidossa.

 

JEESUKSEN TULEMINEN ÖLJYMÄELLE

Jeesus tulee takaisin kaksi kertaa. Edellä kerroin ensimmäisen tulemuksen, jossa Jeesus noutaa omansa taivaaseen Joh 14:1-6 Sanan lupauksensa mukaisesti. Tämä tapahtuma on maailmalle näkymätön tapahtuma. Jeesus ei tule tempauksessa näkyvällä tavalla ruumiillisesti vaan Hän tulee yläilmoihin ihmisten  näkemättä Häntä.  

Vihan ajan lopussa Jeesus tulee näiden taivaaseen hakemiensa uskovien pyhiensä kanssa Öljymäelle ruumiillisessa muodossa.


Apt 1:11 "Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän” (Juuda 1:14-15, Ilm 1:7-8).


Tämä päivä on Raamatussa kerrottu Herran päivä. Silloin Jeesus tulee näkyvällä tavalla samanlaisena kuin Hän oli ylösnousemuksensa jälkeen ja söi opetuslastensa kanssa heidän nähtensä (Joh 21:4-15, Luuk 24:36-48). Silloin Jeesus tuomitsee jumalattoman maailman ja ottaa maailman herruuden ja perustaa tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan. Tästä Jeesuksen toisesta tulemuksesta maan päälle Sakarja kirjoittaa luvuissa 12-14. Myös Juuda kertoo tästä tapahtumasta.

Juuda 1:14-15 "Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.""

Sak 14:3-5 "Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi."

Sak 12:9-10 "Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista."

KRISTUS JA SEURAKUNTA HALLITSEVAT

Vihan ajan jälkeen Jeesus Kristus tule takaisin taivaasta tuhannen tuhansine pyhineen? Nämä pyhät ovat uskovat, jotka Hän oli aikaisemmin hakenut taivaaseen (Joh 14:3, Juuda 1:14-15). "Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi" (Sak 14:5).

Ilmestyskirja:20:1 Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. 

20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä 
sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja HALLITSIVAT KRISTUKSEN KANSSA TUHANNEN VUOTTA. 

Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, 
vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja HALLITSEVAT HÄNEN KANSSAAN NE TUHANNEN VUOTTA. 

20:7 Ja kun ne TUHAT VUOTTA ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, 
Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.

1 Kor 6:2-3 "Ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Jos te tuomitsette maailman, ettekö kelpaa ratkaisemaan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä? Emmekö sitten voi tuomita maallisiakin asioita?"       https://www.youtube.com/watch?v=idRFEzQhVqw

UUSI MAA JA UUDET TAIVAAT

Uskovia odottaa valtava tulevaisuus. Raamattu puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta. Se on rauhan valtakunta, joka on täällä maan päällä. Rauha tulee koska Rauhan Ruhtinas, Jeesus Kristus, tulee ja ottaa vallan täällä maan päällä. Saatana, joka villitsee ihmisiä syntiin, sidotaan tuhanneksi vuodeksi (Ilm 20:1-3). Tämä tuhatvuotinen rauhan valtakunta kestää kuitenkin vain ne tuhat vuotta (Ilm 20:1-7). Tämän jälkeen tämä maa planeetta ja kaikki, mitä täällä on, tuhoutuu ja palaa niin kuumana, että alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat (2 Piet 3:10-13).

Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat, joissa vanhurskaat asuvat iankaikkisesti. Room 3:21-26, 4:25, 5:1-2, Jes 65:17-18, 66:22, 2 Piet 3:13, Ilm 21:1-8, Room 6:23, 8:1-2.

Jumala luo siis uuden maaplaneetan ja uudet taivaatkin. Tuo uusi maa voi olla vaikka kuinka suuri. Raamattu ei ilmoita uuden maan kokoa. Se tulee kuitenkin olemaan riittävän suuri. Jumalalla on näet suuri "tontti", jolle rakentaa. Rakennustarpeet löytyvät Jumalan Sanasta ja tulevat esille Sanalla (1 Ms 1:9, 11, Room 4:17, Ps 33:6,9, 2 Piet 3:3-7, Joh 1:1,3,10, Kol 1:14-17).

Jumalan Sana on totta viimeistä piirtoa myöten ja tulee toteutumaan.

Jeesuksen, Messiaan, tulo maan päälle oli ennustettu tarkasti jo n. 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Se toteutui tarkasti (Jes 53 ja Psalmi 22, Luuk 24:44-46, 1 Piet 1:9-12). Koska Jeesuksen syntyminen ihmiseksi ja ristillä kärsiminen toteutui tarkasti, muutkin Raamatun profetaaliset ilmoitukset, jotka eivät vielä ole toteutuneet, toteutuvat.

"Muuten miten ymmärrät asian, eli miksi Jumala valitsee ja määrää ihmisiä Poikansa kuvan kaltaiseksi, tai yleensä Raamatussa on paljon ilmoituksia, miten Jumala on määrännyt ja valinnut ja aivoituksensa mukaan kutsunut?"

Room 8:28-30 "Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut."

"jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut."

Jumala on pelastanut kaikki ihmiset Golgatan keskimmäisellä ristillä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Näin Jumala valmisti pelastuksen kaikille ihmisille Jeesuksessa Kristuksessa. Jokainen ihminen on Jumalan puolelta kutsuttu pelastumaan Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan suunnitelma kaikille ihmisille. Kutsua pelastukseen kaiutetaan evankeliumin Sanan kautta. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka sen uskoo. Ihminen pelastuu evankeliumin Sanan kautta Jumalan voimasta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

"Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut,"

Jumala on Kaikkivaltias ja täydellinen kaikissa teoissaan. Hän tuntee ja tietää jokaisen heinänkorren joka kasvaa ympäri maailmaa. Jumala tuntee ja tietää jokaisen hiuskarvan joka ihmisten päässä on kasvanut ja kasvaa ja tulee kasvamaan. Jumalalla ei ole menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Hän on iankaikkinen. Kaikki on Jumalalle; tässä ja nyt. Hän tietää kaiken kaikista ihmisistä. Jumala tuntee kaikki ihmiset läpikotaisin. Jumala tuntee sinut ja minut paremmin kuin me itse tunnemme itsemme tai meidän lähimmät ihmiset tuntevat meidät. Voisimme siis kysyä; ketä Jumala ei ole tuntenut tai ei tunne? Siis, Jumala tuntee kaikki ihmiset ja tietää kaiken ihmisistä jo ennen kuin he ovat edes syntyneet.

"hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi"

Jumala on määrännyt jokaisen pelastuksen vastaan ottavan ihmisen Poikansa kuvan kaltaiseksi. Pelastus on siis valmis Kristuksessa Jeesuksessa kaikille ihmisille uskon kautta vastaan otettavaksi. Jeesukseen uskovat saavat kirkastetun ylösnousemusruumiin. Se on samanlainen kirkastettu ylösnousemusruumis kuin millainen Herralla Jeesuksella oli/on kun Hän nousi kuolleista. Silloin olemme Jeesuksen kaltaisia ikuisuusolentoja. Silloin toteutuu Raamatun sana kohdallamme; "tulemme hänen kaltaisikseen kun hän ilmestyy."

1 Joh 3:2 "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."

Fil 3:20-21 "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi."

"Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut."

Pelastuksen portaat ovat siis täysin valmiit. Jumala on ne valmistanut meidän kirkastamistamme myöten valmiiksi. Kaikki tämä on Jumalan Pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ainoastaan kirkastettua ylösnousemusruumista joudumme odottamaan ylöstempaukseen asti. Silloin toteutuu kirkastumisportaan viimeinenkin vaihe.

Ihmisen kirkastuminen alkaa syntisen parannuksen teosta ja kääntymyksestä Jumalan puoleen. Kun syntinen uskoo Jeesukseen ja ottaa Hänet vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen, hänet armahdetaan välittömästi. Jeesuksen veri huuhtelee hänet puhtaaksi synnistä. Silloin hänet myös vanhurskautetaan ja pyhitetään välittömästi. Hänen päällensä puetaan Kristuksen Jeesuksen vanhurskaus ja ansio. Syntisestä tulee armosta pelastettu vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi. Ylöstempauksessa hän saa kirkastetun ylösnousemusruumiin johon Saatanalla ja synnillä ei enää koskaan ole mitään valtaa.

Herra Jeesus Kristus on kaiken tämän ansainnut ja hankkinut syntiselle ristin sovitustyönsä kautta. Pelastetut tulevat nyt ymmärtämään ja näkemään tämän kaiken selvästi. Siksi Herra Jeesus saa Jumalan lasten kiitoksen ja ylistyksen tästä suunnattomasta lahjasta.

ME SAAMME YLÖSNOUSEMUSRUUMIIN

Jumala teki ihmisen kuvakseen kaltaisekseen (1 Moos 1:27). Jeesus on luoja, joten ihminen on Hänen kuvansa, kaltaisensa.

"Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme" (1 Moos 1:26) Siis, "JUMALA SANOI." Kuka oli Jumalan kanssa luomassa tai auttamassa Häntä? Ei kukaan! Jumala oli yksin luomassa maailmankaikkeutta (Jes 40:13-14, 44:24,6,8).

"Ja Herra Jumala sanoi: katso ihminen on tullut sellaiseksi kuin JOKU MEISTÄ." Tässä oli Isä, Sana ja Pyhä Henki yhteistyössä. Yksi Jumala kolmessa persoonassa.

Jumala loi siis ihmisen kuvakseen kaltaisekseen. Koska Jumala on kolmiyhteinen, niin ihminenkin on kolmiyhteinen. Ihmisessä on henki, sielu ja ruumis. "Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän HENKENNE ja SIELUNNE ja RUUMIINNE nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen" (1 Tess 5:23). Ei pitäisi olla vaikea uskoa että ihminen koostuu hengestä, sielusta ja ruumiista ja ne kolme muodostavat ykseyden. Raamattu puhuu:

- Sielun pelastuksesta (1 Piet 1:9).

- Ruumiin lunastuksesta (Room 8:23).

- Ihmisen hengen ykseydestä Jumalan Hengen kanssa (1 Kor 6:17).

Syntiin lankeamisessa ihminen menetti Jumalan kirkkauden. Jumala tuli itse Jeesuksessa ja palautti ihmisen yhteyteensä. Jumala palautti ihmiselle hänen menettämänsä vanhurskauden ja kirkkauden (Room 3:21-26 ja 2 Kor 5:21).

Uudestisyntymisessä ihminen saa lahjaksi Jumalan vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen.

Kun Jeesus tulee takaisin, niin uskovan ihmisenkin lihan ruumis muuttuu kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi, sellaiseksi ruumiiksi kuin Jeesuksella on nyt (1 Joh 3:1-2, 2 Tess 1:7-10). Jeesus pystyi olemaan näkymätön, ei materia, ja aineellistumaan näkyväksi lihan ja luun omaavaksi ruumiiksi ilmestyessään opetuslasten keskelle. Hänen ei tarvinnut käyttää ovia tai ikkunoita tullessaan sisälle huoneeseen (Luuk 24:36-48). Tässä ylösnousemus ruumiissaan Hän söi tavallista ruokaa (Luuk 24:41-43).

Me tulemme siis Jeesuksen kaltaisiksi kun Hän tulee. Tämä on ymmärrettävää koska Jeesus on meidän Isämme. Jeesus on taivaallinen Isämme ja sitä paitsi ikuinen Isä (Jes 9:5). Olemme syntyneet Hänestä, Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä (Jaak 1:18, Joh 1:13, 3:3-6, 1 Piet 1:23). Jeesus kutsuu Häneen uskovia veljikseen (Hebr 2:11, Joh 20:17, Matt 28:10). Ja lapsikseen (Joh 21:5).

Ylösnousemus ruumiinsa Jeesus vei taivaaseen Isän tykö (Luuk 24:50-53, Mark 16:19, Apt 1:9-11). Jeesus tulee kerran takaisin tässä ylösnousemus ruumiissaan samalla tavalla kuin Hän taivaaseen meni (Apt 1:9-11, Sak 14:1-9, Ilm 1:7, Matt 26:64, Fil 3:20).

Room 8:28-30: Tämä Raamatun kohta kuvaa myöskin tätä kirkastamisohjelmaa. Jumala tietää etukäteen ketkä tulevat uskoon. Ne Hän on edeltä kirkastanut. Jumalan maailmassa kun ei ole aikaa. Jumalalle kaikki on tässä ja nyt, niin menneisyys, nykyhetki kuin tulevaisuuskin. Aika on tätä maailmaa varten. Tulee kuitenkin hetki jolloin enkeli julistaa: " Aikaa ei enää ole" (Ilm 10:6). Silloin aika käsitteenä katoaa myös ihmisten maailmasta, Jumalan luomassa uudessa maassa (Jes 65:17, 66:22, 2 Piet 3:10-13, Ilm 21:1).

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan; katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Katso uudeksi minä teen kaikki" (Ilm 21:3-5).

IKUINEN MAJA

2 Kor 5:1-9 "Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 

Dela den här sidan

Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi."

Paavali puhuu taivaista, (Fil 3:20) siis monikkomuoto. Jumala on luonut taivaat ja Hän ei mahdu taivasten taivaisiin (1 Kun 8:27). Jumalalla on siis monia taivaita.

Heb 1:10 "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;"

2 Piet 3:7 "Mutta nykyiset taivaat ja maa"

Ilm 12:12 "Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!"

Tässä 2 Kor 5 luvussa Paavali puhuu selvästi meidän ruumiistamme, jossa me asumme tämän maanpäällisen elämämme ajan. Tämän elämän jälkeen on uskovilla taivaissa jumalan valmistama asunto, joka on uusi taivaallinen ruumiimme (Fil 1:21-25).

1 Kor 15:40 "Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita;"

Taivaallinen ruumis, joka meitä odottaa taivaissa Herran luona, on samanlainen ylösnousemusruumis kuin Herralla Jeesuksella Kristuksella oli kun Hän nousi taivaaseen (Luuk 24:50-53, Fil 3:20-21).

1 Kor 15:47-48 "Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä kaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset."

1 Joh 3:2 "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."

Paavali kirjoitti Korintton seurakunnalle, joka oli pakanaseurakunta. Paavali ei sulkenut yhtäkään Korintton uskovaa pois tuosta taivastoivosta.  Ei hän puhu mitään siitä, että taivaspaikat olisivat rajatut tiettyyn määrään. Päinvastoin, hän rohkaisee Korintton uskovia tällä taivastoivolla:

2 Kor 4:13 "Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sen tähden minä puhun ", niin mekin uskomme, ja sen tähden me myös puhumme, tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. "Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi."

Eikös olekin Jeesukseen uskovalla valtava tulevaisuus?

Paavali Kirjeiden Sanat koskevat myös tämän ajan uskovia. Jokainen Jeesukseen uskova on Hänen opetuslapsi. Jeesus antoi lähetyskäskyssään käskyn tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan. Ne, jotka ovat tulleet Jeesuksen opetuslapsiksi, Hän on luvannut tulla hakemaan taivaaseen.

Joh 14:1-3 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät, että tekin olisitte siellä, missä minä olen."

Kun Herra Jeesus tulee ja ottaa omansa taivaaseen, niin sitä ei kukaan voi estää. Hän tulee ja ottaa meidät mukaansa taivaaseen.

1 Tess 4:14-18 "Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla."

Jeesus nousi taivaaseen (Luuk 24:51).

Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan kaikille opetuslapsilleen. Hän ei puhu vain niille, jotka olivat silloin kuulemassa, vaan kaikille opetuslapsille kaikkialla ja kaikkina aikoina (2:38-40,47).

Olen edellä kertonut tulevaisuudessa tapahtuvista Jeesuksen takaisin tuloista. Ne tapahtuvat kahdessa eri vaiheessa: ylöstempauksessa pilviin ja sitten Israeliin Öljymäelle ruumiillisesti. Mutta ehkä huomasit tekstiä lukiessasi, että Raamattu todistaa Jeesuksen olevan jo täällä maan päällä jokaisen uskovan kanssa. Jeesus on siis jo tullut takaisin! Miten tämä on selitettävissä? Jeesus on täällä meidän kanssamme Pyhässä Hengessä. Siksi Jeesuksen takaisintulot ovat kolmessa eri vaiheissa. Selvyyden vuoksi lyhyesti:

JEESUKSEN TAKAISINTULO ON KOLME ERI TAPAHTUMAA

1. Jeesus tuli takaisin PYHÄSSÄ HENGESSÄ seurakuntaansa helluntaipäivänä. Näkymätön paluu. Tähän takaisintuloon viittaa Joh 14:16-18, 23,26,28.Tästä tapahtumasta kertoo Apt 2:1-4, 1 Kor 3:16, 1 Kor 6:15,19-20. Tämä on siis jo tapahtunut tosiasia.

2. Jeesus tulee SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUKSESSA. Näkymätön paluu. Silloin Jeesus tulee maailmalle näkymättömänä pilviin. Pyhä Henki muuttaa uskovien ruumiit ylösnousemusruumiiksi silmän räpäyksessä. Pyhä Henki tempaa uskovat ja kaikki lapset tässä muuttuneessa ylösnousemusruumiissa taivaaseen (Joh 14:1-3, 1 Tess 4:13-18, 1 Kor 15:51-53). Myös uskossa Jeesukseen kuolleet aikuiset ja KAIKKI kuolleet lapset saavat silmänräpäyksessä muuttuneen ylösnousemusruumiin. Heidän ruumiinsa nousevat ylös uutena haudoistaan. Ne/he nousevat pilviin Herraa vastaan. Tämä tulee tapahtumaan mikä päivä tahansa. Olemme tämän tapahtuman edessä.

3. Jeesus tulee JERUSALEMIIN ÖLJYMÄELLE seurakuntansa kanssa (uskovat, jotka hän aikaisemmin haki taivaaseen). Silloin Jeesus tulee näkyvässä kiinteässä ihmisruumiissaan. Se on myös Hänen ylösnousemusruumiinsa jonka Hän sai kun Hän nousi kuolleista. Tästä Jeesuksen takaisintulo tapahtumasta kertoo Apt 1:9-11, 2 Tess 1:6-10, Sak 12. luku ja 14:1-13. Se tapahtuu n. 7 vuotta ylöstempauksesta, josta kerron kohdassa 2.

Kun Jeesus tulee Öljymäelle, Hän ottaa maailman herruuden ja Hänestä tulee koko maan Kuningas. Hän perustaa tuhatvuotisen valtakunnan ja Hän on sen valtakunnan Kuningas.

https://www.youtube.com/watch?v=INI7Dt6tFfQ


https://www.youtube.com/watch?v=GeWr71iRTHI&list=UULFQHyD0FWW1A7I1vtVFziXvg