EKSYTYKSIÄ


Evoluutioteoria

Tiedätkö, että he OVAT OTTANEET POIS HERRASI?

Evoluutioteoria, ja sen julistajat, ovat suuria varkaita! He ovat varastaneet sinulta jotakin hyvin arvokasta!

Kuulutko sinä niiden ihmisten joukkoon, joilta ihmiset ovat piilottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen? Ovatko he ottaneet pois Herrasi, etkä tiedä, mihin ovat Hänet panneet? Silloin Jeesus on sinulta hukassa, etkä sinä löydä Häntä. Koetko sinä masennusta, etkä kykene uskomaan Jumalaan ja Jeesukseen?

Joh 20:11-13 "Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet."

Tiede julistaa "Big bang" teoriaa ja sen jälkeistä evoluutiota. Kaikki on siis tieteen mukaan syntynyt sattumalta suuren alkuräjähdyksen seurauksena joskus miljardeja vuosia sitten ja kehittynyt tähän pisteeseen missä nyt ollaan. Tätä oppia opetetaan kouluissa totuutena. Mitään toista oppia maailmankaikkeuden synnystä ja elämän kehityksestä maan päällä ei hyväksytä. Tämä vaikka tiede itse toteaa, että se ei ole kyennyt todistamaan teorioitaan.

Jos nyt kuitenkin olisi niin, että koko luomakunta on evoluution aikaansaama, kuka sen koodin, jonka mukaan luomakunta on kehittynyt, on sinne pannut. Minun mielestäni tämä on evoluutioteorian ongelma. Entä mistä elämä tuli luomakuntaan? Miten pienestä siemenestä voi tulla iso puu? Uskova ihminen käsittää, että Jumala on elämä ja Hänestä on kaikki elämä. Mutta jos ihmiseltä puuttuu Jumala, hän ei käsitä elämän syntyä. 

Herää kysymys; Miksi tiede ei hyväksy Raamatun selvää ilmoitusta: "Alussa Jumala loi taivaan ja maan"? Tiede ei hyväksy luomiskertomusta koska se ei hyväksy Luojaa. Se ei tahdo tietää Luojastaan. Merkillistä mutta totta.   

Miksi siis tiede ei tahdo tietää Luojasta? Vastaus on yksinkertainen. Jos joku tunnustaa Jumalan olemassaolon, siitä seuraa välitön vastuu; mitä teen tällä tiedolla ja ymmärryksellä Jumalasta? Miten elän Luojan kanssa? Kun ihminen kieltää Jumalan olemassaolon ja kehittää itselleen toisen selityksen elämän synnylle, hän ajattelee, että hänellä on alibi elää ilman Luojaa ja ilman yhteyttä Häneen. Hän kun ei tiennyt kun ei voinut uskoa.

Jumalan kieltäminen ja Häntä pakoileminen perustuu siihen, että ihminen ei tahdo elää Jumalan kanssa eikä rakasta Häntä. Jumala ja Jeesus ei pakota ketään. Hän kysyy jopa omiltaan,  jotka elävät Hänen kanssaan: "Tahdotteko tekin mennä pois?"  Usko ja Jumalan kanssa eläminen on siis vapaehtoista. 

Evoluutioteoria on todistamatta, mutta sitä opetetaan ainoana totuutena kouluissa? Sitten kun joku opettaa luomisteoriaa, se kumotaan halveksien pitäen luomisoppiin uskovaa ihmistä vähäjärkisenä. Tämä "vähäjärkisyys" sen tähden, että hän ei usko tieteen todistamattomia teorioita? Hän uskoo Jumalan olemassaoloon, ja että Jumala on kaiken tehnyt ajallaan.

Kumpi on vähäjärkisyyttä? Uskoa todistamattomia teorioita ehdottomana totuutena, tai uskoa helposti ymmärrettävä totuus luomisesta? Ymmärretään helposti Volvon autotehtaan olemassaolo kun nähdään Volvo auto. Ymmärretään, että valmistaja täytyy olla olemassa koska on todettavissa oleva valmis tuote. Mutta kun mennään suurempaan ja monimutkaisempaan ja valmistajalta paljon enemmän älykkyyttä ja osaamista vaativaan rakennekokonaisuuteen: luomakuntaan, silloin monilla tämä yksinkertainen ymmärrys loppuu.

Onko luomakunta liian suuri kokonaisuus, ettei ihmisen usko ja ymmärrys älykkäästä valmistajasta enää riitä? Mitä suurempi ja monimutkaisempi tuote on, sitä suurempi täytyy valmistajan voima ja älykkyys olla. Eikö tämä ole täysin ymmärrettävää? Mutta silti ihminen väittää, että ei ole Luojaa, valmistajaa, vaikka hän seisoo Luojan tekojen päällä ja ne ovat hänen ympärillään ja hän hengittää Luojan luomaa ilmaa. Aika käsittämätöntä ymmärtämättömyyttä, eikö? Se on vähän sama asia kuin jos joku istuisi autossa ja sanoisi, ettei auton suunnittelijaa ja valmistajaa ole koskaan ollut olemassa eikä ole. Jos tällaisen väitteen tekijä havaittaisiin olevan vakavissaan, häntä pidettäisiin mieleltään järkkyneenä.

Evoluutioteorioillaan tieteen voidaan hyvällä syyllä väittää ottaneen ihmisiltä pois Herran Jumalan. Näin tiede on riistänyt selityksillään kansalta Jumalan ja uskon Jumalaan, ja niin myös mahdollisuuden elää Luojansa yhteydessä rakkaussuhteessa Häneen.

Ihmisen usko ja jumalasuhde alkaa uskosta Jumalan olemassaoloon. Se on se ensimmäinen asia. Sitten uskon kautta lähestytään ja etsitään Jumalaa. Jumalaan uskovista ja Hänen kanssaan elävistä ihmisistä on tehty, jos ei hulluja, niin vähemmän älykkäitä ja halveksittuja hihhuleita. Jumala sanoo: "Hullu sanoo sydämessään ei Jumalaa ole" (Ps 14:1). Ja viisaudesta Jumala sanoo: "Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat" (Ps 111:10). On siis hulluutta, hullua, olla uskomatta Jumalaan ja viisautta uskoa ja pelätä Häntä kunnioittavalla pelolla. 

Evoluutioteoria on uskomus ja jonkinlainen oma uskontonsa. Mutta se ei perustu tieteellisiin todistettuihin tosiasioihin. Se ei perustu yhtään mihinkään.  Evoluutioteorian ainoa tarkoitus on tehdä Jumalasta, Luojasta olematon taruolento ja niin estää ihmisiä löytämästä Jumala ja elämästä Jumalan kanssa.

Tällainen tieteen tarkoituksellinen Jumalan poistaminen ihmisten elämästä johtaa moniin ongelmiin yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Herran Jumalan "katoaminen" ihmisten elämästä johtaa moniin kyyneliin. Monet ihmiset kokevat sisäistä tyhjyyttä ja elämän tarkoituksettomuutta.

Tyhjyys on jumalkaipuuta, jota maailman antimet eivät voi tyydyttää. Ihmisten sydämen kaipuun voi vain Herra Jeesus Kristus läsnäolollaan tyydyttää. Siksi jotkut ihmiset itkevät kotonaan itsensä kyyneliin miltei joka päivä. He eivät ymmärrä, että heidän tyhjyytensä ja turhautuneisuutensa ja ongelmansa johtuvat Jumalan puuttumisesta heidän elämästään. Heidät on petetty. Heiltä on varastettu se, mikä heille on kaikkein tärkeintä tässä elämässä ja ikuisuudessa. Heiltä on riistetty Jumala ja heidän jumalasuhde. Tämä on vakavaa!!!

Suuri syyllinen ihmisten epäuskoon ja Jumalan puuttumiseen ihmisiltä on ateistinen Jumalan kieltävä tiede. Jumalaa ei voida ottaa pois ihmisiltä koska Jumala ON kaikesta huolimatta. Mutta Hänet voidaan "piilottaa" heiltä epäuskoisilla selityksillä niin että ihmiset eivät löydä Herraa. Minä väittäisin tällaista Herran piilottamista yhdeksi suurimmista rikoksista mihin ihminen voi syyllistyä.

On yksi asia olla itse uskomatta Jumalaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla uskomatta tai uskoa. Mutta, että puheillaan ja opetuksillaan vie jumaluskon ja estää jumalasuhteen toisilta ihmisiltä, se on suuri rikos ja vakava synti.

Kun sitten ajatellaan, ketkä ovat nämä ryöstetyt uhrit, joilta Herra on varastettu, synti tulee vielä suuremmaksi. Uhrit eivät suinkaan ole vanhat hautaan vaipuvat ihmiset. Uskosta osattomien perheiden lapset ja nuoret eivät tiedä Jumalasta paljoakaan. Heille päntätään jo esikoulussa päähän, että Jumalaa ei ole. Jotkut heidän vanhemmistaan pyrkivät varjelemaan lapsiaan uskovien propagandalta etteivät he vain saisi kuulla Jumalasta ja Jeesuksesta. Heille opetetaan varmuudella, että kaikki on syntynyt itsestään ilman mitään huippuälykästä Luojaa.

Tämä on suuri vääryys lapsia kohtaan! Kun nämä lapset ja nuoret varttuvat aikuisiksi, heistä voi kehittyä kristinuskon vastustajia ja uskovien halveksijoita. Sitten he vievät oppinsa eteenpäin omille lapsilleen. Ja nämä lasten opettajat sanovat sitten uskoville, ettei lapsiin saa vaikuttaa sillä tavalla, että heille puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta! Eivätkö he itse vaikuta lapsiin mihinkään suuntaan?

Älä sinä hyvä nuori ihminen, ja vanhempikin ihminen, anna varastaa sinulta Herraasi. Jeesus Kristus on kaikkien Herra. Näin Raamattu todistaa Jeesuksesta. Hän tulee Herraksesi, niin että sinä koet Hänet elämässäsi, kun uskot Jeesukseen Kristukseen ja otat Hänet vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi. Sinä saat Hänen kauttaan yhteyden Jumalaan ja elät Hänen kanssaan.

Marian Herra oli häneltä hukassa, mutta vain vähän aikaa. Hän luuli eron olevan lopullinen. Marian erehdys oli siinä, että hän etsi kuollutta Jeesusta. Mutta Jeesus oli noussut kuolleista. Hän ei ollutkaan menneisyyden Jeesus vaan nykyhetken ylösnoussut elävä Jeesus. Siksi Maria sai kohdata Herran. Jeesus ilmestyi Marialle koska hän etsi Jeesusta.

Joh 20:14-17 "Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen siinä seisomassa mutta ei tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: ”Nainen, mitä itket? Ketä etsit?” Maria luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet pois, sano minulle, minne olet pannut hänet, niin minä haen hänet.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Maria!” Maria kääntyi ja sanoi heprean kielellä: ”Rabbuuni!” – se tarkoittaa: opettaja. Jeesus sanoi hänelle: ”Älä koske minuun. Minä en ole vielä mennyt ylös Isän luo. Mutta mene veljieni luo ja sano heille, että minä menen ylös minun Isäni ja teidän Isänne luo, minun Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”"

Sinäkin voit kohdata Herran, vaikka jotkut ihmiset ovat tehneet kaikkensa, että sinä et uskoisi Jumalaan etkä löytäisi Jumalaa. Kukaan ei voi estää sinua kohtaamasta Herraa kun sinä itse etsit Häntä. Maria etsi ja löysi Jeesuksen. Maria kohtasi Jeesuksen koska hän etsi Jeesusta. Jeesus näkee sen ihmisen, joka etsii Häntä koko sydämestään. Jeesus tulee sellaisen ihmisen luokse. Hän tulee myös sinun luoksesi kun sinä etsit Häntä ja pyydät Häntä tulemaan luoksesi. Jeesus lupaa: Jokainen etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan (Matt 7:8).   

Sitten kun olet löytänyt Jeesuksen Kristuksen, olet löytänyt todellisen aarteen Hänessä. Et luovu Hänestä mistään hinnasta.

Dela den här sidan