OPETUSTEKSTEJÄ:


PELASTUKSEN LÄHDE

Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta (Ilm 7:10). Karitsa tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta (Joh 1:29). Hän on meidän pelastuksemme (päämies (Heb 2:10) ja pelastuksemme lähde.

Jo VT:n puolella voimme lukea Jumalasta, Pelastajastamme, ja varmasta pelastuksesta, jonka Herra on nyt tuonut meille. Koska Jumala on pelastuksemme, pelastuksemme on varma. Se ei ole heikolla pohjalla.

Jesaja 12:1-6 "Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra. Sinä olit minuun vihastunut, mutta vihasi kääntyi pois, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi.” Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa, julistakaa, että hänen nimensä on korkea. Laulakaa ylistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja tekoja; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä" (RK).

Jeesus Kristus on Jumalasta tullut Pelastaja ja pelastus, Jumala ihmisen hahmossa ihmisten keskellä. Hänessä meillä on pelastus.  

2 Sam 22:2 "Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani!” Jeesus Kristus on Herra (2 Kor 4:5). Jeesus on Pelastaja (Matt 1:21-23, Apt 4:12).

2 Sam 22:32 ”Sillä kuka muu on Jumala paitsi Herra, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme?” ”Minun Herrani ja minun Jumalani" (Joh 20:28).

23:3 ”Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle.” 

Jumala esiintyy Raamatussa usein pelastuksen kalliona. Jeesus on hengellinen Kallio, Jumala, josta Israelilaiset saivat juoda erämaassa.

1 Kor 10:1-4 "Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus."

Herra Jeesus Kristus on siis Jumala, pelastuksen kallio, joka juotti israelilaisia erämaassa. Hän antoi heille juotavaa itsestään. Nyt Hän tahtoo antaa meillekin vettä. Mutta se vesi on erikoista vettä. Se on hengellistä juotavaa. Jeesus selittää:

Jokainen, joka juo tätä vettä (luonnollinen vesi), tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo sitä vettä, jota minä annan (Pyhä Henki), sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään (Joh 4:13-14).

Jeesus puhuu VEDESTÄ ja LÄHTEESTÄ, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Mitä tällä kaikella tarkoitetaan?  

Lähde kumpuaa perille asti ikuiseen elämään. Kumpuaminen on pulppuamista ja virtaamista ja aika voimakas ilmaisu veden liikehdinnästä.

Ruotsalainen Folkbibeln kääntää ko. jakeen. 

Joh 4:14 "Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."

Tämän käännös on vapaasti suomeksi: "Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei koskaan janoa. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka virtaa eteenpäin ja antaa ikuisen elämän".

Jeesuksen antamasta vedestä tulee uskovassa LÄHDE. Lähde, ja sen vesi, ANTAA hänelle ikuisen elämän. Siis jatkuva veden virtaaminen, niin kuin lähde, joka uudistuu jatkuvasti ja täyttyy vesisuonesta tulevalla uudella raikkaalla vedellä ja pursuaa reunojen yli. Jeesus on tietysti tämä uskovassa oleva vesisuoni. Hänestä tulee uskovaan aina uutta raikasta vettä.  

Vesi virtaa ja vie sen valtaan joutunutta ihmistä eteenpäin aina perille asti. Voimakkaaseen virtaan joutunut ihminen ei edes pääse pois virrasta. Virta vie räpiköivänkin ihmisen minne tahtoo.  

Tässä on siis voimakas ajatus ennen kaikkea pelastuksesta. LÄHDE tulee kertakaikkisen varmasti viemään perille ihmisen, jossa tämä lähde on, ja joka tulee tähän virtaan. Uskovan on hyvä "hukkua" tähän Jumalan pelastavaan perille asti vievään Pyhän Hengen virtaan. Puhummeko silloin armovirrasta?  https://www.youtube.com/watch?v=pkHe_rdwcyk

Heb 7:25 "Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttansa tulevat Jumalan luokse." Joh 10:28 "Kukaan ei voi ryöstää heitä minun kädestäni".

Hebr:10:10 "Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti." = Täysin riittävä ja lopullinen uskovan pelastava uhri ja pyhitys. Hän on Herra Jeesus Kristus uskovassa, meidän Jumalamme ja Pelastajamme sekä pelastuksemme. 

Pelastuksemme on Hänessä, ikuisen elämän lähteessä, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Kol 1:27 "Kristus teissä, kirkkauden toivo." 

VT:ssä: "Herrassa on pelastus" (Ps 3:9).

Jes 12:2 "Hän tuli minulle pelastukseksi." 

1 Tim 1:15 "Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin"  

Jes 54:10: "Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi."

Ruotsalainen reformatiobibeln vahvistaa edellä esittämäni teorian lähteestä ja sen veden voimasta.

Joh 4:14 "Men den som dricker av det vatten som jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Utan det vatten som jag ger honom skall i honom bli en källa med vatten som väller fram till evigt liv."

siis ..

"skall i honom bli en källa med vatten som VÄLLER  FRAM TILL EVIGT LIV."

Suomeksi: "Tulee hänessä vesilähteeksi, joka vyöryy PERILLE ikuiseen elämään." Ruotsalainen sana "fram till" kuvaa päämäärää. Siis, ikuisesta Jumalasta uskovaan tullut lähde vie uskovan perille päämäärään ikuiseen elämään asti. Sanoihin: "flödar fram" ja "väller fram" sisältyy ajatus hyvin voimakkaasta virrasta, joka suorastaan vyöryy eteenpäin minkään kykenemättä sitä estämään.

Tämä oli siis Jeesuksen sanoma. Ja tämän Jeesus sanoi - syntiselle naiselle!!! Oletko ajatellut tätä? Pietari Kirjoitti uskoville samassa Hengessä, Jeesuksen Hengessä:

1 Piet 1:9 "Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen." Tätä lopullista täysin riittävää täydellistä pelastusta "ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulvasta kunniasta."

Jeesuksella täytyy olla suuri tahto pelastaa meidät ja antaa elävää vettä meille ihmisille. Jeesus tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat.

Joh 3:16 "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." 

Jeesus suorastaan huutaa sinulle ja minulle: "Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle: 'Anna minulle juotavaa', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä" (Joh 4:10). Jeesus siis antaa, ja suorastaan tyrkyttää, meille elävää vettä lahjaksi. Ja tästä ei jätetty yhtäkään ihmistä kelvottomana syrjään. "Ettei yksikään, joka häneen uskoo" ...

Siispä ...

Ilmaisut "väller fram" ja "flödar fram" kuvaavat hyvin voimakasta veden virtaamista. Kysymyksessä on siis voimakas  Pyhän Hengen virta. Voimakasta virtaa on vaikea pysäyttää tai estää ja hallita. Se vain on siinä, ja se virtaa, niin kuin tahtoo, ja vie sen vietäväksi annetut minne tahtoo. Minne Jeesus ja Hänen armovirtansa tahtoo viedä sinut ja minut?  

Joh 6:38-39 "Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.”

Joh 10:9 ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.”

Joh 10:27-30 ”Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.”

Pyhä Henki on Jumala ja kaiken elämän ja elävän veden lähde. Pyhä Henki, Pyhän Hengen elävä voima, vie uskovan perille lopulliseen ikuiseen elämään.

Pyhän Hengen virta voidaan kokea sisäisesti, ja jopa ulkoisesti. Se koetaan myös Pyhän Hengen voimana ja vaikutuksena.

Apt 17:28 "Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme."

Joh 14:20 "Te olette minussa ja minä teissä." 

Pyhän Hengen pelastuksen lähde, Herra Jeesus Kristus, on vain uudestisyntyneissä uskovissa. Lähde täytyy olla sisällä ihmisessä, jotta ihmisellä olisi ikuinen elämä koska lähde, Jeesus Kristus, on ikuinen elämä. Siksi Jeesus tarjoaa meille tätä elävää vettä. Hän tarjoaa itseään meille perille vieväksi Pelastajaksi ja pelastukseksi.

Kol 1:27 ”Kristus teissä, kirkkauden toivo.”  Lue myös 2 Kor 13:5 ja Room 8:9-11.

Joh 11:25 "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole."

Ruotsalaisissa käännöksissä tulee hyvin selvästi esille ajatus Pyhän Hengen lähteestä ikuisena elämänä, ja että se lähde vie uskovan perille ikuiseen elämään. Siis, kyseessä on varmuus meidän pelastuksesta.

1 Joh 5:13 "Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä."

Niin kauan kuin tuo elämän lähde, Jeesus Kristus, on meissä, me olemme pelastetut, eikä mitään kadotustuomiota ole meille

Room 8:1-4 "Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan."

9 "Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa."

Joh 4:14 jakeen sanomasta voidaan lisäksi lukea, että Pyhän Hengen lähde ei ole tullut käymään, olemaan meissä ja meidän kanssamme, vain hyvinä päivinä, jolloin olemme onnistuneet. Ei niin, vaan Hän on tullut jäämään lopullisesti uskovaan. 

Matt 28:20 "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka." Yhtään elämämme päivää ei jätetä pois. Jeesus on kanssamme joka päivä.

Joh 14:16-18 "Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tule luoksenne."

Joh 14:23 "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan."

Jeesus Kristus ja Pyhä Henki uskovassa on Pelastus. Hän antaa uskovalle ikuisen elämän ja vie perille asti. 

1 Piet 1:5 "Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana." Näin apostoli Pietari todistaa yhdessä Jeesuksen (Hengen) kanssa. 

Pyhä Henki on Jumalan voima, joka varjelee uskovan lopulliseen pelastukseen. Hän on myös meidän uskovien Puolustaja. Puolustaja on uskovan kanssa tässä ajassa ja ikuisesti ja varjelee hänet uskossa (Joh 14:26, 16:13-14).

Lähde ei myöskään kuivu/sina, sillä se "väller fram", pursuaa/pulppuaa ikuista elämää ja uudistuu päivä päivältä. Vettä tulee jatkuvasti lisää. Elämme siis Hengessä (pilvessä) sisällä Jumalan Hengessä. 

Gal 5:25  "Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä." 

Room 8:14-16 "Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."

Hengen tulee myös saada hallita meitä sisäisesti. Se on Hengen johdatuksessa Hengessä vaeltamista. Siksi kehotus: "Täyttykää Hengellä" (Ef 5:18). Koska elämme Hengessä, vaeltakaamme myös Hengessä!

2 Kor 2:14 "Kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!"

Kristuksessa ollaan pilvessä. Jeesus kastaa Pyhässä Hengessä. Olemme upotettu Kristukseen ja Hänen Henkeensä. Hänen Henkensä on meissä uskovissa ja meidän päällämme ja ympärillämme. Olemme Hänessä ja Hänessä olemme sisällä Pelastuksessa. Kristuksen Henki johdattaa ja kuljettaa uskovaa aina joka päivä Kristuksen voittosaatossa, ei meidän onnistumisissamme, tunteistamme riippumatta perille aina taivaan porteista sisälle asti. 

Jumala siis kuljettaa uskovaa Kristuksen voitossa. Uskova pääsee perille Kristuksessa Jeesuksessa Jeesuksen voittovoimassa. Siis Jeesuksen ansiolla ja voimalla. Kristus Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallat ja voimat ja maailman. Mekin voitamme ne Hänessä Hänen voimallaan. "Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen"... "siksi te riemuitsette" (1 Piet 1:5-6). Voittomme on Jeesus Kristus, joka on kanssamme joka päivä, tuntui miltä tuntui.

 Hallelujaa Kiitos Jeesus! 

Dela den här sidan