JUMALAN VALTAKUNTA


Valtakunta Jeesuksessa

1. JUMALAN VALTAKUNTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA

Jumala: Luoja, on Kuningas, ikuisesti.

Psalmi 146:10 "Herra on kuningas ikuisesti, sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!"

Herra Jeesus Kristus on Kuningas, ikuisesti.

Luuk 1:32-33 "Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua."


Matt 16:28 "Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan kuninkuudessaan.”

Jumala sanoo Pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta:

Heb 1:8 "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka."

Ilm 1:5-8, 17:14, 19:11-16.

Isä Jumala, ja Poika Jeesus, ovat YKSI Jumala (Joh 10:30). Koska he ovat YKSI, meillä ei ole kahta Kuningasta vaan YKSI Kuningas Jeesuksessa Kristuksessa.

Joh 14:10 "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan.”

Kol 2:9-10 ”Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä.”

Jeesuksessa siis asuu koko jumaluus, ja meillä on Jumala Hänessä.

Kun tämä yksi Jumala, Kuningas, tulee, mihin tahansa, ja saa hallitusvallan, Jumalan valtakunta on tullut sinne. Jeesus toi itsessään Jumalan valtakunnan meidän luoksemme. Kun siis Jeesus syntyi ja tuli maailmaan, Ikuinen Kuningas tuli ikuisuudesta ja syntyi ihmiseksi keskuuteemme: Immanuel, Jumala on meidän kanssamme.

Matt 1:23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi "Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme."

Siellä, missä Jeesus hallitsee, on Jumalan valtakunta ja Jumala hallitsee.

Joh 14:10 "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan." 

Jumalan valtakunta on siis meitä jokaista hyvin lähellä ja meidän keskellämme.             

Luuk 17:21 "Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."

Oletko huomannut sen? Oletko tietoinen Jumalan valtakunnasta ja sen todellisuudesta? Jumalan valtakunta on todellinen hengellinen valtakunta ja sinä voit löytää sen. Se ei ole tästä maailmasta vaan taivaasta.

Joh 18:36 "Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta." 37 "Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Itse sinä sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen syntynyt ja tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni.""

Matt 3:2, 4:17, 6:33, 10:7-8, Luuk 9:1-2.

Jumalan valtakunta tuli taivaasta tänne maan päälle ihmisten keskelle Jumalan Pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Taivaaseen astumisensa jälkeen Jeesus tuli takaisin Pyhässä Hengessä. Jeesus elää ja vaikuttaa täällä maan päällä Pyhässä Hengessä ja Jumalasta tulleessa Sanassa (Joh 14:15-20,23, Apt 2:1-4).

Meidän ei siis tarvitse odottaa Jumalan valtakuntaa, että se tulisi joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Jumalan valtakunta on jo tullut keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Sanassa, ja Pyhässä Hengessä. 

Matt 12:28 "Mutta jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne." 

Koska Jumalan valtakunta on jo tullut luoksemme, meillä jokaisella on jo nyt mahdollista päästä sisälle Jumalan valtakuntaan ja elää Jumalan kanssa. Jumala jopa vaatii jokaista ihmistä tulemaan sisälle valtakuntaansa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Luuk 11:20, 16:16, 17:20-21, Joh 14:18-23, Mark 9:1, Apt 2:1-4, 2 Kor 6:16.

Dela den här sidan