OPETUSTEKSTEJÄ:


USKOVA ON VAPAA SYNNEISTÄÄN

1 Kor 15:17, 20 "Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. - Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista." 

Huomasitko? Jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, meidän uskomme on turha ja me olemme vielä synneissämme? Mutta Raamattu ilmoittaa, ja me tiedämme, että Jeesus on herätetty kuolleista. Silloin tämä käänteisenä tarkoittaa sitä, että uskova ei enää ole synneissään. Hänet on vapautettu kaikista synneistään. Tätä Paavali tahtoo tässä kertoa.

Room 6:17-18, 20-23 "Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu, ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita.

Kun olitte synnin orjia, olitte vapaita vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema.

Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme."

Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen on synnistä, ja synneistään, vapautettu 2000 vuotta sitten. Tämä tapahtui Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa.

Tämä vapautus astui voimaan yksilöihmisen elämässä hänen uudestisyntymisessään. Siis siinä hetkessä kun hänestä tuli uskova Jumalan lapsi. Hänen syntinen ihmisensä kuoli ristillä Jeesuksen kanssa syntisen uskoon tulossa. Kuolema vapautti hänet kaikista hänen synneistään.

Samassa hetkessä hän syntyi Jumalasta uudeksi ihmiseksi, Jumalan lapseksi. Jumala teki sen hänelle ja hänessä.

Jumalan lapsi on uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Uusi luomus, Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi, ei kanna kuolleen syntisen ihmisensä syntejä. Hän vapautui niistä uskoon tulossaan, jolloin vanha aatu/eeva kuoli ja uusi ihminen syntyi Jumalasta: Sanasta ja Hengestä.

2 Kor 5:14-19 "Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet.

Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös.

Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.

Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!

Tämä kaikki on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan."

1 Piet 1:23 "Tehän olette uudestisyntyneet, ette katovasta siemenestä vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta." 

Room 6:7-8 "Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme myös saavamme elää hänen kanssaan."

Uskova Jumalan lapsi ei siis ole entisen ihmisensä synneissä koska hän on Jumalan luoma uusi ihminen. Ja koska Kristus ei jäänyt kuolemaan vaan nousi kuolleista synnin voittajana.  Jeesus Kristus vei meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun.

1 Piet 2:24 "Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu."

Hän kuoli meidän synniksi tehtynä. 

2 Kor 5:21 "Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi."

Hänet haudattiin. Hän nousi kuolleista uutena ylösnousemus ruumiissaan synnin ja kuoleman voittajana (2 Tim 1:10). Jeesuksessa ei enää ollut syntejämme eikä mitään synneistämme. Ne oli rangaistu ristillä Jeesuksessa Kristuksessa ja niin poistettu. Näin syntiongelma on Jumalan maailmassa loppuun käsitelty ja ratkaistu lopullisesti ja täydellisesti. 

Jes 53:5 "Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu."

Meidät on siis parannettu synnin käärmeen puremista syntihaavoista: synnistä. Täydellinen sovitus on nyt suoritettu ja täydelliselle anteeksiantamukselle on perusta laskettu. Nyt Jumala voi antaa syntiselle anteeksi hänen syntinsä, täydellisesti. Se merkitsee käytännössä synnistä vapautumista. 

Uskoon tullut henkilö on uskoon tulossaan päässyt osalliseksi tästä täydellisestä synnin sovituksesta ja täydellisestä anteeksiannosta. 

Olemme siis uskovina irti kaikista synneistämme. Jeesuksen veri on puhdistanut, ja puhdistaa, meitä jatkuvasti uskomme kautta Häneen. Siksi on väärin väittää uskovaa syntiseksi. Silloinhan uskovaa viedään takaisin syntiin, ja jopa sidotaan syntiin, josta Jumala on vapauttanut hänet. Silloin vähätellään, ja jopa mitätöidään, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta saatu täydellinen syntien anteeksi saaminen. Se voi olla Jumalan sovitustyön vastustamista.

Apostoli Paavali kehottaa Jeesuksen Hengessä, Jeesuksen vaikutuksesta, meitä tuntemaan itsemme ja toisen uskovan uuden luomuksen mukaan Jumalan lapsena, ei vanhan syntisen ihmisemme mukaan syntisenä. Mikäli tahdomme olla Jumalalle kuuliaisia, teemme niin. Tästä aiheesta lisää vanhurskauttamista käsittelevissä teksteissä. 

Dela den här sidan