PELASTUKSEMME ON JUMALASTA JA JUMALAN TEKO

Joh 6:29 "Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt.""

Uskoontulomme on Jumalan teko meissä koska

1. JUMALA KUTSUU.  Ihminen tulee Jeesuksen luokse kuunneltuaan Isä Jumalaa ja opittuaan Häneltä. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen luokse ellei Jumala opeta häntä ja vedä häntä Jeesuksen Kristuksen luokse. Jeesuksen luokse tulemisemme on siis Jumalan vaikuttamaa tekemistä ja näin ollen se on Jumalasta. Joh 6:44-45, Room 1:7, 1 Tess 2:12, 2 Kor 5:18 - 6:2.

2. JUMALA PUHUU. Ihminen pelastuu Jumalan puheen, Jumalan Sanan Hengen kautta. Jumala puhuu evankeliumin julistuksen ja Raamatun Sanan kautta. Jumala elää evankeliumin Sanassa (Henki Joh 4:24). Sana ja Isä, Pyhä Henki, pelastaa. Siis, Jumala pelastaa: "Isä on minussa ja minä olen Isässä." "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen": PELASTUSTEOT. 1 Tess 2:1-13, 1 Kor 5:1-4,11, Joh 1:11-13, Apt 11:14, 28:28.

3. JUMALA ANTAA Jeesuksen luokse tulevan ihmisen Jeesukselle Kristukselle. Siis kun tulemme Jeesuksen luokse, Jumala antaa meidät Jeesukselle (Joh 6:37,44-45). Koska Jumala antaa  ihmisen Jeesukselle, Jeesus ottaa hänet vastaan. 

Kaikki eivät kuitenkaan tahdo tulla Jeesuksen luokse vaikka he kuulevat kutsun (Joh 5:40). Mutta ne, jotka tulevat ja uskovat Jeesukseen, saavat jäädä Jeesuksen luokse ja pelastuvat. He saavat ikuisen elämän (Joh 7:37-39, 11:25, 1 Joh 5:13). Ihmisellä on siis oma osuutensa tulla Jeesuksen luokse uskossa Häneen ja ottaa Hänet ja Hänen evankeliumin pelastava Sana vastaan ja antaa pelastaa itsensä (Joh 1:12).

4. JEESUS PELASTAA. Uskoon tullut ihminen on tullut Jeesuksen luokse. Jeesus pelastaa jokaisen, joka tulee Hänen luokseen, koska Isä antaa hänet Jeesukselle. Jeesus ei hylkää yhtäkään Isän Hänelle antamaa ihmistä (Joh 6:37-39). Kukaan ei voi pelastua jos Jeesus ei pelasta. Jeesus on ainoa Pelastaja (Apt 4:12). 

5. PELASTUS ON JUMALASTA (Joh 3:16, 7:28-29, Ilm 7:10).

Pelastuksemme on Jeesuksessa Kristuksessa (Apt 4:12, Room 8:1). Mikäli Jumala ei kutsu ihmistä sisälle pelastukseen, sisälle Jeesukseen Kristukseen, eikä puhu ihmiselle, hän ei voi tulla uskoon eikä tehdä mitään uskon ratkaisua. Ilman Jumalaa (Sanaa, Herraa Jeesusta Kristusta) sydämessään ihminen menee kadotukseen.

Siksi uskoontulomme on Jumalan vaikutusta. Se ei ole meidän oma älynväläyksemme. Se ei ole varsinkaan toisen ihmisen aikaansaamaa onnistunutta käännytystä. Jumala puhuu aina siellä missä evankeliumin Sanaa pidetään esillä. Hän puhuu siinä Sanassa ja tulee evankeliumin Sanassa ihmisen luokse ja kutsuu ihmistä yhteyteensä Sanassa, Kristuksessa Jeesuksessa.

Kukaan ihminen ei voinut pelastaa minua eikä sinua. Sen teki/tekee Jumalan Sana ja Pyhä Henki yhteistyössä. Ja niin mekin saimme syntyä Jumalan lapseksi otettuamme Sanan vastaan uskossa. Näin synnyimme Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä: Jumalasta. Näin Raamattu todistaa meidän uudestisyntymisestämme. Uudestisyntyminen on uskoon tulo. Kukaan ihminen ei voi saada meitä uskoon ja synnyttää meitä Jumalan lapsiksi. Sen saa aikaan ja tekee Jumala.

Tässä seuraavassa linkissä on hyvin voimakas todistus Jumalan armosta ja Jeesuksen Kristuksen muuttavasta ja pelastavasta voimasta. Jeesus elää. Hän voi pelastaa kenet tahansa. Todistus on puhuttu Amerikan englanniksi. Tekstitys on ruotsiksi. 

Seuraavaksi suomalaisen nuoren miehen mielenkiintoinen todistus uskoon tulostaan.  

Sitten suomalaisen miehen voimakas vähän erilainen todistus pelastuskokemuksesta. Jumalalle on kaikki mahdollista. Kuka tahansa voi tulla uskoon ja pelastua; suuret rikolliset ja siivosyntiset "hyvät" ihmiset, ja kaikki siltä väliltä. Me kaikki tarvitsemme Jeesusta Kristusta pelastuaksemme. 

Dela den här sidan