KOLMINAISUUS


JUMALA TULEE

Sakarja 12:9-10 Ennustaa Herran Jumalan tulon maan päälle. Tässä luvussa Jumala puhuu itsestään. Hän vuodattaa armon ja rukouksen Hengen Jerusalemin asukkaiden päälle. Jumala sanoo: "He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet." Juutalaiset olivat hylänneet ja ristiinnaulinneet Messiaansa, Jeesuksen Kristuksen. Nyt kun Hän tulee takaisin näkyvällä tavalla, he ymmärtävät, kenet he ovat hylänneet ja ristiinnaulinneet. Siitä syntyy kovat valittajaiset (11-14).

Sakarja jatkaa selvää tekstiä Herrasta Jeesuksesta: 14:3-4 "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä." Edelleen jakeessa 5 "Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät ovat sinun kanssasi." Tämä on selvä profetia Jeesuksen tulosta fyysisesti Öljymäelle hallitsemaan kaikkien kuninkaiden Kuninkaana ja perustamaan tuhatvuotista valtakuntaa. Jae 9 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä yksi." Ja sinä päivänä Herra Jeesus hävittää epäjumalat maasta (Sak 13:1-2).

Epäjumalien palveleminen jatkuu siis täällä Telluksella aina siihen asti kunnes Herra Jeesus Kristus tulee Öljymäelle ja hävittää kaikki epäjumalat maasta. Epäjumalien palvonta ei siis pääty ennen Jeesuksen tuloa Öljymäelle. Mutta se päättyy Jeesuksen tulemiseen. Sinä päivänä Jeesus on koko maan Kuningas: Herra Jumala Kaikkivaltias (Sak 14:9). Yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:5-6).

Joku väittää, että Jeesuksen Jumalaksi uskova ja tunnustava ihminen syrjäyttää Isän Jumalan ja ettei sellaisella ihmisellä ole Jumalaa. Totuus on kuitenkin päinvastainen. Se, että Jeesus on Jumala, ei syrjäytä Isää koska Isä on ja asuu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkisesta iankaikkiseen (Joh 14:8-11, Matt 24:35, Ilm 22:1-5). Väite, ettei Jeesus ole Jumala, syrjäyttää ja kieltää Isän koska Isä asuu Jeesuksessa Kristuksessa, ja Isä ja Jeesus ovat YKSI Jumala (Joh 10:30). Siksi Jeesuksen hylkäävä, ohittava, ihminen hylkää Jumalan ja menee harhaan. 

Kun siis joku näkee Jeesuksen, hän näkee Jumalan. Kun jollakin on Jeesus, hänellä on Jumala. Kun joku tunnustaa Pojan (Herraksi Jumalaksi), hän tunnustaa Isän Jumalan. Kun joku kieltää Jeesuksen, hän kieltää Isän. Kun jollakin on Poika Jeesus, hänellä on Isä Jumala (1 Joh 2:22-25,28). Huomaa näissä jakeissa, että Johannes puhuu Isästä ja Pojasta yhtenä persoonana, yhtenä Jumalana: "Hän on luvannut meille".

JOHANNES VALMISTI HERRALLE JUMALALLE TIETÄ

Johannes Kastaja oli huutavan ääni erämaassa, joka valmisti tietä Herralle Jumalalle (Luuk 1:76-77). Jumala sanoo näin: ”Katso, minä lähetän sanansaattajani, hän raivaa tien minun eteeni” (Mal 3:1). Jeesus on Herra, jonka tietä Johannes valmisti (Mark 1:2-4).

Jesaja 40:9-11 profetia Jeesuksen toisesta tulosta maan päälle. Tässä Hän on Herra Jumala, joka kaitsee ja johdattaa laumaansa. Vertaa Joh 10:16 jakeeseen, jossa Jeesus sanoo johdattavansa lampaitaan, ja että ne kuulevat Hänen äänensä, ja että on oleva yksi lauma ja yksi paimen. "Minä olen tullut isäni nimessä" (Joh 5:43, 17:12).

JUMALA JEESUS ON KUNINGAS

Herra Jumala on Kuningas (Jes 43:15) iankaikkisesti (Ps:9:8). ”Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti" (Ps 10:16). Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti (Ps.29:10, 66:7). Jeesus on Kuningas iankaikkisesti: ”Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua." Jeesus on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. Matt 2:1-6, 27:11, Luuk 1:33, Ps. 45:7-8, Heb 1:8-10, Ilm 17:14, 19:16.

Herra on iankaikkinen kallio. Jeesus on kallio, Jumala, joka juotti kansaansa erämaassa. Jeesus/Herra on loukkauskivi ja kompastuksen kallio. "Autuas se, joka ei loukkaannu minuun." Jes 26:4, Ps 42:10, Hab 1:12, 1 Kor 10:4, Ps 18:2-3, 78:13-16, Jes 8:13-14, Room 9:33, 1 Piet 2:6-8, Matt 11:6, Luuk 7:23.

Mooses, ja kaikki profeetat, kirjoittivat Jeesuksesta. Mutta eivätkö he kirjoittaneet Jumalasta? Kyllä! He kirjoittivat Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi myös meidän uskomme tulee kohdistaa tähän Herra Jumala Jeesukseen. Jeesus on Kristus. Kristus on VT:n Jumalan Henki ja Jumala. Joh 5:39,46,47, Luuk 24:27, 1 Piet 1:9-11, Heb 3:7-15, Room 9:5.

Dela den här sidan