OPETUSKIRJOITUKSIA

 JUMALAN SANALLA ARVOSTELU

Kirjoitan aiheista, jotka minä pidän tärkeinä, ja joista uskon saaneeni Raamatusta ymmärrystä.

Jumalan Sana, Raamattu, on ylin auktoriteetti ja ohjenuora arvosteltaessa hengellistä opetusta. Kaikki hengellinen opetus tulee perustua Jumalan Sanaan ja nousta Sanasta. Siksi jokaisen Jumalan sanaa julistavan ja opettavan henkilön on alistettava opetuksensa Jumalan Sanan auktoriteetin ja arvostelun alle. Siksi myös kaikki tämän sivuston kirjoitukset saa ja tulee koetella Jumalan Sanalla ja Jumalan Hengellä.

Teet erittäin hyvin kun tutkit Raamattua kysellen Herralta, että onko asia niin kuin kirjoitan. Jeesus lupaa: Jos sinä tahdot tietää Jumalan tahdon, sinä tulet tietämään, onko tämä oppi Jumalasta (Sanasta ja Hengestä) vai puhunko minä omiani.

Joh 7:16-17 "Jeesus vastasi heille: "Minun oppini ei ole minun vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani."

PAAVALI TESSALONIKASSA JA BEROIASSA

Apt 17:1-3 "Kuljettuan Amfipolin ja Apollonian kautta he tulivat Tessalonikaan, jossa juutalaisilla oli synagooga. Tapansa mukaan Paavali meni sinne heidän luokseen ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssaan, lähtien Kirjoituksista. Hän selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi: "Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus."

Paavali julisti kaikkialla Kristusta. Paavalin julistuksen kautta Tessalonikassa tuli monia ihmisiä uskoon. Silloin Tessalonikan juutalaiset joutuivat kiihkon valtaan ja nousivat Paavalia vastaan. He kokosivat torilta - kelvottomia - miehiä ja haalivat kokoon kansaa mellakoimaan ja vastustamaan Paavalia. Vastustus johtui siitä, että Paavali julisti heille Jeesusta Kristusta, niin kuin Hänestä on kirjoitettu VT:n Kirjoituksissa. Vastustus ja raivo Paavalia kohtaan johtui Jeesuksen nimestä, jota Paavali julisti. Vastustus kohdistui siis Jeesukseen, ei Paavaliin.

Erikoista tässä on se, että Tessalonikan juutalaiset eivät välittäneet tutkia Kirjoituksista pitikö Paavalin puheet paikkansa. Hyökättiin heti suoraan vastustamaan ilman asiaan perehtymistä. Erikoista tässä on myös se, että näille vastustajille kelpasivat kaikki kaupungin kelvottomat miehet tähän Paavalin vastustuskampanjaan. Olisi kiva tietää, mihin muihin "töihin" nämä kelvottomat miehet kelpasivat näille uskonnollisille juutalaisille (Apt 17:4-9). Olivatko he mahdollisesti hyviäkin ystäviä keskenään, jotka auliisti auttoivat toisiaan muissakin asioissa? No, se siitä. Juttu ei pääty tähän.

PAAVALI BEROIASSA

Heti tämän jälkeen Paavali lähti Beroiaan. Siellä oli toisenlainen suhtautuminen Paavaliin ja hänen julistuksensa kohteeseen, Pyhiin Kirjoituksiin, ja Jeesukseen Kristukseen: 

10-12  "Heti yötä myöten veljet lähettivät Paavalin ja Silaksen Beroiaan. Sinne saavuttuaan he menivät juutalaisten synagogaan. Nämä olivat mieleltään jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä Kirjoituksista, oliko asia niin. Monet heistä tulivat uskoon, samoin useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet."

Beroiaan juutalaisilla oli aivan erilainen suhtautuminen Pyhiin Kirjoituksiin ja Jumalan Sanan julistukseen kuin Tessalonikan juutalaisilla. Pyhät Kirjoitukset olivat heille rakkaammat kuin vastustaa jotakin ihmistä ja hänen opetustaan Kristuksesta. He ottivat Paavalin julistuksen halukkaasti vastaan ja tutkivat joka päivä Kirjoituksia, oliko asia niin. Opetusta verrattiin Pyhiin Kirjoituksiin. 

Tässä on huomattavaa myös se, että Raamattu kutsuu mieleltään jaloiksi (jalommiksi) ihmisiksi niitä ihmisiä, jotka hyvin halukkaasti ottavat Jumalan Sanan opetuksen vastaan, mutta jotka myös tutkivat Raamatun Kirjoituksista, että onko asia niin kuin heille on opetettu. On siis jaloa ottaa Jumalan Sana sydämeensä. Mutta on myös jaloa tutkia Kirjoituksia ja vahvistaa asia Kirjoitetusta Sanasta. Opetusta verrataan siis Raamatun Kirjoituksiin, ei mihinkään muihin kirjoituksiin. Siitä seurasi, että monet Beroiaan juutalaisista tulivat uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen, ei Paavaliin.

Valitettavan monet ihmiset hyökkäävät, tavalla tai toisella, Jumalan Sanan julistajaa ja opettajaa vastaan perehtymättä ollenkaan opetettavaan aiheeseen. Ihmisen tulisi olla nöyrä Jumalan Sanan edessä ja kysyä itseltään ja Jumalalta – ”Puhutaanko minulle totuutta vai onko tämä eksytystä?” Ennen kuin hylätään opetus tai julistus, tulisi tietää, onko se Raamatun Sanan Hengen mukaista. Mikäli opetus on Jumalan Sanan Hengen mukaista, se on Jumalasta eikä ihmisestä. Ja jos se on Jumalasta, se on totuus. Usko Totuuteen on usko Jumalaan.

Koska Pyhä Henki todistaa, yhteistyössä uskovan kanssa, Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhä Henki vahvistaa vilpittömälle ”jalolle” ihmiselle sen, mikä on Hänestä: Totuudesta. Henki on Totuus. Muuta lukijan ei tarvitse uskoa.

Joh 14:16-17, 15:26-27, 16:13-15, Apt 1:8, Mark 16:20, 1 Joh 5:6-10, Heb 10:11-18, Joh 5:31-32, 8:18.

 

 

 

 

 

Dela den här sidan