OPETUSTEKSTEJÄ:


SIELUN KADOTTAVA SYNTI

Apostoli Pietari oli saanut Pyhän Hengen. Heti sen jälkeen hän saarnasi kansalle ja osoitti heille yhdessä Pyhän Hengen kanssa heidän syntinsä (Joh 16:7-9, Apt 2:14-40). Pietari nuhteli Jerusalemin asukkaita siitä, että he olivat hylänneet Messiaansa ja Kuninkaansa, Jeesuksen Kristuksen, ja vaatineet Hänet ristiinnaulittavaksi (Apt 2:14-40).

Kansa oli pyytänyt Pilatukselta, että hän vapauttaisi heille rikollisen, mutta että Jeesus tapettaisiin. Kansa teki tämän koska he eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen, että Hän on heidän Kuninkaansa ja Herransa. Epäuskonsa kautta he hylkäsivät Jeesuksen. Kansan epäusko oli siis syynä Jeesuksen ristiin naulitsemiseen.

Joh 1:11 "Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan."

Olemmeko myös me syyllisiä Jeesuksen hylkäämiseen ja ristiin naulitsemiseen jos emme usko Häneen? Kyllä! Siksi meidän tulee tehdä parannus tästä synnistä. Siihen Pietari myös kehottaa meitä. 

Jerusalemilaisten suurin ja vakavin synti oli siis epäusko Jeesukseen Kristukseen, eivät ottaneet vastaan Herraa Jeesusta Kristusta. Tähän syntiin Pyhä Henki painoi sormensa ja nuhteli Pietarin suulla heitä vakavasti ja käski heitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä koska usko Jeesukseen pelastaa ihmisen ikuiseen elämään ja vie Jumalan yhteyteen. Myös apostoli Paavali käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Apostolit eivät luetelleet uskosta osattomille ihmisille mitään syntilistoja tekosynneistä, joista heidän tulisi tehdä parannus. He saarnasivat kansalle ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Herraan Jeesukseen.

Tämä siksi koska itsensä parantelu ja hyvät teot, ilman uskoa Jeesukseen, ei pelasta ketään. Usko Jeesukseen pelastaa. Pelastavalla uskolla täytyy olla kohde mihin ja mitä uskoa. Siksi apostolit saarnasivat kansalle ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja kääntymään Hänen puoleensa (Apt 3:19, 26, 20:21, 26:20).

Raamattu todistaa, että Jeesus on meidän kaikkien Herra, ei siis vain juutalaisten Herra.

Apt 10:36 "Hän lähetti sanan Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen, joka on kaikkien Herra."

Jos emme usko Jeesukseen, emme ota Häntä vastaan Herraksemme ja Vapahtajaksemme, teemme sielumme kadottavan synnin. Olemme hylänneet Herramme, Hänet, joka kärsi ristillä meidän syntiemme tähden ja on ainoa Pelastaja.

Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesukseen omana Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan. Silloin olemme tehneet parannuksen tästä sielumme kadottavasta epäuskon synnistä. Olemme ottaneet Hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa, vastaan Jumalan. Olemme silloin uskossa Häneen ja pelastettuja Jumalan lapsia. Ja Jeesus saa olla sitä, mitä Hän on, ja mitä Hän tahtoo olla meille; Herramme ja Vapahtajamme. Hän johdattaa meitä perille asti, ei jätä työtään kesken puoliväliin.

Fil 1:1-7 "Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filipissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.  Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka". ... "te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta.""

Sitten...

Kun sinä olet tehnyt parannuksen tästä yhdestä sielusi kadottavasta synnistä, nimittäin epäuskosta Jeesukseen Kristukseen, sinä uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja Herranasi ja Vapahtajanasi. Silloin sinä saavutat uskosi päämäärän. Sielujemme pelastus on uskomme päämäärä.

1 Piet 1:8-9 "Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen."

Pelastus iankaikkisuudessa on se lopullinen päätepysäkki, päämäärä, jonne olemme matkalla. Uskon kautta armon purjeella pääsemme perille. Saamme kerran nousta Jumalan satamassa laiturille. Herra Jeesus odottaa siellä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka luottivat pelastuksensa Hänen voimakkaisiin käsiin, jotka uskoivat Jeesukseen ja Hänessä olevaan Jumalan armoon.  

Uskova elää Herransa kanssa Hänelle päivittäin antautuvaa elämää. Silloin hän ei harjoita jatkuvaa tahallista tekosyntiä. Hän elää taistellen syntiä vastaan. 

Kuinka hyvin uskova onnistuu tässä kilvoituksessaan, ei ratkaise hänen lopullista pelastustaan. Uskova pelastuu vaikka hän ei niin hyvin onnistuisikaan koska pelastuksemme lepää toisella pohjalla, toisen ansiolla, toisen teon varassa. Kukaan uskova ei onnistu tarpeeksi hyvin, niin että hän pelastuisi oman onnistumisensa tähden. Kaikkien meidän pelastus lepää toisen ansion ja teon varassa.  

Lopullisen pelastuksemme ratkaisee se, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa ja sisällä Hänen armossaan. Emme siis heitä pois luottamustamme Herraan ja Hänen armoonsa. Pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta. Siitä seuraa, että Jumalan armon kautta armosta me olemme pelastettuja, uskon kautta Jumalan armoon Kristuksessa.

Apt 13:42-43 "Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. Väen hajaantuessa synagogasta monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset seurasivat Paavalia ja Barnabasta. Nämä puhuivat heille ja kehottivat heitä pysymään Jumalan armossa."

Ef 2:5,8 "Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta ettei kukaan voisi kerskailla." 

Huomaa - olemme pelastetut, toinen on jo pelastanut sinut ja minut. Siksi pelastumme. Kuka tarvitsee pelastajaa? Eikö se, joka ei itse kykene pelastamaan itseään? Me emme siis pelastu itsemme kautta. Huomaa myös, että pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskovalle ja Häntä rakastavalle ihmiselle.  Lahjaa ei, kuten tiedämme, tarvitse ansaita.

Raamattu jatkaa Jumalan teosta pelastuksemme perustana.

Ef 2:10 "Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa" ...

Jeesuksen Kristuksen hankkima ja ansaitsema pelastus astuu voimaan kohdallamme meidän uskoon tulossamme. Se on tapahtunut tosiasia. Meidät on pelastettu armosta. 

Tiit 3:4-5 "Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät," 

Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttansa. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi Kristuksessa Jeesuksessa kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä pelastukseen, Kristukseen, sisälle tulleita uskovia.

Tiit 2:11-15 "Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla. Älköön kukaan halveksiko sinua."

Pelastuksemme astui voimaan siinä hetkessä kun me tulimme Jeesuksen luokse ja jätimme itsemme Hänen pelastettavakseen Hänen käsiinsä. Pelastus on voimassa niin kauan kuin me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen armostaan uskossa Häneen.  

Saatana yrittää kammeta meitä väkisin pois Jumalan armosta katsomaan ja luottamaan omiin tekoihimme. Ja ne eivät tietenkään koskaan riitä pelastamaan meitä. Silloin on vaara menettää toivo ja luopua jopa uskosta kun näkee, että en ole tarpeeksi hyvä uskova. Mutta silloin Pyhä Henki tulee ja osoittaa Kristusta Jeesusta ja Hänen täysin onnistunutta sovitustekoa. Pyhä Henki kehottaa meitä katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Häntä, jotta emme väsyisi ja menettäisi toivoamme ja rohkeuttamme.

Heb 12:1-3 "Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. 

Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille: ”Poikani, älä halveksi Herran kuritusta äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua.""

Jeesukseen katsominen antaa siis voimaa taisteluun syntiä vastaan ja toivoa sekä uskoa. 

Pyhä Henki sanoo Jumalan lapselle:

"Pelastuksesi on Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei ole sinun onnistumisesi varassa. En jättänyt sitä sinun varaasi. Se on Jeesuksen onnistumisen varassa."

Tämä jos mikä vapauttaa uskovan elämään jälleen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen. Ja mikä oli se "energiajuoma" joka antoi sen voiman? JUMALAN ARMO! 

Heb 13:9 "On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta." 

Paavali ja apostolit olivat Jumalan armon kautta hyödyksi uskoon tulleille (Gal 1:15, 1 Kor 15:10, Apt 18:27).

1 Piet 5:12 "Silvanuksen, uskollisena pitämäni veljen, avulla olen lyhyesti kirjoittanut teille kehottaen ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on todellinen Jumalan armo."

Jumalan armo on uskovan olotila. Uskova on sisällä Pelastuksessa ja Jumalan armossa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on meidän Pelastaja ja Pelastus. Tässä olotilassa uskova on pelastettu Jumalan lapsi. Hän saa levätä Pelastuksessa, Kristuksessa Jeesuksessa, armosta. Jeesus pelastaa Hänessä lepäävän lapsensa täydellisesti armosta. 

jatkuu "Pelastuksen lähde" kirjoituksessa.

Dela den här sidan