OPETUSTEKSTEJÄ:


ELÄ JEESUKSEN KAUTTA

1 Joh 4:9 "Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan."

Tämä Raamatun Sana tulee nyt minua vastaan hyvin usein. Uskon, että Jumala tahtoo näiden Sanojen kautta puhua meille jokaiselle.   

Jumala siis tahtoo, että me uskovat eläisimme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen Kristuksen kautta eläminen tarkoittaa elämää Jumalan Sanan kautta. Silloin se on Jumalan kautta, Sanasta, elämistä koska Sana oli Jumala, joka tuli ihmiseksi.

Matt 4:4 ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.”

1 Kor 1:30 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa."  

Mitä tämä sitten tarkoitta? Miten elän Sanasta, Hänestä, ja Sanan kautta? Jeesus on esikuva ja esimerkki meille jokaiselle tässäkin asiassa. Jeesus eli Jumalan kautta. Miten Jeesus eli Jumalan kautta?

Herra Jeesus Kristus oli jättänyt asemansa Jumalana taivaassa. Hän oli nöyrtynyt Isän tahtoon ja tuli ihmiseksi kärsimään ristillä meidän syntiemme tähden. Hän tuli siis ihmisenä tekemään Jumalan tahdon. Hän tuli luomiensa ihmisten palvelijaksi palvelemaan, ei palveltavaksi. Se ei ollut aina kovinkaan mukavaa Hänelle.

Heb 10:7-9 "Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala.” Ensin hän sanoo: ”Uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mieltynyt”, vaikka niitä lain mukaisesti uhrataankin. Sitten hän sanoo: ”Katso, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi.”

Jeesus teki Jumalan tahdon siinä määrin, että Hän puhui vain Jumalalta saamiaan Sanoja ja teki ainoastaan niitä tekoja, joita Isä teki. Sitä, mitä Isä teki, sitä teki samoin Poika Jeesus lihansa päivinä (Joh 5:17-21). Näin Herra Jeesus Kristus eli Isän Jumalan kautta sataprosenttisen kuuliaisena täydellisesti. Kaikki Hänen Sanansa olivat Jumalan Sanoja. Kaikki Hänen tekonsa olivat Jumalan tekoja. 

Jumalan tahdon tekeminen oli Jeesuksen ruoka. Hän sai ravintonsa ja voimansa Jumalan tahdon tekemisestä. Se oli myös Hänen ilonsa ja elämänsä. Tätä opetuslapset eivät silloin käsittäneet. Jumalan tahdon keskipisteessä eläminen tuottaa uskovalle suurimman ilon ja tyydytyksen. 

Joh 4:31-34 "Sillä välin opetuslapset kehottivat Jeesusta sanoen: ”Rabbi, ota syötävää!” Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä." Opetuslapset sanoivat toisilleen: ”Onkohan joku tuonut hänelle syötävää?” Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä tee lähettäjäni tahdon ja  ja vien hänen työnsä päätökseen."

Meidät uskovat on kutsuttu seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta. Myös meidän hengellinen ruokamme on Jumalan Sana. Saamme Sanasta hengellistä ravintoa ja voimaa tehdä Jumalan tahtoa. Sanassa ja Sanan kautta Jumala johdattaa meitä Hänen tahtonsa tiellä. Sanan kautta meidän tulee sitten myös elää ja vaikuttaa.

Joh 6:55-58 "Minun lihani on todellinen ruoka, ja minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin Isä, joka on minut lähettänyt, elää, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta."

Tämä on Jumalan tahto meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä samoja asioita kuin mistä Jeesus luopui Isän tahdon tekemisen tähden. Jeesus luopui omasta tahdostaan ja nöyrtyi Isän tahtoon, Hänen Sanaansa.  

Myös meidän uskovien tulee luopua omasta tahdostamme ja omista suunnitelmistamme. Meidän tulee nöyrtyä Jumalan tahtoon. Se merkitsee käytännössä Jeesuksen seuraamista ja Jeesukseen katsomista ja Hänen kuuntelemista, Hänen seurassaan olemista. Raamatun Sanan äärellä uskova katsoo ja kuuntelee Herraa. Hän syö Jumalan Sanaa. Silloin Jumala ruokkii Sanallaan uskovaa ja uskova kuulee Herran Sanoja. Herra voi myös näyttää uskovalle omia tekojaan.

Näin Jeesukseen uskova ihminen voi välittää kuulijoilleen Jumalalta saamaansa sanaa ja tehdä Herran Jeesuksen Kristuksen tekoja. Uskova tekee siis samoja tekoja kuin mitä Herra Jeesus tekee. Silloin hän elää Jeesuksen kautta.

Joh 3:34 ”Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna Henkeä mitalla.”

1 Piet 4:11 ”Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja.”

Joh 14:12 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo.”

1 Tess 2:13 ”Siksi me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että kun kuulitte meiltä Jumalan sanan, te otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana vaan, niin kuin se todella on, Jumalan sanana joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.”

Room 15:17-19 "Minun kerskaukseni on siis Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teoilla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyriaan saakka olen saattanut päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen."

Gal 2:20 "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan Poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani."

Alussa, ennen syntiinlankeemusta, ihminen eli Jumalan yhteydessä. Hän eli Jumalan kanssa ja Jumalan kautta. Syntiinlankeemus tuli väliin ja erotti ihmisen pois Jumalan yhteydestä. Ihminen menetti katsekontaktin Jumalaan ja siten myös kyvyn ja mahdollisuuden seurata Jumalaa. 

Nyt suurin osa ihmisistä pitää elämää ilman Jumalaa normaalina elämänä. Elämä Jumalan kanssa on monen ihmisen mielestä epänormaali tapa elää. Monetkaat ihmiset eivät käsitä miten ihminen voi elää Jumalan kanssa. He eivät ymmärrä ollenkaan Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa ja tahtoa ihmiselle. Siksi monet Ihmiset elävät oman tahdon mukaan ilman Jumalaa. Silloin he seuraavat itseään, tai pahimmassa tapauksessa jotakin toista, mutta ei Jumalaa. Se ei tietenkään ole Jumalan tahto. Meidän tulee alistaa oma tahtomme Jumalan tahtoon. 

Jumala tuli Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa maailmaan ja palautti ihmiselle hänen alkuperäisen mahdollisuuden elää jälleen Jumalan yhteydessä ja Jumalan, Herran Jeesuksen Kristuksen, kautta. Jeesus poisti sen, mikä esti ihmistä elämään Jumalan kanssa, Hän poisti synnin. Nyt ihmisen katsekontakti Jumalaan on mahdollista ja ihminen voi seurata Jumalaa. 

Ef 5:1 "Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset."

1 Piet 2:21 "Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään,"

Joh 13:15 "Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille."

Kukaan ihminen ei kykene elämään Jeesuksen kautta niin kuin Jeesus eli Isän kautta. Mutta meillä uskovilla on tietysti pyrkimys seurata Jeesusta Kristusta ja siten elää Jeesuksen kautta ja seurata Jumalaa Hänessä. Kun tahto tähän on suuri, Pyhä Henki tulee avuksi ja voimme jossakin määrin onnistua tekemään Jeesuksen tekoja.

Jeesuksen tekojen tekeminen ei kuitenkaan välttämättä ole aina sairaiden parantamista tai voimatekojen tekemistä. Se ei välttämättä ole myöskään riivaajien ulos ajamista. Se on niiden sanojen puhuminen ja niiden tekojen tekeminen, joita Jumala meille puhuu ja näyttää. Se on yksinkertaisesti Jumalan johdatuksessa eläminen. Silloin se voi olla kärsivän ihmisen vierelle istumista ja hänen lohduttamista sekä rukousta hänen puolestaan. Se voi olla jollekin lähimmäiselle avun tarjoaminen hänen käytännön ongelmissa. Ja se voi olla evankeliumin julistamista, Jumalalta saaman sanoman esille tuomista. Se on kaikkea sitä mitä Jeesus, Sana ja Pyhä Henki, meissä vaikuttaa ja tekee. 

Emme siis saa ajatella, että Jeesuksen tekojen tekeminen  tarkoittaa aina kovin ihmeellisiä ja vaikeita asioita.  

Dela den här sidan