KOLMINAISUUS

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN.

Jumala yksin on luomaton ja aina olemassa ollut ikuinen Henki. Jumala on luonut koko luomakunnan ja kaiken, mitä on Hänen itsensä ulkopuolella, mikä ei ole Häntä itseään. Tästä johtuen Jumala on ensimmäinen ja myös viimeinen koska Jumalan jälkeenkään ei tule mitään. Tämä tietenkin koska milloinkaan ei ole ollut sellaista aikaa jolloin Jumalaan ei ole ollut, eikä koskaan tule aikaa jolloin Jumalaa ei ole. Hän on ikuinen, aina ollut, ja tulee aina olemaan.

HERRA JEESUS KRISTUS ON ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN

Jeesus sanoi olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

Ilm 1:17 "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti,"

Ilm 21:6-7 Edelleen Herra Jeesus sanoo: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoiselle lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Joka voittaa, perii tämän, ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän minun poikani." 

Ilm 22:12-13 "Minä tulen pian, ja palkkani on minun mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu."

Huomasitko jakeessa Ilm 21:6-7 Hän, Herra Jeesus Kristus, joka on alku ja loppu, sanoo olevansa Jumala (Ilm 22:16).

Koko Raamattu kertoo tavalla tai toisella Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Joh 5:46, Luuk 24:27). Koska koko Raamattu, alusta loppuun, kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, joka on alku ja loppu, ja Raamattu on Jumalan ilmoitus, Jumalan Sana,

HERRA JEESUS ESIINTYY RAAMATUN ENSIMMÄISESSÄ JA SEN VIIMEISESSÄ JAKEESSA JA SEN ENSIMMÄISESSÄ JA VIIMEISESSÄ SANASSA.


RAAMATUN ENSIMMÄINEN JAE kuuluu seuraavasti:

"Alussa Jumala loi taivaat ja maan."

Sana - "Alussa" ei tarkoita aikaa koska Jumala loi. Jumala ei ole kertonut aikaa koska Hän on luonut taivaat ja maan. Sitä ihminen ei voisi ymmärtää, eikä se ole ihmiselle edes tarpeellista tietää. Jumala on kertonut paikan mihin kaikki on luotu. "Alussa" tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta. Muistamme, että Jeesus sanoi olevansa Alku.  Siis, KRISTUKSESSA ja Kristukseen luotiin kaikki.

Paavali kirjoittaa Jeesuksesta: Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä HÄNESSÄ LUOTIIN KAIKKI, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja HÄNEEN, ja hän on ennen kaikkia, ja HÄNESSÄ pysyy kaikki voimassa (Kol 1:15-17, 2 Piet 3:5).

Johannes kirjoittaa evankeliumissaan:

Joh 1:3 "Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on."

Ilman Jeesusta Kristusta ei siis ole syntynyt mitään. 

Joh 17:5 "Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi, ennen kuin maailma oli olemassa."

Raamattu aloittaa kaiken Kristuksesta Jeesuksesta. Luomakunta on siis luotu alussa: Kristuksessa. Näin Jeesus on kaiken alku, Luoja. Luomakunta on luotu Luojassaan Luojaansa ja Hänessä se pysyy koossa.

RAAMATUN VIIMEINEN JAE kuuluu seuraavasti:

"Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen."

Näin löydämme Herran Jeesuksen myös Raamatun viimeisestä jakeesta ja sen viimeisestä Sanasta. Jeesus sanoi olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Hän on silloin ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu Raamatussa(kin).

Raamatun viimeinen sana on "Aamen". Herra Jeesus Kristus on Aamen:

Ilm 3:14 "Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku."  Hallelujaa, Jeesus on Herra!

Aamen on kirjoitettu isolla A:lla koska se viittaa Jeesukseen Kristukseen. Hän on Aamen. Aamen on persoona. Sana "Aamen" tarkoittaa myös "totisesti totta on". Aamen siis tarkoittaa "totisesti" ja "totta on". Jeesus Kristus on Totuus, Totinen Tosi Jumala, jossa Häneen uskova on (Joh 14:6, Room 8:1).


1 Joh 5:20 "Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä."


Sitten siinä em. jakeessa esiintyy sana "alku", joka tarkoittaa Jeesusta.  Hän on alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen, Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa yhtäpitävästi.

Jotkut vääntävät kieroon tätä "Jumalan luomakunnan alku" Sanaa. He väittävät, että tämä jae todistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan ensimmäinen luomistyö. Mutta ei siinä puhuta luomisesta vaan alusta. Siinähän sanotaan selvästi, että Herra Jeesus on koko luomakunnan alku, ts. alullepanija, Hän, josta ja johon kaikki on.

Jeesus siis suljetaan pois kaikesta luodusta. Hän on itse Luoja, Jumala, josta kaikki on alkuisin.  

Room 11:36 "Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti! Aamen".

Tämä Sana puhuu Jeesuksesta Kristuksesta Kol 1:15-17 ja Joh 1:3 jakeiden Sanan kanssa yhtäpitävästi.

On vielä huomionarvoista se, että kaikki on luotu (sisällä) Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala loi siis kaiken Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus sanoi, että Isä asuu Hänessä, siis Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumala oli siis Kristuksessa luodessaan maailmankaikkeuden. Hän loi kaiken Kristuksessa Jeesuksessa ja Jeesukseen. Jeesuksessa Hän loi kaiken itsessään ja itseensä. Jeesuksen Sanojen mukaan Hän ja Isä ovat YKSI Jumala (Kol 1:15-17, Joh 10:30). 

Jos Jeesus olisi luotu olento, kaikki ei olisikaan Hänestä, eikä kaikkea olisi luotu Hänessä Hänen kauttaan eikä Häneen. Raamattu olisi ristiriitainen kirja eikä se voisi olla Jumalan Sanaa. Jumalan Sana ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa. Jumalan Sana on kaikin puolin yhtäpitävä Totuus. Totuus ei voi riidellä itsensä kanssa.

Jos joku haluaa väittää vastaan viittaamalla edellisiin Room 11:33-35 jakeisiin, joissa puhutaan Herra Jumalasta, haluan huomauttaa, että Paavali todisti VT:n Herrasta Jumalasta ja julisti, että Jeesus on Herra Jumala (2 Kor 3:16, 4:5, Room 9:5).

Kaikissa käännöksissä Raamatun viimeinen sana ei ole "Aamen". Mutta vanhassa 33/38 käännöksessä se on. Myös ruotsalaisessa Reformaatio Raamatussa ja Bibliassa sekä Karl X11 ja KJV 1789 käännöksissä "Aamen" on Raamatun viimeinen Sana. Uskon, että nämä käännökset ovat oikeat käännökset tässä kohtaa koska ne pitävät yhtä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa Jeesuksesta Kristuksesta alkuna ja loppuna. Sana "Aamen" ei ole sattumalta ja turhaan Raamatun lopussa.  http://www.bibel.se/

Dela den här sidan