JUMALAN VALTAKUNTA


2. VALTAKUNNASTA TOISEEN VALTAKUNTAAN

Matt 4:17 "Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!""

Luuk 16:16 "Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne sisälle."

Jeesus kehottaa voimakkaasti meitä kääntymään Hänen puoleensa ja tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen luona sisällä Jumalan valtakunnassa on lepo ja rauha.

Matt 11:28-29 ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne,"

Koska ihmisiä pyydetään, jopa vaaditaan, tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan, Jumalan valtakunta on meidän keskellämme ja sinne on mahdollista tulla sisälle.

ETSI NIIN LÖYDÄT

Elävä Kaikkivaltias Jumala, Luoja, kehottaa meitä ihmisiä etsimään ennen kaikkea muuta Jumalan valtakuntaa. Se on siis se ensimmäinen ja tärkein asia ihmiselle. Jeesus myös lupaa, että me, jotka etsimme Jumalan valtakuntaa, löydämme sen.

Matt 6:33 "Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä."

Matt 7:7-8 "Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaan niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan."

Jeesuksessa Kristuksessa yksilöihminen löytää Jumalan valtakunnan koska Jumalan valtakunta on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi Jumalan valtakuntaan sisälle pyrkivän ihmisen tulee kääntyä pois omalta tieltään ja tulla Jeesuksen Kristuksen luokse. Hänen tulee uskoa Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan ja Herranaan. Silloin hän uskoo Jeesuksen suorittaman ristin sovitustyön omalle kohdalleen – ”Jeesus kärsi ja kuoli minun puolestani. Hän vuodatti puhtaan pyhän verensä minun syntieni anteeksi antamiseksi. Hän nousi kuolleista minun vanhurskauttamisen tähden.” Silloin ihminen uskoo Jeesuksen vereen, Raamatun ilmoittamalla tavalla, ja tulee uskoon (Room 4:25, 5:9).

Room 3:23-24 ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen" (RK).

Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ihminen tulee Jumalan luokse ja sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän tulee sisälle Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa.

Ef 3:12 "Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta häneen."

Tie sisälle Jumalan valtakuntaan kulkee siis Jeesuksen ristin veren ja uhrin kautta.

Hebr 10:19-20 "Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta."

Jumala on antanut meille elävän tien Hänen luokseen Hänen välittömään läsnäoloonsa. Tie on Jeesus Kristus ja usko Hänen vereensä ja ruumiinsa uhriin. "Kaikkein pyhin" tarkoittaa Jumalan läsnäoloa ja siinä elämistä. Jumalan läsnäolossa on Jumalan valtakunta. 

Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen kukaan ei tule Jumalan luokse Hänen läsnäoloonsa sisälle Jumalan valtakuntaan. Ilman Jeesuksen veren synnistä puhdistavaa voimaa ja puhdistusta synneistä kukaan ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Et voi tuoda syntejäsi sisälle Jumalan valtakuntaan ja ajatella Jumalan hyväksyvän ne.

Uskomalla Jeesukseen ja sisällä valtakunnassa saat kaikki syntisi anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa sinut uskon kautta Häneen (Apt 16:31,10:43, 11:17, Room 3:26). Jeesuksen veri myös pitää sinut puhtaana koko uskonvaelluksesi ajan puhdistaen sinua, vilpitöntä uskovaa, jatkuvasti (1 Joh 1:7-9). 

Valossa puhdistuu | Jumala kanssamme (jumala-kanssamme.se)

Apt 26:15-20  ”Minä kysyin: ”Herra, kuka olet?" Herra sanoi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja seiso jaloillasi! Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt ja mitä olet vielä näkevä, kun ilmestyn sinulle. Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.

Sen vuoksi, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen mukaisia tekoja.""

Jos sinä siis tahdot tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, sinä et voi välttää etkä ohittaa Herraa Jeesusta Kristusta ja uskoa Häneen. Jumalan valtakunta on Jeesuksessa Kristuksessa ja sisälle tullaan uskon kautta Häneen (Joh 3:1-21, Joh 14:1-6). On siis uskottava Jeesukseen päästäkseen sisälle Jumalan valtakuntaan Jumalan läsnäoloon. 

USKON SEURAUS JA SEN HEDELMÄ

Oikeaa Raamatun Sanan mukaista uskoa Jeesukseen seuraa kuuliaisuus Jeesukselle Kristukselle ja elämä Hänen kanssaan. Kuuliaisuus on siis Raamatun mukaisen oikean elävän uskon seuraus:

Joh 7:38 "Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat-"

Uskova seuraa siis Jeesusta ja Hänen ohjeitaan elämässään. Hän tekee parannuksen. Hän ei jatka entistä syntistä ja usein itsekästä elämäntapaansa. Hän jättää sen kaiken taakseen. Näin ihminen joutuu tunnustamaan ja hylkäämään tietoiset syntinsä ja syntisen elämänsä.

Synnit tulee tunnustaa Jeesukselle Kristukselle. Jeesus antaa synnit anteeksi ja puhdistaa verellään Hänen puoleensa kääntyvän parannuksen tekevän ja Häneen uskovan ja Hänet vastaan ottavan ihmisen kaikesta synnistä. Jumala siirtää hänet synneistä puhdistettuna ja vapautettuna sisälle Jumalan valtakuntaan. Hän aloittaa uuden elämän Jeesuksen kanssa puhtaalta pohjalta puhtailla papereilla. Nyt hän alkaa synnin sijasta palvella vanhurskautta ja Elävää Jumalaa.

Room 6:17-18 "Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu, ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita."

Room 6:22 "Nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä."

JUMALAN YSTÄVÄ JA TYÖTOVERI

Jeesukseen uskova ihminen on tullut Jumalan luokse ja on Jumalan ystävä; hän elää Jumalan kanssa. Hän julistaa Herran Jeesuksen Kristuksen Kuninkaakseen ja pyrkii tottelemaan ja seuraamaan Häntä Hänen teoissaan. Silloin hän on Kuninkaan, Jumalan, ystävä ja työtoveri. Ystävä ja työtoveri palvelee Herraansa omasta vapaasta tahdostaan rakkaudesta Häneen. 

Joh 15:14-15 ”Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni.”

1 Kor 3:9 ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita.”

2 Kor 6:1 ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.”

Jumala tekee työtään yhdessä ystäviensä ja työtovereidensa kanssa. Siksi Jumalaa palvellessa uskova voi tehdä, ja hänen tulee tehdä, Jeesuksen tekoja.

Mark 16:20 ”Opetuslapset lähtivät ja saarnasiat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta.”

Joh 14:12 ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo.”

Joh 20:21 ”Jeesus sanoi heille taas: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät.”

Koska uskova tekee Jeesuksen tekoja – Jeesus tekee tekojaan uskovan kautta - ja Jeesus lähettää uskovan, niin kuin Isä on lähettänyt Jeesuksen, on selvää, että uskova elää jossakin määrin ihmeissä.

JUMALAN VALTAKUNTA SISÄLLÄ KRISTUKSESSA JA USKOVASSA

Koska Jeesus on Jumalan valtakunnan ikuinen Kuningas ja Jumalan valtakunta on Jeesuksessa, Jeesuksen vastaan ottava ihminen ottaa Jeesuksessa Kristuksessa vastaan Jumalan valtakunnan ja sen Kuninkaan. Jumalan valtakunta on nyt sisällä uskovassa. Silloin uskova on sisällä Jumalan valtakunnassa. Hän on sisällä Kristuksessa Jeesuksessa, ja Jeesus on sisällä uskovassa.

Room 8:1 ”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.”

Kol 1:27-29 ”Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme neuvoen ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikutta minussa voimakkaasti.”

Joh 14:20 ”Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä teissä.”

Jeesus Kristus on meissä uskovissa kun me pyydämme Hänet asumaan sydämeemme. Silloin saamme kokea, että olemme siirtyneet Saatanan vallasta sisälle Jumalan valtakuntaan (Kol 1:13, 1 Joh 5:19, Apt 26:18).

Luuk 17:20-21 ”Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille: ”Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: ”Se on täällä” tai ”Se on tuolla”, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.”

RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET 

Kristuksessa olevassa Jumalan valtakunnassa on uskovalle avautuneet äärettömät näköalat ja mahdollisuudet. Tämä perustuu äärettömään Kaikkivaltiaaseen ja kaikkivoipaan ja kaikki riittävään Jumalaan, joka on uskovan kanssa JOKA PÄIVÄ, tuntui miltä tuntui (Ilm 1:7-8).

Matt 28:20 ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

Matt 18:20 ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Joh 14:16-18 "Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen," ... "Hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne."   

Miten Jeesus voi olla ja on keskellämme? Miten Hän voi olla ja on luonamme? Hän on keskellämme Jumalasta tulleessa Sanassa ja Pyhässä Hengessä.

Miten Jeesuksen läsnäolo on käytännössä koettavissa, voit lukea esimerkin elävässä elämässä tapahtuneesta tapauksesta tekstissä "NICKY  CRUTZin pelastuskokemuksesta". Herra Jeesus Kristus tuli Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Todistus löytyy tekstin lopusta. https://www.jumala-kanssamme.se/440034901

Dela den här sidan