SYNNIT ANTEEKSI


SYNNINTUNTO

Peili näyttää oikein.

Raamatun ilmoituksen mukaan kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ihmiset ovat siis syntiensä tähden syntisiä. Mutta nähdä tämä ja ymmärtää oma syntinen tilansa on sitten kokonaan toinen asia. Tässä astuu Jumala kuvioihin mukaan.

Jumala näyttää ihmiselle hänen todellisen tilansa. Silloin hän näkee syntinsä ja kokee olevansa syntinen. Synnintunto antaa ihmiselle tarpeen saada syntinsä anteeksi. Itsensä terveeksi kokeva henkilö ei hakeudu lääkärin vastaanotolle. Vasta sairauden ja kipujen, jopa tuskien, kohdatessa ihmistä hän hakeutuu lääkärin vastaanotolle. Synnintunto vie syntistä Jeesuksen luokse saamaan parantumisen synnin haavoista, ts. saamaan pelastuksen.

Jumala vetää syntistä Jeesuksen luokse hyvin usein juuri synnintunnon kautta. Siksi synnintuntoon tullut ihminen on Jumalan kutsun alla. Tästä johtuen synnintunto on positiivinen kokemus.

Ihmisen synnintunto voi olla heikko, tai suuri, tai tavattoman suuri, niin että ihminen huutaa synnin tuskassa Jumalan puoleen. Tällaista synnintuntoa on esiintynyt herätyshistorian aikana monin paikoin. Esim. helluntaiherätyksen syntymisvaiheessa Azuza kadulla Los Anglesissa. Siellä oli kokouspaikan ympärillä niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo, että jotkut syntiset jopa konttasivat synnin tuskassa kadulta kokouksiin. Heillä oli suuri tarve päästä kuulemaan armon evankeliumia ja tekemään parannuksen ja näin saamaan pelastuksen. He tulivat Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja Herra paransi heidän syntihaavansa. Myös lestadiolaisuuden syntyvaiheessa tapahtui vastaavaa Lars Levi Laestadiuksen saarnatessa. Tämän vaikutti ja sai aikaan Pyhä Henki. 

Synnintunto on aina Pyhän Hengen työtä ihmisessä. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta kukaan ei tule synnintuntoon. Tämän tähden uskosta osaton ihminen, joka ei koe olevansa syntinen, elää kaukana Jumalasta. Hän on säälittävä ihminen. Jumalan pyhyyden läheisyydessä syntinen kokee synnintuntoa. Jos ihminen vertaa itseään Jeesukseen Kristukseen lukemalla evankeliumeja, hän huomaa syntisyytensä ja tarpeensa saada syntinsä anteeksi. Vertauskohde kun on korkeasti pyhä. Jos ihminen vertaakin itseään toiseen ihmiseen, hän voi kokea olevansa aika hyvä ihminen. Mutta ihmisen tulee verrata itseään Jeesukseen Kristukseen, ei keneenkään muuhun.

Pyhä Henki tulee lähelle syntistä Raamatun Sanan kautta ja herättää hänet synnintuntoon. Sen Hän tekee vain yhdestä syystä. Hän tahtoo siunata syntistä ihmistä anteeksi antamisella ja ikuisella elämällä. Hänen tarkoituksensa on vetää syntinen Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan anteeksianto ja autuus.

Pyhä Henki ei koskaan herätä ketään synnintuntoon tarjoamatta syntiselle anteeksi antamista Jeesuksen veren kautta. Pyhä Henki ei kiusaa ketään synnintunnolla, eikä millään muullakaan (Jaak 1:13). Pyhä Henki on armon ja totuuden Henki (Joh 15:26, 16:13, Heb 10:29). Jumalan Sana, Jumalalta tullut sanoma, evankeliumin Sana, on armon evankeliumi (Apt 14:3, 20:24,32). Siksi Jumalan armo ja totuus kulkevat käsi kädessä.

Joh 1:1,14,17 "Alussa oli Sana. Sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta."  

Missä siis on Jumala, Hänen Sanansa, siellä on armo ja totuus. Näin Pyhän Hengen ilmoittama totuus synnistä tarjoaa aina anteeksi antamista ja armoa. Tästä syystä kenenkään ei tarvitse säikähtää kun synti alkaa painaa. Missä synti on tullut suureksi, siinä on armo tullut vielä suuremmaksi. Jumala ja Hänen armonsa on suurempi kuin ihmisen synnit (Ps. 36:6, 57:11, 103:8-14, 108:5, 119:76, 138:2).

Koen, että Pyhä Henki tahtoo sanoa tähän asiaan liittyen: "Autuaita olette te, joilla nyt on vanhurskauden nälkä, sillä teidät ravitaan vanhurskaudella. Autuaita olette te, jotka nyt itkette syntejänne, sillä te saatte nauraa (Luuk 6:21, Matt 5:6, 6:33). Vanhurskauden nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat, itsessään hyvät ihmiset, hän on lähettänyt tyhjinä, ilman vanhurskautta, pois" (Luuk 1:53, Ps 107:9). 

Oletko siis synnintunnossa oleva syntinen? Olet onnellinen ihminen. Jumala kutsuu sinua synnintunnon kautta Jeesuksen Kristuksen luokse parannukseen ja näin pelastukseen ja todelliseen elämään. Jeesus rakastaa sinua. Hän on paljastanut sinulle syntisi armahtaakseen ja pelastaakseen sinut. Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. Nyt kun olet sairas (syntinen), Parantaja on lähellä. ”Minä olen Herra, sinun parantajasi” (2 Ms 15:26). "Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut” (Jes 53:5-6, 1 Piet 2:24, Room 4:25).  

Matt 9:9-13 "Kulkiessaan sieltä eteenpäin Jeesus näki Matteus-nimisen miehen istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua.” Niin hän nousi ja seurasi Jeesusta. Kun Jeesus oli aterialla Matteuksen kodissa, sinne tuli monta publikaania ja syntistä aterioimaan Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Sen nähdessään fariseukset sanoivat hänen opetuslapsilleen: ”Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa?” Jeesus kuuli sen ja sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Laupeutta minä tahdon enkä uhria.’ En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä.”"

Jos sinä kuitenkin koet olevasi terve (synnitön), pyydä Jeesusta näyttämään sinulle sinun todellinen tilasi. Mutta älä sitten säikähdä kun huomaat syntisi ja todellisen tilasi pyhän Jumalan edessä. Muista silloin mitä pyysit, ja että Jumala kuuli ja vastasi rukoukseesi.

Synnintuntoon herääminen on useimmiten hyvin kipeä prosessi. Mutta tämän prosessin itse läpikäyneenä voin sanoa, että se kannattaa. Peilaa siis itseäsi Jumalan Sanan valossa. Lue evankeliumeja ja vertaa itseäsi Jeesukseen Kristukseen, älä naapurin isäntään tai emäntään. Tule sitten Jeesuksen, Parantajasi, luokse kun Jumalan Sanan valo on paljastanut likatahrasi ja saastaisuutesi. Jeesuksella Kristuksella on paljon anteeksiantamusta.

Jes 55:6-7 "Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon herran luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" (Room 10:13).

SYYTTÄÄKÖ KIRJA SINUA?

Omasta mielestään hyvä ihminen voi tulla voimakkaaseen synnintuntoon luettuaan Raamattua. Siksi Raamattu voidaan kokea syyttävänä kirjana koska se paljastaa ihmiselle hänen todellisen tilansa ja tuomitsee ihmisen synnin. Siksi monet eivät tahdo lukea sitä.

Mutta sama Sana, joka paljastaa ja tuomitsee ihmisessä synnin, pelastaa ja vapauttaa hänet synnistä. Jumala on lähettänyt Sanansa pelastamaan ja vapauttamaan ihmisen synnistä, ei tuomitsemaan.

Joh 3:17 "Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan" (1 Tim 1:15, Matt 1:21, Joh 12:47).

Mutta ennen kuin Sana voi pelastaa, ihmisen täytyy ymmärtää synti ja kokea tarvetta saada anteeksi ja pelastua. Siksi Pyhä Henki, yhteistyössä Raamatun Sanan kanssa, näyttää syntiselle hänen syntinsä.

Kun Puolustaja, Pyhä Henki, tulee, Hän näyttää MAAILMALLE todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, Jeesukseen Kristukseen (Joh 16:7-9).

Pyhä Henki (ja Jeesus) on siis uskovan Puolustaja, ei syyttäjä. Hän ei syytä uskovia, Hän puolustaa uskovia. Hän paljastaa maailmalle, maailman ihmiselle (syntisille ihmisille), hänen syntisen tilansa armahtaakseen hänet. Pyhä Henki paljastaa siis synnin ihmiselle, joka ei usko Jeesukseen Kristukseen, saattaakseen hänet Jeesuksen luokse saamaan synnit anteeksi Jumalan yhteydessä. Ja Jeesus on sitten omiensa Puolustaja, ei syyttäjä (1 Joh 1:1-3, 7 - 2:1-2).

Mutta kaikki syntiset ihmiset eivät tahdo tulla paljastetuiksi. On mukavampi kävellä silmät peitettynä syntiensä kanssa kadotukseen kuin rohkeasti ottaa peite pois, katsoa peiliin ja nähdä todellisuus. Syntisyytensä huomattuaan syntinen ihminen joutuu tekemään täyskäännöksen pois synnistä. Hän kääntyy sydämessään Jumalan puoleen ja tulee Jeesuksen luokse ja saa synnit anteeksi. Tai sitten hän valitsee synnin Jumalan asemasta ja jatkaa entistä rataa synneissään. 

Raamattu ei ole syyttävä kirja. Raamattu on peili, joka näyttää sinulle ja minulle millaisia ihmisiä me olemme. Raamatun Sana näyttää todellisuuden. Sana ei tee kenestäkään syntistä. Sana paljastaa synnin. Pitämällä syntinen erossa Raamatun Sanasta ja evankeliumista, hänet pidetään erossa "peilistä". Silloin voi mennä hyvin pitkään ennen kuin syntinen herää näkemään syntisyytensä, jos hän koskaan herääkään.

Ihminen, joka jo lapsuudestaan asti on kuullut Jumalan Sanaa, näkee syntinsä jo varhaisessa vaiheessa. Hän on peilannut itseään. Silloin Hän voi tulla suureen synnintuntoon hyvinkin nuorena. Pyhä Henki vaikuttaa syntisessä synnintunnon julistetun Sanan kautta. Tästä syystä monet ihmiset välttävät hengellisiä kokouksia. He eivät tahdo tulla paljastumaan Sanan ja Hengen valokiilaan. Ei ole niin mukava istua hengellisessä tilaisuudessa ihmisten ympäröimänä kun Sanan ja Hengen valokiila osuu kohdalle ja paljastaa minut ja syntini. Sanan valossa jotkut ihmiset istuvat hengellisissä kokouksissa penkeissään hermostuneena. Varsinkin silloin, jos syntinen ei tahdo luopua synneistään ja tulla Jeesuksen luokse.

Jotkut syntiset tekevät parannuksen ja kääntyvät Herran puoleen. He saavat syntinsä anteeksi Jeesukselta Kristukselta ja pääsevät vapauteen ja iloon anteeksi saamisen kautta. Jonkun ajan kuluttua he sitten todistavat uskoon tulostaan. He ovat kokeneet synnintuntoon heräämisensä positiivisena asiana. He ovat ymmärtäneet, että Kaikkivaltias Jumala oli tämän kaiken takana. Nyt he käsittävät, että Herra tahtoikin minulle vain hyvää osoittaessaan minulle syntini ja todellisen tilani. Silloin synnintuska muuttui syntien anteeksi saamisen kautta vapaudeksi ja ilokarkeloksi (Psalmi 30).

Mutta aivan liian monet syntiset kävelevät hengellisen kokouksen päätyttyä nopeasti ovesta ulos. He jatkavat tuskaista vaellustaan etsien tyydytystä hengelliselle kaipuulleen maailman antimista kunnes he nöyrtyvät parannukseen tai joutuvat ikuisuuteen syntiensä kanssa. On kauheaa joutua ikuisuuteen syntiensä kanssa. Sitä Jumala ei tahdo tapahtuvan kenellekään. Siksi Hän puhuu ihmiselle synnistä ja tuomiosta ja vetää ihmistä Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan puhdistuksen synneistä.

Sinulla on nämä kaksi vaihtoehtoa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa synneissäsi enää yhtään päivää. Voit tulla Jeesuksen luokse nyt. Hän ottaa sinut vastaan. Jeesuksen elämäntehtävä oli, ja on vieläkin, etsiä kadonneita, ja joskus myös karanneita ja eksyneitä, lampaita ja viedä ne laitumelle. Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Tämä sana on varma ja kaikin puolin vastaan ottamisen arvoinen. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa sinut KAIKESTA SYNNISTÄ (1 Joh 1:7-10). Jeesuksen veri puhdistaa myös huonon omantuntosi (Heb 9:14). Silloin on hyvä olla kun omatunto on puhdas. Hyvä omatunto on niin kuin ainaiset pidot. Hallelujaa!!!

Syntinsä tunteva ihminen uskaltaa tulla Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen, luokse koska Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Hän tuli pelastamaan syntisiä. Jumalan Sana ei siis (vielä) tuomitse syntistä. Nyt vielä Jumalan Sana pelastaa syntisen. Oletko siis syntinen, joka tarvitsee Pelastajaa? Tule nyt Jeesuksen luokse kun vielä armoa tarjotaan (2 Kor 5:20- 6:2). Eräänä päivänä armon aika loppuu eikä armoa enää voi saada. Silloin se Sana, jonka Jumala on ihmiselle puhunut, jonka ihminen hylkäsi, tuomitsee ihmisen (Joh 12:48). Lopulta Jumalan viha ja tuomiot kohtaavat syntistä maailmaa.

Dela den här sidan