Har du funderat över dessa frågor?

När man går ut och träffar människor och tar upp andliga ting är det några frågor som nästan alla människor ställer. Här tar jag upp de vanligaste frågorna och försöker ge biblisk svar. 

 

1. Varför finns det så mycket ondska i världen?

Svar:

Därför att människan lämnade sin gemenskap med Gud, sin Skapare och lyssnade till den onde, Satan, som hatar Gud och Hans kärlek. I och med syndafallet har människan fått en ond natur. Människan har onda begär inom sig så att man gör det som skadar en själv och andra. Ondskan i världen utbreder sig därför att man följer dessa onda begär och därmed följer man Satan. 1 Mos 3:1-13, Ef 2:1-3, 1 Tim 5:15, 1 Joh 3:8, 1 Joh 5:19, Joh 8:44.

2. Varför stoppar Gud inte våldet om Han är allsmäktig och god?  

Svar:

Gud har sett lidandet i världen och sänt sin Son Jesus Kristus. Han har krossat Satans makt. Genom Jesus Kristus har vi möjlighet att bli räddade från Satans makt och komma in i Guds rike. Gud har alltså redan gripit in i mänskligheten. Därför kan världen förändras så att människorna börjar älska varandra istället för att skada varandra. Detta skulle ske om varje människa ville komma till Gud genom Hans Son Jesus Kristus. Ondskan skulle försvinna och kärleken skulle då råda. Kol 1:13-14, 2:15, Hebr 2:14, Joh 14:6.

 

3. I världen finns det många religioner. Religioner orsakar ofta krig trots att dom påstår sig känna Gud. Hur kan det komma sig?  

Svar:

Det finns bara en Gud som är Skaparen (Jes 44:6-8). Gud är kärlek. Det är hela Hans väsen och natur. Om jag känner Gud och lever i gemenskap med honom så vill jag inte göra illa min medmänniska. För kärleken gör ingen ont mot sin nästa. 1 Joh 4:8, Rom 13:10, Tiit 1:16, 1 Kor 13:1-1-13.

 

4. Varför finns det så många kristna kyrkor och samfund som tolkar Bibeln olika?  

Svar:

I Början fanns det bara en Guds församling. Så småningom började man kompromissa med Guds ord. Man började ifrågasätta dess auktoritet. Mänskliga tankar som bygger på människans själviska motiv kom med i bilden. Därmed förlorade Guds församling sitt innehåll och kraft (Apg 2:37-47). Detta är en orsak till att Guds församling splittrades i flera läger. Att förstå Bibeln rätt är man beroende av Guds Ande som har skrivit Bibeln genom människor. Många som tolkar Guds ord, tolkar utifrån sin egen vishet och egna önskningar. 2 Petr 1:20-21, 3:15-16, Kol 2:8, Joh 14:25-26, 16:12-15, Apg 2:1-4, 32-33.

 

5. Hur kan jag finna Gud?

Vill du verkligen finna Gud på Hans villkor? Då...

1. LÄMNA DIN EGEN VÄG OCH KOM TILL JESUS. Jes 53:6, Apg 20:21, Joh 6:37, 14:6, 1 Petr 2:25, Joh 10:11-15.

2. TRO PÅ JESUS KRISTUS. Apg 10:43, 16:30-31, Joh 12:44-46.

3. TAG EMOT JESUS i ditt indre genom att be till Honom. Joh 1:12, Upp 3:20, Rom 10:13.

Om du av uppriktigt hjärta ber med följande ord:

"Jesus, Guds Son, nu kommer jag till Dig. Jag bekänner att jag har gått min egen väg och syndat mot Dig. Jesus, förlåt mig mina synder och rena mig med ditt blod. Nu tar jag emot Dig i mitt liv som Herre och Frälsare. Jag tar emot Din kärlek, Din förlåtelse. Tack, att jag får vara Ditt barn varje dag. I Jesu namn, amen!"

 

4. BEKÄNN JESUS som din Herre för dina medmänniskor. Rom 10:9-10, Matt 10:32.

5. FÖLJ JESUS som Hans lärjunge. Att följa Jesus är att praktisera Hans ord i vardagen. Joh 8:31, Matt 7:24-27, Jak 1:12, Luk 9:23.

6. LÅT DIG DÖPAS till Jesus Kristus. Detta innebär att du får del av Hans seger och kraft mot synden. Apg 2:38, 22:16, Rom 6:3-8, Kol 2:12, Gal 3:27.

7. GÅ MED I EN FÖRSAMLINGS GEMENSKAP. Där får du vägledning och uppbyggelse tillsammans med andra. Apg 2:41-44, 1 Kor 14:26.

Du får ett meningsfullt liv med Jesus som du inte ångrar.

Dela den här sidan