ETUSIVU


VIATTOMUUTEEN


TÄYDELLISEN SOVITUKSEN HEDELMÄ: LAPSEN VIATTOMUUS!

Aloitin uskoontulo kertomukseni toteamalla, että olen saanut takaisin lapsuuteni viattomuuden uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Tämä on totta, vaikka se voikin herättää ihmetystä joissakin lukijoissa.

Sinäkin, lukija, voit kokea samaa, sillä myös sinun tiesi lapsuutesi viattomuuteen käy Jeesuksen ristin veren ja uhrin kautta. Meille kaikille on annettu sama tie puhtauteen. Se on todella mahdollista saada kaikki omaatuntoa painavat synnit poistetuksi elämästämme. Jeesus puhdistaa meidät kun uskomme Häneen ja nöyrrymme parannukseen. Minäkin jouduin lopulta nöyrtymään parannukseen, synnistä luopumiseen, ja ottamaan vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen, anteeksiantamuksen ja puhtauden Jeesuksessa Kristuksessa.

Ratkaisuni jälkeen koin voimakkaasti, että nyt olen yhtä viaton ja puhdas synnistä kuin pieni viaton lapsi. Tämä oli hyvin hämmästyttävä ja voimakas kokemus. Ja tätä tuntemusta kesti pitkään. Jeesus Kristus oli pyyhkinyt pois syntini verellään. Koska syntini olivat poissa, omantunnon syytökset olivat myös poissa. Sain puhtaan omantunnon. Minusta tuntui siltä niin kuin en olisi koskaan tehnyt mitään syntiä. Olin yhtä puhdas synnistä kuin pieni lapsi. Aika erikoista, eikö totta?

Heb 9:14 ”Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” 

Olen tutkinut Raamatusta perustuuko kokemukseni viattomuudesta Raamatun Sanaan? Tämä tutkimusmatka oli todella mielenkiintoinen. Vertasin omakohtaista kokemustani Raamatun ilmoitukseen. Olen tullut siihen tulokseen, että henkilökohtainen kokemukseni syntieni anteeksi saamisen syvyydestä, sekä Raamatun Sana, ovat yhtäpitäviä.

Kokemukseni perustuu Jumalan Sanan ilmoittamaan täydelliseen sovituksen. Se ei siis ole itsesuggestiota, hypnoosia tai toiveajattelua. Se ei ole varsinkaan mitään luulottelua. Se on omakohtaisesti koettavaa Jumalan Sanan ilmoittamaa todellisuutta. Se on ihmisen itsensä ulkopuolelta Jumalasta ihmiseen tulevaa todellisuutta. Se, mikä on Jumalasta, on mitä suurimmassa määrin todellista. Raamatun ilmoitus on, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa Häneen uskovan ihmisen kaikesta synnistä. Mitä syntiä silloin jää jäljelle? Ei mitään!!!

Kun tämä asia selvisi minulle niin, että ymmärsin sen merkityksen ja syvyyden, se sai minut autuaana ylistämään ja kiittämään Jeesusta Kristusta.    https://www.youtube.com/watch?v=cL_zuBpB4WU

AIKUISEN IHMISEN VIATTOMUUS! MIHIN SE PERUSTUU?

Kristuksen ristillä suorittama sovitus on täydellinen. Hän sovitti ihmisen Jumalan kanssa täydellisesti. Kristus poisti syntimme Jumalan ja ihmisen välistä uhraamalla itsensä. Tämä on tapahtunut todellisuudessa n. 2000 vuotta sitten.

Jumala ei muista anteeksi annettuja ja poistettuja syntejämme. Tämä on Raamatun kiistaton ilmoitus. "Mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden enkä sinun syntejäsi muista" (Jes 43:25). Mutta onko todella Jumalalla huono muisti, ja mihin Hänen mahdollinen huono muistinsa silloin perustuu?

Täydellinen anteeksi antaminen edellyttää täydellistä synnin sovitusta. Täydellisestä sovituksesta on seurauksena täydellinen syntien anteeksi antaminen. Se merkitsee syntien pois pyyhkimistä ja unohtamista. Syntiemme unohtaminen Jumalan puolelta on siis täydellisen sovituksen seuraus ja sen hedelmä. Muuten sovitus ei olisi täydellinen. Mutta koska sovitus on täydellinen, Jumala kykenee unohtamaan syntimme.

Jumala on täydellinen ja Kaikkivaltias. Koska Jumala on täydellinen ja Kaikkivaltias, kaikki Jumalan teot ovat täydelliset (Ilm 1:8). Silloin Jumala kykenee tekemään, ja tekee, täydellisesti kaiken, mitä Hän tahtoo ja päättää tehdä.

Ps 135:6 "Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä."

Jumala tahtoi saada aikaan täydellisen sovituksen. Jumala tahtoi antaa ihmiselle anteeksi täydellisesti jotta Hän saisi ihmisen takaisin yhteyteensä. Tämän tahdon Jeesus teki ja täytti ristillä. Hän onnistui siinä täydellisesti.

Heb 10:7 "Silloin minä sanoin: katso, minä olen tullut – kirjakääröön on minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala" (Heb 10:1-18).

Joh 19:28-30 "Tämän jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, hän sanoi, jotta Raamatun sana toteutuisi: ”Minun on jano.” Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat sienen hapanviiniin, panivat sen iisoppiruo’on päähän ja ojensivat hänen huulilleen. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi: ”Se on täytetty!” Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä."

Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille uskoville tämän sovituksen sanan eteenpäin vietäväksi.

Siksi sovituksen vastaan ottaneina uskovina olemme Hänen edessään, niin kuin emme koskaan olisi tehneet yhtään syntiä. Se, että Jumala unohtaa syntimme perustuu Hänen täydellisyyteensä. Jumalalla ei ole huono muisti. Hänellä on täydellinen sovitus ja anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa.

Kol 1:13-14 "Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen" (19-22).

Näin Jumala palautti ihmisen takaisin yhteyteensä itsensä kanssa, niin kuin syntiin lankeemusta ei olisi koskaan tapahtunutkaan.

Joh 1:29 "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin."

Tässä Johannes Kastaja puhuu synnistä yksikössä. Se tarkoittaa syntiinlankeemusta yhtenä "pakettina", joka sisältää jokaisen synnin, mitä ihmiset ovat tehneet ja tekevät. Samoin hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää synnistä yksikkömuotoa tarkoittaen koko syntiinlankeemusta, so. Jumalan hylkäämisemme, Hänestä pois poikkeamisemme ja siitä aiheutuneet tekosynnit.

Heb 9:26 "Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran, maailmanaikojen lopulla, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä."

2 Kor 5:17-19 ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! Kaikki tämä on Jumalasta, joka on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan."

Ps 130:3-4 "Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun luonasi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin."

Herra ei pidä mielessään uskovan syntejä. Ne ovat pois pyyhitty totaalisesti eikä niitä ole olemassakaan.

Jes 44:22 "Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin sumun. Palaa minun luokseni, sillä minä olen sinut lunastanut." 

Tästä sovituksesta ja lunastuksesta olemme osalliset uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän ei pidä mielessään anteeksi antamiaan syntejä. Tämä on sovituksen ihana sanoma. Tämän tähden meillä kaikilla on mahdollisuus saada takaisin lapsuutemme viattomuus, ja myös kokea se.


Uskovan ei siis tarvitse kantaa syntikuormaansa. Hän voi luovuttaa sen Jeesukselle koska Jeesus on jo kantanut syntimme ruumiissaan ristille ja kärsinyt niiden rangaistuksen (Jes 53). Siksi Raamattu todistaa Jeesuksen luokse tulleesta uskovasta, että hän on synnistä vapautettu ja että hän on nyt Jumalan palvelija (Room 6:18-22). Kiitos ja kunnia Jeesukselle Kristukselle.

VASTASYNTYNYT LAPSI

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että äsken uskoon tullut ihminen on Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi? Hän on Jumalan luoma sisäisesti uusi ihminen.

Vastasyntynyt Jumalan lapsi on synnitön Jumalan pienokainen.

2 Kor 5:17 "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!"

1 Joh 3:1-2 "Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee."

Uudella luomuksella, uudella ihmisellä, vastasyntyneellä Jumalan lapsella ei ole syntiä kun hän alkaa elää uutta elämää uskovana Jumalan yhteydessä. Näin se on  hengellisessä uudestisyntymässä, ts. uskoontulossa. Hän ei tuo uuteen elämään entisen syntisen ihmisensä syntejä. Raamattu sanoo, että se entinen syntinen ihmisemme on poistunut ja uusi ihminen on tullut tilalle. Uusi ihmisemme on Jumalasta. Jumalasta ei tule syntiä Jumalan lapseen.

Näin se on tietenkin myös luonnollisessa syntymässä. Luonnollisella vauvalla ei myöskään ole syntejä, joita hän toisi mukanaan tähän elämään, koska hän on kokonaan uusi ihminen.

Kummassakin tapauksessa ihminen aloittaa elämän puhtaalta pohjalta puhtailla papereilla.

PAHA POIKA

Kertoisin vielä tähän asiaan liittyen erään tapauksen lapsuudestani. Olin ehkä 10-11 -vuotias. Olin tehnyt jotakin hyvin pahaa isän ja äidin silmissä. He kokivat, että teko on niin paha, ettei sitä voi jättää rankaisematta.

Minä sain käskyn hakea metsästä pienen koivun risun. Sitten minut vietiin saunaan. Saunassa housut laskettiin alas. Sitten minua lyötiin pyllylle. Minä itkin, en välttämättä kivusta vaan siitä syystä, että minua rangaistiin ja rankaisijat oli omat vanhempani. 

Koska olin saanut risua myös aikaisemmin ja minua rangaistiin jälleen, koin olevani niin paha poika, ettei isä ja äiti enää rakasta minua. Päättelin surullisena, että he ja koko perheeni, voivat paremmin ilman minua ja ettei minulla enää ole mitään asiaa olla tässä kodissa. Päätin lähteä pois kotoa. Lähdin ulos ja mietin missä yöpyisin ensimmäisen yön ja missä kodissa minut mahdollisesti vielä otettaisiin vastaan. Koin itseni kodittomaksi.

Oli ilta ja nälkä ja vilu alkoi vaivata. Päätin lopulta palata kotiin väliaikaisesti, ja että nukkuisin vain yön yli ja sitten aamulla karkaisin uudestaan. Toivoin, että pääsisin sänkyyni kenenkään näkemättä minua. Koska olin niin paha poika, että minua oli jälleen rangaistu, päättelin mielessäni, ettei minulla ole oikeutta perheen ruokapöytään.

Tultuani sisälle eteiseen kuulin keittiöstä astioiden kilinää ja puhetta. Kurkistin varovasti keittiöön päin ja näin perheeni istuvan pöydän ympärillä iltapalalla. Minulla oli kova nälkä mutta mietin, miten pääsisin vilahtamaan makuuhuoneeseen nukkumaan.  

Kun yritin päästä makuuhuoneeseen huomaamattomasti ja näköyhteys keittiöön oli selvä, äiti näki minut. Hän sanoi ystävällisesti, jopa rakkaudellisesti: "Jakob, tule iltapalalle, me olemme odottaneet sinua. Olen pannut tähän lautasen sinua varten."

Minä hämmästyin. Olin luullut äidin ja isän hylänneen minut koska olin niin paha poika, että minua piti rangaista monilla risun lyönneillä. Olin ajatellut, etteivät he enää huoli minua samaan ruokapöytään, ja että minulla ei enää ole kotia, jossa saisin ruokaa ja hyväksyntää, jopa rakkautta. Nyt kuitenkin minulle oli varattu paikka perheen ruokapöydässä ja äiti puhutteli minua, niin kuin minun pahaa tekoani ei olisi koskaan tehty, niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Se hämmästytti minua. 

Kävelin sekavin tuntein keittiön pöydän ääreen syömään. Äiti tarjoili minulle iltapalaa ja puhutteli minua rakkaudella. Hän tuntui totaalisesti unohtaneen mitä vain joitakin tunteja aikaisemmin oli tapahtunut. Ajattelin, että voinhan vielä syödä iltapalaa, koska minulla on nälkä, ja sitten pääsen nukkumaan. Aamulla sitten karkaan kotoa lopullisesti. 

Koska tämän jälkeen isä ja äiti kohtelivat minua samalla tavalla kuin kilttejä sisaruksiani, minä ajattelin, että voin ehkä kuitenkin jäädä tähän kotiin vielä joksikin aikaa koska näyttää siltä, että minut hyväksytään kaikesta huolimatta.

Isä ja äiti eivät koskaan tämän jälkeen ottaneet esille tekoa, josta minua oli rangaistu. Sitä tekoa ei mainittu sanallakaan. 

LOPPUKANETTI

Kun sinä olet tehnyt uskonratkaisun niin kokosydämisesti kuin ymmärrät ja osaat, ja jos odottamasi tuntemukset pelastuksesta eivät tule heti, silloin sinun on luotettava Raamatun Sanaan. Tunteet ovat hyvin huono mittari. Usko ei ole kiinni tunteista. Tunteetkin kyllä tulevat sitten myöhemmin. Usko Jumalan Sanan lupaukset ja lepää Hänessä. Silloin Jumalan armo ympäröi sinut. Jumalan hyvyys ja armo Kristuksessa seuraavat sinua kaikkina elämäsi päivinä ja sinä saat asua Herran huoneessa, Hänen läsnäolossaan, päiviesi loppuun asti (Psalmi 32:10, 23:6, Matt 28:20).

Jatkoksi tälle tekstille voit lukea "Valossa puhdistuu". Koska en kuitenkaan uskovana kykene elämään puhtaana synnittömästi, miten siihen tulee suhtautua?

Valossa puhdistuu | Jumala kanssamme (jumala-kanssamme.se)


Dela den här sidan