Jumala on Henki ja Sana. Henkeä emme voi nähdä mutta Sanan voimme nähdä. Jumala asuu ja elää Sanassa. Silloin Sanassa näemme ja löydämme Jumalan. Jumala siis löytyy Sanasta. Tässä tekstissä perustelen tätä asiaa Raamatulla. 

Jeesus Kristus on Sana - Jumalan Sana - Jumalasta. Jumala löytyy siis Jumalasta tulleessa Sanassa. 

 

Jes 55:6 ”Etsikää Herraa silloin, kun Hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä.” 

Jumala ilmoittaa, että hän on lähellä ja että Hänet voidaan löytää. Kuitenkin monet kysyvät: "Mistä Jumalaa tulisi etsiä ja miten Hänet voisi löytää, ja voiko Hänet ylipäätään löytää?" Jumala itse vastaa:

Jer 29:13 ”Te etsitte minua ja te löydätte minut kun etsitte minua kaikesta sydämestänne.” 

Jeesus lupaa: ”Etsikää niin te löydätte, .. Etsivä löytää” (Matt 7:7-8).

Jumala on siis ihmisen löydettävissä. Silloin kun me etsimme Jumalaa: Luojaa, meitä kiinnostaa Jumalan olinpaikka, eikö niin? Kun saamme selville Jumalan olinpaikan, löydämme Hänet sieltä missä Hän on, eikö niin? Mutta voimmeko tietää Jumalan olinpaikan? Vastaus: kyllä!

Kun joku ihminen on kadonnut, häntä lähdetään etsimään. Poliisi, omaiset, ystävät, naapurit ja usein "Missing People" järjestö, etsii kadonnutta ihmistä. Kadonneen olinpaikka pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti. Missä hän voisi olla? Etsinnät keskitetään kadonneen henkilön todennäköisimpään olinpaikkaan. Ensimmäinen paikka, josta kadonnutta etsitään, on hänen kotinsa, hänen asuntonsa.  

Myös Jumalaa etsittäessä meidän tulee selvittää itsellemme Jumalan todennäköisin olinpaikka. Ehkä Häntä ei tarvitse etsiä kovin ihmeellisistä paikoista eikä kaukaa? Ehkä Hän on kotona. Silloin etsimisemme kohdistuu Jumalan kotiin. 

Missä siis on Jumalan koti? Missä Hän asuu? Onko Jumala ilmoittanut asuntonsa? Vastaus: on ilmoittanut. 

Jeesuksen Sanat ovat Isän Jumalan Sanoja, Jumalan ilmoituksia. Ne Sanat eivät koskaan katoa, ovat iankaikkisia Sanoja. Jeesus sanoi, että Isä Jumala asuu Hänessä, siis Pojassa. Ja että Hän, Poika, on Isässä. "Isä asuu minussa, ja teot ovat hänen tekojaan" (Joh 14:10-11). Edelleen Jeesus sanoi, että Hän ja Isä ovat yksi (Joh 10:30). 

Matt 24:35, Joh 8:26-30, 43-47, 12:48-50, 14:10,24, 17:6-8, 14,17.

Jeesuksen Sanat ovat siis ikuisesti voimassa. Silloin Isä asuu iankaikkisesti Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesus ja Isä ovat ikuisesti yksi (Ilm 22:1-4).

Koska Isä on Pojassa ja Poika on Isässä, on selvää, että he ovat YKSI.  Näin olemme löytäneet Jumalan Pojasta. Oletko sinä löytänyt Jumalan Pojassa? Jos et, tahdotko löytää Jumalan Pojassa?

Raamattu todistaa vielä, että Jumala on Henki (Joh 4:24), ja että Jumalan Sana on Henki ja elämä, ja että Jeesus on Jumalan Sana, Henki ja elämä, ilmoitettu lihassa. Joh 1:1,14,18, 6:63, 11:25, 14:6, Ilm 19:11-16,  Room 8:9-11, Apt 16:6-10, Fil 2:5-8.

Tämä Henki ja Sana: elämä, joka on Jumala, tuli lihaksi, - siis ihmiseksi (Heb 9:14). Ihmisenä Hän on Jumalan Poika.


1 Joh 1:1-2 "Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.

ISÄ JA POIKA PYHÄSSÄ HENGESSÄ

Koska Isä ja Poika ovat YKSI Jumala: Henki ja Sana, ja Isä asuu Pojassa, Jeesus tuli takaisin opetuslasten yhteyteen ja heihin, ei yksin, vaan Isän kanssa helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä (Joh 14:18,20,23,28, Apt 2:1-4). Silloin meillä on Isä (Pyhä Henki) ja Poika (Jeesus: Sana) Pyhässä Hengessä yksilöuskovissa ja seurakunnassa. Tästä tapahtumasta Jeesus puhui etukäteen ja sanoi:

Joh 14:20 "Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä" (1 Kor 3:16, 6:15, 19-20, 2 Kor 6:16).

Kuinka uskova voi olla Jeesuksessa - "te olette minussa"? Kuinka Jeesus voi olla uskovassa - "minä teissä"? Siten, että Jeesus on Jumala: Henki ja Sana, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Olemme siis Jeesukseen uskovina uskossa Jumalaan ja palanneet takaisin Jumalan luokse ja elämme Hänen yhteydessään Kristuksessa Jeesuksessa. Silloin me olemme Jumalassa, Jeesuksessa Kristuksessa, ja Hän on meissä. 

Room 3:9-12, Jes 53:6, Joh 14:6, 1 Piet 2:25, Gal 3:26, Room 8:1,1 Joh 5:20, 1 Kor 1:2,30, Gal 2:4, Ef 2:13, 3:6, 2 Tess 1:1.

Jos siis uskomme nämä Raamatun ilmoitukset, jotka Jumala on antanut Pojasta, me tiedämme missä Jumala on. Silloin etsimisemme kohdistuu Poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Hänessä löydämme Jumalan. Ja kun me ihmiset lähestymme Häntä, Jeesusta Kristusta, Hän lähestyy meitä (Jaak 4:8). Ja kun me etsimme Häntä koko sydämestämme, me löydämme Hänet. https://www.jumala-kanssamme.se/439627357

Kun löydämme Jeesuksen, löydämme Jumalan. Kun kohtaamme Jeesuksen Kristuksen, kohtaamme Jumalan. Tämä tietenkin siitä syystä, että Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesus on Jumalassa. Emme voi erottaa Isää pois Pojasta emmekä Poikaa erilliseksi Isästä. Isä ja Poika ovat YKSI. 

Minulle esitetty väite:

"Missään Raamatussa ei lue että: "Isä ja Poika ovat YKSI Jumala: Henki ja Sana.""

Jeesus sanoi alkuperäisen tekstin mukaan: "Minä ja Isä olemme yksi" (Joh 10:30). Koska Isä on Jumala, se tarkoittaa, että Jeesus ja Isä ovat YKSI Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa (1 Tim 3:16, Fil 2:5-8). Koska Jumala on ilmestynyt lihassa, Hän on Henki. 

Jeesuksen oma Sana: "Jumala on Henki" (Joh 4:24). Ja Paavalin Sana: Herra (Jumala) on Henki ja Jeesus on Herra (2 Kor 3:17 - 4:5). Ts. Jeesus on Herra ja Henki: Jumala (Jes 9:5, Luuk 2:11). Huomaa tässä: Jeesus on Kristus ja Kristus on Henki: Jumala (Room 9:5).

Johanneksen todistus: Alussa, ennen kuin oli mitään, oli Sana, joka oli Jumala, josta ja johon kaikki, koko luomakunta, on luotu (Joh 1:1, 3,10,14, Kol 1:16-17). Sana on Henki (Joh 6:63).

Sana oli siis Jumala ennen lihaksi ihmiseksi tulemistaan. Ja HERRA Jeesus Kristus on Sana: Jumala. Selviä Raamatun ilmoituksia, jotka ymmärretään uskomalla Sana.

Heb 11:3 "Uskon kautta me ymmärrämme" .... Ymmärrys Sanan ilmoitukseen tulee ihmiselle siis uskon kautta Sanaan. Sana ilmoittaa Jumalan sille, joka uskoo Sanan (Joh 1:18, Matt 11:27, Joh 14:18-24).

Totean edelleen seuraavaa: Koska Jeesus ja Isä ovat YKSI Jumala, ja Jumala on Henki ja Jeesus on Sana, Jumala on Sana ja Henki, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa.

Jos joku ei usko Jumalan Sanaa, hän ei usko Jumalan ilmoitusta itsestään. Hän ei usko Jumalaa. Silloin hän ei tule tuntemaan Jumalaa, joka on ilmoittanut, ja ilmoittaa, itsensä Sanassa. Jos taas joku uskoo Jumalan Sanan, hän oppiin tuntemaan Jumalaa Sanassa koska hän uskoo Jumalaa, joka elää ja asuu Sanassa ja ilmoittaa itsensä Sanan kautta Sanassa.

Jumala on Sana ja Henki. Sana ja Henki on YKSI Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Jumala opitaan tuntemaan Sanan kautta Sanassa


IHMINEN JUMALAN KUVA

Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Ihminen on Jumalan kuva (on kaksi).

Siis, ihminen: mies ja nainen. Jumala: Sana ja Henki. 

1.Mooseksen kirja:1:27 "Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, JUMALAN KUVAKSI hän loi HÄNET, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."

1.Mooseksen kirja:5:1-2 "Tämä on Aadamin sukuluettelo. Luodessaan ihmisen, Jumala teki hänet kaltaisekseen. Hän loi heidät MIEHEKSI JA NAISEKSI, siunasi heidät ja antoi heille nimen IHMINEN sinä päivänä, jona hän loi heidät."

Matt 19:4-6 "Hän vastasi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi: ”Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha”? Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.""

Ef 5:28-32 "Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."  Sulhanen: mies, Jeesus Kristus. Morsian: nainen, seurakunta.

Siis: Kaksi on yksi ja yksi on kaksi: 

- Jumala: Sana ja Henki.

- Ihminen: Mies ja nainen. 

Jumala on Sana ja Henki. Sana ja Henki on yksi Jumala.

JUMALAN KIELTÄJÄ

Koska Sana ja Henki on yksi Jumala, Sanan ja Hengen jumaluuden kieltävä ihminen kieltää Jumalan. Hänellä ei ole Isää eikä Poikaa: Jumalaa. Samasta syystä Sanan ja Hengen jumaluuden tunnustava ihminen tunnustaa Jumalan. Hänellä on Isä ja Poika: Jumala.

Tässä on mielenkiintoista havaita se, että Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi tunnustava ihminen tunnustaa aina myös Pyhän Hengen jumaluuden. Ja Jeesuksen Kristuksen jumaluuden kieltävä ihminen kieltää aina myös Pyhän Hengen jumaluuden. Näin Jeesuksen herruuden (jumaluuden) kieltävä ihminen kieltää Jumalan. Huom! Kristus on Jumala (Room 9:5).

1 Joh 2:22-23 ”Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää, Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.” 

Kun uskomme Poikaan, uskomme Jumalaan. Kun näemme Pojan, näemme Jumalan. Kun tunnustamme Pojan, tunnustamme Jumalan. Kun löydämme Pojan, löydämme Hänessä Jumalan. Kun tunnemme Jeesuksen, tunnemme Jumalan (1 Piet 1:21, Joh 12:44-45, 14:7-11, Ilm 22:1-4).

Näistä asioista johtuen antikristuksen hengen vaikutuksessa ihminen ei tunnusta Jeesusta Kristusta Herraksi Jumalaksi, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Ja antikristuksen henki on vaikuttamassa maailmassa. Siksi maailma ja sen henki ei tunnusta Herraa Jeesusta Kristusta Jumalaksi.

1 Joh 4:3-4 "Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa. Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa." 

Kol 1:27 "Kristus teissä, kirkkauden toivo." Lue koko asiayhteys Kol 1:24 - 2:10.  

Pyhän Hengen vaikutuksessa oleva ihminen ei voi kieltää Herran Jeesuksen Kristuksen jumaluutta. Pyhä Henki ihmisessä vaikuttaa Jeesuksen tunnustamista ja tuntemista koska Pyhä Henki on Totuuden Henki, joka kirkastaa ja selittää Jeesusta Kristusta, Totuutta (Joh 16:12-15, Luuk 10:22, Joh 14:6,18-26). Siksi äsken uskoon tullut ihminen, joka ei vielä ole ymmärtänyt kuka Jeesus Kristus itse asiassa on, ei kuitenkaan ryhdy kieltämään Jeesuksen jumaluutta. 

Herran Jeesuksen Kristuksen kieltävä ja hylkäävä henkilö ottaa itselleen toisen jumalan. Tämä on väistämätöntä. Antikristus tahtoo itse olla Kristus, ts. Herra Jumala. Siksi se ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi, ts. Herraksi Jumalaksi. Antikristus on jonkinlainen häijy Ahmed Ahne, joka tahtoo kalifiksi kalifin paikalle, mutta ei koskaan pääse sille valtaistuimelle. https://www.tv7.fi/arkki/raamatun-profetiat-ja-antikristus_p47522/

=====================================================

Pyrin näillä teksteilläni todistamaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluuden. Toivon, että huomioit edellä ilmoittamani havainnon:

JEESUKSEN JUMALUUDEN KIELTÄVÄ HENKILÖ KIELTÄÄ AINA MYÖS PYHÄN HENGEN JUMALUUDEN. OLETKO HUOMANNUT?

Koska Jeesus on Jumala, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa, ja Pyhä Henki on Jeesuksen Henki ja Jumala, Jeesuksen jumaluuden kieltävä henkilö kieltää Jumalan. Siksi hänellä ei ole Isää eikä Poikaa: Jumalaa. Siksi apostoli Paavali kiroaa toistamiseen toisen evankeliumin, toisen Jeesuksen, julistajat (Gal 1:6-12). Kyseessä on siis erittäin vakava asia, mikäli Jeesuksen kieltävä oppi pääsee leviämään kristittyjen keskuuteen. Siksi tästä aiheesta on tarpeellista kirjoittaa.

Tässä alla lisää aihetta käsitteleviä osaksi nettikeskusteluista poimittuja kirjoituksiani. Katkoviiva erottaa kirjoitukset toisistaan.

------------------------------------------------------------------------------

Sinä puhut mielelläsi Jumalasta ja Jeesuksen Isästä. Se on kyllä havaittu. Mutta oletko koskaan kertonut tarkemmin Raamatulla perustellen kuka on Jeesuksen Isä ja Jumala? Kuka siis on Jumala ja Jeesuksen Isä? Jeesuksen Isä on luettavissa täysin selväsanaisesti Matt 1:18-25 ja Luuk 1:30-38 jakeissa?  Kuka siis on Jeesuksen Isä, näin tarkasti ottaen?

Kun Jeesus puhuu Isästä, kenestä Hän puhuu? Miten luet esim. Joh 14:18, 23 jakeiden sanoman ja sovellat sitä Apt 2:1-4, 16-18 jakeiden sanomaan sekä 1 Kor 3:16, 6:15, 19-20, 2 Kor 6:16 ja Room 8:9-15. 

Ajatellaan, että rikospoliisi saisi tehtäväksi määritellä tarkasti Raamatun tekstien perusteella Jeesuksen Isä. Mihin tekstiin Poliisi osoittaisi suurimman kiinnostuksen?  Kuka saisi syytteen Jeesuksen isyydestä?  Missä tekstissä siis on kerrottu Jeesuksen Kristuksen Isä? "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi" (Luuk 1:35).

-----------------------------------------------------------------------------

"Jesaja 45:22 "Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki te maan ääret, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.""

Kenen Jumalan puoleen Paavali kertoo ihmisen kääntyvän seuraavan tekstin mukaan? Eikö Herran Jumalan luokse, joka on Henki: Jeesus Kristus!

2 Kor 3:14 - 4:5 "Mutta heidän mielensä paatuivat, ja sama peite pysyy vielä tänäkin päivänä poisottamatta vanhan liiton Kirjoituksia luettaessa, sillä vasta KRISTUKSESSA se katoaa. Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa, mutta kun HEIDÄN SYDÄMENSÄ KÄÄNTYY HERRAN PUOLEEN, peite otetaan pois. HERRA ON HENKI, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa HERRA, JOKA ON HENKI.  

Koska meillä on tämä palveluvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalletunnolle. Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme, vaan JEESUSTA KRISTUSTA: JEESUS ON HERRA, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden."

HUOMAA! Herra Jumala on Henki ja Jeesus on Herra (Joh 4:24, 2 Kor 4:5). 

Kenen puoleen Paavali ja Pietari siis kehottavat ihmisiä kääntymään ja tulemaan? Kenen puoleen Paavalin ja Pietarin kuulijat kääntyivät ja ketä he huusivat avukseen? Ketä siis apostolit julistivat? Eikö apostolit olleet Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijoita ja todistajia ja julistaneet Jeesuksen nimeä? Eikö heidän kuulijansa tulleet Herran Jeesuksen Kristuksen luokse?

1 Kor 1:2, Room 10. luku, Apt 9:1-22, 11:19-24, 8:5, 2 Kor 4:5, 1 Tim 1:12, Apt 26:16-23, 27:23, 2 Kor 10:7, Gal 3:29, Room 1:1-5, Gal 1:10, Tiit 1:1, 1 Kor 1:23-24.

1 Piet 2:4-8 "Tulkaa HÄNEN LUOKSEEN, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu ja kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka JEESUKSEN KRISTUKSEN kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sanotaanhan Raamatussa: "Katso, minä asetan Siioniin kulmakiven, valitun ja kalliin. Joka HÄNEEN USKOO, ei joudu häpeään." Teille, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut huippukivi, kompastuskivi, loukkauksen kallio. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidät osakseen on määrättykin." 25 "Te olitte "eksyksissä niin kuin lampaat", mutta nyt TE OLETTE PALANNEET sielujenne paimenen ja kaitsijan luo."  "Herra on minun paimeneni" (Psalmi 23).

KENET IHMINEN HYLKÄSI JA KENESTÄ HÄN JOUTUI EROON SYNTIINLANKEEMUKSESSA? EIKÖ JUMALASTA? 

Kuka siis on se Hyvä Paimen, jonka luokse ihmistä kutsutaan (takaisin)? Miten luet Hes 34 ja Joh 10 luvuista ja Ilm 7:17, 19:11-16 jakeista? Rikospoliisi ainakin lukisi nämä luvut, mikäli sille annettaisiin tehtäväksi määritellä Raamatun teksteistä kenen luokse ihmisten tulee kääntyä ja kuka on ihmisten lopullinen Hyvä Paimen, Kaitsija, ja Jumala.

Joh 5:39-40 "Te tutkitte Kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän."

Tähän asiaan liittyy vielä Joh 12:32-46. Näissä jakeissa Johannes kertoo juutalaisista, jotka eivät uskoneet Jeesukseen vaikka näkivät Jeesuksen omin silmin. He eivät siis ymmärtäneet, EIVÄT KÄÄNTYNEET Hänen puoleensa, EIVÄTKÄ USKONEET Häneen. Jumala, Jeesus Kristus, ei siksi parantanut heitä, heidän luopumustaan Jumalasta. Johannes kertoo, että Jesaja näki Jeesuksen kirkkauden ja puhui Hänestä (jae 41). Johannes siis kertoo, että Jeesus on Herra Sebaot, jonka Jesaja näki, mutta johon juutalaiset eivät uskoneet.

Joh 1:10-12 "Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä." 

Ruotsalaisen 1917 käännöksen mukaan maailma ei tahtonut tietää Hänestä. Eivät siis tahtoneet tietää Luojastaan eivätkä ottaneet Häntä vastaan. Aika osuva ilmaisu tämänkin päivän ihmisistä.

--------------------------------------------------------------------------

"Jesaja 45:22 "Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki te maan ääret, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole."" 

Näyttää siltä, että olet kiinnostunut Jumalasta. Mutta kiinnostaisiko sinun tutkia Raamatun ilmoituksesta kuka tuo yksi Jumala on? Mistä sinä etsit ja löydät Jumalan, mikäli kiinnostut löytämään Hänet? Minä löydän Hänet Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus sanoi Isän asuvan Hänessä. Isä ei tullut käymään kylässä jonkun toisen luona. Isä asuu Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkisesta iankaikkiseen. Jumala on aina Jeesuksessa ja Isä ja Poika ovat  aina yksi. 

Joh 14:10 "Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa ja teot" (tekoni) "ovat hänen tekojaan."

Kuka on Isä Jumala, joka asuu Pojassa, ja tekee Pojan teot? Eikö Pyhä Henki? Jos ohitat Herran Jeesuksen Kristuksen, ohitat Jumalan osoitteen ja menet harhaan? Et voi löytää Jumalaa ohi Herran Jeesuksen Kristuksen. Jumalan osoite tulisi kiinnostaa jokaista Jumalaa etsivää, eikö?

JUMALAN POIKA

Jeesus on Jumalan Poika, tästä olemme yksimielisiä. Mutta kuka on se Jumala, jonka Poika Jeesus on? Vastaus on luettavissa Matt 1:18-25 ja Luuk 1:30-35, erikoisen tarkasti ja selvästi 

Luuk 1:35 "Enkeli vastasi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi.""

Jeesus sanoi tulevansa takaisin opetuslastensa luokse (Joh 14:18,23, 28). Mutta Jeesus ei tullutkaan yksin? Kenen kanssa Jeesus sanoi tulevansa?

Joh 14:23 "Jeesus vastasi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan." Jae 26 "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut."

Kuka siis asuu seurakunnassa ja yksilöuskovissa Matt 18:20 ja 28:20 ja 2 Kor 13:5 jakeiden ilmoituksen mukaan? Kuka/ketkä tulivat seurakuntaan ja opetuslapsiin helluntaipäivänä Apt 2:1-4 ja Room 8:9-11 jakeiden Sanan mukaan?

KAKSI PERSOONAA

Jeesuksen ilmoituksen mukaan seurakuntaan tuli kaksi persoonaa: Isä ja Poika. Kuitenkin kun luemme Apt 2:1-4 jakeita, huomaamme, että Pyhä Henki tuli (= yksi persoona) ja täytti koko huoneen, jossa opetuslapset istuivat, ja he kaikki tulivat Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Sitten edelleen huomaamme, että Jumala tuli seurakuntaan ja yksilöuskoviin Pyhässä Hengessä ja asuu seurakunnassaan (Apt 2:14-18,32-33, 1 Kor 3:16, 6:15-20, 14:25, 2 Kor 6:15-18).

Siis kun Jeesus ja Isä tulivat, seurakuntaan tuli YKSI persoona, Pyhä Henki. Vaikka Jeesus oli sanonut Hänen itsensä ja Isän tulevan, Jeesus puhuu kuitenkin yhdestä persoonasta - Kun Hän tulee - Hän puhuu - Hän todistaa - Hän johdattaa - Hän opettaa (Joh 14:26, 15:26, 16:12-13, 14:16-18,20). Tästä seuraa se, että Pyhässä Hengessä on Isä ja Poika. Silloin Isä ja Poika on YKSI Jumala (Joh 10:23-33). Tästä seuraa se, että Poika, Jeesus Kristus, on Pyhä Henki, Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Lihassa Jeesus on 100% sesti Ihminen ja 100 % sesti Jumala.  https://www.youtube.com/watch?v=H6RRp3XVnsA

Jeesus sanoi Matt 10:19-20 - Kun teitä viedään oikeuteen (minun nimeni tähden), älkää murehtiko siitä, mitä vastaatte, sillä teille annetaan sillä hetkellä mitä teidän tulee puhua. Sillä te ette ole itse puhumassa, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. ...  Room 8:9 "Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa." Mark 13:11 "Sillä ette te itse puhu vaan Pyhä Henki." Luuk 21:15 Jeesus: "Sillä minä annan teille sanat ja viisauden." Luuk 24:45 "Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset." Vertaa Ef 1:17-18 ja Apt 6:3,10 - viisaus ja Henki. 1 Joh 3:2 "Nyt me olemme Jumalan lapsia." 

Nämä ilmoitukset Jeesuksen antamista sanoista ja viisaudesta, ja että Pyhä Henki, Kristuksen Henki, puhuu uskovassa, ei ole sattumalta Raamatussa. Ne on kirjoitettu tarkoituksella, jotta vilpitön lukija huomaa Kirjoituksista, että Jeesus ja Pyhä Henki on yksi ja Sama Henki ja Jumala. Näin Jumala ilmoittaa itsensä Sanassa. Sanassa löydämme ja kohtaamme Jumalan. 

ARMOLAHJOJEN JAKAJA JA SEURAKUNTAVIRKOJEN ASETTAJA

Lue Ef 4:3-12, 1 Kor 12:4-6,11,28.

JEESUS jakaa lahjoja Ef 4:8 "Sen tähden sanotaan: "Hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille." Jeesus asettaa seurakuntavirat Ef 4:11 "Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset  paimeniksi ja opettajiksi."

PYHÄ HENKI jakaa armolahjoja ja asettaa seurakuntavirat 1 Kor 12:11 "Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo." (Apt 2:4, 13:2, 20:28).

JUMALA asetta seurakuntavirat ja jakaa armolahjoja 1 Kor 12:6,28 "Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä." Huomaa; Henki, Herra ja Jumala on yksi ja sama "hän", joka antaa armolahjoja ja asettaa seurakuntavirat (1 Kor 12:6-7,11,28).

Efesolaiskirjeen 4:3-12 mukaan Jeesus antaa uskoville (armo)lahjoja ja asettaa seurakuntavirat. Korinttolaiskirjeessä armolahjojen jakaja ja seurakunnassa toimiva Jumala on Pyhä Henki (1 Kor 14:25, 12:28, 4-6, 11). Näin toteamme, että armolahjat antaa, ja seurakuntavirat asettaa, Jumala, Herra Jeesus Kristus, joka on Henki.

Apt 20:28 "Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut." 

Dela den här sidan

Seurakunta on Jumalan seurakunta ja Jumala on sen omistaja (1 Kor 15:9, Gal 1:13). Seurakunnan omistaja on Herra Jeesus Kristus. Jeesus Pietarille: "Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita" (Matt 16:18). Kallio, jolle Jeesus rakentaa seurakuntansa, on Jumalan antama ilmoitus Jeesuksesta ja usko ja tunnustus Jeesukselle: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika" (Matt 16:15-17). Ts. "Jeesus, sinä olet Jumala lihassa." Kristus on Jumala (Room 9:5).

Henki ja Herra on Jumala: "Henki on sama, Herra on sama ja Jumala on sama" (Ef 4:4-6).

Jeesus kastaa uskovan Pyhässä Hengessä: 

Mark 1:7-8 ja Matt 3:11 "Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä."

Koska Jeesus kastaa uskovat Pyhässä Hengessä, ja Pyhä Henki on Jumala, Jeesus kastaa uskovan Jumalan läsnäoloon Pyhässä Hengessä. Tämä tapahtui opetuslapsille helluntaipäivänä, jolloin Jumala tuli seurakuntaan ja uskovien yhteyteen. Silloin Jeesus kastoi heidät Jumalan yhteyteen Pyhässä Hengessä.

Vain Jumala voi kastaa uskovan läsnäoloonsa, ja niin asettaa ihmisen yhteyteensä ja itseensä. Tästä johtuen Jeesuksen täytyy olla Jumala. Olemme Kristuksessa Jeesuksessa Jumalassa ja Hän on meissä. Olemme siis Jumalan yhteydessä Kristuksessa Jeesuksessa. Hänessä peite otetaan pois ihmisen sydämen päältä ja ihminen käsittää hengellisiä asioita. Se tapahtuu siis vasta Kristuksessa Jeesuksessa, Jumalassa (2 Kor 3:14-16). 

Koska Jumala on rakkaus ja Pyhä Henki on Jumala - Pyhä Henki on rakkaus, ja Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa - uskovat kastetaan Jumalan rakkauteen Pyhässä Hengessä. Jumalan rakkaus oli, ja on, se voima, joka sai apostolit liikkeelle. Rakkaus voittaa ja karkottaa kaiken pelon (1 Joh 4:7-8,16, 18-19, Room 8:39, KV, LL 8:6-7, Luuk 12:49, Matt 3:11, Apt 1:4-8, 2:1-4). 

Vertaa Apt 16:6-10 - Pyhä Henki esti, - Jeesuksen Henki ei sallinut, - Jumala oli kutsunut. 

---------------------------------------------------------------------------

Matt 1:18-25 ja Luuk 1:30-35 

Näissä jakeissa sanotaan selvästi, että Jeesus Kristus on PYHÄSTÄ HENGESTÄ (siinnyt). Jeesus sanoi Jumalasta, Isästä: Minä tunnen hänet, sillä HÄNESTÄ MINÄ OLEN, ja hän on minut lähettänyt (Joh 7:29).

Joh 16:28 "Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.""
8:42 Jeesus sanoi heille: - "Jos JUMALA olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua, sillä JUMALASTA minä olen LÄHTENYT ja tullut."

10:27 "MINUN LAMPAANI kuulevat MINUN ÄÄNENI. Minä tunnen ne, ja ne SEURAAVAT MINUA" (Ef 5:1, Hes 34. ja Joh 10. luvut). "Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä MINUN KÄDESTÄNI. Minun Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä ISÄNI KÄDESTÄ. MINÄ JA ISÄ OLEMME YHTÄ."  Alkuperäisen tekstin mukaan - "Minä ja Isä olemme yksi". 

"Silloin juutalaiset poimivat jälleen kiviä kivittääkseen hänet. Jeesus sanoi: "Minä olen antanut teidän nähdä monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin ISÄSTÄ. Mikä niistä on se, jonka tähden te kivitätte minut? Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua hyvän teot tähden kivitä vaan jumalanpilkan tähden, koska SINÄ, joka olet ihminen, TEET ITSESI JUMALAKSI.""

Jeesus siis sanoi juutalaisille heidän ymmärtämällään kielellä olevansa Jumala. Ja Jumala on kansansa Isä.

Jes 64:7 "Mutta olethan sinä, Herra, meidän Isämme! Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa" (RK).

Hebrealaiskirjeessä Jumala todistaa Pojan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalaksi ja Herraksi, jonka kätten tekoja taivas ja maa ovat.

Heb 1:8,10 "Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti", ... Ja: "Sinä, Herra, olet alussa perustanut maan, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja."

Koska siis Jeesus on Luoja, Jeesus on Kaikkivaltias Herra Jumala: uskovien Taivaallinen Isä (2 Kor 4:5, Room 9:5, Gal 4:6, Jes 9:5, Gal 3:29, 5:24, Joh 21:5, Ilm 1:8-18).

Kun Jeesus, lihassa ihmisenä, puhui Isästä, Hän puhui Pyhästä Hengestä. Kun Jeesus puhui Pyhästä Hengestä, Hän puhui Isästä: Jumalasta. Kun Jeesus puhui Jumalasta, Hän puhui Pyhästä Hengestä: Isästä. Kun Jeesus puhui itsestään, Hän sanoi olevansa ISÄSTÄ: Pyhästä Hengestä, so. Jumalasta! 

Ja juutalaiset, jotka eivät uskoneet Jeesusta, eivätkä olleet Jeesuksen ja Isän lampaita, kiivastuivat ja aikoivat kivittää Hänet jumalanpilkasta koska Jeesus sanoi olevansa Jumala, jota (totuutta) juutalaiset eivät uskoneet eivätkä hyväksyneet. Juutalaiset näkivät Jeesuksen ainoastaan ihmisenä. 

-----------------------------------------------------------------------

lisää Raamatun todisteita siitä, että Pyhä Henki on Jumala ja Jeesuksen Isä koska Jeesus on Jumalan Poika.

Ananias ja Safira yrittivät pettää Pyhää Henkeä. Pietari sanoi Heille - te olette valehdelleet Jumalalle (Apt 5:1-4).

Jumala oli opetuslasten kanssa, Jeesus oli opetuslasten kanssa.
Pyhä Henki johdatti heitä ja esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Kun he yrittivät lähteä Bityniaan, Jeesuksen Henki ei sallinut sitä. Sitten he näyn kautta ymmärsivät, että Jumala oli kutsunut heidät Makedoniaan (Apt 16:6-10). 

Hebrealais kirjeessa puhuu Jumala: Pyhä Henki. Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne, kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne KIUSASIVAT ja koettelivat MINUA vaikka näkivät MINUN TEKOJANI neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan MINUN TEITÄNI"" (3:8-12).

Juutalaiset olivat nähneet Jumalan tekoja. Tässä Pyhä Henki puhuu Jumalana ja sanoo juutalaisten kiusanneen Häntä, Pyhää Henkeä. Jakeessa 12 sanotaan - "Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän LUOPUU ELÄVÄSTÄ JUMALASTA."

Jakeessa 14 sanotaan - "me olemme tulleet osallisiksi KRISTUKSESTA, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli." Tarkoittaa: olemme tulleet osallisiksi Jumalasta ja Hänen Hengestään. Kun sanotaan: - Tänä päivänä, jos te kuulette HÄNEN ÄÄNENSÄ, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte kapinoidessa. 

"Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja ne seuraavat minua" (Joh 10:27). JUMALA (Pyhä Henki) on sanonut - vihassani minä vannoin: "He eivät pääse MINUN LEPOONI". Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä luomisesta (Heb 4:3-4).

Hebrealais kirjeen kirjoittaja aloittaa kirjeensä julistaen Jumalan ilmoituksen Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän on Jumala, ei enkeli ollenkaan (1:8-12).

Pyhä Henki, Jeesuksen Henki, todistaa ja sanoo:

Hebr 10:15-17 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Heidän syntejään ja laittomuuksiaan minä en enää muista."" 

Stefanos sanoi juutalaisille Jumalasta: "Aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niin kuin isänne, niin tekin." Sitten hän näki Jeesuksen Jumalan oikealla puolella taivaassa mutta/ja rukoili Herraa Jeesusta (Apt 7:51, 55-56, 59).  

Saulus oli Stefanoksen kivittäjien mukana ja hyväksyi Stefanoksen surmaamisen (Apt 7:58, 8:1). Myöhemmin hän kääntyi uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen, samaan Jeesukseen, josta Stefanos todisti ja jota Saulus itsekin oli vastustanut, ja jonka nimen tähden Stefanos surmattiin Sauluksen edessä ja hyväksymänä (Apt 22. luku).  

Jumala on Henki, - Herra on Henki, - Jeesus on Herra, - Ruumiin sinä minulle valmistit, - Hän, Jeesus Kristus, Iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle (Heb 9:14).

Apt 20:28 "Pitäkää huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut."

Näin siis Raamattu! 

NICKY  CRUTZin pelastuskokemuksesta.

Nicky Cruz oli nuorena New Yorkissa pahamaineisen jengin johtaja. Hän tuli uskoon kun Jumalan Sana ja Pyhä Henki otti hänet kiinni ja kohtasi häntä valtavalla armollaan. 

Nickyn todistuksessa on yksi asia, jonka tässä tahdon nostaa esille. Nimittäin Nicky Cruz ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen rististään, Jeesuksen ristillä kärsimisestä. David Wilkerson toi muutamassa minuutissa hänelle ristin evankeliumin, yksinkertaisen sanoman Jeesuksen kärsimisestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tämä sanoma muutti Nickyn elämän yhdessä illassa ja yhdessä hetkessä.

Miten joku muutaman minuutin puhe voi muuttaa sellaisen jengiläisen elämän kuin Nicky Cruzin elämän? Se on ihmiselle mahdottomuus. Kyseessä on siis enemmän kuin erään miehen puhuma lyhyt saarna. Nickya ei kukaan ihminen saanut muuttumaan. Apostoli Paavali todistaa evankeliumin sanoman jumalallisesta alkuperästä: 

1 Kor 1:18 "Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima."

Huomaatko? Sana rististä on Jumalan Voima! Se on taivaasta tullut Jumalan elävä Pyhän Hengen Voima (Room 1:16).

1 Kor 2:1-5 "Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta SUURENMOISIN PUHEIN TAI VIISAUDEN KEINOIN. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin JEESUKSEN KRISTUKSEN, ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut  INHIMILLISEN VIISAUDEN SUOSTUTTELEVIA SANOJA VAAN HENGEN ja VOIMAN OSOITTAMISTA, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan JUMALAN VOIMAAN."

Jeesuksen ristillä kärsimis Sanassa, Jumalan Sanassa, Herra Jeesus Kristus tuli Pyhässä Hengessä ja valtasi tuon evankeliumin julistustilanteen läsnäolollaan. Hän on Jumalan Voima, Jumala, pelastukseksi jokaiselle uskovalle.

Jes 12:2 "Katso, Jumala on pelastajani. Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi."

1 Kor 1:24 "Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus."

Jumala itse tuli tuohon tilanteeseen Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Hän pelasti, vapautti ja antoi Nickylle anteeksi ja loi, evankeliumin Sanalla, Nickystä uuden ihmisen. Nicky sai uuden elämän Jumalan yhteydessä, Jumalan, joka tuli hänen luokseen Sanassa ja Pyhässä Hengessä.

Näin Jeesuksen ristin evankeliumi on JUMALAN ELÄVÄ PYHÄN HENGEN VOIMA pelastukseksi jokaiselle sen uskovalle ihmiselle (Joh 3:16-18). Siinä Sanassa Jumala itse tulee kuulijan eteen hänen vastaan otettavakseen tai hylättäväkseen. Tämä asia tulee tässä todistuksessa hyvin voimakkaasti ja selvästi esille. Ilman Jumalasta tullutta Sanaa ja Pyhän Hengen voimaa Nicky ei olisi tullut uskoon ja muuttunut ja vapautunut.

Nickyn uskoon tulo ei siis johtunut David Wilkersonin hyvästä hyvin valmistetusta ja hyvin jäsennellystä lyhyestä vakuuttavasta puheesta. Nickyn todistuksesta saa enneminkin sellaisen kuvan, että Wilkersonin puhe oli puhuttu heikkoudessa ja hyvinkin heikko puhe. Mutta siinä puheessa oli Jumalan evankeliumi. Ja se oli se ratkaiseva asia. Nickyn pelastus ja uskoon tulo oli siis Jumalan Sanassa ja Sanan Hengen voimassa.

1 Tess 1:4-5 "Me tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, kuinka hän on teidät valinnut, sillä meidän evankeliumimme ei tullut luoksenne ainoastaan sanoina vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella."

Katso tämä todellisessa elämässä koettu asia loppuhuipentumassa kohdasta 49:15 eteenpäin. https://www.youtube.com/watch?v=BXlK2Ku1SsI&t=236s

JUMALAN HENKILÖLLISYYSTODISTUS/HENKILÖLLISYYS

Kol 1:15 jakeessa Raamattu todistaa Jeesuksesta: "Hän on näkymättömän Jumalan kuva,"

Kuuntelin kerran netissä erästä saarnaajaa. Hän sanoi, että tämä "Näkymättömän Jumalan kuva" tarkoittaa alkutekstissä henkilöllisyystodistusta, ja että tuo jae olisi voitu kääntää näin: "Hän on näkymättömän Jumalan henkilöllisyystodistus". Herra Jeesus Kristus on siis Jumalan henkilöllisyystodistus. 

Mitä tämä merkitsee?  

Kun siis Jumala todistaa oman henkilöllisyytensä, Hän vetää esille oman henkilöllisyystodistuksensa, Jeesuksen Kristuksen, ja näyttää ja todistaa Jeesuksessa kuka Hän on. Jumala osoittaa Jeesusta Kristusta. Jumala on Herra Jeesus Kristus, lihassa ilmestynyt ja ilmoitettu näkymätön Jumala. 

Kun siis joku kysyy Jumalalta: "Kuka sinä olet? Todista henkilöllisyytesi", ja jos Jumala pääsee vastaamaan, ihminen kuuntelee Jumalaa ja uskoo Häntä, Jumala panee sormensa omaan henkilöllisyystodistukseensa, Jeesukseen Kristukseen, ja näyttää Jeesuksessa sinulle ja minulle kuka Hän on. 

Tästä muistui mieleeni erään kristityksi kääntyneen entisen muslimimiehen todistus. Hän oli sanonut: "Miksi kukaan ei ole kertonut minulle, että Jeesus on Jumalan sielu?" Kuka hänelle oli nyt kertonut, että Jeesus on Jumalan sielu, ts. Jumala? Jumala oli näyttänyt hänelle henkilöllisyystodistuksensa. 

Matt 11:27 "Isää ei tunne kukaan muu kuin Poika, ja se, kenelle Poika tahtoo ilmoittaa Hänet." 

Jumala ilmoittaa ihmiselle tietysti itsensä, ei toista - ei vie ihmistä kenenkään toisen luokse vaan kutsuu ja vetää ihmistä itsensä luokse (Joh 6:43-45, 37, 2 Kor 3:16, 4:5, Matt 11:28). Jumala ei saarnauta ihmisille ketään toista (1 Kor 1:21-24,17-18).

MITÄ RAKKAUS ON?

Mitä rakkaus on? Oletko pohtinut tätä kysymystä? Rakkaus on  persoona, Hän on Jumala. Jumala on siis rakkaus. Hänestä on kaikki rakkaus mitä maailmassa on. Hän on rakkauden lähde.

Mistä sitten löydän ja saan rakkauden? Löydän ja saan rakkauden Jumalasta, sieltä, missä Jumala on. Jumalan läsnäolossa on rakkaus. Missä siis Jumala, rakkaus, on? 

Jumala, rakkaus, on Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä on täydellinen Jumalan rakkaus. Jumalan rakkaus tuli taivaasta alas maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus elää! Hän tuli takaisin tänne maan päälle Pyhässä Hengessä: Isässä Jumalassa. Siksi meillä jokaisella on mahdollista saada ja kohdata aito todellinen puhdas rakkaus läsnä olevassa Jumalassa: Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala sanoo Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa sinulle ja minulle: "Minä rakastan sinua".

Kohtaamalla Jeesuksen Kristuksen kohtaamme Jumalan rakkauden Hänessä. 

Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumalan Sana. Jumalan Sana on Jumala. Jumala on siis Sana. Jumala on myös Henki. Näin ollen Jumalan Sana on Henki ja elämä ja rakkaus.