SYNNIT ANTEEKSI

Yleistä synnistä

Synti on ihmisen suurin ongelma. Synti aiheuttaa paljon kärsimyksiä ihmisille. Ihminen vahingoittaa synneillään itseään ja toisia ihmisiä. Synti myös erottaa ihmisen Jumalasta ja Hänen rakkaudestaan.

Jes 59:1-2 "Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule."

Synti vie ihmisen ikuiseen eroon Jumalasta, ellei syntinen saa tämän elämän aikana syntejään anteeksi. Jumala ei tahdo yhdenkään ihmisen joutuvan ikuiseen eroon Hänestä. Siksi ...

Jumalalle synti on niin suuri ja vakava asia, että Hän lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan ja tuomitsi koko ihmiskunnan synnin Jeesuksen lihassa.

Room 8:3 "Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa,"

Jumalan viha syntejämme kohtaan kohtasi Jumalan Poikaa, Jeesusta Kristusta. Hän kärsi meidän rangaistuksemme synneistämme. Rangaistus on jo kärsitty. Syntimme ovat sovitettu pyhän Jumalan edessä. Jumala on jo saanut lunastusmaksun.

Job 33:13-30, Ef 1:7, Kol 1:14, Heb 9:11-12, Tiit 2:14, 1 Piet 1:17-21, Room 3:24, 1 Kor 1:30, 1 Joh 2:1-2.

Jes 53:5-6 "Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme." 

Tästä johtuen Jeesukseen uskova ihminen on vapaa rangaistuksesta. Hän on vapaa kävelemään ulos synnin vankilasta. "Te olette synnistä vapautettuja" (Room 6:18, 22). Hän saa yhteyden Jumalaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Syntien anteeksi saamisessa synti, joka erotti ihmisen Jumalasta, poistuu. Siksi on yhteys Jumalaan.

Jeesus tuli siis maailmaan synnin tähden poistaakseen synnin Jumalan ja ihmisen välistä uhraamalla itsensä.

Heb 9:26 "Mutta nyt hän on on ilmestynyt vain kerran, maailmanaikojen lopulla, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä."

Joh 1:29 "Katso, Jumala Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!"

Siksi tämä syntiaihe on kristinuskon keskeisimpiä aiheita.

SYNTIKÄSITE

Monesti ihmiset pohtivat sitä, mikä teko on syntiä, ja mikä teko ei ole syntiä. Ihmiset voivat kysellä: saako uskova tehdä sitä ja tätä? Onko tämä ja tuo syntiä? Syntikäsite on kuitenkin paljon laajempi käsite kuin yksittäiset synnilliset teot. Niin on myös syntien anteeksi antaminen laajempi käsite kuin että syntinen saa anteeksi jonkun yksittäisen synnillisen teon. Otan tässä osiossa esille erikoisesti syntien anteeksi antamisen. Yleisesti todettakoon synnistä:

Synti ei ole vain joku yksittäinen synnillinen teko, sana tai ajatus. Synti on koko ihmisen elämä ilman Jeesusta ja Jumalaa. Koska ihminen ei usko Jeesukseen, hän elää erossa Jumalasta. Hän ei ole tullut Jumalan luokse Jeesuksen kautta. Se on SYNTI.

Joh 16:7-9 Kun Hän, Totuuden Henki, Puolustaja Pyhä Henki, tulee, Hän osoittaa MAAILMALLE todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska ihmiset eivät usko minuun, Jeesukseen Kristukseen.

Uskosta osaton ihminen elää tahallisessa erossa Jumalasta ja siksi synnissä synnin harjoittajana. Tästä johtuen uskosta osaton ihminen on syntinen. Synti on ihmisen olotila. Synti on hänen pukunsa jota hän kantaa jatkuvasti. Hän on yhtä syntiä koko poika/tyttö/mies/nainen. Hän ei tahdo uskoa Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla eikä hän tule Jumalan luokse.

Tämä on pääsynti josta meidän jokaisen tulee tehdä parannus. Meidän tulee uskoa Jeesukseen Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan sekä tunnustaa Hänet ihmisten edessä. Silloin olemme uskossa Jeesukseen ja Jeesuksen kautta uskossa Jumalaan. Olemme tulleet Hänen luokseen. Elämme Hänen yhteydessään. Olemme uskovina pelastetut.

Ef 2:12-13 "Te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä."

1 Piet 1:21 "Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa."

Apt 16:31 "Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi." 

Room 1:16 "Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo."  

PARANNUKSEN TEKO ON KÄÄNTYMYS JUMALAN PUOLEEN JA USKO JEESUKSEEN KRISTUKSEEN.


Pietari ja Paavali käskivät kuulijoitaan tekemään parannuksen epäuskon synnistä. He kehottivat kansaa kääntymään Jeesukseen puoleen ja uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Apt 2:36-38, 3:14-15,19,26, 16:30-31, 17:26-30.

Näissä yhteyksissä ei mainita muuta syntiä. Apostolit eivät saarnanneet uskosta osattomille parannusta yksittäisistä synneistä. He eivät luetelleet mitään syntilistoja määrätyistä synneistä, joista heidän kuulijansa tuli tehdä parannus. He saarnasivat kansalle ristiinnaulittua Kristusta Jeesusta ja kääntymystä Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen Kristukseen.

Apt 1:8,22, 3:13-15, 8:5,12, 5:29-32, 41-42, 10:34-48, 13:16-49, 22:1-21, 26:15-20, Mark 16:15-16, Luuk 24:36-48, Joh 15:25-27, 16:7-9, 21:24, 1 Kor 1:23.

Kansan synti oli siis se, etteivät he uskoneet Jeesukseen, ja että he epäuskonsa tähden olivat hylänneet Hänet. He elivät ilman Jumalaa, erossa Jumalasta, ja ilman Kristusta Jeesusta välittämättä Hänestä. Heidän syntinsä oli siis Jumalan hylkääminen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 1:1-18, Jer 2:13, 17:13-14, Joh 4:10, 7:37-39).

Parannuksen teko on ennen kaikkea luopumista epäuskosta. Se on USKO HERRAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN ja kääntyminen Jumalan puoleen. Se on sydämen asenteen muutos Jumalaa, Jeesusta ja uskon asioita kohtaan. Parannuksen tekevä ihminen kääntyy sydämessään Jumalan puoleen uskossa Jeesukseen Kristukseen. Apt 15:3, 20:21, 26:15-20.

2 Kor 3:16 "Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois." 

2 Kor 4:5 "Me julistamme Jeesusta Kristusta, että Hän on Herra."  

JUMALAN PUOLEEN KÄÄNTYMISEN SEURAUS


Simon ei ollut kääntynyt sydämessään Herran Jeesuksen puoleen eikä uskonut häneen, niin kuin tulee uskoa sydämessä. Siksi hänen sydämensä tila suhteessa Jumalaan ei ollut oikea. Siitä seurasi synti (Apt 8:14-24). Ananias ja Safira eivät myöskään olleet kääntyneet sydämessään Herran puoleen (Apt 5:1-11). Samoin oli Juudaksen laita, joka kavalsi Jeesuksen. Näiden ihmisten epäuskosta seurasi synti. Epäusko aiheutti synnillisiä tekoja.

Oikeaa todellista uskoa Jeesukseen ja kääntymistä Herran puoleen seuraa yksittäisten tietoisten syntien hylkääminen ja niiden tunnustaminen Jumalalle. Silloin ihminen luopuu synneistään ja riisuutuu sydämessään niistä pois. 

Kol 3:9-10 "Älkää puhuko valhetta toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan."

Tämä on sydämessä olevaa pelastavaa uskoa Jeesukseen Kristukseen. Silloin Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen suuresta epäuskon kadottavasta synnistä ja kaikista yksittäisistä synnillisistä teoista. Jos ihminen ei tee parannusta synneistään, kääntymystä Jumalan puoleen ei ole tapahtunut. Synneistä luopuminen on kääntymyksen seuraus. Siksi Johannes Kastaja saarnasi: "Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy" (Matt 3:8). Jumalan puoleen kääntyneessä ihmisessä kääntyminen näkyy elämän muutoksena. 

LOPUKSI


Jumalan puoleen kääntynyt, Hänen luokseen tullut ihminen on puhdas ja vapaa synneistään. Jeesus Kristus on vapauttanut hänet niistä. Hän on päässyt niistä kaikista eroon; epäuskosta, synnillisistä teoista, ajatus- ja sanasynneistä ja vääristä asennesynneistään. Hän on tullut Jumalan luokse ja hän elää Jumalan yhteydessä vapaana ja puhtaana. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa uskovan ihmisen kaikesta synnistä. Jeesuksen veri myös pitää Jumalan yhteydessä elävää vilpitöntä uskossa kilvoittelevaa uskovaa puhtaana puhdistaen häntä jatkuvasti.

1 Joh 1:7-9 "Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."

Koska Jeesuksen veri puhdistaa uskovaa jatkuvasti (jatkuvaa tapahtumista), uskova voi pysyä puhtaana synnistä. Tästä johtuen Raamattu todistaa uskovasta voimakkain sanoin; hän on synnistä vapautettu.

Room 6:17-18,22 "Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä."  

Jeesukseen uskova, Hänet vastaan ottanut ihminen, ei siis enää kanna syntivaatteitaan. Hän on heittänyt ne pois parannuksessa ja kääntymyksessä Jumalan puoleen. Uskova on käynyt "suihkussa" ja on nyt puhdas ja vapaa synnistä. Siksi hän voi nyt elää pyhityselämää; antautua Jumalalle ja elää lähellä Jumalaa. 

Jumalan luokse tullut ihminen on siis vapaa synneistään. Sen seuraus/hedelmä on pyhityselämä ja Jumalan palveleminen. 

Olemme päässeet lähelle Jumalaa Jumalan välittömään läsnäoloon Kristuksen veressä (Ef 2:13). Elämme siis Hänen läsnäolossaan Jeesuksen veren ja ruumin uhrin kautta (Heb 10:19-20). Tämä tapahtuu heti kun tulemme Jumalan luokse Jeesuksen Kristuksen kautta.

Joh 14:6 "Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani.""

Jeesus on ainoa tie. Muuta tietä Jumalan luokse ei ole. 

Hallelujaa! Kiitos Jeesukselle!

Dela den här sidan