Eksytyksiä

Alustus

Psalmi 86:11 "Neuvo minulle tiesi, Herra, että vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin" (33/38 käännös). 

https://www.youtube.com/watch?v=gE27tQHiATU

Psalmin kirjoittaja rukoilee Jumalaa neuvomaan ja opettamaan hänelle Jumalan tien, jotta hän voisi kulkea Jumalan tiellä. Hän pyytää Jumalaa kiinnittämään hänen sydämensä siihen yhteen tiehen. Hän siis rukoilee Jumalaa, että hänen ajatuksensa, mielenkiintonsa ja katseensa pysyisi Herrassa Jumalassa ja Hänen tiessään. 

Uskovan tarvitsee siis tietää ja nähdä oikea Jumalan viitoittama tie, jotta hän vaeltaisi ja pysyisi sillä tiellä. Sivuteiden, väärään vievien teiden, opettamista hän ei pyydä. Hän pyytää Jumalaa varjelemaan hänen sydämensä niin, ettei hän kiinnittäisi sydäntään väärään tiehen (jae 2).

Oikea uskova, oikealla tiellä vaeltava uskova, pitää Herran (tien) aina silmiensä edessä


Ps 16:8 "Minä pidän aina edessäni Herran. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju". 


Eksyttäjät, röyhkeät ihmiset, eivät pidä Herraa silmiensä edessä. He eivät piittaa Herrasta, eivät välitä Hänen tiestään, eivätkä tietenkään itse kulje sillä tiellä (jae 14). He pyrkivät kiinnittämään ihmisten huomion ja katseen vääriin teihin. Eksytys, väärä tie, vie ihmistä ohi Herran Jeesuksen Kristuksen. 

Oikean tien tietäminen ja näkeminen edessään on siis paljon tärkeämpää kuin tietää väärät tiet. Jos olemme eksyneet,  kiinnostumme oikeasta tiestä ja kysymme sitä. Tahdomme tietää kotitien, eikö niin? Emme tarvitse tietää teistä, jotka eivät vie meitä kotiin. Meille riittää se yksi oikea tie. Siksi minä tällä sivustolla pyrin keskittymään siihen yhteen tiehen, Herraan Jeesukseen Kristukseen (Heb 3:1, 12:1-3, Luuk 10:38-42, Joh 8:12, 10:27, 14:6).  

Huomaa tässä, että Sana on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Ihmisenä Hän on Herra Jeesus Kristus. Jeesus on siis Herra Jumala: Sana. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja Jumala on totuus. Hänessä, Sanassa, on totuus. Jumalan totuudessa vaeltava ihminen vaeltaa Jumalan Sanan ilmoituksessa. Meidän tulee siis kohdistaa katseemme ja uskomme Jumalan Sanaan, Herraan Jeesukseen Kristukseen, vaeltaaksemme Jumalan totuudessa.  https://www.jumala-kanssamme.se/440034901

Otan tässä osiossa kuitenkin esille muutamia eksyttäviä oppeja, ehkä yleisimpiä eksytyksiä. Tarkoitukseni ei siis ole paljastaa kaikkia maassamme esiintyviä eksytyksiä. En tahdo täyttää sivustoani teillä, joita meidän ei tule vaeltaa.   

Nostan esille vauvakasteen yhtenä eksytyksenä. Ehkä joku loukkaantuu tästä. Tahdon kuitenkin nostaa esille lapsikasteen  koska monet ihmiset pitävät sitä oikeana raamatullisena yhtenä kasteena. He ajattelevat, että vauvan kastaminen perustuu Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan tahtoon. Se ei kuitenkaan perustu Raamattuun vaan ihmisten perinnäissääntöihin ja vanhaan opittuun käytäntöön. Se jopa pannaan ehdoksi vauvan pelastukselle. Se on hirvittävä harhaluulo. Lapsikaste ei pelasta vauvaa, eikä vauvan kastamatta jättäminen kadota vauvaa. Vauvan kastamisella ei ole mitään vaikutusta vauvan ikuisuuteen. 

Lapsikastetta ei esiinny Raamatussa. Me emme voi, emmekä saa, sitä sinne lisätä. Emme voi perustaa kristillistä oppia ja uskoa olettamuksiin. Uskomme tulee kohdistua luotettavaan Kirjoitettuun Raamatun Sanaan. "Ei yli sen, mikä on kirjoitettu."

Tiit 1:5-11 "Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit sen, mikä jäi vielä järjestämättä, ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin vanhimmat, kuten sinua käskin, jos olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä kurittomia. Seurakunnan kaitsijan tulee näet olla nuhteeton, koska hän on Jumalan taloudenhoitaja. Hän ei saa olla itserakas eikä äkkipikainen, ei juomari, ei tappelija eikä väärän voiton tavoittelija, vaan hänen on oltava vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä ja itsensä hillitsevä.

Hänen tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, niin että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaan sanojien väitteet. Kurittomia, tyhjänpuhujia ja eksyttäjiä on näet paljon, varsinkin ympärileikattujen joukossa, Heidän suunsa on tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia perhekuntia opettamalla häpeällisen voiton vuoksi sellaista, mitä ei pitäisi." RK.

Tässä Paavali asettaa seurakuntiin paimenet. Paimenilta vaaditaan hyvin paljon, mutta ennen kaikkea tervettä Raamatun oppia, jolla he neuvovat, antavat ohjeita, uskoville ja ojentavat vastustajia. Heidän tehtävänään on opettaa Jumalan laumaa; paimenena johtaa laumaa terveeseen Raamatun ilmoittamaan oppiin ja käytännön uskonelämään. Siis sillä Sanalla, joka selvästi on Raamattuun Kirjoitettu. Silloin ei voida olettaa, että joku asia on Raamatussa. Jumalan Sana oikein opetettuna, ja auktoriteettina, on Jumalan lauman ja yksilöuskovan suoja eksytyksiltä.

Jumala itse tulee Jumalasta tulleessa Sanassa uskovan luokse. Silloin Jumalan Sana, Jumala, osoittaa ja valaisee tiemme, jota meidän tulee kulkea. Sitä tietä, mitä Sana ei valaise, mitä Sana ei selvästi osoita, ei tule kulkea mikäli tahdomme seurata Jumalaa. Siis Sana täytyy olla ensin ja valo tiellä, jota kuljemme. Silloin Sana pitää meidät oikealla Jumalan meille viitoittamalla tiellä ja varjelee eksyttäviltä opeilta. 

Koska näin on, Jumalan asettama paimen osoittaa Sanasta nousevaa tietä. Silloin ei voida olettaa, tuoda olettamuksia, vaan eksyttävät opit kumotaan Jumalan Kirjoitetulla Sanalla.

Vastaan sanojia ja eksyttäjiä oli apostolien aikana, ja niitä on tänäkin päivänä, ehkä vielä enemmän kuin silloin. Siksi Jumalan seurakunnissa on Jumalan virkaan asettamat paimenet. Jumala edellyttää paimenilta lauman johtamista ja opettamista luotettavalla Kirjoitetulla Sanalla. Seurakunnalta ja yksilöuskovalta Jumala odottaa kunnioitusta niitä kohtaan, jotka seurakunnissa opettavat Jumalan sanaa. Uskoviltaan Jumala edellyttää Jumalan Sanan seuraamista sekä Sanassa pysymistä. Jumala ei koskaan vie ketään ohi kirjoitetun Raamatun Sanan seuraamaan jotakin muuta. Hän kehottaa ihmisiä turvaamaan ja luottamaan kirjoitettuun Sanaan.

SEISO SANAN PÄÄLLÄ JA KATSO KRISTUKSEEN

Jumala tuo ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja koska Jeesus on Sana, Jumala tuo ihmisiä Sanan luokse (Joh 6:37-45).

Kuulin tällaisen tapauksen: Opettaja piti kristinuskosta oppituntia. Hän tahtoi koetella oppilaitaan ja kysyi heiltä: "Jos maailmanloppu tulisi huomenna, mitä tekisit?" Pieni poika viittasi innokkaasti tahtoen vastata. Opettaja kysyi pojalta ja poika sanoi: "Jos maailmanloppu tulee huomenna, minä seison Sanan päällä." Opettaja käsitti heti, ettei poika sanonut tuota itsestään. Jumala vastasi pojan suulla.

Kristittynä eläminen on Jeesuksen seuraamista. On vaikea seurata Jeesusta jos katse on kiinnittynyt toiseen kohteeseen. Autolla ajaessakin on hyvin tärkeää katsoa tietä, suoraan eteenpäin. Ymmärrämme, mitä tapahtuu, mikäli kuljettaja kiinnittää katseensa liian pitkäksi aikaa sivuille tai itseensä, tai jopa taakseen - mitä siitä seuraa; - kova rysäys ja ollaan mettikössä. Jeesus on tie (Joh 14:6). Pitäkäämme siis katse tiessä, niin pysymme tiellä Sanassa. Pysykää minussa, Sanassa, niin minä Sana pysyn teissä (Joh 15:4).

Heb 12:2 "Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen"


Koettele kaikki kirjoitukseni Jumalan Sanalla ja Sanan Hengellä.  

Dela den här sidan