KOLMINAISUUS


JUMALA ON ILMOITTANUT ITSENSÄ LUOMAKUNNASSA

Jumala ei ole jättänyt ilmoittamatta omaa näkymätöntä olemustaan ihmiskunnalle vaikka joskus kuulee niin väitettävän. Jumala on ilmoittanut kolmiyhteisen olemuksensa meille ihmisille hyvinkin selvästi ja vakuuttavasti. Jumalan olemus voidaan siis nähdä luomakunnassa vertauskuvallisesti. Siksi luomakunnassa täytyy olla jotakin missä nähdään Jumalan kolminaisuus.

Room 1:19-20 "Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua" (RK).

Näin Jumala on ilmoittanut ominaisuutensa luomakunnassaan. luomakunnassa on siis kuva kolminaisuudesta. Voidaan ottaa esimerkiksi vesi. Vesi voi olla useassa eri olomuodossa ollen kuitenkin aina samaa vettä. Vesi voi olla nestemäisessä muodossa ja vesihöyrynä. Vesi voi olla myös kiinteää jäätä tai pehmeää lunta. Kaikki nämä ovat veden eri olomuotoja. Vesi voi olla kylmää, lämmintä tai kuumaa. Mutta mielestäni paras kuvaus löytyy suoraan Raamatusta.

Habakuk 3:3-4 "Jumala tulee Teemanista, Pyhä Paaranin vuorelta. Sela. Hänen loistonsa peittää taivaat, maa on täynnä hänen ylistystään. Hänen hohteensa on kuin auringon valo, Hänen käsistään lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa" (RK).

Tässä kuvataan Jumalaa. Jumalalla on näin hohde, joka on aurinkoon verrattava hohde. Jumalasta lähtee säteet. Vanha käännös sanoo - "joka taholle". Säteissä on Hänen voimansa. Tässä on siis kuva kolminaisuudesta. Auringosta lähtee valo- ja lämpösäteet joka taholle. Ne ovat auringon voima, jota me ihmiset voimme kokea auringosta. Ne ovat auringosta ja aurinko on ne lähettänyt. Sitten on itse aurinko.

Ilman auringon valoa ja lämpöä meillä ei olisi aurinkoa emmekä me voisi kokea aurinkoa. Itse asiassa aurinkoa ei olisi ilman sen valoa ja lämpöä. Aurinko ilman valoa ja lämpöä ei olisi aurinko. Me koemme auringon sen lämmössä ja valossa. Siis kuva jumaluuden kolmesta persoonasta; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalaakaan ei voi olla ilman Jumalan Sanaa, Jeesusta, ja Pyhää Henkeä. Me ihmiset koemme ja kohtaamme Jumalan Hänen Sanassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, ja Pyhässä Hengessä.

Jumalan käsistä lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa (Hab 3:4). Jeesus Kristus on Jumalan käsivarsi (Jes 51:9 53:1, Joh 10:27-30, 12:36-41). Jumalan (Jeesuksen) käsistä lähtevät säteet:

Joh 8:12 "Minä olen maailman valo." (Joh 1:4-9).

1 Joh 1:5 "Jumala on valo." 

Ilm 1:16 "Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko kun se paistaa täydeltä terältä."

Ps 119:105 "Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani." Jeesus on Jumalan Sana. 

Valon lisäksi Jumalan käsiin kätkeytyy, Hänen käsissään on, Hänen voimansa. Jumalan Sana on Jumalan voima. Sanan voima on Pyhän Hengen luomisvoima - Sana ja Henki (1 Ms 1:1-3, 9,11, 2 Piet 3:5, Ps 33:6,9, Kol 1:16-17).

Jeesus Kristus on Jumalan Voima (1 Kor 1:24). "Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä" (Ps 33:6). Jeesuksesta lähti voima, joka paransi kaikki (Luuk 6:19). Sana ja Henki, valo ja elämä. Siis, ...

Jeesus Kristus, Jumalan kirkkauden säteily, valo, ja Jumalan voima, Pyhä Henki, ovat siis yksi Jumala; - "Hänen käsistään lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa." Huomaa, - Voima ja Sana. Valonsäteet ja voima ovat siis YKSI.

Heb 1:3 "Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää  kaikkea sanansa voimalla" (Habakuk 3:4). 

Jos siis jätämme jumaluudesta pois Herran Jeesuksen tai Pyhän Hengen, meillä ei voi olla Jumalaa. Koko jumaluus: Isä, Poika Sana ja Pyhä Henki, on Jumala ja Jumalaa ja löytyy Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Kol 2:8-10). 

Dela den här sidan