EKSYTYKSIÄ


Ekumenia

AIHEEN PERUSTA

Kun puhutaan ekumeniasta, puhumme Jumalaan uskovien ihmisten pyrkimyksistä keskinäiseen yhteyteen ja rakkauteen. Ekumeniassa pyritään yhdistämään kaikki Jumalaan uskovat ihmiset huolimatta siitä, mikä ihmisten jumalan nimi on ja mihin jumalaan he uskovat.

Ymmärrämme, että on vain yksi Jumala, joka on Luoja. Jumalaan uskovien ihmisten yhteys tulee aina perustua tähän yhteen Jumalaan. Kaikkia Jumalaan uskovia ihmisiä ei siis voida yhdistää Jumalassa, koska heillä kaikilla ei ole Elävää Jumalaa: Luojaa, ja yhteyttä Häneen. 

Jumala on Sana ja Henki. Sana ja Henki on Totuus. Jumala on siis Totuus. Kristittyjen uskovien yhteys perustuu, ja tulee perustua, Totuuteen. Silloin se ei perustu, eikä voi perustua, ihmisten kiltteyteen eikä suvaitsevaisuuteen. Jos yhteys perustuu ihmisten kiltteyteen ja suvaitsevaisuuteen, tai jopa ihmisten rakkauteen, se ei perustu enää Jumalaan. Oikea aito kristittyjen rakkauden yhteys nousee aina Jumalasta ja Hänen rakkaudestaan. Vain se yhteys, joka perustuu Luojaan, on Jumalan luomaa yhteyttä. Jumala on siis kaiken aidon hengellisen yhteyden perusta ja lähde. 

Kristittyjen pyrkiessä yhteyteen eri kirkkokuntien kanssa yhteenkuuluvuutta voidaan yrittää saada aikaiseksi ohi Jumalan. Se on väkevää eksytystä. Tämä kirjoitukseni käsittelee tätä asiaa.  

SITTEN VARSINAISEEN AIHEESEEN 

Kristikunnassa uskovat pyrkivät keskinäiseen yhteyteen ja rakastamaan toisiaan seurakuntarajoista riippumatta. Se on tietenkin hyvä asia. Näissä yhteyksissä puhutaan ekumeniasta. Ajatellaan, että kun me olemme uskovia, ja vaikka kuulumme eri seurakuntiin, olemme sisaria ja veljiä Kristuksessa Jeesuksessa. Aivan oikein. Kaikki uudestisyntyneet Jeesukseen Kristukseen uskovat ihmiset ovat sisaria ja veljiä Kristuksessa. Meidän uskovien tulee myös rakastaa toisiamme ottamatta huomioon missä seurakunnassa sisaremme tai veljemme käy.

Kuitenkin kun Raamattu puhuu uskovien yhteydestä, Raamattu tarkoittaa Jumalan Hengen luomaa yhteyttä. Tämä yhteys on syvällä ihmisen hengessä. Vain Jumala voi yhdistää uskovia ihmisten hengen tasolla tapahtuvalla yhteydellä. Ekumeeninen yhteys ei ole tätä Jumalan luomaa syvää yhteyttä. Perustelen: 

Uudestisyntymättömän ihmisen henki on kuolleessa tilassa. Hänellä ei ole hengessään yhteyttä Jumalaan eikä siksi myöskään Jumalan lapsiin. Hän ei käsitä uskovien hengen tasolla olevaa yhteyttä. Sitä ymmärrystä ei voi häneltä edes vaatia. Hänelle ihmisten väliset yhteydet ovat aina sielujen tasolla olevaa sielullista yhteyttä.

Uudestisyntymisessä (uskoon tulossa) Jumalan Henki tulee ihmisen kuolleeseen henkeen ja tekee sen eläväksi. Hänen henkensä on nyt yhteydessä Jumalaan ja toisiin uudestisyntyneisiin uskoviin Jumalan lapsiin. Uskova yhtyy uskoontulossaan Herraan Jumalaan, joka on Henki ja Sana.

Ef 2:1 ”Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne.”

1 Kor 6:17 ”Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.”

Uudestisyntymätön ihminen ei voi olla yhteydessä Jumalaan eikä uudestisyntyneisiin uskoviin tällä syvällisellä hengen tasolla. Uskosta osattomille uskovat ovat "outoja lintuja" eivätkä he ymmärrä heitä. Siksi uskovilla ja uskosta osattomilla ei kovin helposti klikkaa yksiin.

1 Joh 3:1 ”Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään.”

Pyhän Hengen luoma yhteys on paljon syvällisempää yhteyttä kuin sielujemme tasolla tapahtuva yhteys. Mutta tietysti myös uskovilla on sielujenkin tasoista yhteyttä. Mutta tässä puhumme Jumalan luomasta hengen yhteydestä Pyhässä Hengessä, Jumalassa.

OMIA KOKEMUKSIA JUMALAN LUOMASTA YHTEYDESTÄ

Muistan omasta uskoon tulostani. Ennen sitä helluntailaiset olivat minulle harhaoppisia vastenmielisiä hihhuleita, joita minun tulisi välttää. Minulla ei ollut hengen yhteyttä heidän kanssaan.

Sitten kun olin antanut itseni Herralle Jeesukselle Kristukselle ehdoitta ja kokosydämisesti Hänen tahtomallaan tavalla, huomasin suureksi hämmästyksekseni, että helluntailaiset uskovat ovat minulle rakkaita sisaria ja veljiä. Minä koin, että he rakastavat minua ja minä heitä, ja että olen yksi heistä. Nyt minulla oli yhteys heidän kanssaan hengen tasolla. Tämä oli erittäin voimakas ja hämmästyttävä kokemus.  

Mistä tämä yhteys oli tullut? Miksi minä en ollut sitä aikaisemmin huomannut?   Mistä tämä äkillinen asennemuutos helluntailaisia kohtaan johtui? Se oli sydämessäni syvällisenä muutoksena. Sitä ei ihmiset saaneet aikaiseksi. Se tapahtui yhdessä illassa. Se oli Jumalan vaikuttamaa yhteyttä.

Selitän:

Jumala oli kutsunut minua yhteyteensä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Tulin Jumalan luokse Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa.

Joh 14:6 ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” 10-11 ”Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja Isä on minussa.”

Olin yhtynyt Herraan Jumalaan, joka on Henki ja Sana, Herra Jeesus Kristus (1 Kor 6:17, Joh 1:1). Pyhä Henki siis yhdisti minut Sanan kautta Sanassa Jumalan (Hengen) yhteyteen. Olin nyt uudestisyntyneenä uskovana yhteydessä Jumalaan. Jumala siis yhdisti minut itseensä Sanassaan, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Koska minä olin nyt yhteydessä Jumalaan Jumalan Sanassa ja Pyhässä Hengessä, minulla oli yhteys myös toisiin uskoviin, jotka olivat samassa yhteydessä Jumalaan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Tästä syystä minä myös koin syvällistä yhteyttä uskovien kanssa Pyhässä Hengessä hengen tasolla. Tämän yhteyden oli Jumalan Sana ja Pyhä Henki luonut ja saanut aikaan. Yhteytemme ei siis ollut ihmisten kehittämää ja aikaansaamaa ystävyyttä. 

Ensin ihmisellä täytyy olla yhteys Jumalan kanssa. Sitten hänellä on Jumalasta lähtöisin oleva Jumalan luoma yhteys myös toisten Jumalan lasten kanssa Pyhässä Hengessä ja Sanassa.

1 Joh 1:1-3 ”Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: Elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, se me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.”

OIKEA USKOVIEN YHTEYS PERUSTUU JUMALAN SANAAN

Koska Jumala kutsuu ihmisiä luokseen ja yhteyteensä Jumalan Sanan kautta Jumalan Sanassa, oikea raamatullinen uskovien yhteys perustuu aina Jumalan Sanaan ja nousee Sanasta. Huomaa, että Isä ja Poika, Sana ja Henki, on YKSI Jumala (Joh 10:30). Tästä syystä Jumalan Sanan ulkopuolelle rakennettu yhteys ei voi olla Pyhän Hengen, Jumalan, luomaa yhteyttä.  

Uskova, joka kuuluu toiseen kristilliseen seurakuntaan, uskoo joissakin opinkohdissa eri tavalla kuin sinä tai minä, voi elää lähellä Jumalaa, olla pelastettu Jumalan lapsi, Jumalalle rakas, ja jopa tehdä menestyvää hengellistä työtä, ja Jumala on hänen kanssaan.

Jumala ei käytä työssään uskovaa siksi, että hän on oikeassa opissa, kaikessa oikeassa. Jumala käyttää ihmistä, jonka sydämen asenne suhteessa Jumalaan on oikea, ja koska Hän tahtoo tehdä työtään vajavien virheellisten ja erehtyvien ihmisten kautta. Hänellä kun ei ole täydellisiä virheettömiä ja erehtymättömiä palvelijoita. Siksi Jumala käyttää meitä heikkoja vajavia ja erehtyviä ihmisiä työssään. Siis se, että Jumala käyttää uskovaa voimakkaasti, tuntuvasti ja näkyvästi, ei ole todiste hänen oikeaoppisuudestaan tai erehtymättömyydestään.

Oikeastaan sellaisen uskovan, jonka kautta Jumala toimii, tulee sitä suuremmalla syyllä tarkkailla opetustaan ja toimintaansa, ettei hän joudu vihollisen paulaan ja tule eksytetyksi oikealta suoralta Sanan viitoittamalta tieltä. Eksytetty palvelija voi eksyttää myös toisia ihmisiä. Jumalan voimavaikutuksetkaan uskovan kautta eivät todista uskovan oikeaoppisuutta.

Ohjenuora on aina Jumalan Kirjoitettu Sana, ei yksikään ihminen, ei hänen palvelutehtävänsä ja sen mahdollinen menestyminen, eikä mitkään hengelliset ilmiöt. Pyhä Henki vie yksilöuskovan aina Kirjoitettuun Raamatun Sanaan ja Sanan luomaan yhteyteen Sanassa ja Hengessä: Jumalassa itsessään.

Siis syvällistä Jumalasta lähtöisin olevaa Jumalan Sanan Hengen luomaa ihmisten hengen tasolla Jumalan Hengessä olevaa yhteyttä toisen uskovan kanssa ei ole, jos emme ole yhtä Sanassa.

Jos emme ole yhtä Sanassa, emme myöskään voi olla yhtä Pyhässä Hengessä, Jumalassa, koska Sana on Henki ja elämä. ”Minä ja Isä olemme yhtä", ts. yksi Jumala (Joh 10:30).

Ei voida ajatella, että meillä on hengessämme syvällinen yhteys keskenämme jos me riitelemme tai väittelemme oppikysymyksistä. Ei sellainen "yhteys" ole Jumalasta. Ja vaikka emme väittelisikään opeista, ja vaikka hyväksyisimme toisen uskovan sellaisenaan, emme kuitenkaan voi luulotella hengellistä yhteyttä mikäli pidämme toista harhaoppisena, tai jopa eksyttäjänä. Eihän sellainen ”yhteys” ole Jeesuksen perään kuuluttamaa Jumalasta lähtöisin olevaa yhteyttä, ts. ykseyttä Kristuksessa: Sanassa ja Hengessä. Jumalan Henki luo rauhan ja rakkauden ilmapiirin uskovien yhteyteen, ja tämä tietenkin Sanan kautta Sanassa. 

Raamattu kehottaa uskovia säilyttämään (Jumalan) Hengen yhteys/ykseys.

Ef 4:1-6 "Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään Hengen ykseys: yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa."

Hengen yhteyttä/ykseyttä on siis olemassa. Se yhteys on yhdessä ruumiissa, yhdessä Hengessä, yhdessä toivossa, yhdessä Herrassa, yhdessä uskossa, yhdessä kasteessa ja yhdessä Jumalassa. Hän luo tätä yhteyttä uskovissa. Mutta tämä yhteys voidaan säilyttää, tai se voidaan tuhota. "Pyrkikää säilyttämään Hengen ykseys". Hengen ykseys on Sanassa koska Sana ja Henki on yksi Jumala.

"Henkeä älkää sammuttako" (1 Tess 5:19). "Mutta jos purette ja syötte toisianne, varokaa, ettette kokonaan tuhoa toisianne" (Gal 5:15). "Te tapatte ja kiihkoilette mutta ette voi saavuttaa" (Jaak 4:2).

Hengen yhteyden säilyttäminen tapahtuu tietenkin olemalla yksimielisiä ja sopuisia, sekä olemalla kaikessa nöyriä, lempeitä ja pitkämielisiä sekä kärsien toisia uskovia rakkaudessa (Fil 2:1-4, Room 12:10, Kol 3:12-15, 1:4,8, 1 Kor 13:4-7, 14:1, Gal 5:6). 

Tässä asiakokonaisuudessa Paavali julistaa: "Yksi ruumis ja yksi Henki, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja yksi Jumala" (Ef 4:1-6). Tämä yksimielisyys ja Hengen yhteys/ykseys on tietysti Jumalan Sanan kautta Jumalan Sanassa, ei missään muussa, koska Sana ja Henki on yksi Jumala.

Näin Jumalan Sana, Herra Jeesus Kristus, on uskovien hengellisen Pyhän Hengen luoman yhteyden/ykseyden lähtökohta ja perusta. Sanasta ja Sanaan on kaikki.  Lopulta kaikki Jumalasta, Sanasta ja Hengestä, poikkeamiset yhdistetään   Sanassa Sanaan: Jumalaan (Room 11:36, Kol 1:16, Ef 1:10).

Fil 2:1-2, 4:1-2, Ef 4:1-6,13, Apt 1:14, 2:46-47, 4:23-35, 1 Piet 3:8, Room 15:5-6.

Otan tähän esimerkin elävästä elämästä.

Olen istunut uskovien kokoontumisissa vapaissa keskustelutilanteissa jolloin ollaan keskusteltu uskon asioista ja Raamatun opeista. Kaikki läsnä olevat uskovat ovat olleet yksimielisiä kaikessa siinä, mitä on puhuttu ja tehty. Ollaan siis oltu yksimielisesti koolla (Apt 1:14, 2:46, 4:24, 5:12, Room 15:1-7). Silloin näissä tilanteissa on voitu kokea hyvää hengen yhteyttä Pyhässä Hengessä ja Pyhän Hengen suloista läsnäoloa ja voimaa. Siksi kaikki uskovat ovat viihtyneet Sanan ja Pyhän Hengen läsnäolossa. Herra on ollut mielissään uskovien hyvästä yhteydestä ja yksimielisyydestä. Sitten kun on alettu rukoilla, Pyhä Henki on voinut ilmestyä voimakkaasti ja armolahjat ovat toimineet. Tämä tietenkin uskovien rakkaudellisen Jumalan luoman Hengen yhteyden/ykseyden kautta, johon Herra mielistyy.

Mutta sitten joku esitti oman voimakkaan poikkeavan mielipiteensä ja tulkintansa jostakin Raamatun Sanasta ja opista, johon toiset eivät voineet yhtyä. Joku ryhtyi oikaisemaan esille tuotua Raamatun Sanan tulkintaa. Sitä "oikeassa oleva" voimakkaan mielipiteen esittäjä ei hyväksynyt. Näin riidan poikanen oli syntynyt.

Hyvään yhteyteen tuli heti rike. Enää ei koettu samaa siunausrikasta yhteyttä. Voimakas poikkeava mielipide rikkoi sen yhteyden. Pyhä Henki murehti rikettä ja "vetäytyi pois". Tilalle oli tullut harmistuneisuutta ja pelkoa siitä, että syntyy riitaa. Ja joskus sitä riitaa sitten syntyikin, ja katastrofi oli faktumi. Nyt ei rukouskaan tuntunut yhtä mielekkäältä. Joku sitten pyrki korjaamaan rikettä muuttamalla puheenaihetta, tai muuten selittämällä asiaa pyrkien lieventämään tapahtunutta vahinkoa. Tällaista olen havainnut. Mutta vahinko oli jo tapahtunut. 

Uskoisin, että uskovan ei aina joka paikassa tule pyrkiä opettamaan ja ojentamaan toisia uskovia. Jos sinä ajattelet saaneesi Sanan kautta enemmän ymmärrystä jostakin Raamatun opista kuin toverisi, sinun ei tule tuoda sitä esille joka paikassa. Sinä voit omalla oikeassa olemisellasi ja voimakkailla eriävillä mielipiteilläsi rikkoa uskovien välistä yhteyttä. Tämä vaikka olisit saanut oppisi Jumalalta. Meidän tulee olla myös nöyriä ja lempeitä toisia uskovia kohtaan ja herkkiä Pyhän Hengen äänelle ja johdatukselle. Opeta silloin, kun sinua pyydetään opettamaan, tai kun/jos keskustelutilanteissa annetaan ymmärtää, että sinun mielipidettäsi tahdotaan kuulla.

Tässä kohtaa on hyvä olla vähän itsekriittinen ja varovainen, ettei vain toimisi lihassa ja tuhoaisi uskovien ykseyttä. Hengen hedelmä on mm. itsensähillitseminen (Gal 5:22). 

Uskovien hengen yhteys on tärkeämpi kuin yksilöuskovan oikeassa olemiset ja oman opin ja tietämisen esille tuomiset. Jumala ei vaadi keneltäkään uskovalta täydellistä oikeassa olemista, täydellistä ymmärrystä ja tietoa. Kaikki ihmiset ovat vajavia, kukaan ei ole kaikessa täydellisen oikeassa. Raamattu todistaa, että kaikki me erehdymme puheissamme (Jaak 3:1-2). Jumala ymmärtää ja hyväksyy erehtyviä virheellisiä uskovia. Sen tähden meidänkin tulee hyväksyä se tosiasia, ettei kaikilla ole samaa tietoa ja ymmärrystä hengellisistä asioista. Emme voi väkisin vääntää kaikkia uskovia uskomaan ja ymmärtämään samalla tavalla kuin me. 

JEESUKSEN RUKOILEMA USKOVIEN YHTEYS

Joh 17:20-23 Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun (Sanaan), että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa (Sanassa) ja minä sinussa (Pyhässä Hengessä). Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä (Sanassa ja Pyhässä Hengessä), jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me (Sana ja Henki) olemme yhtä - minä (Sana) heissä ja sinä (Pyhä Henki) minussa - jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua.

Jeesus tarkoittaa ja rukoilee uskovien keskuuteen samaa yhteyttä kuin mikä Hänellä ja Isällä oli. Jeesus ei riidellyt Isän kanssa Raamatun Sanan tulkinnoista eikä Jumalan tahdosta. Jeesus rukoilee Isää pyhittämään opetuslapset totuudessa. Hän toteaa: "Sinun Sanasi on totuus." Sitten Hän sanoo pyhittävänsä itsensä heidän tähtensä, "että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa" (Joh 17:17-19). Siis pyhitetyt totuudessa: Jumalan Sanassa.

Yhteys ja Jeesuksen perään kuuluttama uskovien pyhitys on Jumalan Sanassa. Se on vaeltamista Hänessä, Sanassa, sekä juurtumista Sanaan ja Hänessä rakentumista ja vahvistumista uskossa.

Kol 2:6-7 ”Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.”

Jumala ei missään kehota uskovaa pitäytymään ja juurtumaan muuhun kuin itseensä, Jumalan Sanaan. Paavali varottaa uskovia järkeisopeista ja ihmisten perinnäissäännöistä koska ne eivät ole Jumalasta. Hän varottaa uskovia pitäytymästä muuhun kuin Kristukseen, Jumalan Sanaan (Kol 2:8).

Jeesus ei rukoile kiltteyteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvaa yhteyttä uskovien välille. Hän rukoilee Häneen itseensä perustuvaa yhteyttä. Pysykää minussa, Sanassa ja Hengessä, niin minä pysyn teissä (Joh 15:4). Sana ja Henki on Totuus. ”Minä olen totuus”. ”Henki on totuus” (Joh 14:6, 1 Joh 5:6).

Ef 2:19-22 Te olette pyhää kansaa ja Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä (Jumalan Sanassa) koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Herra on Henki (2 Kor 3:17-18). Hänessä (Sanassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä) tekin rakennutte yhdessä muitten kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä: Isässä Jumalassa: Jumala on Henki, ja Pojassa: Sana on Henki ja elämä ja Jumala. Joh 1:1,14, 6:63, 14:23, Apt 2:1-4, 1 Kor 3:16, 2 Kor 6:16.

 

YHTEYS RAKKAUDESSA TOTUUTEEN

Jumala antoi seurakuntaan seurakuntavirat tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön …

Ef 4:13-16 kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan... että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, (Jumalan Sana ja Henki) JOSTA koko ruumis, yhteen liitettynä ja KOOSSA PYSYEN jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa...

1 Kor 1:30 ”Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Joh 13:55 "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni jos teillä on keskinäinen rakkaus."

Jumalan rakkaus on annettu meille Jumalan Sanassa, Kristuksessa Jeesuksessa, ja Sanan kautta Pyhässä Hengessä (Room 8:39). Tämä rakkaus on: Jumala rakastaa meitä. Silloin myös me voimme rakastaa sisariamme ja veljiämme tällä Jumalan meille antamalla ja vaikuttamalla rakkaudella. Meidän tulee elää Sanan rakkauden kautta Sanasta.

Matt 4:4 ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.”

1 Joh 4:9 ”Sinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme Hänen kauttaan.”

 Todellinen Jumalan tahtoma uskovien yhteys on rakkaudessa Jumalan Sanaan (Joh 14:21-24) ja Sanan kautta rakkaus Pyhässä Hengessä toisiin uskoviin. Ja Jumalan Sana on Totuus. Hengellinen yhteys perustuu siis rakkauteen Totuuteen, Jumalan Kirjoitettuun Sanaan.  

Oikea hengellinen yhteys ja ykseys on aina Jumalan Sanassa ja Sanan kautta. Silloin se on myös yhteyttä Pyhässä Hengessä koska Jumalan Sana on Henki. Uskova on pyhittänyt itsensä, ts. erottautunut pois maailmasta kuuliaiseksi Jumalan Sanalle uskon kautta Jumalan Sanaan. Hän on yhtynyt Herraan, joka on Sana ja Henki. Silloin hän kokee Jeesuksen rukoilemaa ja perään kuuluttamaa yhteyttä toisten Jumalan Sanaan uskovien ja itsensä Sanalle kuuliaisiksi alistaneiden Herralle itsensä pyhittäneiden uskovien kanssa.

Tästä johtuen Jumalan Sana Pyhässä Hengessä joko yhdistää tai erottaa ihmisiä toisistaan, jopa uskovia. Siis Sana ei vain yhdistä. Se myös seuloo ja erottaa ihmisiä toisistaan. Näin on käytäntökin osoittanut. Kaikki ihmiset, kaikki uskovatkaan, eivät usko Jumalan Sanaa sen kaikilta osilta. Kaikki uskovat eivät rakasta Jumalan Kirjoitettua Sanaa yhtä paljon. Jeesus pani Pietarin tenttiin ja kysyi häneltä: "Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?" (Joh 21:15). Kaikilla kristinuskoa tunnustavilla ihmisillä ei ole rakkauden kautta uskovia yhdistävää uskoa.

Jos ei ole rakkautta Totuuteen, voidaan alkaa rakentaa omaa kuppikuntaa muun kuin Sanan Totuuden ympärille. Silloin motiivi on muu kuin Jumalan rakkaus. Totuus on Jumalassa ja Hänen rakkaudessaan koska Jumala on rakkaus ja Totuus. Oikea oppi edellyttää Jumalan rakkautta. Oppi tai toiminta ilman rakkautta ei ole Jumalasta. Sellainen toiminta on sielullista.

Tästä syystä uskoisin, että kristikunnassa on monia eri seurakuntia. Jumala voi kuitenkin siunata näitä seurakuntia ja vaikuttaa siellä kaikesta huolimatta. Tämä tietenkin siitä syystä, että täydellisen puhdasoppista seurakuntaa ei ole olemassakaan. Kaikki seurakunnat ovat vajavia koska ne koostuvat vajavista ihmisistä.  

OLEMATON YHTEYS

Ei voida olla syvällisessä hengellisessä yhteydessä toisella tavalla uskovien ja kaikkien kristinuskoa tunnustavien ihmisten kanssa. Yhteyttä kyllä monin paikoin yritetään luoda ja sitä teeskennellään. Jotkut seurakunnat hakevat yhteyttä toisen kristinuskon sisällä olevan seurakunnan kanssa. Sanotaan, että meillä on yhteys ja keskinäinen rakkaus koska me uskomme samaan Jeesukseen Kristukseen ja meillä on sama Jumala. Tällainen yhteys on sielullista yhteyttä. Se ei perustu Jumalaan, Sanaan ja Henkeen, eikä se nouse Sanasta. Sielulliseen yhteyteen ei tarvitse olla uskova. Sielullista yhteyttä ihmisten kesken on maailmassa ilman uskoa ja ilman hengellisyyttäkin. Sellainen yhteys on Jumalan ohi ilman Jumalaa, ilman Kristusta Jeesusta, Jumalan Sanaa ja Henkeä (Ef 2:12).

Jos hengellistä yhteyttä/ykseyttä etsitään ja siihen pyritään, sitä yritetään saada aikaiseksi, yhteyttä ei oikeasti ole. Sellaista, mitä on, ei tarvitse etsiä eikä yrittää saada aikaiseksi. Hengellisillä uskovilla on heti yhteys Pyhässä Hengessä, Jumalassa, ilman yrittämisiä ja ilman etsimisiä ja ponnisteluja.

Ekumeeniseen yhteyteen pyrkivä ihminen, tai seurakunta, todistaa ja tunnustaa yhteyteen pyrkimisellään, ettei yhteyttä ole. Sitä ei ole koska Jumala ei ole päässyt sitä luomaan itsessään ja itseensä Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Todellinen uskovien yhteys on Jumalasta Jumalan luomaa yhteyttä. Vain Jumala saa aikaiseksi oikeaa hengellistä yhteyttä. Turhaan ihminen yrittää luoda sellaista, mihin vain Jumala pystyy. Uskovan tehtävä on välittää ihmisille Jumalan Sanaa. Jumala sitten yhdistää Sanaan uskovat ja Sanan vastaan ottaneet ihmiset toisiin Sanaan uskoviin ihmisiin. Tämä yhdistäminen tapahtuu aina Sanassa ja Pyhässä Hengessä: Jumalassa. 

EKUMENIAN SEURAUS

Pyrkimykset ekumeniaan johtavat aina kompromisseihin. Ekumeniaa tavoittelevat ihmiset ja seurakunnat joutuvat pakostakin kompromisseihin Jumalan Totuudesta: Sanasta. He joutuvat tekemään kompromisseja, jotta he eivät loukkaisi toista uskovaa ja toista seurakuntaa ja sen edustajia. Ajatellaan, että tulee olla kiltti ja suvaitsevainen toista uskovaa kohtaan, mikäli tahdotaan yhteyttä hänen kanssaan.  Silloin eksytään pois Sanasta, Totuudesta, ja ollaan eksyksissä ja tuuliajolla (Ef 4:14). Tällaiset kompromissit eivät koskaan ole Jumalasta. Jumala ei tee kompromisseja totuudesta. Hän tahtoo uskovan seuraavan Totuutta ja pysyvän Totuudessa, Sanassa ja Hengessä, so. Jumalassa.

Kun Paavali oli "kaikille kaikkea", hän ei tehnyt kompromisseja totuudesta. Paavali ei ollut kiltti ja suvaitsevainen heitä kohtaan. Hän ei mukautunut heidän totuuteensa. Hän oli kaikille kaikkea johdattaakseen, niin monta eksynyttä sielua kuin mahdollista, sisälle totuuteen, Jumalan Sanaan, kuuliaiseksi Totuudelle, Jeesukselle Kristukselle, Jumalan Sanalle (1 Kor 9:19-27, Room 1:5, 15:14-19). 

JUMALA YHDISTÄÄ IHMISET JUMALAN SANASSA

Jumala tahtoo yhdistää kaikki yhdeksi Kristuksessa, Jumalan Sanassa. Jumala ei yhdistä ihmisiä pelkästään ihmisten sielujen tasolla. Hän yhdistää ihmiset Jumalan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Jumala tahtoo luoda kaikki ihmiset uudeksi ihmiseksi Sanassa (Ef 2:15, 2 Kor 5:17). Silloin ihmisen yhteys toisen ihmisen kanssa on hengessä. Kun tämä yhteys/ykseys on syntynyt, täysin tuntemattomankin ihmisen kanssa koetaan heti yhteys Pyhän Hengen kautta hengessä. Sielujen välinen yhteys tarvitsee tutustumisen. Ihmisten hengessä koettava Jumalan luoma Pyhän Hengen vaikuttama yhteys ei sitä vaadi.

Ef 1:9-10 "Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä."

Joh 12:32 "Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni."

Joh 6:45 "Jokainen, joka on kuunnellut isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni".

2 Kor 5:17 "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus".

Oikea hengellisyys ja oikea uskovien yhteys perustuu, ja sen tulee perustua, Kristukseen, Jumalan lihaksi tulleeseen Sanaan. Mikäli uskova kuvittelee olematonta yhteyttä, ja pyrkii elämään sen mukaan, hän voi syyllistyä ulkokultaisuuteen, ts. teeskentelyyn. Teeskennelty hengellinen yhteys on kiusallista, missä sitä on havaittavissa. Se ei voi kantaa hyvää hedelmää koska se perustuu sielullisuuteen ja teeskentelyyn. Se ei perustu todelliseen aitoon Jumalan Sanan ja Hengen luomaan ja vaikuttamaan yhteyteen Jumalan rakkaudessa: Jumalassa.

Jumala tahtoo aina aitoa ja aitoutta. Jumala viihtyy siellä, missä on aitoa oikeaa Pyhän Hengen luomaa yhteyttä. Siksi teeskennelty hengellinen yhteys on mielestäni eksyttävää tekopyhyyttä ja hylättävä. Paavali nuhteli Pietaria voimakkaasti teeskentelystä (Gal 2:11-14). Teeskennellyn ja kuvitellun yhteyden hylkäämisen ei tarvitse johtaa riitoihin ja toisen syyttelyihin tai halventamiseen. Tehkäämme työtä kukin omilla tahoillamme mutta toinen toistamme kunnioittaen ja siunaten.

Joskus on jopa raamatullista erota työtoverista, jos tulee riitaa, tai ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa, ettei tulisi riitoja.

Paavali ja Barnabas joutuivat riitaan Markuksen tähden ja erosivat toisistaan. Paavali otti matkaseurakseen Silaksen ja Barnabas otti mukaansa Markuksen. Jumala oli heidän kanssaan, niin Paavalin kuin Barnabaankin kanssa (Apt 15:36-41, 28:25). On siis joskus jopa hyväksi erota vaikka työtoverista jos tulee riitaa.

Dela den här sidan

GLOBALISAATION EKSYTYS

Ekumeniassa vaikuttaa sama maailman henki kuin globalisaatiossa. Ekumeniassa tavoitellaan yhteyttä eri kirkkokuntien ja ihmisten kanssa. Silloin pyritään yhdistämään kaikki uskonnot yhdeksi. Siitä seuraa ongelmia. Se ei tietenkään ole Jumalasta. 

Globalisaatiossa pyritään yhdistämään kaikki maat yhdeksi. Pyritään samaan talous- ja rahapolitiikkaan. Tässä on jo saavutettu paljon. Näin valtiot ja kansakunnat ovat saatettu toisistaan riippuvuussuhteeseen. Kun sitten tähän ihmisten kehittämään yhteyteen/ykseyteen tulee häiriö, ollaan suurissa vaikeuksissa. Käsitämme, ettei se ollut Jumalan tahto ja suunnitelma ihmiskuntaa ajatellen. Jumala ei ole tarkoittanut eri kansakuntia riippuvuussuhteeseen toisista kansakunnista ja valtioista. 

Nyt kun energian tuonti Venäjältä on estynyt, koko maailma on huiskeissa ja suurissa vaikeuksissa. Ja tämä kaikki sen seurauksena, että on hylätty Jumalan suunnitelma valtioille ja yksityisille ihmisille. Jumala on asettanut valtioille ja kansakunnille niiden asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa. 

Apt 17:24-28 "Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin, hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme,"

Valtioiden rajat ovat siis Jumalasta. Näitä rajoja ei ihmisen tule purkaa. Miksi nämä rajat ovat? Globalisaatiossa ei etsitä Jumalaa vaan yhteyttä/ykseyttä valtioiden ja ihmisten välille. Sama ilmiö on ekumeniassa koska se nousee samasta maailman hengestä.  

Vaikuttaa siltä, että Saatana pyrkii tässäkin asiassa matkimaan Jumalaa. Jumala tahtoo yhdistää kaikki yhdeksi Kristuksessa Jeesuksessa, siis itsessään. Silloin Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa koko maailman Hallitsija.

Saatana tahtoo yhdistää kaikki valtiot ja uskonnot yhdeksi. Tämä maailma on Saatanan vallassa, näin todistaa Raamattu. Näin Saatana tahtoo saattaa kaikki omaan valtaansa, yhdistää kaikki itseensä ja olla koko maailman johtaja.